Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Tanuljuk meg a WPF használatát 24 óra alatt - 24 egyszer?, egyórás lecke

Tanuljuk meg a WPF használatát 24 óra alatt

24 egyszer?, egyórás lecke

Christopher Bennage, Rob Eisenberg:
Tanuljuk meg a WPF használatát 24 óra alatt
24 egyszer?, egyórás lecke

Megjelenés: 2009 március
Kiskapu Kiadó
480 oldal, bolti ár: 6500,- Ft

Internetes ár (-5%): 6175,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Christopher Bennage, Rob Eisenberg:
Tanuljuk meg a WPF használatát 24 óra alatt

A Windows Presentation Foundation (röviden WPF) a Microsoft legújabb keretrendszere, amellyel kifinomult, szolgáltatásgazdag felhasználói felületű asztali alkalmazásokat építhetünk. A WPF jelentősen különbözik az elődeitől, miközben számos olyan elvre támaszkodik, amely a meglevő asztali, illetve webes keretrendszerek alapját képezi.

A WPF lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy könnyen és gyorsan oldjanak meg olyan feladatokat, amelyek a korábbi keretrendszerekkel csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem voltak megvalósíthatók.

Ezt a könyvet azoknak szántuk, akik legalább némi általános tapasztalattal rendelkeznek a .NET-fejlesztéssel kapcsolatban. Ha már dolgoztunk a WinFormsszal vagy az ASP.NET-tel, ennek a kötetnek a megértése sem okozhat nehézséget. Kódpéldáink C# nyelven íródtak, de ügyeltünk arra, hogy azok számára is olvashatók legyenek, akik elsősorban Visual Basicben fejlesztenek.

Mivel a WPF használata igen kiterjedt témakör, könnyen elveszhetünk a részletekben, ezért a könyvben igyekeztünk általános ismereteket közölni. A keretrendszer legfontosabb működési elveit mutatjuk be, és a célunk az, hogy az Olvasó a kötet elolvasása után magabiztosan legyen képes WPF-alkalmazásokat készíteni, illetve hogy megfelelő tudással vértezzük fel ahhoz, hogy jobban elmélyedhessen a keretrendszer őt érdeklő részeiben.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Christopher Bennage, Rob Eisenberg:
Tanuljuk meg a WPF használatát 24 óra alatt


I. rész • Az első lépések 1


1. óra • Mi az a WPF (és mi nem)? 3

Mi az a WPF? 3
A WPF szolgáltatásai 5
Mikor érdemes a WPF-et használni? 9
A WPF összehasonlítása egyéb lehetőségekkel 10
A .NET keretrendszer részei 10
WPF-eszközök 12
Összefoglalás 14

2. óra • A XAML működése 17

Mi a XAML? 18
Összefoglalás 24

3. óra • Betűtípus-böngésző 27

A betűtípus-böngésző elkészítése 28
Összefoglalás 39

4. óra • Az alkalmazás-elrendezések kezelése 41

Az elrendezések működése 42
Igazítás és margó 43
Dinamikus elrendezések létrehozása panelekkel 45
A StackPanel használata 46
A DockPanel használata mesteri szinten 48
A Grid vezérlő használata 50
A WrapPanel vezérlő működése 53
Pontos elrendezés a Canvas vezérlő segítségével 54
Díszítőelemek a felhasználói felületen 56
Az alkalmazások elrendezésének kialakítása 57
Összefoglalás 58

5. óra • Az alapvető vezérlők használata 61

A vezérlők használatba vétele 62
Szövegek használata 62
Formázott szöveg megjelenítése a TextBlock vezérlővel 62
Szöveg bekérése a felhasználótól 64
A vezérlők felcímkézése 67
Gombok használata 70
Választás a ToggleButton segítségével 71
Lista megjelenítése a ListBox vezérlővel 74
Összefoglalás 75

6. óra • Az adatkapcsolás alapjai 77

Mi az adatkapcsolás? 78
Két vezérlő egymáshoz kapcsolása 79
Kétirányú adatkapcsolás 80
Automatikus állapotértesítés 88
Adatkapcsolás - más nyelvtani szerkezettel 91
Összefoglalás 92


II. rész • Kapcsolat a felhasználóval 95

7. óra • Alkalmazás tervezése 97

Navigációs modellek a WPF-ben 103
Felhasználói vezérlők 105
Összefoglalás 109

8. óra • Egyszerű szövegszerkesztő készítése 111

A szövegszerkesztő megtervezése 111
Az alkalmazás elrendezésének kialakítása 112
Az alkalmazás használhatóságát javító eszköztár kialakítása 113
A kód karbantarthatóságának növelése felhasználói vezérlők használatával 115
A Menu vezérlő használata 118
A RichTextBox vezérlő használata 120
Összefoglalás 123

9. óra • Eseménykezelés 125

Mik azok a továbbított események? 126
A továbbított események használata 131
Eseménykezelés a szövegszerkesztő programunkban 132
Az elvárásoknak megfelelően működő szövegszerkesztő 135
Összefoglalás 146

10. óra • Parancsok 149

Mik azok a parancsok? 149
Összefoglalás 160

11. óra • Kimenet 163

A szövegszerkesztő nyomtatni kezd 163
Összefoglalás 179


III. rész • Adatok képi megjelenítése 181

12. óra • Kapcsolatkezelő alkalmazás építése 183

A kapcsolatkezelő alkalmazás megtervezése 184
A felépítés kiválasztása 184
A megoldás és az alkalmazás héjának létrehozása 185
A modell meghatározása 188
Az adattár elvonttá tétele 195
Összefoglalás 197

13. óra • Megjelenítők és nézetek 199

Egyéni alaposztály létrehozása a megjelenítők számára 200
A lapokra tagolt felhasználói felület szerkezetének végleges kialakítása 201
Az alkalmazásszintű megjelenítő megvalósítása 202
A héj továbbfejlesztése 206
A kapcsolatok módosítására szolgáló ablak kialakítása 208
Összefoglalás 214

14. óra • Erőforrások és stílusok 217

Erőforrások összekapcsolása 219
Erőforrások használata a felhasználói felület kialakítása során 220
Stílusok meghatározása 223
Kulccsal azonosított stílusok használata 227
A stílusok hierarchiába szervezése 233
Összefoglalás 234

15. óra • Adatkapcsolás - mélyebben 237

Adatkapcsolás bonyolultabb helyzetekben 237
Adatkapcsolás programkóddal 240
A gyűjtemények változásainak nyomon követése 242
A kapcsolt adatok formázása 248
A gyűjteménynézetek 256
Összefoglalás 258

16. óra • Listák megjelenítése 261

A vezérlők hierarchiája 261
Górcső alatt az ItemsControl osztály 263
Az oldalsáv testreszabása 267
A Selector osztály 270
A Selector osztály használata 271
Összefoglalás 272


IV. rész • Látványos felületek készítése 275

17. óra • Médialejátszó építése 277

A követelmények meghatározása 278
A megoldás szerkezetének kialakítása 278
A menüképernyő megvalósítása 281
A modell felépítése 283
A képmegjelenítő elkészítése 283
A médialejátszás működése 283
A végső simítások a médialejátszó szolgáltatásain 283
Ismétlés 283
Gyakorlatok 283
A modell felépítése 286
A képmegjelenítő elkészítése 289
A médialejátszás működése 293
A végső simítások a médialejátszó szolgáltatásain 298
Összefoglalás 301

18. óra • Alakzatok rajzolása 303

Egyszerű alakzatok rajzolása 304
A médiavezérlők formázása 316
Görbék és összetett rajzok 318
Folyamalakzatok 323
Összefoglalás 324

19. óra • Színek és ecsetek 327

A színek használata 327
Színválasztás 329
Ismerkedés az ecsetekkel 330
A LinearGradientBrush használata 331
A RadialGradientBrush használata 333
A DrawingBrush működése 335
A VisualBrush használata 338
Összefoglalás 340

20. óra • Transzformációk és különleges hatások 343

A transzformációk működése 344
A leképezési és elrendezési transzformációk közötti különbség 347
Transzformációk alkalmazása a médialejátszóra 350
A BitmapEffect tulajdonság 351
Bitképes hatás hozzáadása a médialejátszóhoz 355
Összefoglalás 356

21. óra • Vezérlősablonok használata 359

A vezérlősablonok működése 360
Hogyan mondhatjuk meg a sablonnak, hogy mit tegyen? 363
Sablonok hozzáadása az alkalmazáshoz 365
A vezérlők részeinek azonosítása a sablonokban 371
Rugalmas sablon létrehozása 375
A vezérlősablonok előnyei 378
Összefoglalás 379

22. óra • Kioldók 381

Kioldók használata 381
Adatkioldók használata 386
Animáció hozzáadása eseménykioldó segítségével 389
A kioldók korlátai 392
Összetett kioldók használata 392
Összefoglalás 393

23. óra • Animációk 395

Az animációk általános alapfogalmai 396
Az animáció működése a WPF-ben 396
Animációk a Media Viewer alkalmazásban 401
A céltulajdonság feloldása 403
Hol helyezhetünk el animációt? 404
A kívánt hatás elérése 405
Animáció kulcskockákkal 407
Animáció görbével 409
Az animációk vezérlése 411
Egyéb animációs eljárások 413
Animációk alkalmazása a Media Viewerben 415
Összefoglalás 419

24. óra • Ajánlott eljárások 421

Alkalmazástervezés 422
A felhasználói felület megtervezésével és a felépítéssel kapcsolatos megfontolások 427
Technikai kérdések 429
Kódolási szabályok 431
Összefoglalás 433


V. rész • Függelékek 435

A függelék • Eszközök és erőforrások 437

B függelék • Térgrafika a ZAM 3D segítségével 441

C függelék • Az alkalmazások (letölthető) kódja 449

Tárgymutató 451

Vissza a lap tetejére