Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
JavaScript - Programozói referencia - Webvilág sorozat

JavaScript - Programozói referencia

Webvilág sorozat

Christian MacAuley, Paul Jobson:
JavaScript - Programozói referencia
Webvilág sorozat

Megjelenés: 2003
Panem Kiadó
304 oldal, bolti ár: 2900,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Christian MacAuley, Paul Jobson:
JavaScript - Programozói referencia

A World Wide Webbel kapcsolatos programozási és egyéb elméleti, gyakorlati témákat tárgyaló Webvilág sorozat kötete a JavaScript programozási nyelvet mutatja be.

A JavaScript olyan eszköz, amelyet minden webfejlesztőnek ismernie kell, aki a XXI. században dinamikus weboldalt kíván szerkeszteni. Amellett, hogy a szerveroldali szkriptek írásának hasznos eszköze, a világháló legnépszerűbb és legtágabb körben támogatott kliensoldali szkriptnyelvévé vált. Jóllehet a JavaScript hírnevét annak köszönheti, hogy egyszerű programozási nyelv, ez csak részben igaz. A JavaScript kellően összetett ahhoz, hogy komoly programozók komoly munkákra használják, ugyanakkor eléggé egyszerű ahhoz, hogy a programozni nem tudók alapvető interaktivitást vigyenek a weboldalaikba.

A Webvilág sorozatban megjelent kötet tartalmazza a JavaScript 1.2 újdonságait és segítségével megtanulhatunk dinamikus HTML-applikációkat létrehozni. Az olvasó számos olyan példával találkozhat, amelyek közvetlenül felhasználhatók honlapunk mozgalmasabbá, interaktívabbá tételéhez. A kiadvány a fejezetek végén található táblázatoknak köszönhetően referenciakönyvnek is tekinthető.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Christian MacAuley, Paul Jobson:
JavaScript - Programozói referencia

Bevezetés

1. fejezet A JavaScript magja
Nyelvi konvenciók
Kis- és nagybetű érzékenység
A kód formázása
Konstansok és azonosítók
Foglalt szavak
Adattípusok
Számok
Különleges numerikus értékek
Karakterfüzérek
Változók
Típus nélküli változók
Változók deklarálása
Operátorok
JavaScript operátorok
Operandusok
Műveletek precedenciája
Operatorok asszociativitása
Operátorok típusai

2. fejezet Utasítások és vezérlési szerkezetek
Utasítások
Értékadó utasítások
Összetett utasítások
var
function
return
with
import és export
Üres utasítás
try...catch
Vezérlési szerkezetek
Feltételes szerkezet
Ciklusok

3. fejezet Függvények és objektumok
Függvények
Függvények definiálása
Függvények végrehajtása
Beágyazott függvények
Függvények kezelése adatként
Objektumok
prototípus alapú nyelv
Objektumok definiálása
Az objektum alaposztály
Az objektumorientált JavaScript használata

4. fejezet A JavaScript alapértelmezett objektumai és függvényei
Array – tömb
Tömbök létrehozása
A tömb metódusai és objektumai
Többdimenziós tömbök
Boolean
Boolean objektumok és értékek létrehozása
Boolean metódusok
Date
A Date konstruktor
A Date metódusai
eval()
Math
A Math objektum metódusai és tulajdonságai
MimeType
A MimeType tulajdonságai
Number
A Number konstruktor
A Number metódusai és tulajdonságai
parseFloat()
parselnt()
RegExp
Reguláris kifejezések definiálása
Mintaillesztés
A RegExp metódusok
A RegExp objektum
String
Sztringek létrehozása
Sztringek metódusai és tulajdonságai

5. fejezet JavaScript a böngészőben: kliensoldali objektumok, metódusok és tulajdonságok
A JavaScript beágyazása HTML-oldalakba
A <SCRIPT> címke
URL
JSS
Entitások
A Dokumentum Objektum Model
A navigator objektum
navigator.appCodeName
navigator.appMinorVersion
navigator.appName
navigator.appVersion
navigator.cookieEnabled
navigator.cpuClass
navigator.javaEnabled()
navigator.language
navigator.mimeTypes[]
navigator.online
navigator.oscpu
navigator.platform
navigator.plugins
navigator.product
navigator.productSub
navigator.systemLanguage
navigator.userAgent
navigator.userLanguage
navigator.vendor
navigator.vendorSub
Az Event objektum (események és eseménykezelés)
event.altKey, event.ctrlKey, event.shiftKey
event.bubbles
event.button
event.cancelable
event.cancelBubble
event.clientX, event.clientY
event.currentTarget
event.data
event.eventPhase
event.fromElement
event.height
event.keyCode
event.layerX, event.layerY
event.modifiers
event.offsetX, event.offsetY
event.pageX, event.pageY
event.reason
event.returnValue
event.screenX, event.screenY
event.srcElement
event.srcFilter
event.target
event.toElement
event.type
Event.TYPE
event.which
event.width
event.x,event.y
A window objektum
window._content
window.alert()
window.atob() és window.btoa()
window.back()
window.blur()
window.captureEvents()
window.clearlnterval()
window.clearTimeout()
window.close()
window.closed
window.confirm()
window.crypto
window.dialogArguments
window.dialogHeight
window.dialogLeft
window.dialogTop
window.dialogWidth
window.disableExternalCapture()
window.document
window.enableExternalCapture()
window.escape() és window.unescape()
window.event
window.execScript
window.find()
window.focus()
window.forward()
window.frames[]
window.hístory
window.home()
window.innerHeíght
window.innerWidth
window.length
window.location
window.locationbar
window.menubar
window.moveBy()
window.moveTO()
window.name
window.navigate()
window.offscreenBuffering
window.onblur
window.ondragdrop
window.onerror
window.onfocus
window.onload
window.onmove
window.onresize
window.onunload
window.open()
window.opener
window.outerHeight
window.outerWidth
window.parent
window.personalbar
window.print()
window.prompt()
window.releaseEvents()
window.resizeBy()
window.resizeTo()
window.routeEvents()
window.screen
window.screenX
window.screenY
window.scroll()
window.scrollbars
window.scrollBy()
window.scrollTo()
window.self
window.setHotkeys()
window.setlnterval()
window.setResizable()
window.setTimeout()
window.setZOptions()
window.showHelp()
window.showModalDialog() és window.showModelessDialog()
window.sidebar
window.status
window.statusbar
window.stop()
window.toolbar
window.top
window.window
window.XOffset
window.YOffset
A document objektum tulajdonságai
document.activeElement
document.all
document.alinkColor, document.bgColor, document.fgColor, document.linkColor,
document.vlinkColor
document.anchors[]
document.applets[]
document.attributes
document.body
document.characterSet
document.childNodes
document.clear()
document.close()
document.cookie
document.createElement()
document.createStyleSheet()
document.defaultCharset
document.domain
document.elementFromPoint()
document.embeds[]
document.execCommand()
document.expando
document.fileCreatedDate
document.fileModifiedDate
document.filesize
document.fileUpdatedDate
document.form
document.forms[]
document.frames[]
document.getSelection
document.height
document.images[]
document.lastModified
document.links[]
document.mimeType
document.open()
document.parentWindow
document.queryCommandEnabled()
document.queryCommandIndeterm()
document.queryCommandState()
document.queryCommandSupported()
document.queryCommandText()
document.queryCommandValue()
document.readyState
document.referrer
document.scripts[]
document.selection
document.styleSheets[]
document.title
document.URL
document.width
document.write()
document.writeln()

Függelék
JavaScript-verzió táblázata
Karakterek táblázata
ASCII-vezérlőkarakterek
Alapvető ASCII-karakterkészlet
Kiterjesztett ASCII-karakterkészlet
Eseménykezelők táblázata
A szerzők könyvjelzői
Webböngészők
Országkódok
A JavaScript biztonsága
A JavaScriptben rejtőző biztonság
Zavaros működésű biztonsági feladatok
Tárgymutató

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver