Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Vektorgrafika és prezentáció

Vektorgrafika és prezentáció

Bodnár István, Magyary Gyula:
Vektorgrafika és prezentáció


Megjelenés: 2003
Kiskapu Kiadó
80 oldal, bolti ár: 780,- Ft

Internetes ár (-5%): 741,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Bodnár István, Magyary Gyula:
Vektorgrafika és prezentáció

A szerzők, akik a középfokú- valamint a felnőttoktatásban dolgoznak, azzal a szándékkal írták ezt a könyvsorozatot, hogy rövid, áttekinthető formában juthassanak információhoz a középiskolások, a felnőttoktatásban, vagy a felsőoktatásban résztvevők, illetve az önképzéssel tanulók.
A könyvsorozatot úgy állították össze, hogy az első hét kötet megfeleljen az ECDL vizsga moduljainak. A könyvek a 2001. márciusától érvényes ECDL vizsgarendnek megfelelően tartalmazzák a tudnivalót és a célirányos feladatokat. A szerzők minden könyvet kibővítettek azokkal az ismeretekkel, amelyeket a gyakorlat szempontjából fontosnak ítéltek, vagy az elmúlt évek vizsgatapasztalatai, illetve a középiskolák számára készült tantervek alapján szükségesnek láttak.

Az Olvasó most a hatodik könyvet tartja a kezében. A könyv két nagyobb részből áll. Az első rész rajzok (vektorgrafikák) készítésével foglalkozik, amelyet az Office alkalmazásokban található rajzoló programmodul segítségével készíthetünk el. Egyszerű objektumok rajzolásától eljuthat az Olvasó a pontosan méretezett, összetett ábrák megrajzolásáig. Az első rész a szabálytalan alakzatok "szabadkézi" rajzolásával zárul. A második rész bemutatók (prezentációk) készítésével foglalkozik. A könyvnek ez a része a bemutatók fő alkotóelemeinek elkészítésével foglalkozik először, mint például a diák, szövegek, táblázatok, diagramok. Ezt követik a bemutató összeállításával és vetítésével kapcsolatos ismeretek: áttűnések, diasorrend, animációk, akciógombok stb. A könyv egy összefoglaló táblázattal zárul. A fejezetek végén az ECDL vizsga feladataival egyező szerkezetű, részletesen kidolgozott mintafeladatok, és önállóan megoldandó gyakorló feladatok találhatók. A könyv a PowerPoint 97 alapján készült, de eltérés esetén tartalmazza PowerPoint 2000 kezelését is.

Bevezető

A könyv a következõ célokkal íródott:

segítséget nyújtson a kezdők számára a grafikai és prezentáció-készítési feladatok elvégzésében;

felkészítse az Olvasót a 2001. márciusától érvényes ECDL vizsgára a Prezentáció modulból.

A szerzők a tananyagot a középiskolai és felnőttoktatásban próbálták ki.

A feladatok szóhasználatában igyekeztünk az ECDL vizsga nyelvezetét használni.

A *-gal jelölt témakörök jelenleg nem képezik részét az ECDL vizsgának.

A ***-al jelölt feladatok igen nehezek, esetenként túlmutatnak az ECDL vizsgán.

A könyv az Office 97 alkalmazásainak alapján készült, de különösebb változtatások nélkül használható az Office 2000 programokhoz is. Ahol a két program menüje lényegesen eltér, az Office97 menüpontjait dőlt betűvel, míg az Office2000 menüpontjait félkövér dőlt betűvel jelöljük a szövegben, a kinyíló ablakokat pedig csak akkor jelenítjük meg mindkét formátumban, ha az eltérés számottevő! Ha csak dőlt betűs menühivatkozás található egy témakörnél, akkor mindkét programban ugyanaz, vagy nem nagyon eltérő a menüszerkezet.

Feltételezzük, hogy az Olvasó tisztában van a fájlkezelés alapismereteivel (fájlok, könyvtárak megnyitása, a mentés fogalma stb.)

Az előkészített feladatok letölthetők a kiadó honlapjáról a http://kiado.kiskapu.hu/25 címről.

Irodalomjegyzék

Alföldi István: ECDL vizsgapéldatár. Novorg, 1997.

Alföldi István: ECDL vizsgapéldatár. Kossuth Kiadó, 2001.

Ron Mansfield: PowerPoint for WINDOWS95 (Panem Kft)

Pétery Kristóf: Bemutatók készítése PowerPoint 7.0-val  (SZÁMALK - LSI Oktatóközpont)

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Bodnár István, Magyary Gyula:
Vektorgrafika és prezentáció

Grafika

I. Alapismeretek                            1

A vektorgrafika és a pontgrafika    1

Grafikus munkaterület nyitása          1

Segédeszközök a rajzoláshoz                         2

A vonalzó be- és kikapcsolása 2

A vezetővonalak be- és kikapcsolása 2

A vezetővonalak mozgatása    2

A grafikus eszköztár       2

Objektum létrehozása   2

Egyenes, egyszerű nyíl rajzolása      2

Téglalap (négyzet) rajzolása      2

Ellipszis (kör) rajzolása      3

Gyakran előforduló alakzatok      3

Szövegdobozok                         3

Szöveg szövegdobozba illesztése   3

Objektumok méretezése, helyzete         4

Objektum kijelölése      4

Pontos méretbeállítás                       4

Objektum helyzetének megváltoztatása                    4

Objektum pontos helyzetének beállítása     5

Rácsra igazítás                         5

A rács és beállítása     5

Objektumok módosítása 5

Objektum kitöltése        5

Kitöltés menüből       6

Vonalszín     6

Vonalszín menüből       6

Vonalvégek   6

Vonalvégek menüből       7

Vonalvastagság                    7

Vonalvastagság menüből    7

Vonalstílus (szaggatott, pontozott stb.)                       7

Vonalstílus menüből       8

Szövegdoboz tartalmának módosítása   8

Betűtípus váltása szövegdobozban                  8

Betűméret megváltoztatása szövegdobozban                  8

Háttérszín     8

Árnyékolás   8

Különleges alakzatok módosítása   9

Objektumok egymás elé és mögé helyezése   10

Lépésről lépésre        10

1. mintafeladat - méret, pozíció, színátmenet 10

2. mintafeladat - szabályos alakzat        11

3. mintafeladat - illesztés „nagyjából” 11

4. mintafeladat - pontos illesztés      11

Gyakorlati feladatok     12

II. Rajzolást segítő eszközök                          13

A transzformációk és jelentőségük                       13

Forgatás, tükrözés     13

Forgatás pontos beállítással 13

Másolás      13

A csoportosítás fogalma, jelentősége 14

Több objektum együttes kijelölése    14

Objektumok csoportba foglalása     14

Csoport bontása      14

Gyakorlati feladatok     15

III. Egyedi alakzatok*     17

Szabadkézi rajz             17

Görbe rajzolása    17

Sokszög vagy törött vonal rajzolása    17

Alakzatok módosítása 17

Csomópont mozgatása  18

Csomópont hozzáadása a görbéhez, elvétele a görbéről      18

Vonal zárása, zárt vonal megnyitása  18

Csomópontok szerkesztése                      18

Fájlban tárolt kép beillesztése                      19

Gyakorlati feladatok     19

Prezentáció

IV. Alapismeretek                          21

Fogalmak   21

A program indulása      21

Új dia felvétele                     21

Eszköztárak megjelenítése, cseréje       22

A dia hátterének beállítása   22

V. Szövegdoboz használata    23

Szöveg a diában         23

Szöveg beillesztése diába          23

Beírt szöveg formázása eszköztárral 23

Beírt szöveg karakterformázása menüvel 23

Beírt szöveg bekezdésformázása            24

Szövegdoboz formázása 24

Nem vízszintes felirat létrehozása 24

Tabulátorok 24

Ugrás tabulációs ponthoz       25

A tabulátorok fajtái            25

Tabulációs pont elhelyezése és használata 25

Diaszám és dátum          26

A diák sorszámozása, dátumozása élőlábbal    26

Diaszám egyedi beszúrása 26

Dátum egyedi beszúrása 26

Felsorolás a diában         26

Felsorolás létrehozása 27

Felsorolás módosítása 27

Számozott lista az Office 97-ben             28

Lépésről lépésre        28

5. mintafeladat - többszintű lista             28

6. mintafeladat - tabulátorok, diaszám      29

Gyakorlati feladatok     29

VI. Táblázat   31

Táblázat a dián                       31

Táblázat létrehozása 32

Táblázat létrehozása dián             32

Táblázat bővítése      32

Táblázat és részeinek törlése        33

Táblázat celláinak egyesítése 33

Táblázat celláinak felosztása   33

Táblázat formázása 33

A Táblázat eszköztár megjelenítése                     33

Táblázatszegély                  33

Táblázat szegélyezése                     33

A szöveg függőleges igazítása a táblázatban 34

A táblázat méreteinek módosítása 34

A táblázat pontos méreteinek megadása   35

Lépésről lépésre        35

7. mintafeladat - táblázat    35

Gyakorlati feladat         36

VII. Diagramok                          37

Diagram      37

Diagram létrehozása 38

Diagramtípus módosítása 38

Diagram beszúrása már létező diára 39

Az adatok utólagos módosítása 39

A diagram jellemzőinek megadása   39

A diagram jellemzőinek színe, mérete                     39

Lépésről lépésre        39

8. mintafeladat - oszlopdiagram                     39

9. mintafeladat - kördiagram, diagramcím 40

10. mintafeladat - két diagram egy dián      40

11. mintafeladat - jelmagyarázat, színek         41

Gyakorlati feladatok     42

VIII. Szervezeti diagram         43

Szervezeti diagram      43

Szervezeti diagram készítése    43

Szervezeti diagram utólagos létrehozása dián             44

A szervezeti diagram stílusa         44

Stílus beállítása   44

Szervezeti diagram módosítása 45

A szöveg módosítása 45

A vonal módosítása 45

A keretek módosítása 45

A diagram hátterének módosítása 45

Lépésről lépésre        45

12. mintafeladat - szervezeti diagram      45

Gyakorlati feladatok     46

IX. A bemutató összeállítása 47

A diák rendezése 47

A diasorozat megtekintése                     47

Diák törlése 47

Dia másolása                     47

Dia áthelyezése 47

Dia másolása másik bemutatóból*                     47

Bemutató vetítése        47

Bemutató vetítése a szerkesztőből                     47

Dia elrejtése és felfedése 48

Dia elrejtésének beállítása   48

Áttűnés        48

Áttűnések a diák között 48

A vetítés végtelenítése                     49

Lépésről lépésre        49

13. mintafeladat - áttűnés, végtelenített vetítés         49

Akciógombok*                       49

Akciógombok készítése    50

Akciógomb módosítása  50

Gyakorlati feladatok     51

X. Animáció   53

Animáció a dián              53

Az animációs lehetőségekről általában     53

Dia animációinak beállítása   53

Lista animálása   54

Diagram animálása   55

Lépésről lépésre        56

14. mintafeladat - körbefutó csillag         56

15. mintafeladat - objektumok egyszerre mozgatása 57

16. mintafeladat - színváltás   58

17. mintafeladat - lista animálása                     59

18. mintafeladat - diagram animálása   59

Gyakorlati feladatok     59

XI. Különleges lehetőségek 61

A bemutató mentése     61

Bemutató mentése      61

Bemutató mentése weblapként 61

Oldalbeállítás                       62

Jegyzet        62

Jegyzet beírása       63

Élőfej és élőláb                       63

Élőfej és élőláb megadása   63

Nyomtatás 63

A bemutató anyagainak kinyomtatása                     63

A bemutatósablonok*             64

Új bemutató létrehozása sablonnal   64

Bemutatóhoz másik sablon rendelése   64

Gyakorlati feladatok     64

XII. Ismétlő feladatok       65

XIII. Összefoglaló táblázatok     69

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver