Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Képszerkesztés

Képszerkesztés

Bodnár István, Magyary Gyula:
Képszerkesztés


Megjelenés: 2004
Kiskapu Kiadó
136 oldal, bolti ár: 980,- Ft

Internetes ár (-5%): 931,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Bodnár István, Magyary Gyula:
Képszerkesztés

A szerzők, akik a középfokú, valamint a felnőttoktatásban dolgoznak, azzal a szándékkal írták ezt a könyvsorozatot, hogy rövid, áttekinthető formában juthassanak információhoz a középiskolások, a felnőttoktatásban vagy a felsőoktatásban részt vevők, illetve az önképzéssel tanulók.

A könyvsorozatot úgy állították össze, hogy az első hét kötet megfeleljen az ECDL vizsga moduljainak. A könyvek a 2001. márciusától érvényes ECDL vizsgarendnek megfelelően tartalmazzák a tudnivalót és a célirányos feladatokat. A szerzők minden könyvet kibővítettek azokkal az ismeretekkel, amelyeket a gyakorlat szempontjából fontosnak ítéltek, vagy az elmúlt évek vizsgatapasztalatai, illetve a középiskolák számára készült tantervek alapján szükségesnek láttak. E kötet elsõ fejezetei a látás tulajdonságait, a színkezelést és a számítógépes képkezelés alapjait tárgyalják. A folytatás az Adobe Photoshop kezelését ismerteti, útmutatók és mintapéldák segítségével. Az alapok után a kijelölési és képmódosítási lehetõségek, a rétegek és maszkok használata, a másolatkészítés fogásai, valamint a vonalak és görbék, a szûrõk és különleges hatások kezelése következik.

Bevezető

Ez a jegyzet mind az Adobe Photoshop 4.0.1, mind a Photoshop 5.0 használatának elsajátításához segítséget kíván nyújtani (természetesen a professzionális használathoz ez a füzet önmagában kevés ahhoz, rengeteg próbálkozás és gyakorlás szükséges). Néhány szolgáltatástól eltekintve a használatban a program két kiadása között nincs számottevõ eltérés (ellentétben a késõbbiekkel), és a különbséget minden esetben igyekszünk pontosan jelezni.

Mivel a 4.0.1 változatot egy korábbi programgyûjteményben minden sulinetes iskola megkapta, és így jogosan használja, a pixelgrafikát érdemes ezzel a programmal oktatni, mert így - ellentétben például a Paint-tel - egy professzionális eszköz ismeretét sajátíthatják el a tanulók.

A könyv elején a képkezeléshez szükséges alapfogalmakat (Fény és látás, A színkezelés elmélete, Képmegjelenítés a számítógépeken), a könyv végén, a mintafeladatok elõtt a képszerkesztéshez szükséges alapelveket és tanácsokat (Néhány egyszerûbb képszerkesztési szabály, Néhány megjegyzés a képszerkesztéshez) próbáltuk meg vázlatos formában ismertetni. (Mindkét téma tárgyalása a gyakorlatban vaskos könyveket tölt meg, de itt helyszûke miatt maradtunk a program által használt, illetve az általunk legfontosabbnak vélt dolgok szûkszavú ismertetésénél.)

A jegyzetben a menüpontokat dõlt betûvel jelöljük. Amennyiben a Photoshop 4.0.1 menüjének elnevezése, menüszerkezete eltér az 5.0-étól, az 4.0.1 változat menüpontjait zárójelben, félkövér dõlt betûkkel jelenítjük meg. A legtöbb eltérés csak szóhasználatbeli, a Photoshop 4.0-t valószínûleg más magyarította, mint az 5.0-t, és az utóbbi vagy nem nézte meg a az elõzõ honosítását, vagy annyira nem tetszett neki, hogy úgy érezte, át kell írnia. Megjegyeznénk, hogy mindkettõ sok kívánnivalót hagy maga után, mert például több esetben elõfordul, hogy a Súgó szóhasználata eltér a programétól.

A mintafeladatokhoz elsõsorban a Photoshop 4.0.1, illetve 5.0 képanyagát használtuk fel. Mivel nem tudhatjuk elõre, ki melyik változattal dolgozik, az egyértelmû kezelés érdekében mindkét program képanyagát összegyûjtöttük egy MINTAKEP nevû könyvtárba. Ugyanígy a feladatokhoz a kiindulási képeket a NYERSKEP könyvtár alkönyvtáraiban, míg az elkészített feladatokat a KESZKEP könyvtárban találhatják meg az olvasók. Az anyagok letölthetõk a kiadó honlapjáról, a http://kiado.kiskapu.hu/57 címrõl.

A képek legtöbbjét jobban szerettük volna színesben megmutatni, de ez nagyon megdrágította volna a füzet árát, így fájó szívvel, de lemondtunk róla.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Bodnár István, Magyary Gyula:
Képszerkesztés

Bevezetés    vii

Fény és látás    1

I. Az elektromágneses hullámok    1

Fogalmak    1

II. A látás    1

Fogalmak    2

III. A színlátás és színérzékelés    2

A színkezelés elmélete    3

I. Színkeverés    3

Additív színkeverés    3

Szubtraktív színkeverés    3

II. Színelmélet    3

Színkontraszt:    3

A színhez kapcsolódó fogalmak    4

A képhez kapcsolódó fogalmak    4

III. Színkezelés a gyakorlatban    4

Színmodellek, színfelbontások    4

RGB modell    5

L*a*b modell    5

CMYK modell    5

HSB modell    5

Képmegjelenítés a számítógépen    7

I. Képszerkesztési lehetőségek    7

A méret és felbontás kapcsolata    7

II. A képernyőkép    7

Monitortípusok    7

Beállítások    8

III. Nyomtatás    8

Nyomtatótípusok    8

IV. Képfájlok    8

Tömörítetlen fájlok    8

Tömörített képek    8

Veszteségmentes tömörítés    8

Veszteséges tömörítés    9

A Photoshop által kezelt főbb képfájl-típusok    9

A Photoshop által kezelt főbb képfájl-típusok    10

Photoshop    11

I. Bevezetés, alapok    11

A program indítása    11

A képernyő    11

Palettaelem kiemelése, visszaillesztése, áthelyezése    12

A paletta helyi menüje    12

A paletták alapállapotának visszaállítása    12

Képek betöltése, mentése, új kép létrehozása    12

Új kép létrehozása    12

Képek betöltése    13

Állomány, kép mentése    13

Típushiba    14

A képek másolása, megkettőzése    14

Az előző mentés állapotának visszaállítása    14

Képmódok és színcsatornák    15

A képmegjelenítési mód váltása    15

A színcsatornák megjelenítése    15

Lépésről lépésre    16

A színcsatornák megjelenítése - 1. mintafeladat    16

A munkát segítő eszközök    17

Rács megjelenítése, elrejtése    17

Rács- és segédvonal-beállítások    17

Vonalzó megjelenítése, elrejtése    17

Segédvonal megjelenítése, elrejtése    18

Elrontott művelet visszavonása    18

Kép előző állapotának visszaállítása    18

Az eszköztár    19

Photoshop 5    19

Photoshop 4    19

Egérmutatók    20

Az egérmutatók beállítása    20

A kép megjelenítésének átméretezése    20

A képablak méretének megváltoztatása    20

A kép megjelenésének nagyítása, kicsinyítése a Nagyítóval    20

A kép megjelenésének nagyítása, kicsinyítése a Navigátor palettával    21

Lépésről lépésre    21

A képablak méretének megváltoztatása - 2. mintafeladat    21

A kép megjelenésének nagyítása, kicsinyítése - 3. mintafeladat    21

A kép és keretének átméretezése    22

A kép átméretezése     22

A kép kerete    23

A keret méretének megváltoztatása    23

Lépésről lépésre    23

A kép átméretezése - 4. mintafeladat    23

A keret méretének megváltoztatása - a 4. mintafeladat folytatása    24

II. Kijelölés és kivágás    24

A kijelölés általános beállításai    24

A teljes kép kijelölése    24

Kijelölés megszüntetése    24

Szabályos alakú kijelölések    25

Kijelölés (Kiválasztás) a Kijelölő (Kiválasztó) eszközzel    25

Kivágás a Vágó eszközzel    25

Lépésről lépésre    26

Kijelölés a Kijelölő eszközzel - 5. mintafeladat    26

Kijelölés    26

Új kép létrehozása    26

Szabadkézi kijelölés    26

Kijelölés egyszerű Lasszóval    26

Kijelölés Sokszög lasszóval    27

Kijelölés Mágneses lasszóval (csak a Photoshop 5-ben)    27

Lépésről lépésre    27

Kijelölés lasszókkal - 6. mintafeladat    27

Kijelölés szín és tónus alapján    29

A kép azonos tónusú pontjainak kijelölése varázspálcával    29

A kép azonos színű pontjainak kijelölése    29

Lépésről lépésre    30

Kijelölés Varázspálcával - 7.mintafeladat    30

A kép azonos színű pontjainak kijelölése - 8. mintafeladat    31

A kijelölés és határvonalának módosításai    31

Kijelölés megfordítása    31

Hozzáadás és elvétel egy kijelölésből    31

Kijelölés széleinek legömbölyítése    32

A kijelölés bővítése és zsugorítása    32

Kijelölés növelése hasonló tónusú pontokkal    32

Kijelölés határának vonallá alakítása    32

Keret készítése kijelölésből    33

Kijelölés körvonalának mozgatása    33

Kijelölés mozgatása    33

Kijelölés mintává alakítása    33

Lépésről lépésre    33

Hozzáadás és elvétel egy kijelölésből - 9. mintafeladat    33

Kijelölés széleinek legömbölyítése - 10. mintafeladat    34

A kijelölés bővítése és zsugorítása - 11. mintafeladat    34

Kijelölés növelése hasonló tónusú pontokkal    34

Vonal készítése kijelölésből - 14. mintafeladat    35

Kijelölés körvonalának mozgatása - 15. mintafeladat    35

Kijelölés mozgatása - 16. mintafeladat    35

III. A kép módosítása    35

A képmódosító eszközök    35

Színkezelés    36

A színkezelő    36

A festő és háttérszín beállítása    36

Színmintavétel Pipettával    36

Keverési (Összhatás) módok    37

Az eszközök egyéb beállításai    38

Vonalstílus    38

Fakítás, elhalványítás, fogyás    38

Ecsetek (Ecsettár)    39

Nedves szegélyek (Vizes perem)    40

Áttetszőség, Átlátszóság    40

Festés, rajzolás, élesítés, tompítás    40

Festés, rajzolás ceruzával, ecsettel, festékszóróval    40

Képrészlet korábbi állapotának visszaállítása Előzményecsettel (csak Photoshop 5)    40

Radírozás    41

Kontúrok élesítése és tompítása    41

Maszatolás    42

Azonos tónusú pontok befestése a Festékesvödörrel    42

Kijelölt terület befestése    43

Színátmenetek létrehozása    43

Lépésről lépésre    43

Festés, rajzolás, radírozás ceruzával, ecsettel, festékszóróval (szórópisztollyal) - 17. mintafeladat    43

Kontúrok élesítése és tompítása - 18. mintafeladat    44

Maszatolás - 19. mintafeladat    44

Azonos tónusú pontok befestése a Festékesvödörrel - 20. mintafeladat    44

Kijelölt terület befestése - 21. mintafeladat    45

A fényerőség módosítása    46

Képrészlet világosítása, sötétítése    46

Képrészlet „lemosása”    46

Lépésről lépésre    47

Képrészlet világosítása, sötétítése, lemosása - 22. mintafeladat    47

IV. Rétegek    48

A réteg fogalma    48

Réteg létrehozása kijelöléssel és másolással    48

A Rétegek paletta jelölései    49

Rétegmásolat készítése    49

Háttér átalakítása réteggé    50

Új réteg létrehozása    50

Réteg aktívvá tétele    50

Rétegek sorrendjének cseréje    50

Rétegek egyesítése    50

Rétegek egymáshoz viszonyított tulajdonságainak beállítása    51

Rétegek határvonalainak simítása    51

Réteg törlése    52

Lépésről lépésre    52

Réteg létrehozása és tulajdonságai - 23. mintafeladat    52

Rétegmásolat készítése - 24. mintafeladat    54

V. Maszkok    54

A maszk fogalma    54

Kijelölés átalakítása gyorsmaszkká és viszont    55

Kijelölés átalakítása maszkká    55

Maszk visszatöltése    56

A kijelölés határvonalának módosítása gyorsmaszk festésével    56

Kijelölés rétegmaszkká alakítása    56

Rétegmaszk létrehozása kijelölés másolásával    56

Rétegmaszk aktiválása, deaktiválása    57

Rétegmaszk megjelenítése képként    57

Rétegmaszk betöltése kijelölésként    57

Rétegmaszk módosítása festéssel    57

Lépésről lépésre    58

Kijelölés alakítása gyorsmaszkkal - 25. mintafeladat    58

Rétegmaszk használata - 26. mintafeladat    59

Rétegmaszk módosítása festéssel - a 26. mintafeladat folytatása    59

VI. Korrekciós réteg    60

Korrekciós réteg létrehozása    60

Lépésről lépésre    61

Kisérletezés korrekciós réteggel - 27. mintafeladat    61

VII. A kép, a réteg és a kijelölés transzfomálása    61

Réteg, kijelölés átméretezése    62

Réteg, kijelölés elforgatása    62

Réteg, kijelölés méretezése, forgatása együtt    62

Réteg, kijelölés döntése    63

Réteg, kijelölés mozgatása, méretezése, forgatása, döntése konkrét mértékkel    63

Réteg, kijelölés tükrözése    63

Réteg, kijelölés torzítása    64

Réteg, kijelölés perspektivikus torzítása    64

Lépésről lépésre    64

Kijelölés transzformálása - 28. mintafeladat    64

VIII. Másolatok készítése    66

Másolás, másolat    66

A kijelölés másolása a vágólap segítségével    66

Kijelölés másolása a kijelölő (kiválasztó) eszközzel    66

Kijelölés másolása a Mozgató eszközzel    66

Kijelölés kitöltése mintával    67

Pecsét    67

Másolat készítése pecséttel    67

Minta másolása pecséttel    68

Kép előző állapotának visszaállítása Pecséttel (Photoshop 4)    68

Lépésről lépésre    69

A kijelölés másolása a vágólap segítségével - 29. mintafeladat    69

Kijelölés másolása a kijelölő (kiválasztó) eszközzel - 30. mintafeladat    69

Kijelölés másolása a Mozgató eszközzel - 31. mintafeladat    69

Kijelölés kitöltése mintával - 32. mintafeladat    70

Másolat készítése pecséttel - 33. mintafeladat    70

Minta másolása pecséttel - 34. mintafeladat    71

IX. Szövegek és szövegmaszkok    72

Szöveg létrehozása    72

Vízszintes szöveg beírása    72

Függőleges szöveg beírása    73

A szöveg módosítása (csak Photoshop 5)    74

Szövegmaszkok    74

Szövegmaszk létrehozása    74

Lépésről lépésre    74

Szövegmaszk létrehozása - 35. mintafeladat    74

X. Vonalak, nyilak és görbék    75

Egyenes vonal, nyíl rajzolása    75

 Néhány fogalom a Bezier görbékhez    75

A görberajzoló eszközök    76

Görbe vonalak rajzolása    76

Görbe vonal módosítása    77

Vágógörbe    81

XI. Szűrők    82

Az eredeti kép    82

Alkotás szűrők    82

3D transzformáció (csak Photoshop 5)    82

Felhők, Negatív felhők    83

Felület betöltés (csak Photoshop 5)    83

Lencse fényfolt…    83

Megvilágítás…(Megvilágítások…)    83

Ecsetvonás szűrők    84

Elkent tónusok…    84

Filctoll…    84

Fröcskölt…    85

Keresztvonások…    85

Kiemelt kontúr…    85

Mázolmány…    86

Sötét tónusok…    86

Toll kontúr…    86

Élesítés (Élesség) szűrők    87

Élesítés (Élesség), Több élesítés (Erősebb élesség)    87

Életlen maszk    87

Szegélyek élesítése (Kontúrélesség)    87

Életlenítés (életlenítő) szűrők    88

Bemozdítás…    88

Életlenítés, Több életlenítés (Erősebb életlenítés)    88

Gauss életlenítés…    88

Körkörös bemozdítás…    89

Szelektív életlenítés…    89

Felület szűrők    90

Felület…    90

Festett üveg…    90

Folttechnika…    90

Mozaik minta…    91

Szemcsézettségek…    91

Vakolat…    91

Mozaik és Pixelesítés szűrők    92

Mozaik szűrők    92

Pixelesítés (Mozaik) szűrők    93

Művészi szűrők    94

Rajz szűrők    99

Stilizált szűrők    104

Torzítás szűrők    107

Videó szűrők    112

Zaj szűrők    112

Egyéb szűrők    114

Képkorrekció szűrő    115

Szűrőkhöz hasonlító egyéb hatások    116

Kép/Képkorrekció/Negatív    116

Kép/Képkorrekció/Kiegyenlítés    116

Kép/Képkorrekció/Határérték…    117

Kép/Képkorrekció/Keményítés…    117

XII. Néhány egyszerű képkompozíciós szabály    117

Képelemek    117

Pontok    117

Vonal    118

Felület, folt    119

Képalakítás    120

Térelosztás, területelosztás    120

Főtéma    120

XIII. Néhány megjegyzés a képszerkesztéshez    121

Kijelölés    121

Beillesztés képbe    121

Kivágás képből    123

Kép, képrészlet transzformálása    123

XIV. Gyakorló feladatok    124

Képrészlet kivágása és ráhelyezése képre    124

Képrészletek kivágása, transzformálása, illesztése    124

Alak, csoport képre helyezése    125

Képrészletek kicserélése    128

Képrészlet eltávolítása képről    129

Összetett feladat    133

Borító    133

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver