Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
CorelDRAW 12 - Referenciakönyv - A Corel Corporation hitelesített kiadványa<br />Könnyen is lehet! sorozat

CorelDRAW 12 - Referenciakönyv

A Corel Corporation hitelesített kiadványa
Könnyen is lehet! sorozat

Steve Bain:
CorelDRAW 12 - Referenciakönyv
A Corel Corporation hitelesített kiadványa
Könnyen is lehet! sorozat


Megjelenés: 2005
Panem Kiadó
728 + 8 színes oldal, bolti ár: 5900,- Ft

Internetes ár (-5%): 5605,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Steve Bain:
CorelDRAW 12 - Referenciakönyv

A kezdő és haladó felhasználók számára készült Könnyen is lehet sorozat kötetében a CorelDRAW 12 grafikai programmal ismerkedhetünk meg.

A CorelDRAW 12 grafikai programcsomag közel két évtizedes folyamatos fejlesztés eredményeképpen jött létre. Ez alatt az idő alatt a Corel - felismerve és kiszolgálva a felhasználók különféle igényeit - olyan termékeket hozott létre, amelyek egyszerre élvezetesek és inspirálók. Ez a sikeres stratégia tette a CorelDRAW-t a világ egyik legkedveltebb és legismertebb grafikai termékévé. A bemutatott 12-es verzió új, gyors és egységes grafikus eszközkészlete segítségével megkönnyíti a grafikák létrehozásának, szerkesztésének és újrafelhasználásának folyamatát. Páratlan értéke, hogy a programcsomag vektorgrafikus, tördelő-, bitképfeldolgozó és animációs programrészeket, valamint professzionális minőségű betűtípusokat, szimbólumokat, vektorgrafikákat és további kreatív forrásokat tartalmaz. A programcsomag tartalmazza a Corel R.A.V.E. és a Corel PHOTO-PAINT újabb változatát, valamint szerepelnek benne további hasznos, a munka hatékonyságát növelő alkalmazások.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Steve Bain:
CorelDRAW 12 - Referenciakönyv

ELÕSZÓ............................................................................................ 23
BEVEZETÉS ...................................................................................... 25
Kinek ajánljuk a könyvet? ....................................................................... 25
A könyvben használt jelölésrendszer ........................................................... 26
A könyv felépítése ................................................................................ 28
I. rész: CorelDRAW 12 „gyorstalpaló” ................................................... 28
II. rész: A CorelDRAW 12 használatbavétele ............................................ 28
III. rész: Az objektumeszközök használata ................................................ 28
IV. rész: A CorelDRAW 12 szövegkezelése ............................................. 29
V. rész: Kitöltések és körvonalak ........................................................... 29
VI. rész: Az objektumok rendszerezése és effektusok alkalmazása ................... 30
VII. rész: Térhatású (3D) .................................................................... 30
VIII. rész: Haladó ismeretek ................................................................ 30
IX. rész: Függelék ............................................................................ 31
Kiknek készült ez a könyv?...................................................................... 31
Mi a csodálatos ebben a könyvben? ............................................................ 32

I. rész
CORELDRAW 12 „GYORSTALPALÓ” ....................................... 33

1. fejezet
A CORELDRAW 12 ÚJDONSÁGAI ......................................................... 35
Nagyobb teljesítmény és könnyebb kezelhetõség ............................................ 35
Objektumkezelés .................................................................................. 36
Új és továbbfejlesztett eszközök ................................................................ 41
Néhány új kényelmi eszköz ..................................................................... 43
Importálás és exportálás .......................................................................... 44
Új importkurzor................................................................................ 44
Import- és exportkompatibilitás .............................................................45

2. fejezet
ISMERKEDÉS A CORELDRAW 12-VEL .................................................. 47
Az ablak felépítése ................................................................................ 47
A CorelDRAW 12 alkalmazásablaka ....................................................... 47
A dokumentumablakunk felépítése ......................................................... 48
Paraméterek megadása az eszközsorban és a párbeszédablakokban ...................... 49
A dokkolók használata ........................................................................... 53
A dokkolók megnyitása, mozgatása és bezárása ......................................... 53
Beágyazott dokkolók .......................................................................... 54
Az eszközkészlet használata ..................................................................... 55
Az eszközsor használata .......................................................................... 56
A színpaletta használata .......................................................................... 57
A paletta színeinek megtekintése ............................................................ 57
A paletta beállításainak megváltoztatása ................................................... 58

3. fejezet
ÁLLOMÁNYOK MEGNYITÁSA ÉS MENTÉSE.......................................... 59
A CorelDRAW 12 nyitóképernyõje ............................................................ 59
Az elsõ új dokumentum létrehozása ............................................................ 60
Dokumentumok megnyitása ..................................................................... 60
Más alkalmazásokban készült fájlok megnyitása ......................................... 62
Figyelmeztetõ üzenetek ....................................................................... 63
Dokumentumok bezárása és elmentése ........................................................ 63
A dokumentumfájl bezárása ................................................................. 63
Az elsõ dokumentum elmentése ............................................................. 64
A Save (Mentés) opcióinak használata ..................................................... 65
A Save As (Mentés másként) parancs ...................................................... 66
Mentési beállítások haladóknak ............................................................. 66
Biztonsági másolat (Backup) ................................................................. 68
A sablonok használata ............................................................................ 69
A sablonok megnyitása ....................................................................... 70
A sablonok megnyitása és elmentése ....................................................... 71
A vágólap utasításai ............................................................................... 71
Másolás vagy kivágás? ....................................................................... 71
Beillesztés vagy irányított beillesztés? ...................................................... 72
Mûveletek visszavonása és ismételt végrehajtása ............................................ 73
Egyszerû visszavonás ......................................................................... 73
Az Undo (Visszavonás) dokkoló használata ............................................... 74
Az Album használata ............................................................................. 75
Állományok importálása és exportálása ....................................................... 79
Állományok importálása és a beállítások ...................................................... 79
Exportálás és beállításai .......................................................................... 82
Az exportált állományok formátumának megválasztása .................................... 84

II. rész
A CORELDRAW 12 HASZNÁLATBAVÉTELE ............................ 89

4. fejezet
A DOKUMENTUMOK ÉS AZ OLDALAK KEZELÉSE ................................. 91
A dokumentumoldal felépítése .................................................................. 91
Az oldal megtekintésének beállításai ....................................................... 91
A méret és a tájolás meghatározása ......................................................... 93
A dokumentumoldal háttérszínének beállítása ............................................ 95
Elrendezések és etikettcímkék használata .................................................. 96
Az oldalak elnevezése ............................................................................ 99
A Rename Page (Oldal átnevezése) parancs használata ............................... 100
Az Object Properties (Objektum tulajdonságai) dokkoló .............................. 100
Az Object Manager (Objektumkezelõ) dokkoló ........................................ 101
Oldalkezelési parancsok ........................................................................ 102
Oldalak beszúrása és beállítása ............................................................ 102
Oldalak törlése ............................................................................... 103
A Page Sorter View (Oldalrendezõ nézet) használata ................................. 104
Rajzok és objektumok vizsgálata ............................................................. 106

5. fejezet
SEGÍTSÉG A MÉRETEZÉSBEN ÉS A RAJZOLÁSBAN .............................. 108
A Vonalzó használata ........................................................................... 108
Mit mér a Vonalzó? ......................................................................... 108
A Vonalzó kezdõpontjának beállítása .................................................... 109
A mértékegységek beállítása ............................................................... 111
A Vonalzó beállításai ....................................................................... 111
Méretarányok szerkesztése ................................................................. 113
Méretkalibráló képernyõ ................................................................... 114
A Grid (Rács) használata ....................................................................... 115
A rács jellemzõinek beállítása ............................................................. 116
Megjelenítés és illesztés beállítása ........................................................ 117
A Snap To (Igazítás) parancs .............................................................. 117
Az igazítás beállítása ........................................................................ 118
A segédvonalak használata .................................................................... 121
A dinamikus segédvonalak .................................................................... 121
A segédvonalak .............................................................................. 124
A Segédvonal réteg kezelése .................................................................. 127
Az objektum mint segédvonal ............................................................. 128
Készminta segédvonalak (Guideline Presets) ........................................... 129

6. fejezet
NAGYÍTÁS ÉS NÉZET ....................................................................... 132
A nézetmódok beállítása ....................................................................... 132
Drótváz és egyszerû drótváz ............................................................... 133
Vázlat nézet ................................................................................... 133
Normál nézet ................................................................................. 134
Bõvített nézet ................................................................................. 135
Oldalak nagyítása és pásztázása ............................................................... 135
A Nagyító eszköz és a tulajdonságsora .................................................. 135
A Kéz eszköz használata ................................................................... 139
Különleges nézetek .............................................................................. 140
Oldalrendezõ nézet .......................................................................... 140
Teljes képernyõs mintakép ................................................................. 141
Csak a kijelölt elemek mintaképe ......................................................... 142
A Navigátor használata ......................................................................... 142
A Nézetkezelõ dokkoló ......................................................................... 143
A View Manager (Nézetkezelõ) mûködése .............................................. 144
Az oldal és a nagyítás beállításainak használata ........................................ 145

7. fejezet
AZ OBJEKTUMKEZELÉS ALAPJAI ...................................................... 147
Objektumkijelölés ............................................................................... 147
Kiválasztás a Pick Tool (Kijelölõ eszköz) segítségével ................................ 147
Objektumkiválasztási módok .............................................................. 149
Objektumok kiválasztása típus szerint .................................................... 151
Objektumok mozgatása ......................................................................... 153
A Pick Tool (Kijelölõ eszköz) használata ................................................ 153
A léptetõbillentyûk használata ............................................................. 154
Objektumok transzformációja ................................................................. 155
Objektumok interaktív transzformációja ................................................. 155
A Free Transform Tool (Szabad transzformációs eszköz) ............................ 157
Transzformálások dokkolóból ................................................................. 159
A Transformation (Transzformálások) dokkoló ........................................ 160
A transzformációk közös beállításai ...................................................... 163
Objektumsorrend ................................................................................ 164

III. rész
AZ OBJEKTUMESZKÖZÖK HASZNÁLATA ............................ 167

8. fejezet
ALAPVETÕ ALAKZATOK LÉTREHOZÁSA ........................................... 169
Smart Drawing Tool (Intelligens rajzoló) ................................................... 169
A Rectangle Tool (Téglalap eszköz) és a tulajdonságsora ................................ 172
Téglalap rajzolása ........................................................................... 172
A téglalap sarkainak lekerekítése ......................................................... 172
Téglalapok létrehozása három pontjuk megadásával ................................... 174
Az Ellipse Tool (Ellipszis eszköz) és a tulajdonságsora .................................. 175
Ellipszis rajzolása ............................................................................ 176
Az ellipszis beállításai ....................................................................... 176
Ellipszisek létrehozása három pontjuk megadásával ................................... 177
A Polygon Tool (Sokszög eszköz) és a tulajdonságsora ................................... 178
Sokszögek rajzolása ......................................................................... 178
Sokszögek és csillagok rajzolása .......................................................... 179
Csillagsokszög létrehozása ................................................................. 180
Sokszögek és csillagok alakítása .......................................................... 180
A Spiral Tool (Spirál eszköz) ................................................................. 181
A Graph Paper (Rácsozat) ..................................................................... 183
A Perfect Shape Tool (Szabályos alakzat eszköz) ......................................... 184
Szabályos alakzatok létrehozása ........................................................... 186
A vezérlõpontok szerkesztése .............................................................. 186
A Körvonal objektummá konvertálása parancs ............................................. 188

9. fejezet
RAJZOLÁS A VONAL ESZKÖZ SEGÍTSÉGÉVEL .................................... 189
A CorelDRAW 12 vonalrajzoló eszközei ................................................... 189
Az Artistic Media Tool (Mûvészi eszköz) .................................................. 190
Készminták ................................................................................... 191
A Brush (Ecset) .............................................................................. 192
A Sprayer (Permetezõ) ..................................................................... 193
Kalligrafikus és Nyomásérzékeny toll .................................................... 195
A Brush (Ecset) és a Sprayer (Permetezõ) stílusainak elmentése .................... 195
A Freehand Tool (Szabadkézi eszköz) és a Polyline Tool (Összekötõvonal
eszköz) ........................................................................................ 196
Körívek rajzolása a 3 pontos görbe eszközzel .............................................. 198
A Bézier Tool (Bézier eszköz) és a Pen Tool (Toll eszköz) ............................. 198
A Bézier-görbék elmélete .................................................................. 199
Rajzolás a Bézier eszközzel és a Tollal .................................................. 200
Bézier-görbék szerkesztése .................................................................... 201
A Freehand Tool (Szabadkézi eszköz) és a Bézier Tool (Bézier eszköz)
viselkedésének szabályozása ............................................................... 207
Az összetett görbék ............................................................................. 208
Objektumok kombinálása ................................................................... 209
Összetett görbék részekre bontása ........................................................ 210
Objektumok görbévé konvertálása ........................................................ 210
Méretvonal ....................................................................................... 210
A Méretvonal használata ................................................................... 211
A Méretvonal és a tulajdonságsora ....................................................... 213
A Méretvonal alapértelmezett értékei .................................................... 214
Az Interactive Connector Tool (Interaktív csatlakozó vonal) ............................ 215
Derékszögû csatlakozóvonalak szerkesztése ............................................ 216

10. fejezet
OBJEKTUMOK KIVÁGÁSA, FORMÁZÁSA ÉS ÚJRASZABÁSA .................. 218
A CorelDRAW 12 formázóeszközei ......................................................... 218
A formázóparancsok ............................................................................ 218
A formázóparancsok és a Tulajdonságsor ............................................... 218
A Shaping Docker (Alakítás dokkoló) ................................................... 220
Példák a formázások felhasználására ......................................................... 222
A Knife Tool (Kés eszköz) .................................................................... 224
Objektumok vágása a Késsel ............................................................... 224
A Kés eszköz beállításai .................................................................... 225
A Radír eszköz .................................................................................. 226
A Radír mûködése ........................................................................... 226
A Radír eszköz paramétereinek beállítása ............................................... 228
A Smudge Tool (Mázoló ecset) ............................................................... 229
A Mázoló ecset alkalmazása alakzatokra ................................................ 229
A Mázoló ecset beállításai a Tulajdonságsorban ....................................... 230
A Virtual Segment Delete Tool (Virtuális résztörlõ eszköz) ............................. 232

11. fejezet
OBJEKTUMOK RENDEZÉSE............................................................... 234
A Group (Csoport) parancsok használata ................................................... 234
Objektumok zárolása és a zárolás feloldása ................................................. 236
Objektumok másolása, többszörözése és klónozása ....................................... 237
Objektum másolása .......................................................................... 237
A Megkettõzés használata .................................................................. 238
Objektumok klónozása ...................................................................... 239
Szimbólumok létrehozása ...................................................................... 240
Szimbólumok szerkesztése ................................................................. 242
A szimbólumgyûjtemények használata ................................................... 244
A Repeat (Ismétlés) parancs ................................................................... 246
Objektumok igazítása és elrendezése ......................................................... 246
Az Align (Igazítás) beállításai ............................................................. 247
A Distribute (Elrendezés) beállításai ..................................................... 250
A CorelDRAW rétegszerkezete ............................................................... 251
Az Object Manager (Objektumkezelõ) ...................................................... 251
Közlekedés az oldalak, objektumok és rétegek között ................................. 252
Az Objektumkezelõ szerkesztõ- és nézetfunkcióinak használata ..................... 255
Layer Properties (Rétegjellemzõk) ........................................................ 256
A Master Page (Mester Oldal) és rétegei ................................................ 257
Objektumok keresése és cseréje tulajdonságaik alapján ................................... 259
Objektumok megkeresése és kijelölése ................................................... 260
Objektumtulajdonságok cseréje ............................................................ 262
Grafikus stílusok használata ................................................................... 264
A grafikus stílus utasításai .................................................................. 264
A Grafika és szöveg dokkoló .............................................................. 265
A Grafika és szöveg dokkoló beállításai ..................................................... 267
Az Object Data (Objektumadatok) dokkoló ................................................. 269

IV. rész
A CORELDRAW 12 SZÖVEGKEZELÉSE.................................. 271

12. fejezet
A SZÖVEGJELLEMZÕK BEÁLLÍTÁSA ................................................. 273
Grafikus szöveg vagy bekezdés? ............................................................. 273
Bevezetés a CorelDRAW szövegkezelõ eszközeibe ....................................... 274
Artistic Text (Grafikus szöveg) létrehozása ............................................. 275
Paragraph Text (Bekezdés típusú szöveg) létrehozása ................................. 275
Szöveg szerkesztése ......................................................................... 276
Grafikus szöveg konvertálása bekezdés típusú szöveggé .............................. 277
Szövegformázás a Tulajdonságsorból ........................................................ 277
A Format Text (Szövegformázás) párbeszédablak ......................................... 278
Karakterformázás ............................................................................ 279
Bekezdés formázása ......................................................................... 283
Tabulálás ...................................................................................... 286
Hasábformázás ............................................................................... 287
Díszpont és iniciálé .......................................................................... 288
Írásmód, verzál/kurrens váltás ................................................................ 290
Grafikus szövegek ............................................................................... 290
Grafikus szövegek méretezése és mozgatása ............................................ 290
Grafikus szövegek kombinálása és részekre bontása .................................. 291
Grafikus szövegek görbévé konvertálása ................................................ 291
A grafikus szövegek és a Shape Tool (Formázó eszköz) ............................. 292
Bekezdés típusú szöveg használata ........................................................... 293
A szövegkeretek használata ................................................................ 293
Tabulálás a Vonalzóval ..................................................................... 297
Hasábok ....................................................................................... 297
Objektumok beágyazása a szövegbe ...................................................... 298
Szövegek és stílusok ............................................................................ 299
A stílusok létrehozása és szerkesztése .................................................... 299
Szövegstílusok alkalmazása ................................................................ 300
Szövegstílusok szerkesztése ................................................................ 300
Különbözõ alakzatok körbeszedése szöveggel .............................................. 301
Fontkezelés ....................................................................................... 302
Munka idegen kódtáblájú szövegekkel ...................................................... 303
Karakter beszúrása .............................................................................. 304

13. fejezet
SZÖVEGEK ÉS OBJEKTUMOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA .............................. 306
Szövegkeretek láncolása ....................................................................... 306
Szövegkeretek láncolása a parancsmenübõl ............................................. 306
Szövegkeretek interaktív összeláncolása ................................................. 307
Különbözõ oldalakon lévõ keretek láncolása ............................................ 309
Szövegkeretek törlése a láncból ........................................................... 309
Szövegkeretláncok felbontása .............................................................. 310
A keretek tartalmának „befagyasztása” .................................................. 310
Szöveg görbéhez illesztése ..................................................................... 311
Közvetlen görbére írás ...................................................................... 311
A Szöveg görbére illesztése parancs ...................................................... 312
A Görbéhez illesztett szöveg tulajdonságsora ........................................... 313
Elõre beállított értékek használata a szöveg görbére illesztése során ............... 314
A szöveg írásirányának megválasztása ................................................... 315
A nyomvonal illesztése ..................................................................... 316
A szöveg elhelyezésének és vízszintes eltolásának megadása ........................ 317
Függõleges elhelyezkedés módosítása .................................................... 317
Másik oldalra helyezés ...................................................................... 318
A görbén elhelyezkedõ szövegek, valamint a Kijelölõ és a Formázó eszközök ...... 318
A betûközök és a karakterek helyének módosítása a Shape Tool
(Formázó eszköz) kurzorával .......................................................... 319
A karakterek helyének módosítása a Pick Tool (Kijelölõ eszköz) kurzorával ..... 320
Szöveg leválasztása a görbérõl ............................................................ 321
A szöveg jellemzõinek visszaállítása ..................................................... 321
Szöveg kiegyenesítése ...................................................................... 322
Szöveg illesztése zárt görbén belülre ........................................................ 322
Az objektumok mint konténerek .......................................................... 323
Szöveget tartalmazó objektumok láncolása .............................................. 324

14. fejezet
A TÖKÉLETES ÍRÁS KELLÉKEI .......................................................... 326
A helyesírás-ellenõrzõ eszközök .............................................................. 326
Közös gombok ............................................................................... 327
A Helyesírás-ellenõrzõ beállításai ............................................................ 328
Az ellenõrzés nyelve ........................................................................ 329
A szótár használata .......................................................................... 329
A Fõ szólista használata .................................................................... 330
A Felhasználói szólista beállításainak módosítása ...................................... 331
A helyesírás-ellenõrzés további beállításai .............................................. 333
A helyesírás-ellenõrzés fõ beállításai ..................................................... 334
Nyelvi ellenõrzés ................................................................................ 334
Nyelvi ellenõrzés és javítás ................................................................ 334
A Grammatik szabályainak ki- és bekapcsolása ........................................ 335
A Szinonimaszótár használata ................................................................. 336
A Szinonimaszótár beállításai .............................................................. 337
A QuickCorrect használata .................................................................... 337
Hogyan mûködik a QuickCorrect? ....................................................... 337
A QuickCorrect beállításai ................................................................. 338
Szöveg keresése és cseréje ..................................................................... 339
Szöveg keresése .............................................................................. 339
Szöveg cseréje................................................................................ 340
Szöveg jellemzõinek keresése és cseréje .................................................... 341
Szövegtulajdonságok keresése ............................................................. 341
Szövegtulajdonságok cseréje ............................................................... 342

V. rész
KITÖLTÉSEK ÉS KÖRVONALAK ............................................ 345

15. fejezet
OBJEKTUMOK KÖRVONALAZÁSA ..................................................... 347
Az Outline Pen (Körvonal) alkalmazása ..................................................... 347
A Körvonal beállításai és a tulajdonságsora ................................................ 347
A Körvonal eszköz használata ............................................................. 348
Az Outline Pen (Körvonal) párbeszédablak ................................................. 349
A körvonal színének megadása ............................................................ 350
A körvonal stílusának megadása .......................................................... 351
Körvonalstílusok létrehozása és szerkesztése ........................................... 352
Nyílfejek megadása .......................................................................... 353
A körvonal sarkainak beállítása ........................................................... 356
A vonalvég alakjának megadása .......................................................... 357
Kalligrafikus körvonal ...................................................................... 358
Egyéb körvonal-beállítások ................................................................ 358
Körvonaljellemzõk beállítása az Object Properties (Objektum tulajdonságai)
dokkolóban ................................................................................ 360

16. fejezet
KITÖLTÕSZÍNEK, KITÖLTÕMINTÁZATOK .......................................... 362
Böngészés a kitöltési típusok között .......................................................... 362
Alakzatok kitöltése .......................................................................... 363
Egységes kitöltés ................................................................................ 364
Az egységes kitöltés beállításai ............................................................ 364
Színátmenetes kitöltés .......................................................................... 365
A színátmenetes kitöltés interaktív szabályozása ....................................... 368
Többszínû színátmenet ...................................................................... 370
A Színátmenetes kitöltés párbeszédablak ................................................ 371
Kitöltõmintázatok ............................................................................ 373
A kitöltõmintázat interaktív beállítása .................................................... 374
A kitöltõmintázat párbeszédablaka ........................................................ 376
Kitöltõminták létrehozása .................................................................. 377
Textúra kitöltés .............................................................................. 378
A textúra beállításai ......................................................................... 380
Textúraminták létrehozása és mentése ................................................... 381
PostScript kitöltés ............................................................................ 381
Hálós kitöltés ................................................................................. 383
A hálós kitöltés felépítése .................................................................. 384
A hálós kitöltés szerkesztése ............................................................... 385

17. fejezet
A CORELDRAW 12 SZÍNKEZELÉSE .................................................... 387
A szín kiválasztása – tetszés szerint .......................................................... 387
A Color (Szín) dokkoló ........................................................................ 387
A Color (Szín) dokkoló használata ....................................................... 388
A Color Palette Browser (Színpaletta-keresõ) dokkoló ................................ 389
A Color Styles (Színstílusok) dokkoló használata ...................................... 390
A színmodellekrõl ............................................................................... 395
A Color Viewer (Színnézõ) .................................................................... 397
A színkeverés .................................................................................... 398
Színkészletek elõállítása színharmóniák alapján ........................................ 398
Színkészletek elõállítása színátmenetekbõl .............................................. 400
Rögzített és egyéni színpaletták ............................................................... 401
A rögzített színpaletták használata ........................................................ 401
Egyéni színpaletták .......................................................................... 403
Színszabályozás és színtranszformációk ..................................................... 405

VI. RÉSZ
AZ OBJEKTUMOK RENDSZEREZÉSE ÉS
EFFEKTUSOK ALKALMAZÁSA ............................................... 409

18 fejezet
BURKOLÓGÖRBÉK ÉS TORZÍTÁSOK................................................... 411
A burkológörbék elméleti háttere ............................................................. 411
Burkológörbe létrehozása ...................................................................... 412
Az Interaktív burkológörbe és a tulajdonságsora ....................................... 412
Az Envelope (Burkológörbe) dokkoló ................................................... 413
A burkológörbe kurzorának állapotai .................................................... 414
Burkológörbemódok ........................................................................ 415
Burkológörbe-készminták .................................................................. 416
Burkológörbe-készminták mentése és alkalmazása ..................................... 417
A burkológörbe torzítási módjai .......................................................... 418
Módosítóbillentyûk hatása ..................................................................... 420
Burkológörbék másolása ....................................................................... 421
Burkológörbe tulajdonságainak másolása ................................................ 421
Burkológörbe létrehozása objektumokból ............................................... 422
Burkológörbe eltávolítása .................................................................. 423
Torzítások ........................................................................................ 423
Az Interaktív torzítás és a tulajdonságsora .................................................. 424
Torzítási módok .............................................................................. 425
Húzó-nyomó torzítás ........................................................................ 425
Zipper (Cipzár) torzítás ..................................................................... 426
Twister (Csavaró) torzítás .................................................................. 427
Az Interaktív torzítás vezérlõfogantyúi .................................................. 428
Elõre beállított torzítások ...................................................................... 431
Ismerkedés az elõre beállított torzításokkal ............................................. 432
Az Érdesítõ ecset ................................................................................ 432
Ismerkedés az Érdesítõ ecsettel ............................................................ 433
Az Érdesítõ ecset tulajdonságsora ........................................................ 433

19. fejezet
ÁTVÁLTOZÁS ÉS KONTÚROZÁS........................................................ 436
Az átváltozás és a kontúrozás összehasonlítása ............................................ 436
Az átváltozás effektus használata ............................................................. 436
Valósághû átváltozások ......................................................................... 437
Az Interaktív átváltozás és a tulajdonságsora ............................................... 438
Átváltozás létrehozása .......................................................................... 438
Az átváltozás felépítése ......................................................................... 439
Átváltozások szerkesztése ...................................................................... 441
Az átváltozás beállításai .................................................................... 441
Haladó szintû átváltozások ................................................................. 446
Átváltozás nyomvonal mentén ............................................................. 449
Többobjektumú átváltozások ............................................................... 452
Átváltozások másolása és klónozása ...................................................... 454
A Blend (Átváltozás) dokkoló ................................................................. 455
A kontúrozás alapjai ............................................................................ 456
A kontúrozás alkalmazása ..................................................................... 456
Az Interaktív kontúr eszköz és a tulajdonságsora .......................................... 457
Kontúrozás létrehozása ..................................................................... 458
A kontúrok interaktív szerkesztése ....................................................... 459
A kontúrozás iránya ......................................................................... 460
A kontúrozás színezése ..................................................................... 462
Folyamatos színátmenet .................................................................... 463
Színátmenetes kitöltés ....................................................................... 464
Kontúrozás másolása és klónozása ........................................................ 464
A kontúrozás sebessége ........................................................................ 465
Elõre beállított kontúrozás ..................................................................... 466
A Kontúrozás dokkoló.......................................................................... 467

20. fejezet
LENCSÉK ÉS ÁTLÁTSZÓSÁG ............................................................. 468
A lencsék mûködése ............................................................................ 468
A Lens (Lencse) dokkoló ...................................................................... 468
A Lens Effect (Lencse effektus) részletezése ............................................... 469
Fényerõ lencse (Brighten Lens) ........................................................... 470
Színhozzáadás lencse (Color Add Lens) ................................................. 471
Színhatár lencse (Color Limit Lens) ...................................................... 471
Egyéni színtérkép ............................................................................ 471
Halszem lencse (Fish Eye) ................................................................. 473
Hõtérkép lencse (Heat Map) ............................................................... 473
Fordított lencse (Invert lens) ............................................................... 475
Nagyító lencse (Magnify Lens)............................................................ 476
Színezett szürkeárnyalat lencse (Tinted Grayscale Lens) ............................. 476
Átlátszó lencse (Transparency Lens) ..................................................... 477
Drótváz lencse (Wireframe Lens) ......................................................... 478
A lencse beállításai .............................................................................. 478
A befagyasztás ............................................................................... 479
A lencse nézõpontjának megváltoztatása ................................................. 479
A felület eltávolítása ........................................................................ 480
Átlátszóság ....................................................................................... 481
Az Interaktív átlátszóság és a tulajdonságsora .............................................. 482
Az átlátszóság beállítása ........................................................................ 483
Az átlátszóság típusai ....................................................................... 483
Átlátszósági mûveletek – a színszámítás módja ............................................ 487
Átlátszó kitöltések és körvonalak ............................................................. 489
Az átlátszóság befagyasztása .................................................................. 490
Az átlátszóság másolása ........................................................................ 490
Átlátszóság a gyakorlatban .................................................................... 491

21. fejezet
TÉRHATÁS LÉTREHOZÁSA ÁRNYÉKOLÁSSAL .................................... 493
A CorelDRAW 12 árnyékolása ............................................................... 493
Az Interaktív árnyék tulajdonságsora ........................................................ 494
Az árnyék felépítése ............................................................................ 495
A lapos árnyék beállításai ...................................................................... 497
Az áttûnés iránya ............................................................................ 498
Az árnyék áttûnõ szélei ..................................................................... 499
Perspektivikus árnyék .......................................................................... 500
Az árnyék színe és felbontása ............................................................. 503
Elõre beállított árnyékok ....................................................................... 504
Ötletek az árnyékok használatához ........................................................... 505
Az árnyék mint ellenfény ................................................................... 505
Fájlméret és árnyékok kapcsolata ......................................................... 506

22. fejezet
POWERCLIP .................................................................................... 508
A PowerClip (MaszkMester) alkalmazása .................................................. 508
PowerClip objektum létrehozása .............................................................. 509
A PowerClip mûködésének szabályozása ................................................... 511
A PowerClip szerkesztése .................................................................. 513
A PowerClip zárolása ....................................................................... 515
A PoerClip korlátai .......................................................................... 516

VII. rész
TÉRHATÁS (3D).......................................................................... 517

23. fejezet
TÉRMÉLYSÉG ÉRZÉKELTETÉSE PERSPEKTÍVÁVAL ............................. 519
Hogyan mûködik a perspektíva? .............................................................. 519
Miként kelti a perspektíva a térmélység érzetét? ....................................... 519
A CorelDRAW perspektívaszimulációja ................................................. 520
A perspektíva alkalmazása ..................................................................... 521
A perspektíva szerkesztése .................................................................... 522
Eltûnési pontok és vezérlõfogantyúk mozgatása ........................................ 522
A perspektíva finomítása ....................................................................... 524
A CorelDRAW perspektívaeffektusának korlátai .......................................... 525
A perspektíva másolása és törlése ............................................................ 526

24. fejezet
TÉRHATÁSÚ VEKTOROBJEKTUMOK .................................................. 528
Hogyan mûködik a térhatás? .................................................................. 528
Az Extrude (Térhatás) alkalmazása .......................................................... 530
Az Extrude (Térhatás) felépítése .............................................................. 531
Az Interaktív térhatás eszköz és a tulajdonságsora ........................................ 531
Az Interaktív térhatás eszköz kurzorai ................................................... 532
A térhatástípus ............................................................................... 532
Háromdimenziós elforgatás ................................................................ 536
Megvilágítás .................................................................................. 538
A térhatás színének beállítása .............................................................. 541
Fazetta ......................................................................................... 543
Elõre beállított térhatásminták ................................................................ 544
Az Extrude (Térhatás) dokkoló ............................................................... 545
A térhatás bonyolultságának szabályozása a fazettaméret segítségével ................. 547

VIII. rész
HALADÓ ISMERETEK............................................................... 549

25. fejezet
BITKÉPEK HASZNÁLATA.................................................................. 551
Bitképek kezelése a CorelDRAW 12-ben ................................................... 551
Bitképek importálása ........................................................................ 551
Vektorok konvertálása bitképpé ........................................................... 555
Bitképek transzformálása ...................................................................... 558
Bitképek méretezése és döntése ........................................................... 558
Képkivágás beállítása ....................................................................... 559
Alapvetõ bitképmûveletek ..................................................................... 560
Bitkép szerkesztése .......................................................................... 561
Bitkép vágása ................................................................................. 561
Bitkép vektorizálása ......................................................................... 562
Bitkép újraméretezése és a felbontás módosítása ....................................... 563
Világosság, kontraszt, intenzitás .......................................................... 564
Színegyensúly ................................................................................ 565
Gammakorrekció ............................................................................ 565
Színezet, színtelítettség és világosság .................................................... 566
A Bitkép színmaszk (Bitmap Color Mask) dokkoló ....................................... 567
Színmaszk létrehozása ...................................................................... 567
A Bitmap Color Mask dokkoló beállításai ............................................... 568
Csatolt bitképek és a Link Manager (Hivatkozáskezelõ) ................................. 569
A Link Manager (Hivatkozáskezelõ) parancsai ......................................... 570
Bitkép növelése .................................................................................. 572
A CorelDRAW effektszûrõi ................................................................... 573
A szûrõnagyítás és a Kéz eszköz használata ............................................ 576

26. fejezet
A NYOMTATÁS HÁTTERÉBEN........................................................... 577
Egyszerû dokumentum nyomtatása ........................................................... 577
Nyomtatási beállítások .......................................................................... 579
Általános beállítások ........................................................................ 579
Nyomtatási stílusok .......................................................................... 580
Nyomtatófájl készítése ...................................................................... 581
Az oldalelrendezés........................................................................... 583
Színrebontás .................................................................................. 584
Nyomdai elõkészítés ........................................................................ 590
PostScript beállítások ....................................................................... 591
Egyéb beállítások ............................................................................ 594
A CorelDRAW 12 nyomtatási hibaüzenetei ............................................. 595
Nyomtatási kép .................................................................................. 596
Mintakép böngészése és megtekintése ................................................... 597
A Nyomtatási kép eszközei és tulajdonságsora ......................................... 599
Nyomtatási preferenciák ....................................................................... 604
Általános nyomtatási preferenciák ........................................................ 604
Meghajtó kompatibilitása ................................................................... 606
Nyomtatási hibaüzenetek beállításai ...................................................... 606
Kétoldalas nyomtatást beállító varázsló ...................................................... 608
A levilágítóstúdióba szánt anyagokat elõkészítõ varázsló ................................ 608
Körlevél nyomtatása ............................................................................ 609

27. fejezet
A CORELDRAW 12 WEBES ERÕFORRÁSAI .......................................... 613
A Web Connector (Webcsatlakozás) dokkoló .............................................. 613
Az Internet Toolbar ............................................................................. 614
Az Internet Object (Internetes objektum) viselkedésének beállítása ................. 618
Az Object Properties (Objektum tulajdonságai) dokkoló .............................. 620
A Bookmark Manager (Könyvjelzõkezelõ) dokkoló használata ..................... 620
Internetes objektum beszúrása ............................................................. 622
A weboldal jellemzõinek megadása .......................................................... 623
Cím hozzárendelése egy dokumentumoldalhoz ......................................... 624
HTML-állománynév hozzárendelése egy dokumentumoldalhoz ..................... 624
Oldallal kapcsolatos információk bevitele ............................................... 624
Oldalháttér alkalmazása ..................................................................... 625
Webes dokumentumok közzététele ........................................................... 626
Általános beállítások ........................................................................ 627
A weboldal részleteinek megvizsgálása .................................................. 627
Webes képek áttekintése .................................................................... 628
Haladó HTML-beállítások ................................................................. 629
A weboldal exportálásának áttekintése ................................................... 630
A weboldal elõkészítõ vizsgálatának eredményei ...................................... 630
A weben történõ közzététel preferenciáinak megadása ................................... 631
Képkezelés .................................................................................... 632
Webes szöveg exportálásának beállításai ................................................ 633
A HTML-hivatkozások színe .............................................................. 634
Web Image Optimizer (Webkép-optimalizáló) ............................................. 635
Web Image Optimizer (Webkép-optimalizáló) beállításai ............................. 635
Bevezetés a Corel R.A.V.E. 3.0-ba ......................................................... 638
Az idõvonal ................................................................................... 639
Animáció tulajdonságainak beállítása .................................................... 640
Egyszerû animáció létrehozása ............................................................ 640
Automatikus animáció létrehozása ........................................................ 643
Animációnk elmentése ...................................................................... 644

28. fejezet
FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK ......................................................... 645
Top 10 ............................................................................................ 645
1. A Toolbar (Eszközsor) mozgatása ..................................................... 645
2. A Toolbar (Eszközsor) gombjainak mozgatása ...................................... 647
3. Billentyûkombinációk kiosztása ........................................................ 648
4. Alapértelmezett kitöltés és körvonalazás megváltoztatása ......................... 650
5. Új dokumentumok alapértelmezett értékei ........................................... 651
6. Felhasználói eszközsorok (Custom Toolbar) létrehozása .......................... 652
7. Eszközök vagy beállítások másolása felnyíló menük között ...................... 653
8. Color Palette (Színpaletta) megjelenése .............................................. 654
9. A Status Bar (Állapotsor) beállítása ................................................... 655
10. A kezelõelemek átlátszóságának beállítása ......................................... 657
A CorelDRAW kezelõfelülete ................................................................ 658
Kezelõfelületek létrehozása és betöltése ................................................. 659
Kezelõfelületek importálása és exportálása .............................................. 660

29. fejezet
KALANDOZÁS A VBA ÉS A SZKRIPTEK KÖRÉBEN ............................... 665
Mire használható a VBA? ...................................................................... 665
Milyen újdonságok vannak a 12-es verzióban? ............................................ 666
VBA makrók frissítése a 11-es verzióról a 12-esre .................................... 666
Néhány fogalom definíciója ................................................................... 667
Bevezetés a VBA szerkesztõbe ................................................................ 668
A VB szerkesztõ elrendezése .............................................................. 669
Makrók rögzítése és lejátszása ................................................................ 674
Felvétel a VBA Recorder segítségével ................................................... 674
Undo List (Visszavonási mûveletsor) rögzítése VBA makróként .................... 675
Makrók lejátszása ............................................................................ 676
Makrók testreszabása a felhasználói felületnek megfelelõen ......................... 676
Néhány makró rögzítése .................................................................... 676
Megoldások kifejlesztése a VBA segítségével .............................................. 678
A DrawRectangle makró vizsgálata ...................................................... 678
A RedFill_BlueOutline makró ............................................................. 680
A RedFill_BlueOutline makró elosztása ................................................. 681
Feltételes ciklusok – rakjunk mindent össze! ........................................... 684
Fejlesztés a nulláról indulva ............................................................... 686
Makrók terjesztése .............................................................................. 686
Hová vannak telepítve a projektek? ...................................................... 686
Új projektállományok létrehozása ........................................................ 686
A felhasználói felület elemeinek átnevezése ............................................. 687
Példakód .......................................................................................... 687
Hozzáférés a példakódokhoz és telepítésük ............................................. 687
Példamakrók .................................................................................. 687
Példaalkalmazások ........................................................................... 688
Honnan szerezhetünk további információkat? .............................................. 691
A CorelDRAW VBA programozói segédkönyve és a VBA objektummodellsegédkönyve
.............................................................................. 692
Hírcsoportok .................................................................................. 692
A Corel weboldalai .......................................................................... 692
A Visual Basic weboldalai ................................................................. 693

FÜGGELÉK ..................................................................................... 695
Billentyûkombinációk........................................................................... 695

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver