Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Programozzunk Turbo Pascal nyelven! - Kezd?knek és középhaladóknak

Programozzunk Turbo Pascal nyelven!

Kezd?knek és középhaladóknak

Benk? Tiborné - Benk? László - Tóth Bertalan - Varga Balázs:
Programozzunk Turbo Pascal nyelven!
Kezd?knek és középhaladóknak

- a könyvhöz interaktív CD tartozik

Megjelenés: 1996, utolsó kiadás: 2004
ComputerBooks Kiadó
553 oldal, bolti ár: 2992,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Jelen könyv a Pascal programozási nyelvet ismerteti. 1968-ban Niklaus Wirth, a Zürichi Műszaki Egyetem tanára készítette el a Pascal nyelv vázlatát az ALGOL-60 programozási nyelv filozófiájának felhasználásával. Munkatársai segítségével 1970-ben létrehozta a nyelv első fordítóprogramját.

A nyelvet Blaise Pascal-ról, a XVII. század jelentős francia tudósáról nevezte el, aki több tudományban is kiemelkedő eredményeket ért el. Sorelméleti kutatásaival megalkotta a Pascal-háromszöget, a Pascal-tételben rögzítette a nyomás egyenletes terjedésének törvényeit, kidolgozta a barometrikus magasságmérés módszerét, melynek emlékét a róla elnevezett mértékegység is őrzi. A valószínűségszámítás és a filozófia is a nagyjai között tartja számon. Egy programnyelv névadójává mégis talán azért lett, mert ő készítette az első működő mechanikus számológépet.

1973-ban definiálták a szabványos (standard) Pascal nyelvet. A nyelv gyorsan elterjedt és hamarosan az egyik legnépszerűbb magas szintű programozási nyelvvé vált az egész világon. Népszerűségét és hatékonyságát nagyban növelte az amerikai Borland cég által az IBM PC-re 1983-ban elkészített Turbo Pascal változat, mely a szövegszerkesztő és fordítóprogram összekapcsolásával illetve számos más kiegészítéssel igen kényelmes fejlesztőeszközt adott a programozók kezébe. A Turbo Pascal az évek folyamán egyre kiforrottabb nyelvvé vált. Megjelentek Windows alatt működő (Turbo Pascal for Windows, 1991), illetve a védett módú programozást is támogató (Borland Pascal, 1992) változatai is. Ez a nyelv az őse az Object Pascal nyelvnek is, amelyre a Borland Delphi vizuális fejlesztői környezet épül (1995).

Könyvünkben a Turbo Pascal 5.0, 5.5, 6.0 és 7.0 változatainak ismertetését tűztük ki célul, amelyek segítségével a DOS operációs rendszer alatt futtatható programok készíthetők. A magyarázatokban az egyes verziók sajátosságaira külön felhívjuk a figyelmet.

Könyvünk elsősorban azokhoz szól, akik segítségünkkel kívánnak megismerkedni a Pascal nyelv rejtelmeivel és szépségeivel. A nyelv leírása mellett az alapvetőbb programozással kapcsolatos fogalmakat is tisztázzuk. A Pascal nyelv szintaktikájával és szabályaival foglalkozó fejezetek példákon keresztül magyarázzák az elméletet.

A könyv felépítése olyan, hogy segítségével a még egészen kezdő programozók, akik ez ideig semmilyen programozási nyelvvel sem foglalkoztak, minden egyéb külső segítségség nélkül is megtanulhatják a Pascal nyelvet. Különösen nekik szántuk a könyv első két fejezetét, melynek áttanulmányozása után már egyszerűbb programok is készíthetők.

A tapasztaltabb Olvasók, akik már használtak valamilyen más programozási nyelvet vagy kezdő szinten ismerik a Pascalt, el is eltekinthetnek az első két fejezet feldolgozásától. (Bár a második fejezetet azonban számukra is jó kiindulási pont lehet a könyv további részeihez.) A gyakorlott Olvasók tanulási stratégiája a példaprogramok áttanulmányozására és megértésére épülhet. Amikor már megismerték az utasítások helyes használatát és a Pascal program szerkezeti sajátosságait, hozzáláthatnak a könyvben közölt feladatok önálló megoldásához. (Ha elsőre nem is koronázza teljes siker a próbálkozást, nem kell kétségbeesni, hiszen a feladatok megoldása megtalálható a lemezmellékleten.)

Sok érdekeset és hasznosat találnak könyvünkben azon Olvasók is, akik ugyan már használják egyszerűbb feladatok megoldására a Pascal nyelvet, de még nem ismerik a Turbo Pascal rendszer által nyújtott lehetőségek teljes tárházát.

Hasznos ismereteket nyújt a könyv mindazoknak, akik idáig nem értették meg a rekurzív rutinok és a mutatók használatát. Részletesen ismertetjük a nagyobb programok készítéséhez elengedhetetlenül szükséges modulok felhasználását és készítését. Kiemelést érdemel a Turbo Pascal fájlkezelési lehetőségeit bemutató fejezet. Napjaink követelményeivel összhangban egy teljes fejezetet szenteltünk az objektum-orientált programkészítés elveinek és fogásainak bemutatására.

Külön fejezetben tárgyaljuk a komolyabb programok felhasználói felületének kialakításához szükséges szöveges és grafikus könyvtárak alkalmazását.

A könyvhöz csatolt CD-melléklet azon túlmenően, hogy megkíméli az Olvasót a példák időt rabló begépelésétől, a kitűzött feladatok megoldását is tartalmazza. Az új ismeretek felhasználásához, alkalmazásához, önellenőrzéshez a fejezetek végén található kérdések és proramozási feladatok és az interaktív CD-mellékleten Windows98/2000/Xp alatt működő tesztprogramok nyújtanak segítséget.

A CD mellékleten (TP7javít) két javítóprogram is van ( Tppatch.exe, T7tpfix.exe), melyek segítenek a Turbo/Borland Pascal7 redszerekben a mai, gyorsabb számítógépeken jelentkező "runtime error 200" futásközbeni hiba kiküszöbölésében. A hiba okozója a Pascal forrásprogramban alkalmazott Delay() várakozó eljárás hívása.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Az algoritmus és a program


Mielőtt számítógépet programoznánk...
A program megtervezése
A programozás alapjai
A program folyamatábrája
A számítógépes program készítése
Mintafeladat

A Pascal nyelvről röviden


A Pascal program szerkezete
A Turbo Pascal fejlesztői környezet
Az első Pascal program
A változók deklarálása
Adatbevitel a billentyűzetről
Kiírás a képernyőre
Számítások

A Turbo Pascal nyelv elemei


A bináris és a hexadecimális számok
A nyelv jelkészlete
A foglalt szavak
Azonosítók
Számok
Szövegkonstansok
Címkék
Operandusok
Operátorok
Kifejezések
Megjegyzések

A Turbo Pascal program szerkezete

Adattípusok és deklarációk


Egyszerű adattípusok
Numerikus adatok tárolása
Logikai információk tárolása
Szöveges információk tárolása
Sorszámozott típusok
Mutatótípusok
Strukturált típusok
Tömbtípusok
Rekordtípusok
Halmaztípusok
Állománytípusok
Objektumtípusok
Típusnevek létrehozása (type)
A type használata felsorolt típus esetén
A type használata résztartománytípus esetén
A type használata tömbök esetén
A type használata rekordok esetén
A type használata halmazok esetén
Objektumok létrehozása
Konstansnevek létrehozása (const)
Típusos konstansok
Azonos és kompatibilis típusok
Típusok azonossága
Típusok kompatibilitása
Értékadási kompatibilitás
Típuskonverzió

Pascal kifejezések


Egy- és kétoperandusú műveletek
Elsőbbségi szabályok
A műveletek csoportosítása
Aritmetikai műveletek
Logikai műveletek
Bitenként elvégzett logikai műveletek
Összehasonlító (relációs) műveletek
Műveletek mutatókkal
Sztringek összekapcsolása
Halmazműveletek
A Turbo Pascal szabványos függvényei és eljárásai
Matematikai függvények és eljárások
Sorszámozott típusú adatokra használható függvények és eljárások
Sztringek (karakterláncok) kezelését segítő függvények és eljárások

Alapvető I/O műveletek


Írás képernyőre - a write és a writeln eljárások
Szöveg kiírása a képernyőre
Egész típusú adatok megjelenítése
Valós értékek kiírása
Logikai értékek kiírása
Olvasás billentyűzetről - a read és a readln eljárások
Számok beolvasása
Karakterek és szövegek bevitele

A Pascal nyelv utasításai


Egyszerű utasítások
Az üres utasítás
Az értékadó utasítás
A goto utasítás
Eljáráshívás
Strukturált utasítások
Összetett utasítás (blokk)
Feltételes utasítások
Ciklusutasítások
A with utasítás

Eljárások és függvények


Az alprogramok helye a Pascal programban
Eljárások
Az eljárás paraméterei
A lokális deklarációk
Az eljárás törzse
Előzetes (forward) deklaráció
Függvények
A függvények és az eljárások összehasonlítása
A függvények eljárásszerű hívása
A függvények előzetes deklarációja
háromszög kerületének számítása
háromszög területének meghatározása
Rekurzív alprogramok
A Pascal program blokkszerkezete
Az azonosítók érvényességi tartománya
A változók élettartama
Még egyszer a paraméterekről
Az érték- és a változó-paraméterek összehasonlítása
Konstans (const) paraméterek (7.0)
Típus nélküli paraméterek
Eljárás- és függvény-paraméterek
Nyitott (open) paraméterek (7.0)
Speciális alprogramok készítése
Tárgykód beszerkesztése a Pascal programba
Gépi kód beépítése a Pascal programba
Assembly utasításblokk a Pascal programban (6.0)
Assembler eljárások és függvények (6.0)
Sztringkezelő függvények és eljárások

Modulok a Turbo Pascal-ban


A Turbo Pascal modulok felépítése
A modulok fejléce - hivatkozás a modulokra
Az interface rész
Az implementation rész
Az inicializációs rész
A Turbo Pascal moduljainak áttekintése

Adatállományok kezelése


A fájlkezelés általános lépései
Nulladik lépés: előkészületek
Első lépés: fájlnyitás
Második lépés: fájlműveletek
Harmadik lépés: a fájl lezárása
Szöveges állományok
Szövegfájl deklarálása és megnyitása
A szöveges állományok I/O műveletei
A szövegfájl lezárása
Az input és az output szabványos szövegfájlok
Szöveges állományok használatát bemutató példaprogramok
Típusos fájlok
Típusos fájl deklarálása és megnyitása
Fájlműveletek
A fájl lezárása
Példák típusos fájlok használatára
Típus nélküli fájlok
Típus nélküli fájlok kezelése
Példák típusos fájlok használatára
Eszközök használata
Állományok törlése és átnevezése
Könyvtárak kezelése

Memóriahasználat


A mutató típus és a dinamikus változók
Tömb a halomterületen
Mutatótömb használata
A lista tárolási szerkezet
Saját veremszerkezet kialakítása
További lehetőségek a memória elérésére
Amit a 8086 mikroprocesszorról tudni kell
A Turbo Pascal és a szegmentált memória
A Mark és a Release eljárások
A GetMem és a FreeMem eljárások
A mutatókról bővebben
Az absolute deklaráció
A memória és a portok közvetlen elérése
Még egyszer a típus nélküli paraméterekről
A nulla-végű sztringek használata (7.0)
Területfoglalás és -felszabadítás, értékadás
A pchar típusú mutatók használata
A nulla-végű sztringek és a Pascal szabványos alprogramjai
A Strings modul sztringkezelő eljárásai és függvényei

Objektum-orientált programozás


Az egységbezárás
Az objektum típus
Az adatrejtés elve
Az objektumpéldányok létrehozása
Az öröklődés
A rekordok egymásba ágyazása és az objektumok öröklése
Objektumok hierarchiája
Statikus metódusok, az objektumok zártsága
A sokalakúság
Virtuális metódusok
Absztrakt metódusok
Dinamikus metódusok (7.0)
Objektum-orientált grafikus példaprogramok

A szöveges képernyő kezelése


A szöveges mód képernyőablaka
A Crt modul lehetőségeinek áttekintése
A szöveges mód konstansai
A szöveges mód változói
A szöveges mód alprogramjainak csoportosítása
A szöveges mód programozása
A Crt modul használatát bemutató példaprogramok
Ellenőrzött adatbevitel
Menükezelés a szöveges képernyőn

A grafikus képernyő kezelése


Néhány szóban a grafikus vezérlőkről
A Turbo Pascal grafikus rendszere
A BGI vezérlőprogramok
A Graph modul
A grafikus könyvtár alprogramjainak áttekintése. Képernyő- és ablakkezelés
Grafikus programok készítése
A grafikus üzemmód bekapcsolása
Rajzolás a grafikus képernyőre
A grafikus üzemmód kikapcsolása
A különböző vezérlők grafikus üzemmódjai
Grafikus példaprogramok
Szöveg kiírása grafikus módban
A szöveges és a grafikus mód váltása
A .BGI és a .CHR állományok beépítése a programba
A grafikus kurzor mozgatása
Alakzatok mozgatása
A képernyő torzításának kiküszöbölése
Alakzatok rajzolása
Képrészlet elmentése és visszatöltése
Nem szabványos grafikus vezérlő és karakterkészlet használata

A Turbo Pascal speciális lehetőségei


Az overlay technika alkalmazása
Rendszerprogramozási eszközök
A lemezek állapotának lekérdezése
Könyvtárműveletek (WinDos)
Fájlkezelő eljárások és függvények
MS-DOS információk és beállítások
A DOS környezet használata
Rendszerhívások
Megszakításkezelő eljárások készítése, tárrezidens programok
Programok indítása

A Turbo Pascal fordítási direktívái


A kapcsoló direktívák
Paraméter direktívák
Feltételes fordítás
Feltételes szimbólumok
Feltételes direktívák

A Turbo Pascal szabványos eljárásai és függvényei (System modul)


Matematikai függvények
Sorszámozott típusú adatokra alkalmazható függvények
Sztringek kezelése
Halmazok kezelése
Alacsony szintű műveletek
A program paraméterei és futásának vezérlése
Könyvtárak kezelése
Állományok (fájlok) kezelése
Mutatók kezelése

A Dos és a WinDos modulok

Az Overlay modul

A Printer modul

A Strings modul

A CRT modul

A Graph modul

Összefoglaló táblázatok


A Turbo Pascal futásidejű hibaüzenetei
IBM PC billentyűkódok
IBM karakterkódok táblázata

A CD-melléklet használata

Irodalomjegyzék

Tárgymutató

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver