Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
A World Wide Web programozása - Webvilág sorozat

A World Wide Web programozása

Webvilág sorozat

Robert W. Sebesta:
A World Wide Web programozása
Webvilág sorozat

Megjelenés: 2005
Panem Kiadó
604 oldal, bolti ár: 4900,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Robert W. Sebesta:
A World Wide Web programozása

A World Wide Webbel kapcsolatos programozási és egyéb elméleti, gyakorlati témákkal foglalkozó Webvilág sorozat kötetében a World Wide Web programozásával foglalkozunk.

Nehezen becsülhetjük túl azt a hatást, amelyet a világháló az emberek mindennapi életére gyakorolt. Mindössze néhány év alatt a repülőjegy-vásárlástól a tőzsdei hírek begyűjtéséig rengeteg különböző feladatra tanultuk meg a webet használni. Látva azt a sebességet, amellyel a weboldalak százezrei előbukkantak a semmiből, akár azt is hihetnénk, hogy a létrehozásukhoz szükséges technológiák már jóval a web megjelenése előtt ott ültek a polcon használatra készen. Ez azonban nem így történt. Az új technológiák iránti igény nagy számú vállalkozó gyors feltűnését eredményezte, a szükséges helyek jelentős részét kezdő programozókkal töltötték fel, sokan pedig a szoftverfejlesztő ipar más szektoraiból kerültek át ide. Azonban mindegyiküknek meg kellett ismerkedniük az új nyelvekkel és szoftverrendszerekkel.

A Webvilág sorozatban megjelent kötet célja, hogy átfogó bevezetést nyújtson azokról a programozási eszközökről és ismeretekről, amelyek a világhálón lévő szerverek felépítéséhez és fenntartásához szükségesek. Weboldalak készítésénél sokféle technológia használatos. Könyvünk áttekintést kíván nyújtani a világháló működéséről, több, széles körben használt webes kliensoldali és szerveroldali technológia bemutatásával.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Robert W. Sebesta:
A World Wide Web programozása

ELÕSZÓ 11
Áttekintés 11
Különbségek az elsõ és a második kiadás között 13
A könyv tartalma 13
Segédanyagok 16
Szoftverek hozzáférhetõsége 16

1. fejezet ALAPFOGALMAK 17
1.1. Az internet rövid bemutatása 18
1.2. A világháló 22
1.3. Webböngészõk 23
1.4. Webszerverek 25
1.5. Az URL-ek 26
1.6. A MIME 28
1.7. A HTTP protokoll 30
1.8. Egy webprogramozó eszközkészlete 33
1.9. Összefoglalás 40
1.10. Áttekintõ kérdések 42
1.11. Feladatok 43

2. fejezet BEVEZETÉS A HTML ÉS AZ XHTML HASZNÁLATÁBA 44
2.1. A HTML eredete és fejlõdése 45
2.2. Alapvetõ szintaktika 46
2.3. A HTML-dokumentumok szabványos szerkezete 48
2.4. Alapvetõ szövegformátumok 49
2.5. Képek 59
2.6. Hipertext linkek 62
2.7. Listák 66
2.8. Táblák 72
2.9. Keretek 80
2.10. Ûrlapok 87
2.11. Összefoglalás 99
2.12. Áttekintõ kérdések 101
2.13. Feladatok 102

3. fejezet STÍLUSLAPOK 106
3.1. Bevezetés 106
3.2. A stíluslapok szintjei 107
3.3. Stílusmegadási formátumok 109
3.4. Stílusosztályok 110
3.5. Tulajdonságok és tulajdonságértékek 112
3.6. Színek 124
3.7. A <span> és a <div> tag 127
3.8. Összefoglalás 128
3.9. Áttekintõ kérdések 130
3.10. Feladatok 131

4. fejezet A JAVASCRIPT ALAPJAI 133
4.1. A JavaScript áttekintése 134
4.2. Az objektumorientált programozás és a JavaScript 137
4.3. Általános szintaktikai jellemzõk 139
4.4. Primitív típusok, operátorok és kifejezések 140
4.5. Képernyõkimenet 149
4.6. Vezérlési szerkezetek 153
4.7. Objektumok létrehozása és módosítása 160
4.8. Tömbök 162
4.9. Függvények 168
4.10. Egy példa 174
4.11. Konstruktorok 176
4.12. Mintaillesztés reguláris kifejezésekkel 177
4.13. Egy újabb példa 182
4.14. Hibák a szkriptekben 184
4.15. Összefoglalás 186
4.16. Áttekintõ kérdések 188
4.17. Feladatok 190

5. fejezet A JAVASCRIPT ÉS A HTML-DOKUMENTUMOK 192
5.1. A JavaScript végrehajtási környezet 193
5.2. A Dokumentum Objektum Modell 194
5.3. Elemhozzáférés JavaScriptben 196
5.4. Események és az eseménykezelés 198
5.5. A DOM 2 eseménymodellje 217
5.6. A navigator objektum 223
5.7. Összefoglalás 225
5.8. Áttekintõ kérdések 226
5.9. Feladatok 227

6. fejezet DINAMIKUS DOKUMENTUMOK KÉSZÍTÉSE JAVASCRIPTTEL 229
6.1. Bevezetés 230
6.2. Egy elem pozicionálása 230
6.3. Az elemek mozgatása 236
6.4. Egy elem láthatósága 238
6.5. A színek és betûkészletek megváltoztatása 241
6.6. Dinamikus tartalom 244
6.7. Az elemek vermelése 247
6.8. Az egérkurzor helyének meghatározása 249
6.9. Egy egérkattintásra való reagálás 253
6.10. Az elemek lassú mozgatása 255
6.11. Elemek vonszolása 259
6.12. Összefoglalás 264
6.13. Áttekintõ kérdések 265
6.14. Feladatok 265

7. fejezet JAVA APPLETEK 267
7.1. Bevezetés 268
7.2. Az elsõdleges applet-tevékenységek 270
7.3. A paintComponent metódus 271
7.4. Az <object> tag 274
7.5. Applet-paraméterek 276
7.6. Egyszerû grafika 279
7.7. Színek 283
7.8. Interaktív appletek 284
7.9. Párhuzamosság a Javában 295
7.10. Animáció megvalósítása szálak segítségével 300
7.11. Összefoglalás 303
7.12. Áttekintõ kérdések 305
7.13. Feladatok 306

8. fejezet BEVEZETÉS AZ XML-BE 307
8.1. Bevezetés 308
8.2. Az XML szintaxisa 310
8.3. Az XML-dokumentum szerkezete 313
8.4. Dokumentumtípus-definíciók 315
8.5. Névterek 324
8.6. XML-sémák 325
8.7. Nyers XML-dokumentumok megjelenítése 335
8.8. XML-dokumentumok megjelenítése CSS segítségével 336
8.9. XSLT-stíluslapok 338
8.10. Összegfoglalás 344
8.11. Áttekintõ kérdések 347
8.12. Feladatok 348

9. fejezet A PERL ALAPJAI 350
9.1. A Perl eredete és használata 351
9.2. Skalárok és mûveleteik 351
9.3. Értékadó utasítások és egyszerû input/output 357
9.4. Vezérlõ utasítások 360
9.5. Tömbalapismeretek 365
9.6. Táblázatok 369
9.7. Referenciák 371
9.8. Függvények 372
9.9. Mintaillesztés 377
9.10. Állományok 383
9.11. Egy példa 385
9.12. Összefoglalás 387
9.13. Áttekintõ kérdések 389
9.14. Feladatok 390

10. fejezet A PERL HASZNÁLATA CGI-PROGRAMOZÁSRA 392
10.1. A CGI 392
10.2. CGI-kapcsolat 394
10.3. A lekérdezõsztring formátum 397
10.4. A CGI.pm modul 398
10.5. Egy felmérési példa 409
10.6. Sütik 421
10.7. Animáció CGI segítségével 427
10.8. Összefoglalás 427
10.9. Áttekintõ kérdések 429
10.10. Feladatok 430

11. fejezet BEVEZETÉS A WEBSZERVEREKBE ÉS A SZERVLETEKBE 432
11.1. Webszervermûveletek 433
11.2. Általános szerverjellemzõk 434
11.3. Apache a UNIX alatt 436
11.4. A szervletek áttekintése 442
11.5. A szervletek részletes bemutatása 443
11.6. Egy felmérési példa 447
11.7. Információ tárolása a klienseken 454
11.8. Összefoglalás 470
11.9. Áttekintõ kérdések 473
11.10. Feladatok 474

12. fejezet BEVEZETÉS A PHP-BE 476
1.2.1. A PHP eredete és használata 477
12.2. A PHP áttekintése 477
12.3. Általános szintaktikai jellemzõk 479
12.4. Primitívek, mûveletek és kifejezések 480
12.5. Output 486
12.6. Vezérlõ utasítások 488
12.7. Tömbök 491
12.8. Függvények 501
12.9. Mintaillesztés 506
12.10. Ûrlapkezelés 506
12.11. Állományok 512
12.12. Sütik 516
12.13. Munkamenet-követés 518
12.14. Összefoglalás 519
12.15. Áttekintõ kérdések 521
12.16. Feladatok 522

13. fejezet ADATBÁZIS ELÉRÉSE WEBES KÖRNYEZETBÕL 525
13.1. Relációs adatbázisok 526
13.2. Az SQL bemutatása 528
13.3. Az adatbázis-elérés módjai 535
13.4. A MySQL adatbázis-kezelõ rendszer 538
13.5. Adatbázis-elérés Perl és MySQL segítségével 541
13.6. Adatbázis-elérés PHP és MySQL segítségével 546
13.7. Adatbázis-elérés JDBC és MySQL segítségével 554
13.8. Összefoglalás 569
13.9. Áttekintõ kérdések 571
13.10. Feladatok 572

FÜGGELÉK BEVEZETÉS A JAVÁBA 573
F.1. A Java áttekintése 574
F.2. Adattípusok és struktúrák 576
F.3. Osztályok, objektumok, metódusok 579
F.4. Interfészek 584
F.5. Kivételkezelés 585
F.6. Összefoglalás 591

TÁRGYMUTATÓ 593

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver