Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Tanuljuk meg az XML használatát 24 óra alatt

Tanuljuk meg az XML használatát 24 óra alatt

Michael Morrison:
Tanuljuk meg az XML használatát 24 óra alatt


CD - melléklet - CD melléklettel

Megjelenés: 2006
Kiskapu Kiadó
624 oldal, bolti ár: 6980,- Ft

Internetes ár (-5%): 6631,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Michael Morrison:
Tanuljuk meg az XML használatát 24 óra alatt

Az XML napjaink egyik leghaladóbb, mégis a leggyakrabban félreértett technológiája. A tévedések legfőbb oka ebben az esetben nem egyszerűen az ismeretek hiánya, sokkal inkább a régi beidegződések továbbélése. Az XML-t sokan a HTML utódának, mi több ellenfelének tekintik, míg mások arra kíváncsiak, hogy „hogyan működik”, illetve „mit képes előállítani”.

Ebből a könyvből rögtön az elején megtudhatjuk, hogy az XML célja egyáltalán nem a HTML leváltása, hanem az adattartalom és a megjelenítés teljes szétválasztása. Ami pedig a „hogyan működik” problémát illeti, itt maga a kérdés rossz, hiszen az XML-nek nem az a feladata, hogy működjön, sokkal inkább az, hogy az XML alapú alkalmazásoknak az általuk kezelt adatok strukturálásán keresztül biztos hátteret nyújtson. Maga az XML tehát olyan, mint versenyautóban a turbó motor, ami ugyan a látható réteg alatt működik, de nélkülözhetetlen összetevője a rendszernek.

Az XML metanyelv, vagyis arra való, hogy segítségével más, a megoldandó problémához igazodó jelölőnyelveket hozzanak létre a fejlesztők, majd ezzel rendszerbe szervezzék adataikat. Az utolsó lépés olyan alkalmazások megírása, amelyek fel vannak készítve ennek az egyedi nyelvnek a megértésére.

Az XML dokumentumok közönséges szövegfájlok, de az XML segítségével bármilyen adat kezelhető, és pontosan ez hatékonyságának záloga. Ha szavakat vagy szövegrészeket kell keresnünk egy vagy több állományban, arra ma is számos eszköz áll rendelkezésünkre, sőt minta szerinti keresést akár bináris állományokban is végezhetünk. Mit kezd azonban a ma technikája a következő keresési feltétellel: „Keressük az összes olyan legfeljebb 20 másodperces filmrészletet, amelyen Karádi Katalin mosolyog”. Az ilyesmihez nyilván olyan adatbázisra illetve technológiára van szükségünk, amely lehetővé teszi, hogy egy film akár minden egyes képkockájához több különböző metainformációt rendeljünk hozzá. Az XML segítségével pillanatok alatt összeállítható egy olyan speciális jelölőnyelv, amely képes erre.

Ezt a hatékonyságot és általában az XML-ben rejlő lehetőségeket az informatika élvonalához tartozó vállalkozások már régen felismerték, és legtöbbjük komoly összegeket költött XML alapú technikák kidolgozására. Az Amazon.com például teljes árukészletét XML alapú adatbázisban tartja nyilván, de az Apple iTunes nevű zeneboltja is ezt a technológiát használja. Szintén komoly érdeklődést tanúsít az XML iránt a bankszektor, ahol a legfőbb előnynek az XML szintaktikai szigorúságát tartják, mivel ez kizárja a tévedéseket.

Nem kérdéses tehát, hogy az XML az informatika jövőjének jelentős szereplője lesz. Aki fel akar készülni erre, föltétlen olvassa el ezt a könyvet.

Bevezető

Amióta valamennyien rácsatlakoztunk az internetre, számos különböző technológia jött és ment. Mind közül a leginkább szerteágazó hatással talán az XML büszkélkedhet. Ugyanakkor ez az a technológia, amit a mai napig a leggyakrabban értenek félre az emberek. Fülbemászó és leginkább talán extrém sportokra emlékeztető nevével ez az a nyelv, ami a legtöbbször tréfálja meg a műszakilag egyébként képzett embereket. Ennek a legfőbb oka abban keresendő, hogy az XML amolyan színfalak mögött megbúvó technológia, ami csupán arról gondoskodik, hogy az adatok a megfelelő formátumban, jól strukturáltan álljanak rendelkezésre. Nagyon kevés olyan helyzetet találhatunk, amikor a hétköznapi alkalmazások végfelhasználója közvetlenül találkozik az XML-lel. Az XML leginkább talán a mérnöki szabványokhoz hasonlítható. Amikor elkezdenek építeni egy házat, a munkálatokban résztvevő cégek több ezer olyan szabályhoz tartják magukat, amelyek lehetővé teszik, hogy az épület végül biztonságban elkészülhessen. Mindebből a lakástulajdonos mit sem lát. Neki az esetek többségében fogalma sincs mindazokról a „játékszabályokról”, amelyeket a faburkolattal, a téglákkal, vagy a cserepekkel kapcsolatban be kell tartani ahhoz, hogy azokból a végén ház kerekedjen. A szabványok és előírások absztrakt dolgok. Nem tudjuk őket megérinteni, ugyanakkor kritikus jelentőséggel bírnak a teljes rendszer használhatóságára nézve. Az XML ugyanezt a szerepet tölti be a szoftverrendszerekkel kapcsolatban, legyenek azok operációs rendszerek, webhelyek, vagy akár elosztott rendszerek.

Gyakran hallom emberektől, hogy az „XML az új HTML”, ami nagyjából igaz ugyan, de nem valami pontos megfogalmazása a valós helyzetnek. Az XML ugyanis valójában sokkal szélesebb hatáskörrel bíró adatstrukturáló nyelv, amely messze sokkal többre használható, mint weblapok készítésére. Nos, akkor tegyük fel a következő kérdés: a HTML olyan a weblapoknak, mint az XML a miknek? Ez bizony egy nehéz kérdés, az XML-t ugyanis nem valamiféle konkrét célra találták ki. Ehelyett az XML egy olyan keretrendszer, amely a legkülönbözőbb problémák megoldásához képes hathatós segítséget nyújtani. Mindezt az egyedi fejlesztésű, XML alapú jelölőnyelvek teszik lehetővé. Ha mondjuk csemeténk focicsapatának eredményeit akarjuk számítógéppel nyilvántartani, létrehozhatunk magunknak egy Kis Csapatnyilvántartó Jelölőnyelvet (KCSJ), amiben olyan, a problémára nézve specifikus elemeket vezethetünk be mint a gólok, a sárgalapok vagy kiállítások nyilvántartása. Az adatok ezáltal elért nagyfokú strukturáltsága lehetővé teszi azok gyors rendezését, kezelését, és igény szerinti megjelenítését. Az XML tehát ebben a konkrét esetben képes ötvözni táblázatkezelőkre jellemző matematikai flexibilitást a weblapok megjelenítési képességével.

Természetesen akadhatnak olyanok is, akiknek sokkal nagyra törőbb terveik vannak egy focicsapat adminisztrálásánál. Nekik jó hír, hogy az XML már jelenleg is számos rendkívül érdekes szoftvertechnológia mögött bújik meg csendesen. Ami azt illeti, az internettel kapcsolatos legnagyobb szereplők valamennyien komoly összegeket áldoztak a legkülönfélébb XML technológiák fejlesztésére. Az Amazon.com például XML segítségével bocsátja a fejlesztők rendelkezésére a termékeivel kapcsolatos adatokat, hogy azok speciális bevásárlóprogramokat tudjanak fejleszteni saját ügyfeleik számára. Egy másik, egészen új alkalmazási terület a Google Maps, amely a Google saját térképészeti alkalmazása. A Googla Maps természetesen szintén XML segítségével tárolja a szükséges adatokat. Ami azt illeti, erről a dologról a 15. óra anyagában még bőven esik szó, hiszen ott a Google Maps saját XML kóddal történő kifinomult kezelését mutatjuk majd be.

És íme egy utolsó példa arra, hogy surrant be láthatatlanul az XML mindannyiunk életébe: az Apple elképesztően népszerű iTunes on-line zeneboltja szintén XML-t használ ahhoz, hogy a saját gépünkön tárolja a zenetárunk adatait. Némi erőfeszítések árán ehhez az adatbázishoz mi magunk is hozzáférhetünk, és kedvünk szerint manipulálhatjuk azt. Erről a 13. óra anyagában esik majd bővebben szó.

Az XML-t mindenképpen érdemes megtanulni, hisz olyan háttértechnológiát képvisel, amellyel fantasztikusan jól szervezett adattárakat hozhatunk létre. Annak is jól jöhet az XML-lel kapcsolatos tudás, aki webes erőforrásokat akar közvetlenül kezelni, hiszen az XML valahol a HTML jövője. Amint az talán közismert, a HTML valamelyest alulstrukturált technológia, hiszen a webfejlesztők helyenként meglehetősen szabadosan használhatják és használják az egyes nyelvi elemeket. Bár ez nem teljesen a HTML hibája, azért részben maga a nyelv is okolható a kialakult helyzetért, hiszen a HTML-ben nincs meg az a szerkezettel kapcsolatos szigorú szabályrendszer, ami az XML-nek kezdettől fogva sajátja. Ezt felismerve a fejlesztők tulajdonképpen már létre is hozták a HTML egy továbbfejlesztett változatát (XHTML), amelyben igyekeztek a hasznos dolgokat átvenni az XML-től. Bár a közeljövőben nem várható, hogy az XHTML teljesen kiszorítja a hagyományos HTML-t, a folyamat megkezdődött, és a webtartalmak egyre jobban strukturáltak lesznek.

Ez a könyv számos tekintetben amolyan szövetség az XML jelene és jövője között. Az anyag legnagyobb részében azzal foglalkoztam, hogy mi mindenre lehet az XML-t használni a jelenben. Ugyanakkor azt is szerettem volna valamennyire megmutatni, hogy mi minden lehet még ebben a ma is folyamatosan fejlődő technológiában.

A könyv szerkezete

Amint azt a cím is sugallja, a könyv 24 leckére oszlik, amelyek mindegyike elvileg egy óra alatt feldolgozható. Persze senki ne tartson semmiféle büntetéstől, ha netán több órát is eltölt valamelyik fejezet áttanulmányozásával, és természetesen különdíj se jár annak, aki egy óra alatt több órai anyagot is átvesz. Maguk a fejezetek öt részre oszlanak. Minden rész valamelyest eltérő oldalról vizsgálja az XML képességeit.

I. rész: Az XML alapjai - Ebben a részben megtanuljuk, hogy tulajdonképpen mi is az az XML nyelv, és mit nyújt nekünk, ha megfelelően akarjuk egységbe szervezni adatainkat. Azt is megtudjuk, hogyan hozhatunk létre XML dokumentumokat.

II. rész: XML adatok meghatározása - Ebben a részben azt tanuljuk meg, miként definiálhatjuk egy XML dokumentum belső felépítését a sémák segítségével. Bemutatjuk a sémák két fő típusát (DTD és XSD), valamint a névterek használatát, és az XML dokumentumok érvényességének ellenőrzését (validálását). Szó lesz még egy XML alapú speciális grafikai nyelvről, az SVG-ről, amellyel webes vektorgrafikát hozhatunk létre.

III. rész: Az XML dokumentumok formázása és megjelenítése - Ebben a részben azt tanuljuk meg, minként formázhatjuk az XML dokumentumokat stíluslapok segítségével. Itt is több különböző formázási technológiát (CSS, XSLT, XSL-FO) fogunk bemutatni. Ebben a részben megismerünk néhány érdekes gyakorlati felhasználást is. Szó lesz például az iTunes zenekönyvtárak kezeléséről, illetve arról, miként hozhatunk létre saját XML alapú térképeket a Google Maps számára.

IV. rész: XML adatok kezelése és feldolgozása - Ebben a részben megtudhatjuk, hogyan kezelhetjük az XML dokumentumok tartalmát a DOM (Document Object Model) egítségével, amely lehetőséget ad arra, hogy hozzáférjünk az XML belső működési mechanizmusaihoz. Szó lesz a SAX-ról is, amely egy az XML dokumentumok kezelésére kifejlesztett népszerű programozási felület. Érintjük az adatbázisok kezelését is, hiszen megmutatjuk, miként lehet adatbázisban tárolt adatokhoz hozzáférni XML dokumentumokon keresztül. Végül ebben a részben azt is megtudjuk, hogyan lehet az XML segítségével adatokat bányászni a Google által kezelt információtárból.

V. rész: Az XML hatása a HTML-re - Ebben a részben az XML, a HTML és a web egymásra gyakorolt hatását elemezzük. Szó esik majd az XML és a HTML részleges egyesítéséből keletkezett XHTML-ről, valamint a különböző XML csatolási technológiákról. Megmutatjuk, hogyan használható az XML olyan speciális jelölőnyelv (WML) illetve weblapok létrehozására, amelyek amelyek elsősorban a hordozható eszközökhöz igazodnak. Végezetül szó esik majd a hírgyűjtésről, és az RSS-ről is.

Mire lesz szükségünk

A könyv írása során feltételeztem, hogy az olvasónak van némi gyakorlata valamilyen jelölőnyelvvel, például a HTML-lel kapcsolatban. Persze nem kell senkinek HTML gurunak lennie ahhoz, hogy megértse, ami itt le van írva, inkább csak arról van szó, hogy hasznos lehet, ha az olvasó azonnal átlátja, hogy mi a különbség mondjuk egy címke és egy attribútum között. Mindazonáltal ha valaki nincs ennek a tudásnak a birtokában, akkor is kiválóan elboldogulhat a könyvben leírtakkal. Szintén hasznos lehet, ha az olvasó használt már valamilyen webböngészőt. Bár - mint említettük - maga a nyelv messze túlmutat a webes alkalmazásokon, ebben a könyvben javarészt mégis olyan dokumentumokról lesz szó, amelyek egy webböngésző segítségével megjeleníthetők. Ennek megfelelően hasznos, ha az Olvasó letölti és telepíti valamelyik komolyabb webböngésző (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari) legújabb verzióját.

A webböngészők mellet a könyvben megemlítek néhány más alkalmazást is, amelyeket egyéni igényeinktől függően esetleg szintén érdemes lehet letölteni vagy megvásárolni. Végezetül szükségünk lesz egy jó szövegszerkesztőre az XML dokumentumok szerkesztéséhez. Aki Windows alatt dolgozik, annak jó választás lehet akár a Windows Notepad is. Persze ha valaki úgy gondolja, hogy szívesen kipróbálna valamilyen kifejezetten erre a célra fejlesztett XML szerkesztőt, azt csak bátorítani tudom. A második leckében magam is megemlítek majd néhány ilyen speciális alkalmazást. Nos, ez minden: egy webböngésző, és egy szövegszerkesztő. Kezdődhet az utazás, amelynek a végén profi XML szakértő válik belőlünk.

Hogyan használjuk ezt a könyvet

A kódszövegek sorai mindenütt be vannak számozva. Ezek a sorszámok csak a tájékozódást segítik, vagyis nem képezik részét magának az XML kódnak. A könyvben előforduló valamennyi nagyobb kódrészlet letölthető a http://www.samspublishing.com és a kiado.kiskapu.hu címről. A szövegben különböző betűtípusokat használtunk a kódrészletek illetve nyelvi elemek és a közönséges szöveg megkülönböztetésére.

A szerzőről

Michael Morrison író, szoftver- és játékfejlesztő, és több számítástechnikával kapcsolatos könyv szerzője (BlackBerry In a Snap, Beginning Mobile Phone Game Programming, Teach Yourself HTML and CSS in 24 Hours). Elsődleges foglalkozása, vagyis az írás mellett számítástechnikai szakértőként dolgozik, a feleségével Masheeddel együtt alapított szórakoztató cég, a Stalfish Labs kreatív vezetője. A Stalefish első web alapú fejlesztése a Guess That Groove, amit a http://www.guessthatgroove.com címen találunk. Amikor nincs a számítógépéhez tapadva legszívesebben jégkorongozik, korcsolyázik, gördeszkázik, vagy feleségével moziba megy. Üres óráiban kedvenc Koi tavacskája mellett üti el az időt. Michaelt a http://www.michaelmorrison.com címen érhetjük el. Itt akár ennek a könyvnek a tartalmát is meg lehet vele vitatni.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Michael Morrison:
Tanuljuk meg az XML használatát 24 óra alatt

A szerzőről xv

Bevezetés xvii

I. rész Alapok

1. óra Ismerkedés az XML-lel 3

Minek nekünk XML? 4

A HTML rövid története 5

Nyelvek kavalkádja az XML-lel 6

A HTML és az XML közelítése 8

Az XML és a webböngészők 10

XML a való életben 13

Összefoglalás 15

Kérdések és válaszok 15

Feladatok 16

Kvíz 16

Válaszok 16

Gyakorlatok 16

2. óra XML dokumentumok létrehozása 17

Gyors bevezetés az XML használatába 18

Az XML építőkövei 18

Az elemek belülről 20

Az XML öt parancsolata 22

Az XML speciális szimbólumai 24

Az XML deklaráció 25

A megfelelő XML szerkesztő kiválasztása 26

Első XML dokumentumunk 29

XML dokumentumok megjelenítése 32

Összefoglalás 35

Kérdések és válaszok 36

Feladatok 37

Kvíz 37

Válaszok 37

Gyakorlatok 37

II. rész Az XML adatok meghatározása

3. óra Az adatok meghatározása DTD séma segítségével 41

Saját jelölőnyelv létrehozása 42

Sémák és adatmodellezés XML-lel 44

A DTD technológia (Document Type Definition) 45

Az XML Schema (XSD) technológia 46

A sématechnológiák összehasonlítása 48

Miért fontos ellenőrizni a dokumentumok érvényességét? 50

A DTD alapjai 51

A DTD részei 52

Elem vagy attribútum? 54

Ássunk az elemek mélyére! 55

Üres elemek 56

Gyermekelemek egy csak elemeket tartalmazó (element-only) elemben 57

A szöveges tartalom és a gyermekelemek kombinálása kevert elemekben 59

Tetszőleges tartalmú (ANY) elemek 61

Használjunk attribútumokat 62

Több attribútum egyidejű használata 64

Példa egy teljes DTD-re 65

Összefoglalás 68

Kérdések és válaszok 68

Feladatok 69

Kvíz 69

Válaszok 69

Gyakorlatok 70

4. óra Ássunk az XML dokumentumok mélyére! 71

Megjegyzések elhelyezése az XML dokumentumokban 72

Karakterkódolás az XML dokumentumokban 73

Az egyedek csodálatos világa 76

Értelmezett egyedek 78

Általános egyedek 78

Paraméteregyedek (parameter entities) 80

Nem értelmezett egyedek (unparsed entities) 81

Belső és külső egyedek 81

A jelölések (notations) jelentősége 83

A CDATA használata 84

On-line rádió megvalósítása XML segítségével 85

Összefoglalás 88

Kérdések és válaszok 89

Feladatok 90

Kvíz 90

Válaszok 90

Gyakorlatok 90

5. óra Névterek használata 91

A névterekről általában 92

A névterek elnevezése 94

Névterek deklarálása és használata 95

Alapértelmezett névterek 97

Explicit névterek 98

Összefoglalás 101

Kérdések és válaszok 102

Feladatok 102

Kvíz 102

Válaszok 102

Gyakorlatok 103

6. óra Átméretezhető vektorgrafika készítése SVG-vel 105

Mi is az az SVG? 106

A pixel- és vektorgrafika összehasonlítása 107

Az SVG és a vele rokon technológiák 108

A Microsoft válasza a vektorgrafika térhódítására 108

A Macromedia Flash 108

SVG mobil eszközökön 109

Az SVG nyelv belülről 110

Az SVG váza 110

Koordinátarendszerek az SVG-ben 111

Egy SVG rajz létrehozása 112

A gyökérelem 113

Alakzatok rajzolása az SVG gyermekelemeinek segítségével 116

Négyszögek 116

Körök 118

Ellipszisek 119

Vonalak 120

Összetett alakzatok 121

Sokszögek 122

A polyline elem 123

Alakzatok megjelenésének befolyásolása CSS stíluselemek segítségével 124

Kitöltés színátmenettel 125

Útvonalak (path) rajzolása 127

Szöveg létrehozása SVG-ben 129

Szabad szöveges tartalom 129

Szöveg ráillesztése egy útvonalra 130

SVG rajz beágyazása egy weblapba 133

Összefoglalás 134

Kérdések és válaszok 134

Feladatok 134

Kvíz 135

Válaszok 135

Gyakorlatok 135

7. óra Az XML Schema használata 137

Az XML Schema alapjai 138

Az XSD adattípusai 139

Az XSD sémák és az XML dokumentumok kapcsolata 141

Az egyszerű típusok használata 142

A karakterlánc (string) típus 143

A logikai (boolean) típus 143

Számtípusok 144

Dátum és idő típusok 145

Egyéni típusok 147

Felsorolt típusok 150

Listák 151

Minta alapú típusok 152

Ássunk az összetett típusok mélyére! 154

Üres elemek 154

Csak elemeket tartalmazó elemek 155

Kevert tartalmú elemek 156

Sorozatok és választások 157

Névterek és XSD sémák 161

Az xsd előtag 161

Sémadokumentumokra való hivatkozások 161

Példa egy teljes XSD sémára 163

A RELAX NG és az XML Schema technológia jövője 165

Összefoglalás 166

Kérdések és válaszok 167

Feladatok 168

Kvíz 168

Válaszok 168

Gyakorlatok 168

8. óra XML dokumentumok érvényességének ellenőrzése 169

Néhány szó a dokumentumok helyességéről 170

Az ellenőrzés eszközei 172

DTD alapján történő ellenőrzés 173

Az érvényesség ellenőrzése XSD séma alapján 176

Érvénytelen dokumentumok javítása 178

A dokumentumok jól formázottságának ellenőrzése 180

Összefoglalás 181

Kérdések és válaszok 181

Feladatok 182

Kvíz 182

Válaszok 182

Gyakorlatok 183

III. rész XML dokumentumok formázása és megjelenítése

9. óra XML-formázási módszerek 187

Stíluslapok és az XML dokumentumok formázása 188

A stíluslapok iránti igény megjelenése 189

Ismerkedés a CSS és XSL technológiával 190

XML dokumentumok formázása stíluslapokkal 193

A CSS, XSLT és XSL-FO használata 194

Stíluslapok a gyakorlatban 196

A feladat megoldása CSS segítségével 198

A feladat megoldása XSLT segítségével 200

Összefoglalás 202

Kérdések és válaszok 203

Feladatok 204

Kvíz 204

Válaszok 204

Gyakorlatok 204

10. óra XML tartalom formázása CSS stíluslapokkal 205

Ismerkedés a CSS-sel 206

Bevezetés a CSS stílusok használatába 211

A szöveg elrendezésével kapcsolatos tulajdonságok 211

Szövegformázási tulajdonságok 212

A stíluslapok és az XML dokumentumok összekapcsolása 215

Első CSS stíluslapunk 216

Helymeghatározás CSS segítségével 219

Játék a z-indexszel 224

Margók 226

Belső térkitöltés (padding) 228

Az elemek igazítása 229

Szövegformázási fogások 230

Betűtípusok 230

Dobjuk fel a szöveget színekkel és háttérképekkel 232

A térközök beállítása 235

Második teljes stíluslapunk 236

Összefoglalás 239

Kérdések és válaszok 240

Feladatok 241

Kvíz 241

Válaszok 241

Gyakorlatok 242

11. óra Bevezetés az XSL használatába 243

Az XSL alapjai 244

Az XSL összetevői és részei 247

Az XSLT (XSL Transformation) technológia 248

Az XPath 249

XSL-FO (XSL Formatting Objects) 250

Bevezetés az XSLT használatába 251

Sablonok (template) 252

Minták és kifejezések 257

Egy XSL stíluslap és egy XML dokumentum összekapcsolása 258

Első XSLT stíluslapunk 259

Összefoglalás 264

Kérdések és válaszok 264

Feladatok 265

Kvíz 265

Válaszok 266

Gyakorlatok 266

12. óra XML dokumentumok átalakítása XSLT segítségével 267

Az XSLT-ről részletesebben 268

Sablonok létrehozása és alkalmazása 269

A csomópontok feldolgozása 272

A csomópontok rendezése 274

A minták használatának alapjai 275

A kifejezések használata 277

Munka az operátorokkal 277

A szabványos függvények használata 279

Egy teljes példa az XSLT alkalmazására 281

Egy másik példa az XSLT használatára 284

Összefoglalás 292

Kérdések és válaszok 293

Feladatok 294

Kvíz 294

Válaszok 294

Gyakorlatok 295

13. óra iTunes zenekönyvtárunk kezelése XML segítségével 297

Az XML szerepe az iTunes működésében 298

Az iTunes könyvtárat tartalmazó fájl belülről 300

Hivatkozás az iTunes rendszerben tárolt zeneszámokra 302

Építsünk webes iTunes megjelenítőt 305

Vissza az iTunes XML zenetárához 305

Az iTunes könyvtárat megjelenítő XSLT stíluslap elkészítése 307

Lássuk az eredményt! 310

Összefoglalás 312

Kérdések és válaszok 313

Feladatok 313

Kvíz 314

Válaszok 314

Gyakorlatok 314

14. óra XML dokumentumok formázása XSL-FO segítségével 315

Mi is az az XSL-FO? 316

Munka az XSL-FO nyelvvel 317

Az XSL-FO dokumentumok alapvető szerkezete 318

Szöveg formázása az XSL-FO segítségével 323

A térközök és a keretek beállítása 324

Lapok kezelése 325

Az XSL-FO dokumentumok érvényességének ellenőrzése 326

XSL-FO dokumentumok átalakítása PDF formátummá 327

Egy teljesebb példa az XSL-FO alkalmazására 328

Összefoglalás 332

Kérdések és válaszok 333

Feladatok 334

Kvíz 334

Válaszok 334

Gyakorlatok 334

15. óra XML és a Google Maps 335

Ismerkedés a Google Maps szolgáltatással 336

A Google Maps testreszabásának alapjai 340

Hogyan juthatunk saját API kulcshoz? 341

Ismerkedés a Google Maps API-val 342

Egy hely földrajzi koordinátáinak előállítása 344

Első elképzelések egy egyedi térképalkalmazásról 345

Egy egyedi térképalkalmazás fejlesztése 347

Egy egyedi Google térkép összeállítása 349

Az egyedi térkép megjelenítése 349

Az egyedi információs ablak stílusának kialakítása 353

A kész térkép kipróbálása 355

Összefoglalás 356

Kérdések és válaszok 357

Feladatok 358

Kvíz 358

Válaszok 358

Gyakorlatok 359

IV. rész XML adatok feldolgozása és kezelése 361

16. óra XML szerkezetek bejárása a DOM segítségével 363

Mi is az a DOM? 364

Hogyan működik a DOM? 365

Nyelvi csatolások 367

A DOM fa használata 367

DOM felületek 368

A Node interfész 368

A Document interfész 368

Az Element interfész 369

Az Attr interfész 369

A Nodelist interfész 369

XML adatok hozzácsatolása egy weblaphoz 370

XML adatokhoz való hozzáférés a DOM segítségével 372

Egy XML dokumentum betöltése 372

A DOM fa bejárása 374

Egy teljes példa a DOM alkalmazására 379

A DOM fa frissítése 382

Összefoglalás 384

Kérdések és válaszok 384

Feladatok 385

Kvíz 385

Válaszok 385

Gyakorlatok 385

17. óra SAX - Simple API for XML 387

Mi is a SAX? 388

A SAX igazán rövid története 389

SAX 1.0 389

SAX 2.0 390

SAX elemzőt használó programok fejlesztése 390

A megfelelő SAX elemző beszerzése 391

Xerces 392

libxml 392

Python 393

A SAX használata Java-ból 393

A SAX-ot használó példaprogram belülről 395

A main() metódus 397

A ContentHandler interfész megvalósítása 398

Az ErrorHandler interfész megvalósítása 402

A Document Printer program kipróbálása 403

Összefoglalás 405

Kérdések és válaszok 405

Feladatok 406

Kvíz 406

Válaszok 406

Gyakorlatok 406

18. óra XML adatok lekérdezése az XQuery segítségével 407

Mi is az az XQuery? 408

XML adatlekérdezések 409

Helyettesítő karakterek a lekérdezésekben 412

Szűrők használata konkrét információk kikeresésére 412

Hivatkozás az attribútumokra 415

Az XQuery eredményeinek feldolgozása 415

Ismerkedés a Saxonnal 417

Egy gyakorlati példa a lekérdezések, az XQuery és a Saxon használatára 418

Összefoglalás 423

Kérdések és válaszok 424

Feladatok 424

Kvíz 424

Válaszok 425

Gyakorlatok 425

19. óra Az XML használata adatbázisokkal kapcsolatban 427

Gyors bevezetés a relációs adatbázisok elméletébe 428

A világ legrövidebb bevezetése az SQL használatába 430

Rekordok lekérdezése a SELECT segítségével 431

A WHERE záradék 433

Rekordok beillesztése 434

Bejegyzések frissítése 435

Rekordok törlése 435

Az adatbázisok és az XML 436

XML adatok bevitele adatbázisok tábláiba 437

XML dokumentumok tárolása adatbázisban 438

XML dokumentum exportálása adatbázisból 439

Adatok lekérdezése XML formátumban 440

Összefoglalás 445

Kérdések és válaszok 445

Feladatok 446

Kvíz 446

Válaszok 446

Gyakorlatok 446

20. óra Az XML és a keresőmotorok kapcsolata 447

A webes keresőmotorok működésének alapelvei 448

Ismerkedés a Google Sitemaps szolgáltatásaival 450

A Google Sitemaps által alkalmazott protokoll 452

Saját webhelytérképünk létrehozása 455

Egy egyszerű Sitemap dokumentum 455

Több dokumentumban megvalósított térképek 457

Saját Sitemap dokumentumunk validálása 459

A Sitemap dokumentumok benyújtása a Google-nek 460

Egy automatikus Sitemap eszköz használata 462

Összefoglalás 465

Kérdések és válaszok 465

Feladatok 466

Kvíz 466

Válaszok 466

Gyakorlatok 467

V. rész Az XML hatása a HTML-re

21. óra Webtartalmak strukturálása XHTML segítségével 471

XHTML avagy a nagy logikai egyesítés 472

Az XHTML és a hagyományos HTML összehasonlítása 474

XHTML dokumentumok létrehozása és validálása 475

XHTML dokumentumok előkészítése validálásra 476

Egy XHTML dokumentum összeállítása 479

XHTML dokumentumok érvényességének ellenőrzése 480

HTML dokumentumok átalakítása XHTML-lé 482

HTML dokumentumok átalakítása XHTML-lé kézzel 482

A HTML automatikus átalakítása XHTML-lé 487

Összefoglalás 489

Kérdéses és válaszok 489

Feladatok 490

Kvíz 490

Válaszok 490

Gyakorlatok 491

22. óra XML dokumentumok címzése és összekapcsolása 493

Az XPath működésének lényege 494

Tájékozódás egy dokumentumon belül XPath minták segítségével 497

Hivatkozás a csomópontokra 498

Hivatkozás attribútumokra és részhalmazokra 501

Az XPath függvényei és azok használata 502

Csomópontokkal kapcsolatos függvények 503

Karakterláncokat feldolgozó függvények 503

Logikai függvények 505

Számokkal kapcsolatos függvények 505

Az XPath szerepe 506

HTML, XML és a dokumentumok közti kapcsolatok 507

Címzés az XPointerrel 514

XPointer kifejezések megfogalmazása 514

XPointerek létrehozása 516

Kapcsolatok kialakítása az XLink segítségével 517

Az XLink attribútumairól 519

Kapcsolatok létrehozása az XLink segítségével 521

Egy teljes példa az XLink használatára 524

Összefoglalás 527

Kérdések és válaszok 527

Feladatok 528

Kvíz 528

Válaszok 529

Gyakorlatok 529

23. óra A WML és az XHTML Mobile 531

Az XML és a drótnélküli kapcsolatok 532

A WML alapjai 535

A WML építőelemei 535

A WML gyökéreleme 536

Navigáció a WML tartalmakban 537

A WML dokumentumok tartalmáról 538

WML dokumentumok létrehozása 539

Mielőtt nekilátnánk - a szükséges eszközök 540

Az infrastruktúra megalapozása 541

A legegyszerűbb WML dokumentum 541

A kártyák létrehozása 542

Szövegformázás 543

A navigáció négy módja 545

A jó öreg hivatkozások 545

A select>option szerkezet 547

Az OK gombbal való összekapcsolás 549

Egy esemény és egy művelet egymáshoz rendelése 551

A Menu gomb programozása 552

WBMP képek beillesztése 554

A felhasználói bemenet fogadása 556

A WML és az XHTML Mobile ötvözése 557

Összefoglalás 560

Kérdések és válaszok 561

Feladatok 561

Kvíz 561

Válaszok 562

Gyakorlatok 562

24. óra Webes hírközvetítés az RSS segítségével 563

Az RSS rövid története 564

RSS hírkoncentrátorok használata 567

Az RSS 2.0. nyelv 569

Egy hírcsatorna létrehozása és validálása 573

A hírcsatornák megjelenítése 575

A hírcsatornákat leíró dokumentum létrehozása 575

Egy hírcsatorna tartalmának átalakítása megjelenítésre 576

Összefoglalás 579

Kérdések és válaszok 580

Feladatok 580

Kvíz 580

Válaszok 581

Gyakorlatok 581

VI. rész Függelék

A függelék Az XML-lel kapcsolatos információforrások 585

Az XML-lel kapcsolatos általános információforrások 586

XML eszközök 586

XML alapú nyelvek 588

XML specifikációk 589

 

Tárgymutató 591

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver