Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Adatbázisrendszerek - InformációTechnológia sorozat

Adatbázisrendszerek

InformációTechnológia sorozat

Fred Rolland:
Adatbázisrendszerek
InformációTechnológia sorozat

Megjelenés: 2002
Panem Kiadó
236 oldal, bolti ár: 2900,- Ft

Internetes ár (-5%): 2755,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Fred Rolland:
Adatbázisrendszerek

Az alapozó olvasmánynak szánt InformációTechnológia sorozat kötete az Adatbázisrendszereket mutatja be.

Az InformációTechnológia sorozat kötetei alapozó olvasmányként szolgálnak a számítástechnikai alaptantárgyakat hallgatók és a kezdő programozók számára. Ma már minden informatikai vagy számítástechnikai tanulmányokat végző hallgató tantervének része az adatbázisokkal foglalkozó modul. Ez a könyv bevezetőként szolgálhat minden ilyen kurzus esetében: az alapelvektől indulva bemutatja az adatmodellezési eljárásokat, a relációs adatbázisok főbb tulajdonságait, majd más adatbázismodelleket, beleértve az objektumorientált adatbázisokat, implementációs kérdéseket és az osztott adatbázisokat.

A könyv alapvető ismereteket nyújt az adatbázisok valamennyi főbb kérdésében, és felkészíti az olvasót további tanulmányokban való elmélyedésre. A megértéshez nincs szükséges a témakör előzetes ismerete, azonban alapvető jártasságra szükség van a számítástechnikai tudományokban. A könyv tankönyvként szolgálhat a bevezető és a haladó kurzusok számára a főiskolai, BSC vagy akár a magasabb szintű képzésben, valamint jó szolgálatot tehet a felsőbbéves hallgatók tudásának felfrissítésében is.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Fred Rolland:
Adatbázisrendszerek

Előszó

1. fejezet. Alapok

1.1. Mi az az adatbázisrendszer?
1.2. Adatbázisrendszerek és fájlfeldolgozó rendszerek
1.3. Az adatbázisrendszer elemei
1.4. Az adatbázis-kezelő rendszer rétegei
1.5. Adatbázistípusok
1.5.1. Hierarchikus adatbázisok
1.5.2. Hálós adatbázisok
1.5.3. Relációs adatbázisok
1.5.4. Objektumorientált adatbázisok
1.6. Összefoglalás
1.7. Feladatok

2. fejezet. Adatbázis-tervezés
2.1. A tervezési folyamat
2.2. A szemantikai modellezés fogalmai
2.2.1. Állítások
2.2.2. Konvertálhatóság
2.2.3. Összekapcsolhatóság
2.2.4. Objektumrelativitás
2.3. Adatbázis-modellezés
2.3.1. Az egyed/kapcsolat modell
2.3.2. Funkcionális adatmodellezés
2.3.3. Szemantikai objektumok
2.4. Összefoglalás
2.5. Feladatok

3. fejezet. Relációs adatbázisok (1) – Alapok
3.1. Relációs adatstruktúrák
3.1.1. Relációsémák és -előfordulások
3.1.2. Értéktartományok
3.1.3. Nullértékek
3.1.4. Alaprelációk és nézetek
3.2. Relációs adatintegritás
3.2.1. Kulcsok
3.2.2. Egyedintegritás
3.2.3. Hivatkozási integritás
3.3. Relációs adatkezelés
3.3.1. A RESTRICT operátor
3.3.2. A PROJECT operátor
3.3.3. A TIMES operátor
3.3.4. A JOIN operátor
3.3.5. A UNION operátor
3.3.6. A MINUS operátor
3.3.7. Az INTERSECT operátor
3.3.8. A DIVIDE operátor
3.4.A relációs definíció kielégítése
3.5. Összefoglalás
3.6. Feladatok

4. fejezet. Relációs adatbázisok (2) – Tervezés
4.1. Az E/K modell átalakítása relációs adatbázissá
4.2. Normalizáció
4.2.1. Adatbázisok -hatékonysága
4.2.2. Példa a normalizációra
4.3. A relációs adatbázis-tervezés módszerének áttekintése
4.4. Összefoglalás
4.5. Feladatok

5. fejezet. Relációs adatbázisok (3) – SQL
5.1. SQL-alapok
5.2. SQL-adatlekérdezés
5.2.1. Egyszerű adatlekérdező műveletek
5.2.2. Adatok lekérdezése alkérdésekkel
5.2.3. Adatfeldolgozás
5.2.4. Adatlekérdezés halmazoprátorokkal
5.2.5. Adatlekérdezés az EXISTS utasítással
5.3. SQL-adatdefiniálás
5.3.1. Táblák létrehozása
5.3.2. Egyszerű megszorítások
5.3.3. Idegen kulcsok
5.3.4. További megszorítások
5.3.5. Nézetek létrehozása
5.3.6. Adatbázis-objektumok eltávolítása
5.4. Adatok megváltoztatása SQL használatával
5.4.1. Adatok beszúrása
5.4.2. Adatok törlése
5.4.3. Adatok frissítése
5.5. Adatvezérlés SQL-ben
5.6. Összefoglalás
5.7. Feladatok

6. fejezet. Hagyományos adatbázismodellek
6.1. Hierarchikus adatbázis-tervezési alapelvek
6.2. A hierarchikus adatbázis megvalósítása
6.3. Hierarchikus adatbázis-kezelés
6.3.1. Hierarchikus adatbázis lekérdezése
6.3.2. Hierarchikus adatbázis frissítése
6.4. Hálós adatbázisok
6.5. A hálós séma megvalósítása
6.6. Hálós adatbázis-kezelés
6.6.1. Hálós adatbázis lekérdezése
6.6.2. Hálós adatbézis frissítése
6.7. Összefoglalás
6.8. Feladatok

7. fejezet. Objektumorientált adatbázisok
7.1. Az objektumorientált adatbázisrendszerek megjelenésének okai
7.2. Objektumorientált fogalmak
7.2.1. Mi az objektum?
7.2.2. Objektumosztályok
7.2.3. Példányok
7.2.4. Öröklődés
7.3. Mi az objektumorientált adatbázis?
7.4. Objektumorientált adatbázis-tervezés
7.4.1. Osztályozás
7.4.2. Általánosítás és specializáció
7.4.3. Aggregáció
7.4.4. Az objektumorientált adatmodellezés összefoglalása
7.5. Objektumorientált adatbázis megvalósítása
7.5.1. C++ megvalósítás
7.5.2. Megvalósítás OSQL használatával
7.6. Az objektumorientált adatbázisrendszerek kritikája
7.7. Összefoglalás
7.8. Feladatok

8. fejezet. Az adatbázis-kezelők belső működése (1)
8.1. Számítógépes fájlkezelés és adatbázis-kezelő rendszerek
8.2. Hangolás belső szinten
8.2.1. Indexelés
8.2.2. Tördelőtáblák (hash-táblák)
8.2.3. Nyalábok (clusters)
8.3. Összefoglalás
8.4. Feladatok

9. fejezet. Az adatbázis-kezelők belső működése (2)
9.1. Adatbázis-tranzakciók
9.2. Egyidejűség kezelése
9.3. Lekérdezések optimalizálása
9.4. Adatbázisok adminisztrációja
9.4.1. Adatbázisok helyreállítása
9.4.2. Adatbázisok biztonsága
9.4.3. Adatbázisok teljesítménye
9.4.4. Adatadminisztráció
9.5. Összefoglalás
9.6. Feladatok

10. fejezet. Osztott adatbázisrendszerek
10.1. Az osztott adatbázisrendszerek célja
10.2. Az osztott adatbázisrendszerek megvalósítása
10.2.1. Szétdarabolás (fregmentáció)
10.2.2. Adatismétlés (replikáció)
10.2.3. A változás terjedése
10.2.4. Katalóguskezelés
10.2.5. Osztott lekérdezések feldolgozása
10.2.6. Az osztott adatbázisrendszerek típusai
10.3. Nem osztott multi-adatbázisrendszerek
10.3.1. Ügyfél/kiszolgáló- (kliens/szerver) rendszerek
10.3.2.Osztott erőforrású rendszerek
10.4. Összefoglalás
10.5. Feladatok

Irodalomjegyzék
Tárgymutató

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver