Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Programozzunk C nyelven! - A szabványos C nyelv tankönyve
<br>ANSI/ISO C (C89/C95), ANSI/ISO C99

Programozzunk C nyelven!

A szabványos C nyelv tankönyve
ANSI/ISO C (C89/C95), ANSI/ISO C99

Benk? Tiborné - Tóth Bertalan:
Programozzunk C nyelven!
A szabványos C nyelv tankönyve
ANSI/ISO C (C89/C95), ANSI/ISO C99


CD melléklettel

Megjelenés: 2010 október
ComputerBooks Kiadó
310 oldal, bolti ár: 3800,- Ft

Internetes ár (-5%): 3610,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Benk? Tiborné - Tóth Bertalan:
Programozzunk C nyelven!

Az 1950-es évektől az informatika világa rohamosan fejlődik, ami a programozási nyelvekre is rányomja a bélyegét. Kis túlzással havonta születnek új nyelvek, és a régiek múzeumi tárggyá válnak. Nyitott szemmel járva a világban képtelenek vagyunk rendet tenni a sok nyelv között, csak kavarognak a fejünkben: C#, Java, PHP, Perl, C++, Pascal, C stb.

Miért éppen a C nyelv?

Joggal vetődik fel a kérdés, ha annyi új nyelv létezik, miért kellene egy közel 40 éves "őskövülettel" megismerkednem? A válasz megtalálását a könyvünk Olvasójára is bízhatnánk, azonban inkább segítünk egy kicsit:

- A C nyelv szintaktikájára, filozófiájára sok más, újabb nyelv hagyatkozik (C++, Java, C# ...)
- Talán még mindig a C nyelvű programok a leginkább hordozhatók a különböző platfor­mok között.
- A C nyelven úgy lehet programozni tanulni, hogy nincsenek más "zavaró" körülmények (komponensek, grafikus felület), így az algoritmusra és a nyelvi elemekre koncentrálhatunk.
- C nyelven sok mikrovezérlőt működésre bírhatunk, nem kell minden vezérlő saját gépi szintű nyelvével bajlódnunk.
- Sok kis erőforrás-igényű, ingyenes fejlesztőeszköz áll rendelkezésünkre a tanuláshoz, fejlesztéshez.
- . . . (az Olvasó tölti ki.)

Miért éppen ez a könyv?

A C nyelvű szakirodalom magyar és angol nyelven egyaránt bőségesnek nevezhető. nem is beszélve az Internetes tartalmakról. A könyvek egy része azonban vagy elmerül a részletekben, vagy egy száraz hivatkozási kézikönyvet valósít meg, vagy elvész a C szabványok és az implementációk között. Ez a mű azonban igyekszik megtalálni azt a szűk határvonalat, amelyen haladva olvasható, oktató formában közli az ismereteket.
A szabványokkal mi is megvívtuk a harcunkat, és a C fordítók világában "megkövesedett" megoldást választottuk. A könyvünk alapvetően az első C szabványra (ANSI C 1989, ISO C 1990) és annak javítására (ANSI/ISO C 1995) épül. A legutolsó C99 szabvány újdonságait csupán összefoglaltuk az utolsó fejezetben. A C könyvtárat leíró függelékben azonban a C99 nyelv függvényei is szerepelnek, jelölve azok hovatartozását.

A könyv első 12 fejezete a klasszikusnak nevezhető módon mutatja be a C nyelv lehető­sé­geit. Az egyszerű szerkezetű, pársoros programtól kezdve fokozatosan jut el az Olvasó a többmodulos, függvényeket, makrókat és mutatókat használó megoldásokig.

A 13. fejezet a C könyvtárat veszi górcső alá, és tematikusan részletezi a függvények használatát. Az érdekesebb és bonyolultabb függvények működésének megértését példa­programok is segítik.

Mi található a CD-mellékleten?

A CD-melléklet a könyv példaprogramjainak forrásán túlmenően további önálló feldol­go­zásra szánt anyagokat is tartalmaz. Az Algoritmusok könyvtár néhány numerikus módszer leírását és azok C nyelvű programjait tartalmazza. A "Tanari kezikonyv" mappában a könyv F4. függelékében felsorolt oktatási anyagok és példaprogramok találhatók. Ugyancsak a CD-re mentettünk egy ingyenes C/C++ fejlesztői környezetet (DevC++) és a GCC fordító Windows-hoz adaptált verziójának (WingC) letöltő programját, amivel az előző környezet fordítóprogramja frissíthető. A felsorolást a Teszt könyvtárban fellelhető interaktív kikérdező programmal zárjuk, amellyel akár fejezetenként felmérhetjük a könyv feldolgozásának sikerességét.

Reméljük, hogy az Olvasó számára is egy kaland lesz a C nyelvvel való ismerkedés, melyben hasznos kísérő lehet a könyvünk.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Benk? Tiborné - Tóth Bertalan:
Programozzunk C nyelven!

Előszó
Bevezetés
A C nyelv múltja, jelene és jövője
Gondolatok a C nyelvről
Első találkozás C nyelven írt programmal
A C nyelv alapelemei

A nyelv jelkészlete
A C nyelv azonosítói
Konstansok
Egész konstansok
Karakter konstansok
Lebegőpontos konstansok
Sztring konstansok (literálok)
Megjegyzések a programban
Operátorok és írásjelek
Trigraph (három jeles) és digraph (két jeles) szekvenciák
Logikai operátorok helyettesítése az ISO 646 szerint
A C programok szerkezete
Egyetlen modulból felépülő C program
Több modulból álló C++ program
Alaptípusok, változók és konstansok
A C nyelv típusai
Típuselőírások, típusmódosítók
Típusminősítők
A karakter típusok
Egész típusok
A felsorolt típus (enum)
A lebegőpontos típusok
Alaptípusú változók definiálása
Saját típusok előállítása
Konstansok a C nyelvben
Értékek, címek, mutatók
Balérték és jobbérték
Mutatók
Operátorok és kifejezések
Precedencia és asszociativitás
Az elsőbbségi (precedencia) szabály
A csoportosítási (asszociativitás) szabály
Mellékhatások és a rövidzár kiértékelés
Az elsődleges kifejezés operátorai
Aritmetikai operátorok
Összehasonlító és logikai operátorok
Léptető operátorok
Bitműveletek
Bitenkénti logikai műveletek
Biteltoló műveletek
Értékadó operátorok
Pointerműveletek
A sizeof operátor
A vessző operátor
A feltételes operátor
Típuskonverziók
Implicit típuskonverziók
Az explicit típuskonverzió
A C nyelv utasításai
Utasítások és blokkok
Az if utasítás
Az if-else szerkezet
Az else-if szerkezet
A switch utasítás
A ciklusutasítások
A while ciklus
A for ciklus
A do-while ciklus
A break és a continue utasítások
A break utasítás
A continue utasítás
A goto utasítás
A return utasítás
Tömbök és karaktersorozatok
Az egydimenziós tömbök inicializálása
Egydimenziós tömbök és a typedef
Karaktersorozatok (sztringek)
Többdimenziós tömbök
Mutatók, dinamikus memóriakezelés
Ismerkedés a mutatókkal
Egyszeres indirektségű mutatók
Mutató-aritmetika
Többszörös indirektségű mutatók
Mutatók és a tömbök
Sztringek és pointerek
Mutatótömbök, sztringtömbök
Dinamikus memóriakezelés
A dinamikus memóriakezelés lépései
Dinamikus helyfoglalású tömbök
Felhasználó által definiált adattípusok
A struktúratípus megadása
Hivatkozás a struktúra adattagjaira
Kezdőértékadás a struktúrának
Egymásba ágyazott struktúrák
Struktúratömbök
Union típusú adatstruktúrák
A bitmezők használata
Önhivatkozó struktúrák használata - a listaszerkezet9
Lineáris lista kezelése
Bináris fa kezelése
Függvények
Függvények definíciója és deklarációja – a prototípus
A függvények deklarációja
A függvények prototípusa
A függvények paraméterei és visszatérési típusa
A függvények paraméterei
A függvények visszatérési típusa
A függvényhívás
Különböző típusú paraméterek használata
Aritmetikai típusú paraméterek
Felhasználói típusú paraméterek
Tömbök átadása függvénynek
Sztringargumentumok
A függvény, mint argumentum
Változó hosszúságú argumentumlista
Konstans paraméterek
A main() függvény paraméterei és visszatérési értéke
Rekurzív függvények használata
Néhány klasszikus rekurzióval megoldott feladat
A rekurzív függvények csoportosítása
C deklarációk értelmezése és készítése
C deklarációk értelmezése
C deklarációk készítése
Tárolási osztályok
Az azonosítók élettartama
Érvényességi tartomány és a láthatóság
A kapcsolódás
Névterületek
A tárolási osztályok használata
Az auto tárolási osztály
Az extern tárolási osztály
A static tárolási osztály
A register tárolási osztály
Az előfeldolgozó (preprocesszor)
A C program fordításának fázisai
Állományok beépítése a forrásprogramba
Feltételes fordítás
Makrók használata
Szimbolikus konstans makrók készítése
Függvényszerű makrók készítése
Előre definiált makrók
A #line, az #error és a #pragma direktívák
X makrók a C programokban
Programozás a C könyvtári függvények használatával
Adatok bevitele és kivitele
A C-könyvtár alapvető I/O műveletei (stdio.h, wchar.h)
Állományok kezelése
Karakterek osztályozása és átalakítása
Karaktersorozat átalakítása numerikus értékké
Memóriaterületek (pufferek) kezelése
A dinamikus memóriakezelés függvényei
Karaktersorozatok kezelése
Matematikai függvények
Trigonometrikus függvények
Hiperbolikus függvények
Hatvány- és logaritmusfüggvények
Egyéb math.h függvények
Az stdlib.h matematikai függvényei
Dátum- és időkezelő függvények
Rendezés és keresés
Szignálkezelés és a longjump
Szignálkezelés
A longjump
Egyéb hasznos függvények
A C99 szabvány újdonságai dióhéjban
Alapelemek
Típusok és deklarációk
Programstruktúra
Függvények
Előfordító
A szabványos C nyelv könyvtárának áttekintése
A szabványos C nyelv deklarációs állományai
A szabványos C nyelv könyvtári függvényei és makrói
A C nyelv támogatása
Dinamikus memóriakezelés
Változó hosszúságú argumntumlista kezelése
Karakterek osztályozása és konverziója
Sztring tartalmának számmá alakítása
Sztringkezelés
Memóriapufferek használata
Valós matematikai műveletek
Komplex matematikai műveletek (C99)
Általánosított típusú matematikai műveletek (C99)
Dátum és -időkezelés
A helyi (országfüggő) beállítások kezelése
Szabványos adatbevitel és adatkivitel
Pontos méretű egészek (C99)
Fomátum-konverziós előírások a pontos méretű egész típusokhoz (C99)
A lebegőponos környezet kezelése (C99)
Többájtos/széles karakterek közötti konverziók
A C program futásának vezérlése
Az egész típusok méretadatai
A lebegőpontos típusok jellemző adatai
A logikai műveletek alternatív nevei
Karakterek és kódolások
A Dev-C++ fejlesztői környezet használata
A C program állományai
Új forrásállomány és project létrehozása
A program futtatása
Project betöltése
Hogyan működik a fejlesztői környezet
C óravázlatok
Tárgymutató

Vissza a lap tetejére