Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Adatbázis-kezelés

Adatbázis-kezelés

Bodnár István, Magyary Gyula:
Adatbázis-kezelés


Megjelenés: 2003
Kiskapu Kiadó
112 oldal, bolti ár: 1500,- Ft

Internetes ár (-5%): 1425,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Bodnár István, Magyary Gyula:
Adatbázis-kezelés

A szerzők, akik a középfokú- valamint a felnőttoktatásban dolgoznak, azzal a szándékkal írták ezt a könyvsorozatot, hogy rövid, áttekinthető formában juthassanak információhoz a középiskolások, a felnőttoktatásban, vagy a felsőoktatásban résztvevők, illetve az önképzéssel tanulók. A könyvsorozatot úgy állították össze, hogy az első hét kötet megfeleljen az ECDL vizsga moduljainak. A könyvek a 2001. márciusától érvényes ECDL vizsgarendnek megfelelően tartalmazzák a tudnivalót és a célirányos feladatokat. A szerzők minden könyvet kibővítettek azokkal az ismeretekkel, amelyeket a gyakorlat szempontjából fontosnak ítéltek, vagy az elmúlt évek vizsgatapasztalatai, illetve a középiskolák számára készült tantervek alapján szükségesnek láttak. Az Olvasó most az ötödik könyvet tartja a kezében, melynek célja, hogy bevezesse az olvasót az adatbázis-kezelés "rejtelmeibe". A könyv három nagyobb részre osztható. Az első rész az egytáblás adatbázisokkal foglalkozik. Tartalmaz az ECDL vizsga adatbázis moduljához szükséges minden ismeretet: táblák, indexek, szűrések, lekérdezések, űrlapok, jelentések készítését és kezelését. A második rész a többtáblás adatbázisokról szól. Megérthető alkalmazásuk célja, megismerhetőek megvalósításuk eszközei. Végül a három utolsó fejezet betekintést nyújt az alkérdések világába, az SQL parancsok használatába, valamint a többtáblás adatbázisok módszeres tervezésének szabályaiba. A fejezetek végén található gyakorlati feladatok segítik a tananyag alaposabb megértését, valamint a felkészülést a vizsgára. Ahol ez lehetséges volt, zárójelben megadtuk a helyes végeredményeket, hogy az Olvasó ellenőrizhesse magát. A könyv az Access 97 alapján készült, de a szerzők tapasztalatai szerint nagyon kis változtatással használhatóak Access 2000-hez vagy Access 95-höz.

A *-gal jelölt témakörök jelenleg nem képezik részét az ECDL vizsgának. Szerepeltetésüket az indokolja, hogy más típusú képzéseken (érettségi, szoftverüzemeltetõi tanfolyam) elõfordulnak.

Részletes tudnivalók, valamint a gyakorlati feladatokhoz szükséges példafájlok letölthetõk a kiadó honlapjáról a http://kiado.kiskapu.hu/24 címrõl!

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Bodnár István, Magyary Gyula:
Adatbázis-kezelés

I. Alapfogalmak    1

Adatbázis    1

Adatelem    1

Adategyed    1

Adattáblák    1

Adattípusok    2

NULL érték    3

Az adatbázis-kezelő program feladatai    3

Az SQL fogalma    4

Lépésről lépésre    4

Az Access indítása    4

Adattáblák megtekintése az Accessben    4

Egyszerű adatbevitel    5

Kijelölt rekordok törlése    5

Kérdések és feladatok    6

Gyakorlati feladatok    6

Ellenőrző kérdések    6

II. Rendezések    9

A rendezés fogalma, célja    9

Egyszerű és összetett rendezés    9

Fizikai rendezés    10

Indexelés (logikai rendezés)    10

A rendezések összehasonlítása    11

Lépésről lépésre    11

Egyszerű fizikai rendezés - 1. mintafeladat    11

Összetett fizikai rendezés - 2. mintafeladat    12

Egyszerű indexelés - 3. mintafeladat    12

Összetett indexelés - 4. mintafeladat    13

Kérdések és feladatok    14

Gyakorlati feladatok    14

Ellenőrző kérdések    14

III. Szűrés és lekérdezés    15

Bevezetés    15

Szűrés    15

A lekérdezés fogalma    15

Operátorok    16

Egyszerű feltételek    16

„Hasonlóan egyenlő” (LIKE)    17

„Zárt értéktartomány” (BETWEEN)    17

„Tartalmazza a lista” (IN)    17

Tagadás    18

Lépésről lépésre    18

Szűrés kijelöléssel - 5. mintafeladat    18

Szűrés megszüntetése    18

Megjegyzések a szűréshez    18

Lekérdezés az Accessben - 6. mintafeladat    18

Kérdések és feladatok    19

Gyakorlati feladatok    19

Ellenőrző kérdések    21

IV. Összetett feltételek    23

Részfeltételek összekapcsolása (ÉS, VAGY)    23

Lépésről lépésre    23

ÉS a lekérdezésben - 7. mintafeladat    23

VAGY a lekérdezésben    23

Összetett feltételek megadása    24

Szűrés űrlappal - 12. mintafeladat    25

Kérdések és feladatok    25

Gyakorlati feladatok    25

Ellenőrző kérdések    26

V. Számolási lehetőségek    27

Oszlopműveletek    27

Mezőkifejezések    27

Mezőfüggvények    28

Lépésről lépésre    28

Oszlopműveletek az Accessben - 13. mintafeladat    28

Mezőkifejezések az Accessben - 14. mintafeladat    29

Feltétel, összesítés számított mezőre    29

Kérdések és feladatok    30

Gyakorlati feladatok    30

Ellenőrző kérdések    31

VI. Csoportosítás    33

Feltételek csoportok számított értékére    33

Többszörös csoportosítás    34

Kereszttábla    34

Lépésről lépésre    34

Csoportképzés - 18. mintafeladat    34

Kereszttáblás lekérdezés - 19. mintafeladat    35

Kérdések és feladatok    35

Gyakorlati feladatok    35

Ellenőrző kérdések    36

VII. Változtató lekérdezések    37

Utasítástípusok    37

Változtató műveletek    37

Lépésről lépésre    37

Törlő lekérdezés    38

Frissítő lekérdezés - 20. mintafeladat    38

Kérdések és feladatok    39

Gyakorlati feladatok    39

Ellenőrző kérdések    39

VIII. Egytáblás adatbázis készítése    41

A kulcs fogalma    41

Számláló adattípus    42

Adattábla tervezése    42

Adattábla létrehozása    42

Megjegyzés    43

Példa (1)    43

Példa (2)    44

Megszorítások*    44

Lépésről lépésre    45

Új adatbázis létrehozása - 21. mintafeladat    45

Új adattábla létrehozása - 22. mintafeladat    45

Kulcs beállítása - 24. mintafeladat    45

Kulcs törlése - 26. mintafeladat    46

NULL elemek tiltása - 27. mintafeladat*     46

Egyedi értékek kötelező megadása*    46

Értékvizsgálat beállítása*    46

Táblakészítő lekérdezés - 28. mintafeladat    47

Adattábla átvétele - 29. mintafeladat    47

Kérdések és feladatok    47

Gyakorlati feladatok    47

Ellenőrző kérdések    49

IX. Jelentések készítése    51

A jelentés fogalma, jelentések létrehozása    51

Csoportok képzése    51

A jelentés szerkezete    51

Lépésről lépésre    53

Jelentés Varázsló - 30. mintafeladat    53

A jelentés szerkesztése    54

Csoport együttartása*    54

A jelentés mentése    55

A jelentés nyomtatása    55

Kérdések és feladatok    55

Gyakorlati feladatok    55

Ellenőrző kérdések    56

X. Űrlapok    57

Lépésről lépésre    57

Egyoszlopos űrlap készítése varázslóval - 31. mintafeladat    57

Az űrlapok használata - 32. mintafeladat    57

A külalak megváltoztatása    58

Háttérszín utólagos beállítása    58

Listamező rögzített elemekkel - 33. mintafeladat*    58

Listaelemek lekérdezésből*    59

Kérdések és feladatok    59

Gyakorlati feladatok    59

XI. Többtáblás adatbázisok*    61

Az egytáblás adatbázis problémái    61

A problémák feloldása    61

Közvetett és közvetlen jellemzők    62

A kulcs szerepe    62

A kapcsolatok fajtái    62

Egy az egyhez kapcsolat    62

Egy a többhöz kapcsolat    63

Több a többhöz kapcsolat    63

Bachman diagram    63

Hivatkozási függőség    64

Lépésről lépésre    64

Táblák összekapcsolása - 34. mintafeladat    64

Kapcsolatok törlése    65

A hivatkozási függőség beállítása    65

Fő/segédűrlap varázslóval - 35. mintafeladat*    66

Kérdések és feladatok    66

Gyakorlati feladatok    66

Ellenőrző kérdések    68

XII. Lekérdezések több táblával*    71

SQL lekérdezés több táblával    71

Szoros illesztés    71

Laza illesztés    71

Lekérdezés tervezése    72

Lépésről lépésre    72

Többtáblás lekérdezés  - 36.mintafeladat*    72

Kérdések és feladatok    73

Gyakorlati feladatok    73

Ellenőrző kérdések    74

XIII. Alkérdések*    75

Az alkérdés fogalma, célja    75

Változtató lekérdezések    75

Lépésről lépésre    75

Alkérdés megvalósítása - 37. mintafeladat*    75

Hozzáfűző lekérdezés - 38. mintafeladat*    76

Kérdések és feladatok    77

Gyakorlati feladatok    77

Ellenőrző kérdések    78

XIV. Az SQL parancsokról*    79

Az SQL parancsokról általában    79

Általános szabályok    79

A * szerepe    79

Választó lekérdezések    79

A legegyszerűbb lekérdezés - 39. mintafeladat    79

Rendezés - 40. mintafeladat    80

Eredménytábla első néhány sora - 41. mintafeladat    80

Feltételek    80

Összesítő műveletek    81

Számított mezők    81

Csoportosítás    81

Feltétel csoportokra    82

A sorismétlődés elnyomása    82

Záradéksorrend    82

Változtató lekérdezések    83

Törlő lekérdezés    83

Módosító lekérdezés    83

Hozzáfűző lekérdezés    83

Választó lekérdezés több adattáblával    84

Szoros illesztés    84

Laza illesztés    84

Alkérdések    85

Egy értéket eredményező alkérdés    85

Több értéket visszaadó alkérdés    85

Létezésvizsgálat    86

Adatmeghatározó utasítások    87

Adatmeghatározó utasítások az Accessben    87

Adattábla létrehozása - 63. mintafeladat    88

Adattábla bővítése oszloppal - 64. mintafeladat    88

Oszlop törlése - 65. mintafeladat    88

Index létrehozása - 66. mintafeladat    88

Index törlése - 67. mintafeladat    89

Adattábla törlése - 68. mintafeladat    89

Megszorítások    89

Adatfelügyelő utasítások    90

Kérdések és feladatok    91

Gyakorlati feladatok    91

Ellenőrző kérdések    92

FÜGGELÉK I.    93

Normálformák*    93

A normálformákról általában    93

Funkcionális függés    93

Első normálforma    93

Közvetett függések    94

Részleges függés    94

Tranzitív függés    95

Kulcstörő függés    95

Második normálforma    96

Harmadik normálforma    96

Boyce-Codd normálforma    97

„Join” függés    97

Nem csupakulcs adattáblák függései    97

Magasabb normálformák    97

Ötödik normálforma    97

Negyedik normálforma    98

Kérdések és feladatok    99

FÜGGELÉK II.    101

Mintaadatbázisok    101

Auto adatbázis    101

Konyv adatbázis    101

Nevek adatbázis    101

Video adatbázis    102

Pias adatbázis    102

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver