Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
GNU/Linux rendszerek üzemeltetése I. - Bekapcsolástól a grafikus felületig

GNU/Linux rendszerek üzemeltetése I.

Bekapcsolástól a grafikus felületig

Pere László:
GNU/Linux rendszerek üzemeltetése I.
Bekapcsolástól a grafikus felületig

Megjelenés: 2005
Kiskapu Kiadó
368 oldal, bolti ár: 3200,- Ft

Internetes ár (-5%): 3040,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Pere László:
GNU/Linux rendszerek üzemeltetése I.

Ez a kötet Pere László linuxos sorozatának legújabb tagja. Azoknak a rendszergazdáknak és a számítástechnikával hobbiból foglalkozó olvasóknak kíván segítséget nyújtani, akik munkahelyükön, vagy otthon kisebb-nagyobb GNU/Linux rendszereket üzemeltetnek.

Tárgyalja a GNU/Linux felépítését, működését, bemutatja az üzemeltetés során felmerülő feladatokat, és segít ezek megoldásában. A háttértárak kezelése, lemezrészek kialakítása, az állományrendszerek használata, a felhasználók kezelése, a bejelentkezés, a programcsomagok fordítása és telepítése, a grafikus felhasználói felület üzembe helyezése mind olyan feladatok, amelyek ellátása során a könyvben tárgyalt ismeretanyag igen sokat segíthet.

A számítógéphálózatok építése és üzemeltetése, a hálózati alkalmazások telepítése és beállítása szintén komoly feladat egy nagyobb rendszer esetében. Ezek a témák a második kötetben kaptak helyet.

E két kötetet különösen azoknak a Linux felhasználóknak ajánljuk, akik immár birtokában vannak a megfelelő alapismereteknek, és szeretnék megismerni a rendszergazdai feladatkör eszköztárát is, hogy rendszerüket önállóan üzemeltethessék. Lényeges hangsúlyozni, hogy a szerző kizárólag a sorozat első tagjában (Pere László: Linux felhasználói ismeretek I., Kiskapu Kiadó, 2002) tárgyalt témakörök és eszközök ismeretét tételezi fel az olvasóról. Minden más ismeretet részletesen tárgyal.

Bevezető

Ma már közhelynek számít azt mondani, hogy a GNU/Linux egyre elterjedtebb, egyre többen használják, egyre nagyobb teret hódít. E könyv azonban éppen azoknak a szakembereknek és számítógép-tulajdonosoknak íródott, akik a GNU/Linux rendszerek üzemeltetetését új ismeretként szeretnék elsajátítani, akik kevés tapasztalattal, de nagy lelkesedéssel vágnak neki a számukra új világ megismerésének.

A kötetben megpróbáltuk közérthető és világos módon bemutatni azokat az alapismereteket, amelyek a rendszergazdák munkája és az otthoni számítógépüzemeltetés során elengedhetetlenül fontosak.

A közérthető forma és az egyszerűség mellett igen fontos szempont volt az, hogy mindig a működést, a felépítést, a rendszer megértését helyezzük előtérbe a konkrét műveletsor mechanikus leírásával szemben. A GNU/Linux és maga a UNIX olyan rugalmas, a rendelkezésre álló eszközök tárháza olyan hatalmas, hogy csak így volt esélyünk arra, hogy a gyakorlatban is használható tudást adjunk az olvasó kezébe. Egy-egy grafikus felületen használható beállítóprogramot bemutatva nagyon szűk körben használható és igen hamar elévülő ismeretanyagot gyűjtöttünk volna össze, amelyben az olvasó nem talál választ az igazán fontos kérdésekre.

A könyvben található konkrét példák és megoldások Debian és Red Hat terjesztések felhasználásával készültek. A Debian és a Red Hat gyűjtemény is rendelkezik többféle változattal és több leszármazott gyűjteménnyel, ezért a példák sokszor változtatás nélkül használhatók.

A Fedora Core 3 terjesztés például a Red Hat utódjának tekinthető, az UHU-Linux pedig Debian vonásokat mutat, ezért ezek üzemeltetésében is segítséget nyújt a könyv.

Az olyan GNU/Linux terjesztések, amelyek mind a Debian, mind pedig a Red Hat gyűjteménytől függetlenül fejlődnek, többé-kevésbé eltérhetnek a könyvben bemutatott felépítéstől. Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy ezeknek a terjesztéseknek az üzemeltetése gyökeresen új tudást igényel, a felépítés, a működés mindig egységes, csak a nyelvjárás változik kissé. Ha tehát más GNU/Linux terjesztést kell üzemeltetnünk, a könyvben bemutatott ismeretek jó kiindulási alapot biztosíthatnak.

A könyvben tárgyalt ismeretanyag kiválasztása során GNU/Linux rendszereket főállásban üzemeltető, nagy tudású szakemberek véleményét és tapasztalatait is figyelembe vettem, és megkíséreltem olyan kérdésekre megadni a választ, amelyeket a GNU/Linux-szal ismerkedő „kezdő” szakemberek tettek fel. Így a könyv nem azokat a programokat mutatja be, amelyeket könnyű használni, amelyekről érdekes beszélni, hanem azokat, amelyekkel mindennapjai során a rendszergazdának dolgoznia kell. Nem szerepelnek a könyvben olyan megoldások és eszközök, amelyeket a „profik” nem használnak, akkor sem, ha azok szépek, érdekesek vagy könnyű a használatuk.

Ez úton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a kollégáknak és olvasóknak, akik az eddigi könyveim hiányosságaira felhívták a figyelmemet, tanácsaikkal, kérdéseikkel segítették a munkámat. Köszönet illeti a Pécsi Tudományegyetem érdeklődő hallgatóit, akik az ehelyütt tárgyalt ismeretek tanítása során kérdéseikkel hasznosabbá, érthetőbbé tették mondanivalómat. Szeretnék külön is köszönetet mondani a következő kollégáknak: CSIZMAZIA LÁSZLÓ, DR. HEGYI SÁNDOR, DR. KONIORCZYK MÁTYÁS, HARKA GYŐZŐ (CARLOS), IMREK GYULA, KISS GÁBOR, RÉBAY VIKTOR.

1.1. A jelölések és elnevezések

A szövegben található könyvtárbejegyzések neveit a szövegtől elütő betűtípussal emeltük ki.

A könyvtár típusú könyvtárbejegyzések neve / jellel végződik. Reményeink szerint ez megkönnyíti a szöveg olvasását.

A programok és parancsok a szövegben szintén ki annak emelve épp úgy, ahogyan a programoknak adott paraméterek és kapcsolók. Hasonlóképpem kiemeltük a különféle beállítóállományokban elhelyezhető kulcsszavakat.

A könyvben a GNU/Linux és a Linux elnevezések nem véletlenszerűen követik egymást.

A GNU/Linux elnevezés a teljes telepített rendszert, a rendszer- és felhasználói programok összességét takarja. Ide tartoznak a programok, alkalmazások, a különféle beállítóállományok, egy szóval a teljes programrendszer. A Linux elnevezés a rendszermagot jelenti. A rendszermag egyetlen program, amely a számítógép hardverelemeinek közvetlen vezérlését végzi, és amely a programrendszer alapjául szolgál. Néha nem lényeges ugyan a GNU/Linux és Linux elnevezések közti különbség, nem fontos, hogy a rendszermagról vagy a teljes rendszerről beszélünk, a legtöbb esetben azonban hasznos lehet tudni, mik azok a feladatok, amelyeket a rendszermag

végez, és mi hárul az egyéb elemekre. Kínosan ügyeltünk tehát arra, mikor melyik elnevezést használjuk, a szöveg azonban a legtöbb esetben megérthető anélkül, hogy erre a különbségre egyáltalán felfigyelnénk.

Hasonlóképpen szigorúan ügyelünk a parancsok és a programok megkülönböztetésére. A héjnak parancsot adó felhasználónak nem feltétlenül kell tudnia, hogy A könyvben található példák az általa begépelt parancsot a héj értelmezi és hajtja végre, vagy egy külső program elindulását jelenti, de a rendszert üzemeltető rendszergazdának illik tudnia, hogy belső parancsról vagy külső programról van szó.

Ha tehát egy kulcsszó értelmezését és végrehajtását a program végzi, amelynek begépeltük, parancsról, ha viszont a kulcsszó egy állomány neve, amelynek programként való indítását végzi az alkalmazás, programról beszélünk.

1.2. A könyvben található példák

A könyvben található néhány példaprogram és példaként felhasználható beállítóállomány.

Ezek letölthetők a kiadó internetes oldalairól a www.kiskapukiado.hu/98 cím felhasználásával.

A példákkal kapcsolatban fel kell hívnunk a figyelmet az óvatosságra! A programokat és beállítóállományokat ugyan többféle GNU/Linux gyűjteményen kipróbáltuk, ez azonban nem jelenti azt, hogy azok garantáltan működnek minden számítógépen. A programok és beállítóállományok szabadon felhasználhatók és módosíthatók, valamint továbbadhatók, a használatukra azonban nem érvényes semmiféle garancia.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Pere László:
GNU/Linux rendszerek üzemeltetése I.

1. Bevezetés 13

1.1. A jelölések és elnevezések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.2. A könyvben található példák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2. Lemezrészek 17

2.1. A lemezrész . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1.1. PC lemezrészek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2. Blokkeszköz-meghajtók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Blokkeszköz-meghajtókhasználata . . . . . . . . . . . . . . 22

2.3. Lemezrészek létrehozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4. AGNU/Linux könyvtárszerkezete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.4.1. A gyökérkönyvtár lemezrésze . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.4.2. Egyéb lemezrészek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.5. A lemezrészek terheltsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3. Állományrendszerek 39

3.1. Az extended2 állományrendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.1.1. Az extended 2 állományrendszer felépítése . . . . . . . . . 40

3.1.2. Közvetett és közvetlenhivatkozások . . . . . . . . . . . . . 43

3.1.3. A foglalt lemezterület . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.1.4. A megnyitott állományok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.1.5. A tulajdonos nyilvántartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.1.6. Az extended 2 állományrendszer kezelése . . . . . . . . . . 50

3.2. Az extended3 állományrendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.3. Az XFS állományrendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.4. A csereterület . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.5. CD-ROMállományrendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.5.1. Az iso9660 állományrendszer létrehozása . . . . . . . . . . 63

3.5.2. Az iso9660 állományrendszer kipróbálása . . . . . . . . . . 65

3.5.3. Az adatok felírásaCD-ROMlemezre . . . . . . . . . . . . . 66

3.5.4. TömörítettCD-ROMállományrendszer . . . . . . . . . . . . 67

3.6. A proc állományrendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.7. A RAM állományrendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.8. FAT típusú állományrendszerek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.8.1. Az msdos állományrendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.8.2. A vfat állományrendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.9. Az állományrendszerek összefoglalása . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4. Az állományrendszerek beillesztése 73

4.1. Beillesztés és lecsatolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.2. Az állományrendszer-táblázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.3. A hozzáférési lista használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.3.1. Az ACL-támogatás bekapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.3.2. Az ACL bejegyzésekhasználata . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Új könyvtárbejegyzések ACL bejegyzései . . . . . . . . . . . 90

5. A rendszermag betöltése 93

5.1. A BIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5.1.1. A BIOS merevlemezcímzési módszerei . . . . . . . . . . . . 94

5.1.2. Rendszerindítás merevlemezről . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5.2. A LILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5.2.1. A rendszertöltőhasználata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5.2.2. A rendszertöltő működése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

A LILO állományai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5.2.3. A LILO beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

5.2.4. Indítólemez készítése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

5.3. A GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5.3.1. Lemezrészek és állományok megadása . . . . . . . . . . . . 109

5.3.2. A rendszertöltőhasználata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5.3.3. A GRUB beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5.3.4. Indítólemez készítése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

5.4. Arendszermagparaméterei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

6. Szolgáltatások indítása és leállítása 125

6.1. A futási szintek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

6.2. A futási szintek kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

6.2.1. Az indítótáblázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

6.2.2. Az init használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

6.3. Alrendszerek indítása és leállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

6.3.1. Az alrendszerek indítóprogramjai . . . . . . . . . . . . . . . 134

7. Felhasználók nyilvántartása 139

7.1. Szöveges adatbázisok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

7.1.1. Az adatbázis-állományok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

7.1.2. Az árnyékjelszórendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

7.2. A felhasználók kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

7.2.1. Felhasználók létrehozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

7.2.2. A jelszómegváltoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

7.2.3. Felhasználók törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

7.2.4. Felhasználó tulajdonságainak módosítása . . . . . . . . . . 148

A héj megváltoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Személyes adatok megváltoztatása . . . . . . . . . . . . . . 149

Egyéb adatok megváltoztatása. . . . . . . . . . . . . . . . . 149

7.2.5. Felhasználók lekérdezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

7.3. Csoportok kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

7.3.1. Csoportok létrehozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

7.3.2. Csoportok törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

7.4. Az árnyékjelszórendszer kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

8. Be- és kijelentkezés 153

8.1. Beléptetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

8.1.1. A hagyományos bejelentkezés folyamata . . . . . . . . . . . 153

Üzenetek bejelentkezéskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

A beléptetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

8.1.2. A héj indítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

A rendszerszintű felhasználói profil . . . . . . . . . . . . . . 160

8.2. A biztonsági házirend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

8.2.1. A Linux-PAM felépítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

8.2.2. A PAM beállítóállományok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

8.2.3. Rendszergazdai jogok biztosítása . . . . . . . . . . . . . . . 169

8.2.4. A modulok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Tiltás, engedélyezés és figyelmeztetés . . . . . . . . . . . . 171

Hagyományos eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Az erőforrások korlátozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

8.2.5. A saját könyvtár automatikus létrehozása . . . . . . . . . . 178

8.3. A lemezkorlát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

8.3.1. A lemezkorlát kezdeti beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . 179

8.3.2. Lemezkorlát rendelése felhasználóhoz . . . . . . . . . . . . 183

8.3.3. Jelentések készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

8.4. A karakteres munkafelület beállításai . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

8.4.1. Karakterkódolási szabványok . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

8.4.2. A billentyűzet beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

A Unicode kódolás használata karakteres felületen . . . . . 192

Saját billentyűkiosztás létrehozása . . . . . . . . . . . . . . 193

8.4.3. Az egér használata karakteres felületen. . . . . . . . . . . . 197

9. Programcsomagok 199

9.1. Programok fordítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

9.1.1. A GNUC fordító . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Egyszerű C program fordítása . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Összetett C programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

9.1.2. Projektek kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

A projektállomány alapszerkezete . . . . . . . . . . . . . . . 206

A projektállománymakrói . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Szabályok állománynév-végződés alapján . . . . . . . . . . 210

Hamis állományok használata . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Összetett parancsok használata . . . . . . . . . . . . . . . . 213

9.1.3. A forrásprogram foltozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

9.1.4. Hordozható programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Hordozható program készítése . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Hordozható program fordítása . . . . . . . . . . . . . . . . 220

9.2. Programkönyvtárak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

9.2.1. Programformátumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

9.2.2. Statikus programkönyvtárak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

9.2.3. Megosztott programkönyvtárak . . . . . . . . . . . . . . . . 225

A dinamikus szerkesztő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

A programkönyvtárak neve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

9.2.4. A dinamikus könyvtárak nyilvántartása . . . . . . . . . . . . 228

9.2.5. Dinamikusan betöltött programkönyvtárak . . . . . . . . . . 228

9.3. A Red Hat csomagkezelőrendszere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

9.3.1. A csomagok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

9.3.2. A csomagkezelőszolgáltatásai . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

9.3.3. Csomagok lekérdezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

9.3.4. Csomagok telepítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

9.3.5. Csomagok eltávolítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

9.3.6. Csomagok ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

9.3.7. Csomagok frissítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

9.3.8. Kicsomagolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

9.3.9. Csomagok készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

A csomag elkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

A csomagleíró állomány alapelemei . . . . . . . . . . . . . . 240

Csomagkészítés szimulált telepítéssel . . . . . . . . . . . . . 248

Telepítéskor és eltávolításkor futtatandó programok . . . . . 252

A csomagok közti függőségek . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

9.4. A Debian csomagkezelőrendszere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

9.4.1. A telepítőlemezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

9.4.2. A programcsomagok lekérdezése . . . . . . . . . . . . . . . 259

9.4.3. Csomagok telepítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

9.4.4. Csomagok eltávolítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

9.4.5. A programcsomagok kezdeti beállítása . . . . . . . . . . . . 265

9.5. Programcsomagok automatikus letöltése . . . . . . . . . . . . . . . 266

9.5.1. A programcsomagok forrása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

A csomagforrások kezelése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

9.5.2. Programcsomagok kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

9.5.3. Programcsomagok telepítése . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

9.5.4. Programcsomagok frissítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

9.5.5. Programcsomagok eltávolítása . . . . . . . . . . . . . . . . 276

9.5.6. A terjesztés frissítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

9.6. Programcsomagok lekérdezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

9.6.1. Adatok kérése az összes csomagról . . . . . . . . . . . . . . 278

9.6.2. Programcsomagok keresése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

9.6.3. Csomagok adatainak lekérdezése . . . . . . . . . . . . . . . 281

9.6.4. Telepítés grafikus felületen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

10.A grafikus munkafelület 289

10.1.A grafikus felület indítása és leállítása . . . . . . . . . . . . . . . . 290

10.2.A betűk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

10.2.1.A betűknevei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

10.2.2.A betűtípus-kiszolgáló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

10.3.Az X kiszolgáló beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

10.3.1.Az állományokat leíró szakasz . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

10.3.2.A bemeneti eszközöket leíró szakasz . . . . . . . . . . . . . 298

10.3.3.A videókártyát leíró szakasz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

10.3.4.A monitort leíró szakasz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

10.3.5.A monitor és a videókártya egymáshoz rendelése . . . . . . 309

10.3.6.Az elrendezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

10.3.7. Az X kiszolgáló különleges szolgáltatásai . . . . . . . . . . . 315

10.4.Az X képernyőkezelő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

10.4.1.A képernyőkezelőindítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

10.4.2.A Gnome képernyőkezelőbeállítása. . . . . . . . . . . . . . 324

10.4.3. Az X képernyőkezelőjének beállítása . . . . . . . . . . . . . 328

Az X erőforrásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Az X képernyőkezelő erőforrásai . . . . . . . . . . . . . . . 332

A bejelentkezőablakmegjelenése . . . . . . . . . . . . . . . 335

A munkafelület biztosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver