Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Ne vetíts vázlatot! - A hatásos prezentáció

Ne vetíts vázlatot!

A hatásos prezentáció

Cliff Atkinson:
Ne vetíts vázlatot!
A hatásos prezentáció

CD - melléklet - CD melléklettel

Megjelenés: 2008 augusztus
SZAK Kiadó
400 oldal, bolti ár: 6500,- Ft

Internetes ár (-5%): 6175,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Cliff Atkinson:
Ne vetíts vázlatot!

Elgondolkozott-e már azon, hogy közönsége mire emlékszik a PowerPoint-prezentációja után? Ha sok szöveget, hosszú vázlatot vetített, bizonyára nem sokra. Prezentációja sokkal hatékonyabb lesz, ha egyszerű stílust választ. Ha mindenki ugyanolyan sima, fényezett és tökéletes stílust alkalmazna, minden prezentáció egyformán nézne ki. Ha szemben az átlaggal, valami egyszerűt választ, kitörhet a PowerPoint vizuális unalmából, és emlékezetessé teheti szereplését. Ez a könyv a Ne vetíts vázlatot! módszert mutatja be, amellyel könnyen és gyorsan készíthet - és adhat elő - olyan prezentációkat, amelyek minden szava megmarad a hallgatóságban.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Cliff Atkinson:
Ne vetíts vázlatot!

Köszönetnyilvánítás ................................................ xix

Bevezetés ............................................................ xxi

1. Alkalmazz újfajta címsorokat!................................. 1

Valóban megválthatja a világot egy PowerPoint-prezentáció? ........... 1
A PowerPoint — vihart kavar .................................................................. 2
Fellépés a média színpadán ...................................................................... 6
Egy rendkívüli történet .............................................................................. 8
A probléma lényege ................................................................................. 12
A lényeg kiemelése ................................................................................... 15
Több szemléltetőeszköz alkalmazása .................................................... 18
Elszürkülés ................................................................................................ 20
Határozott választás ................................................................................. 21
A változás szele ........................................................................................ 22
Az NVV-erő velünk van .......................................................................... 24

2. Új trükkök öreg kutyának .................................... 25
A PowerPoint három alapeszköze ......................................................... 25
1. trükk: A Diarendező nézettel szabályozzuk a mennyiséget .......... 27
Kutatási eredmények nyomában ................................................... 28
1. tény: Tiszteljük a munkamemória korlátait! ............................ 30
Az NVV figyel a munkamemória korlátaira ................................ 36
A régi módszer figyelmen kívül hagyja
a munkamemória korlátait ............................................................. 38
2. trükk: A Jegyzetoldal nézet használata a képek és
a kísérőszöveg szinkronizálásához ........................................................ 40
2. kutatási tény: Két csatornával kell dolgoznunk ...................... 42
Az NVV mindkét csatornát munkába állítja ................................ 43
A régi módszer egycsatornás ......................................................... 45
3. trükk: Irányítsuk az érzékeket a Normál nézet segítségével ......... 49
3. kutatási tény: Irányítani a figyelmet ......................................... 50
Az NVV irányítja a figyelmet ........................................................ 51
A régi módszer nem irányítja a figyelmet ................................... 53
Jól képzett eszköz .................................................................................... 56

3. Első lépések az NVV-vel ....................................... 57
Az előttünk álló út ................................................................................... 58
A megértés irányítása az NVV-vel ........................................................ 60
Az NVV szíve és agya: a címsorsablon ........................................ 60
A beépített történetszerkezet ......................................................... 62
Az elmélet gyakorlattá válik .......................................................... 65
1. lépés: Válasszunk a történetszálat és mintát! ................................... 67
2. lépés: Essünk túl a legfontosabbakon ............................................... 68
3. lépés: A vizuális és verbális szálak kezelése képes
forgatókönyvünkben ............................................................................... 70
Az első öt dia felvázolása ............................................................... 73
A maradék diák megrajzolása ....................................................... 74
Egyéni elrendezések alkalmazása ................................................. 74
Képek hozzáadása az első öt diához ............................................ 76
Képek hozzáadása a maradék diákhoz ........................................ 76
Lépjünk a képernyőre! .................................................................... 76
Előadás több nézetben .................................................................... 78
Prezentáció tábla-PC használatával .............................................. 79
Prezentáció hálózaton keresztül.................................................... 79
Az élmény dokumentálása ............................................................ 80
A három lépés relatív fontossága .......................................................... 81
Első lépések az NVV címsorsablonjával ............................................... 82
Címsorok írása három alapszabály alapján ......................................... 83
1. szabály: Írjunk tömör, teljes mondatokat,
alannyal és cselekvő igével ............................................................ 83
2. szabály: Világosan, közvetlenül, egyénien,
hétköznapi hangnemben ................................................................ 84
3. szabály: Legyen összefüggő gondolatmenetünk .................... 85

4. Az első öt dia tervezése ...................................... 87
Mit mutassunk, mit mondjunk, és mit tegyünk az első öt dián? ....... 88
Kezdjük a címmel és a szerzővel ............................................................ 89
Vegyük fel a történet szálát! .................................................................... 90
Igazítsuk útba a hallgatóságot a Helyzet címsorral! ................... 90
Keltsük fel a hallgatóság érdeklődését a Szerep címsorral! ....... 92
Ragadjuk magunkkal a hallgatóságot az A pont
címsor segítségével! ......................................................................... 94
Motiváljuk a hallgatóságot a B pont címsorral! ........................... 98
Keltsünk drámai feszültséget az A és B pont
címsorok között! ............................................................................... 99
Tereljük egy irányba a hallgatóság figyelmét
a Teendő címsorral! ....................................................................... 101
Válasszunk motívumot! ......................................................................... 104
Lehull a függöny az I. szakasz végén .................................................. 108
Az öt címsor áttekintése ................................................................ 109
Forduljunk a hallgatóság érzelmeihez ........................................ 110
Az ötletek fókuszálása................................................................... 110
10 tipp az I. szakasz tökélesítésére ....................................................... 111
1. tipp: Ihlet a forgatókönyvíróktól ............................................. 111
2. tipp: 10 történetváltozat ............................................................ 112
3. tipp: Az I. szakasz próbafelvétele ............................................ 113
4. tipp: Több történet, több sablon ............................................... 114
5. tipp: Képzeljük el a hallgatóságot ........................................... 115
6. tipp: Milyen problémával néz szembe a hallgatóság? .......... 116
7. tipp: Stratégiai kollázs ............................................................... 117
8. tipp: A hirdetés története .......................................................... 117
9. tipp: Meggyőző oktatás ............................................................. 119
10. tipp: Legyen jó a szöveg! ......................................................... 120

5. A II. szakasz diái .............................................. 121
A sorrend és a rangsor problémái ........................................................ 121
Az érthetőség három oszlopa ............................................................... 124
Szál fűzése a tűbe — a hierarchia használata ............................. 127
A diák rangsorának meghatározása .................................................... 130
A Teendő címsor igazolása a Téma címsorokkal ...................... 131
Minden Téma címsor tisztázása a Magyarázat
címsorokkal .................................................................................... 137
A Magyarázat címsorok kifejtése Részletezés
címsoraival ..................................................................................... 141
A II. szakasz többi része ............................................................... 145
Először essünk túl a legfontosabbakon ............................................... 148
Függöny a címsorsablon után .............................................................. 151
10 tipp a címsorsablon tökéletesítésére ............................................... 153
1. tipp: A hármas ereje .................................................................. 153
2. tipp: Csináljunk helyet négynek ............................................. 154
3. tipp: Igazítsuk a II. szakasz oszlopfejléceit
szakmánkhoz ................................................................................. 154
4. tipp: Címsorsablonok csapatoknak ........................................ 156
5. tipp: A történet magva ............................................................. 156
6. tipp: Az NVV a PowerPointon túl .......................................... 156
7. tipp: Hozzunk létre vázlatot ötleteléssel! ............................... 157
8. tipp: Használjuk ki csapatunk tehetségeit! ............................ 157
9. tipp: Válasszuk a gyorsliftet! ................................................... 158
10. tipp: Hierarchia az agyunkban .............................................. 159

6. A képes forgatókönyv és a kísérőszöveg................. 161
Mit mutassunk, mit mondjunk, és mit tegyünk
az egyes diák vetítésekor? .................................................................... 162
Forgatókönyv készítése ......................................................................... 163
A címsorsablon manuális újraformálása .................................... 164
Az NVV-formázó használata ....................................................... 166
A munkamemória irányítása előzetes diahátterekkel ............. 168
Az időbeosztás gyakorlása ........................................................... 171
Szükség esetén javítsuk a címsorokat! ....................................... 172
A forgatókönyv áttekintése .......................................................... 173
A verbális csatorna tervezése a mondanivaló leírásával .................. 173
A vizuális csatorna tervezése a forgatókönyvvel .............................. 178
A forgatókönyv-készítés három alapszabálya ................................... 181
1. szabály: Vizuális tömörség, egyértelműség,
közvetlenség, egyediség ............................................................... 182
2. szabály: Következetesség és változatosság
a II. szakasz oszlopain belül ......................................................... 182
3. szabály: Vázlatkészítés nem csak vetítéshez .......................... 185
10 tipp a forgatókönyv tökéletesítésére ............................................... 187
1. tipp: A Diaminta manuális beállítása ...................................... 187
2. tipp: A Jegyzetminta manuális beállítása ............................... 188
3. tipp: Az NVV-formázó telepítése a helyi számítógépre ....... 189
4. tipp: A címsorok szerkesztése .................................................. 190
5. tipp: Diahátterek egyenkénti alkalmazása ............................. 191
6. tipp: Egyedi elrendezések és témák egyedi beállítása .......... 192
7. tipp: Az NVV-forgatókönyv grafikus vágólapja ................... 192
8. tipp: Egész oldalas vetítések nyomtatása ............................... 194
9. tipp: Egymásba ágyazott prezentációk ................................... 194
10. tipp: Címsorpróba .................................................................... 195

7. A forgatókönyv grafikus tervezése ....................... 197
Milyen vázlatot rajzoljunk a diákra? ................................................... 197
Az I. szakasz diavázlatainak megrajzolása ......................................... 198
A címdia .......................................................................................... 199
Bemutatkozó dia vázlatrajza ........................................................ 200
A Helyzet diák felvázolása ........................................................... 202
A Szerep dia felvázolása ............................................................... 204
Az A pont és a B pont diák felvázolása ...................................... 207
A Teendő dia és a Téma diák felvázolása ........................................... 213
Triplázzuk meg a hatást három ablaktáblával ........................... 215
Szemléltetés .................................................................................... 216
Összekapcsolás ikonokkal ............................................................ 216
Videó, hang és mozgó grafikák használata
(csak óvatosan) ............................................................................... 217
A képernyő elfeketítése ................................................................. 218
Az érdeklődés felkeltése egyedi elrendezéssel .......................... 219
Tartsuk mozgásban a motívumot ............................................... 220
Az interaktivitás beépítése ........................................................... 221
Több előadó .................................................................................... 221
Visszatérés A-hoz és B-hez .......................................................... 222
Navigációs sáv alkalmazása ................................................................. 223
A Magyarázat diák felvázolása ............................................................ 225
A gondolatok kifejtése diagram építésével ................................ 226
Grafikon felépítése diák sorozatán keresztül ............................ 228
Vizuális szervező használata vázlatkészítéshez ....................... 228
A Magyarázat dia befejezése ....................................................... 229
Képernyőfotó használata ............................................................. 230
A Részletek diák vázlatai ...................................................................... 231
Átváltás más alkalmazásokba ..................................................... 234
Igazítsuk vázlatainkat a saját szakmánkhoz ............................. 236
Vázlatok a címsorsablonhoz ................................................................. 236
Elkészülni, vigyázz, skiccelj! ................................................................ 237

8. Képek a forgatókönyvbe .................................... 239
Milyen ábrát tegyünk a diára? ............................................................. 239
A tervezés korlátai ................................................................................. 240
A képszerkesztés három főszabálya ................................................... 242
1. szabály: Legyen a dia könnyen értelmezhető! ...................... 242
2. szabály: Hangolódjunk rá a hallgatóság ízlésére! ................. 245
3. szabály: Tartsuk magunkat az alapokhoz! ............................ 249
Kezdjünk hozzá a képek beillesztéséhez! ........................................... 252
Osszuk meg a feladatokat! ........................................................... 253
Kész képek felhasználása ............................................................. 253
Könnyen fellelhető képek ............................................................ 254
Rajzolás saját kézzel ...................................................................... 255
Egyedi elrendezések alkalmazása a forgatókönyvben ..................... 256
Elrendezések létrehozása önállóan ............................................. 258
Magyarázat diaelrendezés egyedi létrehozása ......................... 264
Részletezés diaelrendezés egyedi létrehozása .......................... 266
Tetszőleges navigációs sáv hozzáadása ...................................... 267
Állandó animációk beállítása ....................................................... 269
A Jegyzetminta elrendezés beállítása .......................................... 270
Elrendezések alkalmazása, áttekintése és részletezése ............. 270
Képek hozzáadása a Teendő és Téma diákhoz .................................. 273
Az első és a második Téma dia másolása és elhelyezése .................. 275
A III. szakasz diáinak létrehozása ........................................................ 276
Kép nélküli diák ..................................................................................... 277
Képek hozzáadása az I. szakasz diáihoz ............................................. 278
Ábrák hozzáadása a Magyarázat diákhoz .......................................... 280
Képek a Részletezés diákon .................................................................. 281
Finomhangolás és befejezés .................................................................. 285
Ábrák adása a címdiához és az Összegezés diáihoz ................. 285
Áttekintés és képek hozzáadása a Jegyzetoldalhoz .................. 285
A forgatókönyv véglegesítése ............................................................... 287
10 tipp a forgatókönyv tökéletesítésére ............................................... 289
1. tipp: Gyűjtsük az ötleteket!....................................................... 289
2. tipp: A fotófeldolgozás alapjai: méretezés,
levágás és tömörítés ....................................................................... 289
3. tipp: Összetartozó diákhoz egyedi elrendezés
segítségével adjuk hozzá ugyanazt a képet ............................... 291
4. tipp: Próbáljunk ki három változatot ...................................... 293
5. tipp: Segítsük a grafikai tervezőt! ............................................ 293
6. tipp: NVV-elrendezéskönyvtár létrehozása ........................... 294
7. tipp: NVV-diagramkönyvtár létrehozása ............................... 295
8. tipp: Kiegészítő információk megjelenítése ........................... 295
9. tipp: Skiccelés élőben!................................................................ 295
10. tipp: Építsünk fel egyetlen ábrát, diáról diára ..................... 295

9. Prezentációk mutatóba ..................................... 297
NVV más helyzetekben ......................................................................... 297
Ügyismertetés a bíróságon .................................................................... 299
I. szakasz: A klasszikus elbeszélés alapjai .................................. 299
Fényképes Helyzet dia .................................................................. 300
A Per prezentáció I. szakaszának diái ........................................ 301
A Per prezentáció Teendő és Téma diái ..................................... 303
A cél felé a Terv prezentációval ........................................................... 304
A címsorsablon I. szakasza .......................................................... 305
Képek felkutatása és hozzáadása a Terv prezentációhoz ........ 306
A Terv prezentáció I. szakaszának diái ...................................... 307
A Terv prezentáció Teendő és Téma diái .................................. 309
A Terv prezentáció előadása weben keresztül .......................... 313
Vizsgálat és javaslat az Elemzés prezentáció segítségével ............... 314
Képek felkutatása és hozzáadása az Elemzés
prezentációhoz ............................................................................... 317
Az Elemzés I. szakaszának diái ................................................... 319
Az Elemzés Teendő és Téma diái ............................................... 321
Tartalmas tájékoztatás a Jelentés prezentáció segítségével ............. 322
Képek felkutatása és hozzáadása a Jelentés
prezentációhoz ............................................................................... 325
A Jelentés prezentáció I. szakaszbeli és Téma diái ................... 326
A Jelentés prezentáció Teendő és Téma diái ............................. 327
A diákok figyelmének lekötése az Osztály prezentációval ............. 328
Képek felkutatása és hozzáadása az Osztály
prezentációhoz ............................................................................... 330
Az Osztály prezentáció I. szakaszának diái .............................. 331
A Osztály Teendő és Téma diái ................................................... 332
Az ügyfél van az Ajánlat prezentáció középpontjában .................... 334
Képek felkutatása és hozzáadása az Ajánlat
prezentációhoz ............................................................................... 336
Az Ajánlat I. szakaszbeli diái ....................................................... 336
Az Ajánlat prezentáció Teendő és
Téma diáinak áttekintése ............................................................. 338
Az NVV-vel szembeni kifogások kezelése ......................................... 340

10. Az NVV-prezentáció előadása .............................. 343
A prezentáció előadásának három alapszabálya .............................. 344
1. szabály: A kivetítő gondos elhelyezése .................................. 344
2. szabály: Iktassuk ki a figyelemelterelő tényezőket! ............. 345
3. szabály: Előadásunk legyen gördülékeny! ............................. 345
A figyelemelterelő tényezők eltávolítása ............................................ 346
A környezet előkészítése .............................................................. 347
A technika ellenőrzése .................................................................. 348
Számítsunk problémákra .............................................................. 349
Próbáljuk el a zavaró tényezőket ................................................. 349
Jegyzethasználat ............................................................................. 350
Párbeszéd kialakítása ............................................................................. 352
Legyünk hitelesek .......................................................................... 352
Bízzunk a diáinkban! ..................................................................... 353
Kérdezz, felelek! ............................................................................. 354
Improvizáljunk — korlátok között ...................................................... 355
Tartsuk a kezünkben a történetet ................................................ 356
Készüljünk fel különböző környezetekre ................................... 356
Emlékeztetők kiosztása ................................................................. 357
Előadás anélkül, hogy jelen lennénk ................................................... 357
A jegyzetoldalak elküldése (nem a diáké) .......................................... 357
Prezentáció létrehozása hálózaton .............................................. 358
És végre, a prezentáció… .............................................................. 359
10 tipp az előadás tökéletesítésére ....................................................... 359
1. tipp: Az élő névjegy ................................................................... 359
2. tipp: Áldomásmester ................................................................. 360
3. tipp: Fejlődjünk! ......................................................................... 361
4. tipp: Újfajta emlékeztető ........................................................... 361
5. tipp: Használjunk fényellenzőt? .............................................. 361
6. tipp: Vizuális emlékezeterősítők .............................................. 362
7. tipp: Tegyük a beszélgetést feszültséggel teltté ..................... 362
8. tipp: A meghitt premier plan ................................................... 362
9. tipp: A notesztábla (flip-chart) lapozása ................................. 363
10. tipp: A médiaeszközök előzetes megtervezése ................... 363

Tárgymutató ........................................................ 365

A szerzőről .......................................................... 367

CD-n lévő fejezetek
11. 5-perces NVV-tanfolyam ................................... CD-1
Országjáró beszélgetések ................................................................... CD-2
Az emberi tényező .............................................................................. CD-8
Az információs tényező ..................................................................... CD-9
Képi improvizáció ............................................................................ CD-11
1. lépés: A prezentáció létrehozása ........................................ CD-12
2. lépés: A csoport tájékoztatása ............................................. CD-13
3. lépés: A gyakorlat felügyelete ............................................ CD-14
4. lépés: Mérlegelés és összegzés ........................................... CD-18
Kifinomult egyszerűség ................................................................... CD-21
A 21. század médiája ........................................................................ CD-23

A függelék: Az NVV alapszabályai és ellenőrzőlistái .... CD-25
Az NVV alapszabályai ..................................................................... CD-25
A címsorok írásának három alapszabálya ............................ CD-25
A forgatókönyv-készítés három alapszabálya ..................... CD-26
Képek hozzáadásának három alapszabálya ......................... CD-26
A prezentáció előadásának három alapszabálya ................. CD-26
Az NVV-ellenőrzőlisták ................................................................... CD-27
Az első öt dia megtervezése ................................................... CD-27
A többi dia megtervezése ........................................................ CD-27
Forgatókönyv készítése ........................................................... CD-27
A forgatókönyv vázlatának elkészítése ................................. CD-28
Illusztrációk hozzáadása a forgatókönyvhez ....................... CD-28
A prezentáció előadása ............................................................ CD-28

B függelék: NVV-prezentálás két nézetben ............... CD-31
A Diavetítés nézet és a jelölőeszközök használata ....................... CD-31
Az Előadói nézet és az eszközhasználat ........................................ CD-33
Több monitor támogatásának engedélyezése ...................... CD-34
Prezentáció előadása az Előadói nézet segítségével ........... CD-35
A prezentáció próbája Előadói nézetben,
második monitor nélkül .......................................................... CD-36
Rajzolás tintával a képernyőre az Előadói nézetben ........... CD-37
Az Előadói nézet hátrányai .................................................... CD-37

C függelék: Az A pont és a B pont címsorai ................ CD-39

D függelék: A Teendő címsorok .............................. CD-43

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver