Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Visual Basic 6.0 lépésr?l lépésre 2. kötet - Programozók Könyvtára sorozat

Visual Basic 6.0 lépésr?l lépésre 2. kötet

Programozók Könyvtára sorozat

Demeter M. Ibolya:
Visual Basic 6.0 lépésr?l lépésre 2. kötet
Programozók Könyvtára sorozat

Megjelenés: 2000
Panem Kiadó
400 oldal, bolti ár: 4200,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Demeter M. Ibolya:
Visual Basic 6.0 lépésr?l lépésre 2. kötet

A Programozók Könyvtára sorozatának felsőoktatási tankönyvként is használt kötete a Visual Basic 6.0 fejlesztőrendszert ismerteti két kötetben.

A Programozók Könyvtára sorozat Visual Basic 6.0 1. és 2. kötete felsőoktatási tankönyv, de haszonnal forgathatják a Visual Basic fejlesztőrendszerrel most ismerkedő, de a Windows alkalmazástechnikát már jól alkalmazó olvasók, de gyakorlottabb felhasználók is. A könyv két kötete teljes egészében tartalmazza a Visual Basic 6.0 fejlesztőrendszer tematikus és koherens leírását.

A 2. kötet az elsőhöz hasonlóan lépésről lépésre vezeti az olvasót a Visual Basic 6.0 fejlesztőrendszerrel való ismerkedés során. A könyv hatékony használatához célszerű ismerni a VISUAL BASIC 6.0 lépésről lépésre 1. kötetében leírtakat. A két könyv ugyanis szervesen kapcsolódik egymáshoz. A bennük leírtak biztos használata, de azok egyszerű megértése is egy olyan világot tár elénk, amely nélkül a szakmai jövő elképzelhetetlen mind a rendszerszervezők, mind a programozók számára. A könyv közel négyszáz oldala a COM technológia (Component Object Model) tükrében igyekszik bemutatni a Visual Basic fejlesztőrendszer lehetőségeit. A könyvben található témák egymásutánisága és az egyes fejezetek tartalmának szervezése koherens és tematikus módon segíti a gyors tanulást és az egyes témák közötti eligazodást. A különböző verziókban jelentkező esetleges eltérésekre az aktuális témaköröknél mindig felhívjuk a figyelmet.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Demeter M. Ibolya:
Visual Basic 6.0 lépésr?l lépésre 2. kötet

LEGÓZ(Z)UNK?(!)..................................................................................15

1. A BILLENTYŰZET ÉS AZ EGÉR ESEMÉNYEI........................17
EGÉRESEMÉNYEK.........................................................................18
A MOUSEDOWN EGÉRESEMÉNY..................................................19
Controlok mozgatása futás közben.................................................20
Egyenes vonal rajzolása................................................................21
A MOUSEMOVE EGÉRESEMÉNY..................................................22
A MuoseMove egéresemény működése..........................................23
Szabadkézi rajzolás.......................................................................24
A MOUSEUP EGÉRESEMÉNY........................................................25
AZ EGÉRESEMÉNYEK EGYÜTTES KEZELÉSE............................25
BITMEZŐS ARGUMENTUMOK.....................................................27
A Button argumentum...................................................................27
A MouseDown és a MouseUp események Button argumentuma..29
A MouseMove esemény Button argumentuma............................31
Egy egérgomb figyelése......................................................31
Több egérgomb figyelése.....................................................33
A Shift argumentum......................................................................35
FOGD ÉS VIDD (DRAG & DROP) TECHNIKA............................39
AUTOMATIKUS DRAG MÓD.........................................................40
DragDrop esemény kezelése.........................................................42
DragOver esemény kezelése.........................................................42
KÉZI VEZÉRLÉSŰ DRAG MÓD.....................................................44
OLE FOGD ÉS VIDD (DRAG & DROP) TECHNIKA....................46
AUTOMATIKUS OLE DRAG & DROP............................................48
AZ OLE DRAG & DROP TECHNIKA KÉZI VEZÉRLÉSE...............50
Az OLE drag & drop műveletek sorrendje......................................53
Az OLE vonszolás indítása.......................................................53
OLE forrás ráhúzása az OLE célra............................................56
OLE forrás elejtése az OLE cél felett........................................58
BILLENTYŰZETESEMÉNYEK.......................................................62
A KEYPRESS() ESEMÉNY...............................................................63
A KEYDOWN() ÉS A KEYUP() ESEMÉNY.......................................64
A FORM BILLENTYŰZETESEMÉNYEI.........................................65

2. A COM ALAPÚ PROGRAMOZÁS LEHETŐSÉGEI.................66
AZ OSZTÁLYMODULOK................................................................67
AZ OSZTÁLY FELÉPÍTÉSE............................................................68
Az osztálymodul létrehozása.........................................................68
Tulajdonságok felvétele................................................................70
Tulajdonságkezelő eljárások.....................................................71
Írható-olvasható tulajdonságok............................................72
Alapértelmezett tulajdonság.................................................74
Csak olvasható, csak írható tulajdonságok............................74
Csak egyszer írható tulajdonság...........................................74
Metódusok felvétele.....................................................................75
Események felvétele.....................................................................77
AZ OSZTÁLY HASZNÁLATA........................................................80
Objektum létrehozása...................................................................81
Tulajdonságok használata.............................................................81
Metódusok használata...................................................................83
Események kiváltása.....................................................................84
ADATKAPCSOLT OSZTÁLYMODULOK.......................................86
Adatforrás....................................................................................86
Adatforrás osztály létrehozása..................................................87
Adatforrás osztály használata....................................................90
Adatfelhasználó............................................................................93
Adatfelhasználó osztály létrehozása..........................................93
Adatfelhasználó osztály használata...........................................96
AZ ActiveX KOMPONENSEK..........................................................99
AZ ActiveX KOMPONENSEK CSOPORTOSÍTÁSA.......................101
ActiveX komponensek funkcionalitása.........................................101
ActiveX komponensek futási helye..............................................101
AZ ActiveX DLL............................................................................103
Az ActiveX DLL szerver létrehozása...........................................103
Az ActiveX DLL szerver használata............................................108
AZ ActiveX EXE............................................................................113
Az ActiveX EXE szerver létrehozása...........................................113
Az ActiveX EXE szerver használata............................................116
AZ ActiveX CONTROL..................................................................119
Az ActiveX Control létrehozása..................................................120
Egy új ActiveX Control projekt létrehozása.............................121
A UserControl objektum felületének megtervezése..................123
Tulajdonságok, metódusok felvétele........................................125
Tulajdonságok felvétele.....................................................125
Metódusok felvétele..........................................................130
Események felvétele..............................................................131
Az események deklarációja................................................132
Az események előidézése..................................................132
Az ActiveX Control testreszabása...........................................133
Az (About) bejegyzés felvétele..........................................134
Az ActiveX control ikonjának grafikája..............................136
A (Custom) bejegyzés felvétele..........................................136
Tulajdonságlap(ok) megalkotása.............................................137
Az új ActiveX Control használata................................................142
Az ActiveX control tesztelése tervezési időben........................144
Az ActiveX control tesztelése futási időben.............................149
Az ActiveX control tesztelése az Internet Explorerben.........149
Az ActiveX control tesztelése projektcsoport üzemmódban..............................................150
Az ActiveX control használata önálló projektben................152
Adatkapcsolt ActiveX controlok..................................................154
Az adatforrás ActiveX control................................................155
Az adatforrás ActiveX control létrehozása..........................155
Az adatforrás ActiveX control használata...........................160
Az adatfelhasználó ActiveX control........................................164
Az adatfelhasználó ActiveX control létrehozása..................165
Az adatfelhasználó ActiveX control használata...................172
AZ ActiveX Document DLL............................................................178
Az ActiveX Document DLLszerver létrehozása............................178
Egy új ActiveX Document DLL projekt létrehozása.................179
A UserDocument objektum felületének megtervezése..............181
A UserDocument osztálymodul funkcionalitása.......................182
Többdokumentumos ActiveX Document DLL projekt..............184
Form objektumok kezelése.....................................................189
Menürendszer kialakítása.......................................................192
ActiveX Document DLL szerver regisztrációja........................194
ActiveX Document DLL szerver használata............................195
AZ ActiveX Document EXE............................................................198
Az ActiveX Document EXE szerver létrehozása...........................200
Az ActiveX Document EXE szerver használata............................205

3. INFORMÁCIÓKEZELÉS.............................................................209
AZ ADATKEZELÉS ESZKÖZEI....................................................212
VISUAL DATA MANAGER..........................................................213
DATA ENVIRONMENT DESIGNER.............................................218
Adatszervezési lehetőségek.........................................................227
Rekordok csoportosítása.........................................................227
Táblák közötti reláció.............................................................230
Számított mezők használata....................................................236
DATA VIEW..................................................................................239
DATA FORM WIZARD.................................................................241
QUERY BUILDER.........................................................................250
A Visual Data Manager Query Buildere.......................................250
A Data Environment Designer Query Buildere.............................255
Egyéb lehetőségek.................................................................262
DATA REPORT DESIGNER..........................................................265
A Data Report Designer szolgáltatásai.........................................265
A Data Report Designer felépítése...............................................266
DataReport objektum létrehozása................................................268
DataReport objektum megjelenítése.............................................274
ADATFORRÁSOK...........................................................................277
AZ ADO OBJEKTUMMODELL.....................................................278
Az ADO objektummodell felépítése............................................278
A Connection objektum..........................................................280
A Command objektum...........................................................281
A Recordset objektum............................................................282
Az Errors kollekció................................................................285
Az Error objektum.................................................................286
A Parameters kollekció..........................................................286
A Parameter objektum............................................................288
Az Fields kollekció................................................................289
Az Field objektum.................................................................289
Az Properties kollekció..........................................................291
Az Property objektum............................................................291
Az ADO objektummodell használata...........................................292
Kapcsolódás az adatforráshoz.................................................293
A Connection objektum eseményei........................................295
Többszörös kapcsolatok.........................................................297
Az adatforrás adatainak elérése...............................................298
A Command objektum használata egy aktív Connection objektummal........................................298
A Command objektum használata aktív Connection objektum nélkül.........................................299
Az adatforrás adatainak kinyerése...........................................300
A kurzorok használata.......................................................300
A Recordset objektum létrehozása..........................................302
Egy Recordset objektum létrehozása a Command objektum Execute metódusával.........................303
Egy Recordset objektum létrehozása a Connection objektum Execute metódusával........................304
Egy Recordset objektum létrehozása a Recordset objektum Open metódusával..............................305
Egy Recordset objektum létrehozása önálló Recordset objektumként..............................................305
A Recordset objektum eseményei..........................................306
Adatok megjelenítése.............................................................308
Field hivatkozás.....................................................................308
Recordset hivatkozás..............................................................309
Rekordok közötti mozgás.......................................................309
Adatok rendezése, válogatása.................................................311
Sorba rendezés........................................................................311
Szűrés.....................................................................................313
Keresés...................................................................................315
Rekordműveletek...................................................................318
Új rekord felvétele..................................................................320
Rekord módosítása.................................................................322
Rekord törlése.........................................................................323
AZ ADO DATA CONTROL...........................................................325
Az ADO Data control használata.................................................326
Rekordműveletek.......................................................................330

4. SEGÍTSÉG A FELHASZNÁLÓNAK...........................................331
HTML HELP WORKSHOP.............................................................331
HTMLHelp TÍPUSÚ SÚGÓRENDSZER.........................................332
HTMLHelp súgórendszer felépítése.............................................334
HTMLHelp súgórendszer létrehozása..........................................335
Témafájlok elkészítése...........................................................335
HTML projekt létrehozása......................................................338
HTML projekt kompilálása....................................................343
HTML projekt testre szabása..................................................345
A navigációs fájlok elkészítése...............................................350
Tartalomjegyzék kialakítása...................................................350
Tárgymutató létrehozása........................................................359
HTML SÚGÓRENDSZER HASZNÁLATA...................................367
ONLINE HELP..............................................................................368
CONTEXT-SENSITIVE HELP.......................................................371
A HTML téma (HTML topic) típusú súgó....................................371
A„Mi ez” téma ("What's This" topic) típusú súgó.........................379

TÁRGYMUTATÓ..................................................................................389

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver