Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
ORACLE Database 10g - Teljes referencia - Oracle sorozat

ORACLE Database 10g - Teljes referencia

Oracle sorozat

Kevin Loney:
ORACLE Database 10g - Teljes referencia
Oracle sorozat

CD - melléklet - CD melléklettel

Megjelenés: 2006
Panem Kiadó
1448 oldal, bolti ár: 8900,- Ft

Internetes ár (-5%): 8455,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Kevin Loney:
ORACLE Database 10g - Teljes referencia

A kötet az ORACLE Database 10g-t mutatja be teljes körűen Oracle-felhasználóknak és -fejlesztőknek.

Az Oracle Database 10g: Teljes referencia az első olyan könyv, amely összegyűjtve tartalmazza a főbb Oracle-definíciókat, parancsokat, függvényeket, eszközöket, és egy megbízható, egyszerű hivatkozásgyűjteményt ad. Ez egy olyan kötet, amelynek ott kell lennie kézközelben minden Oracle-felhasználó és -fejlesztő asztalán.

A CD-mellékleten a Táblák.txt állomány található, mely állomány a könyv példáiban használt táblák eredeti angol nyelvű szkriptjeit tartalmazza.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Kevin Loney:
ORACLE Database 10g - Teljes referencia

I. rész
AZ ALAPVETŐ ADATBÁZIS KONCEPCIÓK

1. fejezet
Az Oracle Database 10g architektúrája
Adatbázisok és példányok
Az adatbázison belül
Az architektúrák és opciók kiválasztása

2. fejezet
Az Oracle Database 10g telepítése és egy adatbázis létrehozása
A licenszelési és a telepítési opciók áttekintése

3. fejezet
Áttérés az Oracle Database 10g-re
A frissítési módszer kiválasztása
A frissítés előtt
A Database Upgrade Assistant használata
Manuális közvetlen frissítés végrahajtása
Az Export és az Import használata
Az adatmásolásos módszer használata
A frissítés után

4. fejezet
Oracle-alkalmazások tervezése – szemléletek, kockázatok és szabványok
Az együttműködő szemlélet
Mindenkinek vannak „adatai"
Az Oracle megszokott nyelve
Néhány általános, mindennapi példa
Melyek a kockázatok?
Az új vízió jelentősége
Hogyan csökkentsük a zűrzavart?
A nagybetű használata a nevekben és az adatokban
A nevek normalizálása
A jó terv emberi vonatkozásai
Az adat megértése
Az objektumnevek normalizálása felé
Intelligens kulcsok és oszlopértékek
Tízparancsolat

II. rész
SQL ÉS SQL*PLUS

5. fejezet
Az SQL alapjai
Stílus
A NEWSPAPER tábla létrehozása
SQL használata táblákból való adatlekérésre
select, from, where és order by
Logika és értékek
A where utasításrész egy másik alkalmazása: Allekérdezések
Táblák összekapcsolása
Nézet létrehozása

6. fejezet
Az SQL*Plus alapjai
Riportok és parancsok
Egy egyszerű riport létrehozása
Egyéb lehetőségek
Az SQL*Plus környezet ellenőrzése
Blokkok építése

7. fejezet
Szöveges információ lekérdezése és módosítása
Adattípusok
Mi az a sztring?
Jelmagyarázat
Konkatenáció ( || )
A „kivágás és beillesztés „sztringeknél
Az order by és a where használata sztring függvényekkel
Áttekintés

8. fejezet
Reguláris kifejezések
Keressünk sztringeket
REGEXP_SUBSTR

9. fejezet
Játék a számokkal
A numerikus függvények három osztálya
Jelmagyarázat
Egysoros függvények
Csoportfüggvények
Listakezelő függvények
Sorok keresése MAX vagy MIN függvényekkel
Precedencia és zárójelezés
Áttekintés

10. fejezet
Dátumok: akkor, most és a kettő között
Dátumaritmetika
A ROUND és a TRUNC használata dátumszámításoknál
TO_DATE és TO_CHAR formázás
Dátumok a where utasításrészben
Több évszázad kezelése
Az EXTRACT függvény használata
A TIMESTAMP adattípusok használata

11. fejezet
Konvertáló és transzformációs függvények
Alapvető konvertáló függvények
Specializált konverziós függvények
Transzformációs függvények
Áttekintés

12. fejezet
Csoportosítás
A group by és a having használata
Csoportok nézetei
Csoportok nézetének az ereje
További csoportosítási lehetőségek

13. fejezet
Amikor egy lekérdezés egy másik lekérdezéstől függ
Haladó allekérdezések
Külső összekapcsolás
Természetes és belső összekapcsolás
UNION, INTERSECT és MINUS

14. fejezet
Néhány összetett lehetőség
Összetett csoportosítások
Ideiglenes táblák használata
A ROLLUP, GROUPING és CUBE használata
Családfák és a connect by

15. fejezet
Adatok változtatása: beszúrás, frissítés, egyesítés, törlés
insert
rollback, commit és autocommit
Többszörös beillesztés táblába
delete
update
A merge utasítás használata

16. fejezet
DECODE és CASE : ha, akkor és egyébként az SQL-ben
ha, akkor, egyébként
Értékek kicserélése DECODE segítségével
DECODE a DECODE-on belül
A nagyobb mint és kisebb mint használata a DECODE függvényben
A CASE használata

17. fejezet
Táblák, nézetek, indexek, klaszterek és szekvenciák létrehozása és kezelése
Tábla létrehozása
Táblák törlése
Táblák módosítása
Tábla létrehozása táblából
Particionált táblák használata
Nézet létrehozása
Indexek
Klaszterek
Szekvenciák

18. fejezet
Az Oracle alapvető védelmi lehetőségei
Felhasználók, szerepkörök, jogosultságok
Ki adhat jogosultságokat
Erőforrás-korlátozások kiosztása

III. rész
AZ ALAPOKON TÚL

19. fejezet
Fejlett biztonság – virtuális privát adatbázis
Kezdeti konfiguráció
Alkalmazáskörnyezet létrehozása
Egy beléptető trigger létrehozása
Biztonsági irányelv létrehozása
Biztonsági irányelv alkalmazása táblákon
A VPD tesztelése
Oszlopszintű VPD implementálása
VPD letiltása
Irányelv-csoportok használata

20. fejezet
Táblaterületek használata
Táblaterületek és az adatbázis szerkezete
A táblaterület használatának megtervezése

21. fejezet
SQL*Loader használata adat betöltéséhez
A vezérlőállomány
A betöltés kezdete
Megjegyzések a vezérlőállomány szintaktikájával kapcsolatban
Adatbetöltések kezelése
Adatbetöltések hangolása
További lehetőségek

22. fejezet
A Data Pump Export és Import használata
Könyvtár létrehozása
Data Pump Export opciók
Data Pump Export munkafolyamat indítása
A Data Pump Import opciói
Data Pump Import munkafolyamat indítása

23. fejezet
Hozzáférés távoli adatokhoz
Adatbázis-kapcsolók
Szinonimák használata az elhelyezés-átlátszóság eléréséhez
A User pszeudooszlop használata nézetekben
Dinamikus kapcsolók: Az SQL*Plus copy parancsának használata
Kapcsolódás távoli adatbázishoz

24.fejezet
Materializált nézetek használata
Funkcionalitás
A szükséges rendszerjogosultságok
A szükséges táblajogosultságok
Csak olvasható és frissíthető materializált nézetek
Materializált nézet létrehozásának szintaktikája
Materializált nézet használata lekérdezés végrehajtási út megváltoztatásához
A DBMS_ADVISOR használata
Materializált nézetek frissítése
A create materialized view log szintaktikája
Materializált nézetek és naplók módosítása
Materializált nézet és napló törlése

25. fejezet
Az Oracle Text használata szövegkeresésekhez
Szöveg bevitele az adatbázisba
Szöveg lekérdezések és szöveges indexek
Indexhalmazok

26. fejezet
Külső táblák használata
Hozzáférés külső adathoz
Külső tábla létrehozása
Külső tábla módosítása
Korlátozások, előnyök és külső táblák potenciális használata

27. fejezet
Visszaléptető lekérdezések használata
Idő-alapú visszaléptető példa
Az adat mentése
SCN-alapú visszaléptetés példa
Mi van, ha meghiúsul egy visszaléptető lekérdezés?
Hogyan társul SCN minden sorhoz?
Visszaléptető verziólekédezések
Visszaléptetések tervezése

28. fejezet
Visszaléptetés - táblák és adatbázisok
A flashback table parancs
A flashback database parancs

IV. rész
PL/SQL

29. fejezet
Bevezetés a PL/SQL-be
A PL/SQL áttekintése
Deklarációs rész
Végrehajtható rész
Kivételkezelő rész

30. fejezet
Triggerek
A szükséges rendszerjogosultságok
A szükséges táblajogosultságok
Triggerek típusai
A trigger szintakszisa
Triggerek engedélyezése és letiltása
Triggerek lecserélése
Triggerek törlése

31. fejezet
Eljárások, függvények és csomagok
A szükséges rendszerjogosultságok
A szükséges táblajogosultságok
Eljárások és függvények
Eljárások és csomagok
A create procedure szintakszisa
A create function szintakszisa
A create package szintakszisa
A procedurális objektumok forráskódjának megtekintése
Függvények, eljárások és csomagok fordítása
Függvények, eljárások és csomagok lecserélése
Függvények, eljárások és csomagok törlése

32. fejezet
A natív dinamikus SQL és a DBMS_SQL használata
Az EXECUTE IMMEDIATE használata
A hozzárendelt változók használata
A DBMS_SQL használata

V. rész
OBJEKTUMRELÁCIÓS ADATBÁZISOK

33. fejezet
Típusok, objektumnézetek és metódusok implementálása
Az absztrakt adattípusok használata
Objektumnézetek létrehozása
Metódusok

34. fejezet
Kollektorok (Beágyazott táblák és dinamikus tömbök)
Dinamikus tömbök
Beágyazott táblák
A beágyazott táblák és dinamikus tömbök új függvényei
A beágyazott táblák és dinamikus tömbök kezelése

35. fejezet
Nagyméretű objektumok használata
A rendelkezésre álló adattípusok
A LOB adatok tárolási jellemzőinek megadása
LOB értékek manipulálása és lekérdezése

36. fejezet
Haladó objektumorientált eszközök
Sor- és oszlopobjektumok
Objektumtáblák és OID-ek
Objektumnézetek REF-ekkel
Object PL/SQL
Objektumok az adatbázisban

VI. rész
JAVA AZ ORACLE-BEN

37. fejezet
Bevezetés a Javába
A Java és a PL/SQL áttekintése
Kezdő lépések
Deklarációk
Végrehajtható utasítások
Osztályok

38. fejezet
JDBC programozás
Első lépések
A JDBC osztályok használata

39. fejezet
Java tárolt eljárások
Az osztály betöltése az adatbázisba
Osztályok elérése

VII. rész
FÜRTÖZÖTT ORACLE – A GRID

40. fejezet
Oracle Real Application Clusters
Telepítés előtti tennivalók
A RAC telepítése
RAC példányok indítása és leállítása
Transzparens alkalmazáshibák
Csomópontok és példányok hozzáadása a fürthöz
A Cluster Registry és a szolgáltatások kezelése

41. fejezet
A grid architektúra és kezelése
Hardver és operációs rendszer konfiguráció
Szerverek bekapcsolása a gridbe
Adatok megosztása a gridben
A grid kezelése
Az OEM indítása

VIII. rész
ÚTIKALAUZOK

42. fejezet
Útikalauz az Oracle 10g adatszótárához
Megjegyzés az elnevezésekről
Az Oracle Database 10g-ben bevezetett új nézetek
Az Oracle Database 10g-ben bevezetett új oszlopok
Az útitérképek: a DICTIONARY (DICT) és DICT_COLUMNS nézetek
A lekérdezhető objektumok: táblák (és oszlopok), nézetek, szinonimák és szekvenciák
Lomtár – USER_RECYCLEBIN és DBA_RECYCLEBIN
Megszorítások és megjegyzések
Absztrakt adattípusok, objektumrelációs struktúrák, nagyméretű objektumok
Adatbázis-kapcsolók és materializált nézetek
Triggerek, eljárások, függvények és csomagok
Dimenziók
Tárfoglalás és tárhasználat, partíciók és alpartíciók
Felhasználók és jogosultságok
Szerepkörök
Követés
Egyebek
Monitorozás: a V$ dinamikus teljesítménytáblák

43. fejezet
Útikalauz az alkalmazások és az SQL hangolásához
Az Oracle Database 10g új hangolási eszközei
Hangolási gyakorlatok
Végrehajtási tervek létrehozása és olvasása
A végrehajtási terv főbb műveletei
Tárolt vázlatok megvalósítása
Áttekintés

44. fejezet
Hangolási esettanulmányok
Első esettanulmány: várni, várni, mindig csak várni…
Második esettanulmány: Alkalmazásgyilkos lekérdezések
Harmadik esettanulmány: Hosszantartó kötegelt munkafolyamatok

45. fejezet
Oracle Application Server 10g útikalauz
Mi az Oracle Application Server 10g?
Kommunikációs szolgáltatások
Tartalomkezelő szolgáltatások
Üzleti logika szolgáltatások
Prezentációs szolgáltatások
Üzleti intelligencia szolgáltatások
Portál szolgáltatások
Webszolgáltatások
Fejlesztői eszközkészletek
A perzisztencia réteg szolgáltatásai
Gyorsítótár szolgáltatások
Rendszerszolgáltatások
Fejlesztői eszközök

46. fejezet
Adatbázis-adminisztrációs útikalauz
Adatbázis létrehozása
Az adatbázis elindítása és leállítása
Memóriaterületek méretezése és kezelése
Az objektumok területének lefoglalása és kezelése
A visszavonási táblaterület monitorozása
Automatikus tároláskezelés
Szegmensek helykezelése
Táblaterületek szállítása
Mentések végrehajtása
Hogyan tovább?

47. fejezet
Oracle XML útikalauz
Dokumentum típus definíciók, elemek, és attribútumok
Az XML séma
Az XSU használata XML értékek lekérdezésére, beszúrására, frissítésére és törlésére
Az XMLType használata
További lehetőségek

IX. rész
ALFABETIKUS REFERENCIA

Tárgymutató

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver