Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Visual Studio 2005 & 2008 - Visual Basic, Visual C# - Programozók Könyvtára sorozat

Visual Studio 2005 & 2008

Visual Basic, Visual C# - Programozók Könyvtára sorozat

Demeter M. Ibolya:
Visual Studio 2005 & 2008
Visual Basic, Visual C# - Programozók Könyvtára sorozat

Megjelenés: 2008
Panem Kiadó
632 oldal, bolti ár: 5200,- Ft

A könyv nem rendelhető
csak utánnyomás esetén lesz ismét

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Demeter M. Ibolya:
Visual Studio 2005 & 2008

A Microsoft Windows™ operációs rendszer alatt futó alkalmazások készítésének talán legnépszerűbb és leggyorsabb eszköze a Microsoft Visual Studio™ fejlesztőrendszer. Legkedveltebb programozási nyelve, a Visual Basic mellé felsorakozott a Visual C# is, ezért célszerűnek mutatkozott, hogy a két nyelvi környezet lehetőségeit ugyanabban a könyvben találja meg az olvasó.

Tehát minden feladatot két fejlesztőrendszer alatt (Visual Studio™ 2005 és Visual Studio™ 2008) és azon belül két nyelvi környezetben (Visual Basic és Visual C#) is elkészítettük. Természetesen a különböző verziókban jelentkező esetleges eltérésekre, valamint a két programozási nyelv szintaktikai és szemantikai különbözőségeire az adott témaköröknél mindig felhívjuk a figyelmet.

A tárgyalásra kerülő témakörök a Visual Studio™ fejlesztőrendszer megcélzott részeinek tematikus és koherens leírását tartalmazzák. A könyvben rengeteg példaalkalmazást találunk, melyek forráskódja a könyvben megadott regisztrációs kód segítségével szabadon letölthető a www.panem.hu címről.

A kötet a több ezer sor példakód mellett rengeteg lexikális anyagot is tartalmaz, hogy az bármikor fellapozható legyen egy-egy probléma megoldása érdekében. Az ismerkedési folyamatot megkönnyítő, különböző szintű gyakorlati példák az elmélettel együtt, egymást kiegészítve igyekeznek megkönnyíteni a megértést.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Demeter M. Ibolya:
Visual Studio 2005 & 2008

ELŐSZÓ 15

1. BEVEZETÉS 17
A VISUAL STUDIO™ INSTALLÁCIÓJA. 17
ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT 17
Hardver- és szoftverfeltételek 18
Hardverfeltételek. 18
Szoftverfeltételek 18
A VISUAL STUDIO ÜZEMBE HELYEZÉSE 19
Visual Studio™ verziók. 19
Visual Studio™ Express Edition 20
Visual Studio™ Standard Edition. 22
Visual Studio™ Professional Edition . 23
A Visual Studio™ komponenseinek kezelése . 25
A Visual Studio™ komponenseinek felvétele, törlése 26
ISMERKEDÉS A VISUAL STUDIO™-VAL. 27
MICROSOFT DOCUMENT EXPLORER (SÚGÓ) 28
A VISUAL STUDIO™ LEHETŐSÉGEI . 31

2. A VISUAL STUDIO™ BEMUTATÁSA 34
A MICROSOFT .NET KERETRENDSZER. 34
A KÖZÖS NYELVI FUTTATÓMODUL 35
A MIL (Microsoft Intermediate Language) . 36
A CTS (Common Type System) közös típusrendszer . 37
A .NET OSZTÁLYKÖNYTÁR . 38
A névterek 38
INTEGRÁLT FEJLESZTŐI KÖRNYEZET . 41
A VISUAL STUDIO™ INDÍTÁSA. 41
AZ IDE FONTOSABB RÉSZEI. 44
A menürendszer felépítése . 45
Toolbar (eszközsor) 46
Műveletek az eszközsorral 47
Toolbox (eszköztár) . 51
Controlok felvétele egy eszközcsoportba . 53
Saját eszközcsoport létrehozása 54
Solution Explorer (Megoldásintéző) ablak.55
Grafikus felülettervező .56
Properties Window (Tulajdonságok ablak) 58
Object Browser (Objektumböngésző) 58
Code Editor (Kódszerkesztő) ablak59
Class View (Osztályok nézet) ablak.60
Dynamic Help (Dinamikus súgó) ablak .61
Immediate, Locals, Watches és egyéb ablakok 62

3. VISUAL STUDIO™ ALKALMAZÁSOK KÉSZÍTÉSE 63
AZ IDE TESTRESZABÁSA 63
AZ ELSŐ VISUAL STUDIO™ ALKALMAZÁS 66
A FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZ LÉTREHOZÁSA67
A control elhelyezése a formon68
A control méretezése a formon.69
A control áthelyezése a formon69
A control zárolása a formon .69
A TULAJDONSÁGOK BEÁLLÍTÁSA .70
A Properties Window (Tulajdonságok ablak) 71
Az objektummező 71
A tulajdonságkészlet72
A Tulajdonságok ablak eszközsora .79
Az információs rész.80
A FORRÁSKÓD MEGÍRÁSA .81
A Code Editor (kódszerkesztő) elemei .82
Eseménykezelők létrehozása .83
Eseménykezelő eljárás szerkesztése85
Az alkalmazás futtatása és bezárása 86
Az alkalmazás módosítása.87
AZ ALKALMAZÁS MENTÉSE94

4. A FORMOK ÉS A CONTROLOK 96
A FORMOK FELÉPÍTÉSE 96
A FORM HASZNÁLATA 101
A Form jellemzői 102
A VISUAL STUDIO™ CONTROLOK. 122
ELNEVEZÉSI KONVENCIÓK126
A BUTTON CONTROL .128
A Button control használata .129
SZÖVEG MEGJELENÍTÉSE, SZERKESZTÉSE140
A Label control.140
A Label control használata 141
A LinkLabel control .145
A LinkLabel control használata 145
A TextBox control . 152
A TextBox control használata. 152
Jelszókezelés és szövegszerkesztés. 159
A MaskedTextBox control. 167
A MaskedTextBox control használata 167
A RichTextBox control 174
A RichTextBox control használata . 174
VÁLASZTÁSRA ALKALMAS CONTROLOK . 194
A CheckBox control. 194
A CheckBox control használata 194
A RadioButton control . 203
A RadioButton control használata 203
Csoportképzés. 209
A ListBox control. 221
A ListBox control használata 221
A CheckedListBox control. 238
A CheckedListBox control használata 238
A ComboBox control . 244
A ComboBox control használata 245
A ScrollBar controlok 254
A ScrollBar controlok használata . 255
A TrackBar control 261
A TrackBar control használata 261
A NumericUpDown control. 264
A NumericUpDown control használata 264
A DateTimePicker control . 270
A DateTimePicker control használata. 271
A MonthCalendar control 276
A MonthCalendar control használata 277
FÓKUSZ VÉTELE ÉS BEÁLLÍTÁSA 282
A körbejárási sorrend . 283
A körbejárási sorrend megváltoztatása . 284
A control kivétele a körbejárási sorrendből 285
A Label control és a billentyűkombinációs elérés 296
Hol a fókusz? 297

5. MENÜRENDSZER ÉS ESZKÖZSOR. 298
A MENÜRENDSZER FELÉPÍTÉSE 298
TERVEZÉSI SZEMPONTOK 299
MENÜRENDSZER TERVEZÉSE. 300
Menütervezés a Windows-Form tervező ablakban 301
Menütervezés a Menüelem szerkesztő ablakban . 304
A menüelem típusa . 306
A menüelemek tulajdonságai 307
A menüelem eseményei.312
A menürendszer létrehozása futási időben .324
AZ ÚSZÓMENÜ.328
AZ ESZKÖZSOR FELÉPÍTÉSE . 332
AZ ESKÖZSOR TERVEZÉSE.333
Az eszközsor megjelenése 333
Az eszközsor elemeinek felvétele.334

6. A DIALÓGUSABLAKOK. 341
A DIALÓGUSABLAKOK HASZNÁLATA. 341
ADATBEKÉRÉS, ÜZENETEK ÉS KÉRDÉSEK 342
Adatbekérés 342
Üzenetek, kérdések megjelenítése 345
DIALOG CONTROLOK 348
A ColorDialog control349
A FontDialog control353
A SaveFileDialog control .357
Az OpenFileDialog control 364
A FolderBrowserDialog control .369
NYOMTATÁS375
A PrintDocument komponens 375
A PrintDialog komponens 384
A PrintPreviewDialog control 389
A PrintPreviewControl control.391
A PageSetupDialog komponens .394
SAJÁTTERVEZÉSŰ DIALÓGUSABLAK .396

7. A PROJEKTEK KEZELÉSE. 400
A PROJEKT ÉRTELMEZÉSE 400
SOLUTION EXPLORER (MEGOLDÁSINTÉZŐ) .401
A projektfájl .401
A projekt felépítése.401
A projekt komponensei.402
PROJEKTMŰVELETEK 404
Egy Solution, egy projekt.404
Új projekt létrehozása 404
A projekt tulajdonságai .405
A projekt megnyitása.405
A projekt átnevezése .406
A projekt mentése407
A projekt mentése másként .407
Egy Solution, több projekt408
Projekt felvétele.409
Projekt elérhetősége 410
Projekt törlése412
MŰVELETEK PROJEKT FÁJLJAIVAL 412
Fájl hozzáadása a projekthez 412
Új fájl felvétele . 413
Egy létező fájl felvétele 414
Fájl átnevezése . 415
Fájl mentése másként . 415
Fájlok elérhetősége 416
Fájl bénítása, felszabadítása 416
Fájl eltávolítása . 417
Fájl törlése 418
REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS . 418
A RENDSZERLEÍRÓ ADATBÁZIS HASZNÁLATA . 420
A regisztrációs bejegyzések összeállítása 422
A regisztrációs bekezdések létrehozása 422
A regisztrációs kulcsok és értékek létrehozása . 424
A regisztrációs bejegyzések lekérdezése 426
A regisztrációs bejegyzések törlése . 428
Bejegyzési kulcs törlése 428
Bekezdés törlése 429
Fastruktúra törlése. 429

8. A PROGRAMOZÁSI ISMERETEK 430
VÁLTOZÓK, KONSTANSOK, ADATTÍPUSOK . 430
A VÁLTOZÓK. 431
A változók deklarációja . 431
Implicit deklaráció 431
Explicit deklaráció 433
A változók használata 435
A változók működési területe . 435
A változók érvényességi köre . 446
KONSTANSOK 447
ADATTÍPUSOK. 448
Primitív adattípusok . 448
Típuskonverzió 450
Implicit típuskonverzió . 450
Explicit típuskonverzió . 450
Saját értéktípusok. 452
Felsorolás típus . 452
Struktúratípus 457
A TÖMBÖK 461
A tömb bevezetése . 462
A tömb inicializálása 462
A tömb elemei 463
A tömb dimenziói. 464
Egydimenziós tömbök.464
Többdimenziós tömbök.471
A dinamikus tömbök 474
AZ UTASÍTÁSOK. 475
DÖNTÉSI SZERKEZETEK .476
Logikai műveletek 476
Feltételes utasítások478
Egyszerű feltételes utasítás478
Egymásba ágyazott feltételek 480
Elágazásos utasítások .481
Sorba kapcsolt (kaszkád) feltételes utasítás 481
Esetszétválasztásos szerkezet 483
ITERÁLÓ UTASÍTÁSOK487
For ciklusszerkezet .488
Do ciklusszerkezet490
Előltesztelő ciklusszerkezet.491
Hátultesztelő ciklusszerkezet.492
While ciklusszerkezet.493
For Each ciklusszerkezet 494
KILÉPŐ- ÉS FOLYTATÓUTASÍTÁSOK.495
Kilépőutasítások .495
Folytatóutasítások.496
ARITMETIKAI MŰVELETEK497
Egyszerű operátorok.498
Összetett operátorok .499
AZ ELJÁRÁSOK . 499
ELJÁRÁSOK KEZELÉSE500
Visszatérési érték nélküli eljárások 504
Paraméter nélküli eljárások .504
Paraméterezett eljárások507
Kódsorok átszervezése 511
Visszatérési értékkel bíró eljárások 513
Paraméter nélküli eljárások .513
Paraméterezett eljárások518
Egymásba ágyazott eljárások .524
Paraméterek és argumentumok.525
Paraméterek .525
Argumentumok525
Hívások kezelése .526
Paraméterezési lehetőségek 526
Eljárás-paraméterek.527
Változó számú paraméterek 531
Változó típusú paraméterek.536
Opcionális paraméterek .539
Kilépés az eljárásból . 540
Eljárások működési területe . 540

9. OBJEKTUMORIENTÁLT PROGRAMOZÁS (OOP) 549
OSZTÁLYOK ÉS OBJEKTUMOK 550
OBJEKTUMORIENTÁLT SZEMLÉTET . 553
OSZTÁLYOK. 554
Osztály létrehozása és használata. 555
A mezők (adattagok). 557
A tagfüggvények (metódusok) 558
A tulajdonságok 563
Események 568
Elosztott osztályok . 571
Objektumtagok és osztálytagok . 574
Osztálymező, osztályadattag. 575
Osztálytagfüggvény, osztálymetódus . 576
Osztálytulajdonság 577
Osztályesemény 579
ÖRÖKLÉS . 582
ŐSOSZTÁLY ÉS SZÁRMAZTATOTT OSZTÁLY . 583
Hozzáférési lehetőségek. 585
Öröklési lehetőségek 588
Öröklés letiltása 588
Öröklés kikényszerítése 590
Tagnevek egyezősége 592
Túltöltés 594
Felülírás 598
Árnyékolás 603
Többarcúság (polimorfizmus) a gyakorlatban . 609
Virtuális metódusok 609
Interfészek. 611
Többszörös öröklés 613
TAKARÍTÁS . 618
EGY OBJEKTUM ÉLETE ÉS HALÁLA 618
Destruktor 618
Szemétgyüjtés 623
ERŐFORRÁSOK KEZELÉSE. 624

10. HÁZI FELADAT. 625

TÁRGYMUTATÓ 627

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver