Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
PowerPoint 97 - Prezentáció és grafika

PowerPoint 97

Prezentáció és grafika

Ger? Judit:
PowerPoint 97
Prezentáció és grafika

Megjelenés: 1998
ComputerBooks Kiadó
256 oldal, bolti ár: 2100,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Ger? Judit:
PowerPoint 97

A könyv a PowerPoint8 titkaival ismerteti meg az olvasót. A könyv követi az OKJ számítógép-kezelő és szoftverüzemeltető szakmák prezentáció és grafika tantárgy tematikáját, illetve az ECDL hasonló nevű tantárgyának tematikáját is, így segítséget ad a vizsgázni készülőknek.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Ger? Judit:
PowerPoint 97

Bevezetés

11

Program indítása, első prezentáció létrehozása a varázsló (Wizard) segítségével

13

A program indítási lehetőségei

13

Az első prezentáció létrehozása az Előadástervező varázsló (AutoContent Wizard) segítségével

16

A prezentáció megjelenési formái

19

Fájlműveletek: A prezentáció mentése, megnyitása, automatikus mentés, keresés (File Save, Open, Autosave, Find)

23

Fájlok mentése

23

Első mentés

23

Új mappa létrehozása mentés közben

24

Mentés meglévő mappába

25

Egyszr már mentett fájlt mentése munka közben

25

Mentés másként

26

Mentés egyéb formátumba

26

Fontok mentése

27

Mentéssel kapcsolatos beállítások

27

Automatikus mentés

29

Fájlok megnyitása

30

Utoljára használt fájlok megnyitása

30

Fájlok megnyitása párbeszédpanel segítségével

31

A megnyitás párbeszédpanel nézeteinek beállítása

31

Hely meghatározása Kedvencek (Favorites) segítségével

32

Felvétel a Kedvendek (Favorites) mappába

33

A Kedvencek (Favorites) mappa tartalmának megjelenítés

33

Fájlkeresés

33

Szöveg keresése

34

Módosítás dátuma szerinti keresés

35

Keresés akár több egyéni jellemző alapján

35

A PowerPoint nézetei, nagyítás (View, Zoom)

37

Dia (Slide) nézet

38

Lapozás a diák között

38

Vázlat - Tagolt (Outline view) nézet

39

Szövegszintek

40

Részletek megjelenítése, elrejtése

41

Dia áttekintése (Summary Slide)

42

Formázás nélküli megjelenítés

42

Átkapcsolás dianézetbe (Slide)

42

Kicsinyített dia (Slide Miniature) megjelenítése

42

Vázlat importálása Wordből

43

Megnyitott Word állomány áthozatala

43

Elmentett Word fájl beillesztése a prezentációba

43

Diarendező (Slide Sorter) nézet

43

Kockák kijelölése

45

Kockák mozgatása

45

Kockák másolása

45

Kockák törlése

46

Kockák mozgatása, másolása két prezentáció között

46

Jegyzetoldak (Notes Page) nézet

47

Diavetítés (Slide Show) nézet

48

Megjelenítés méretének megváltoztatása

48

Beépített elrendezések, szövegszerkesztés a PowerPointban (Autolayout, Text Editing)

51

Beépített elrendezés (AutoLayout)

52

Új dia beillesztése

53

Elrendezés (Layout) megváltoztatása

54

Szövegszerkesztés

54

Szöveg beírása, törlése

54

Szöveg és objektum kijelölése (Select)

56

Szöveg másolása, mozgatása (Copy, Move)

57

Felsorolásjelek (Bullet)

58

Szövegszintek beállítása

58

Tabulátorok

60

Tabulátor típusok

61

Tabulátor pozíciók beállítása

61

Szövegformázás

62

Betűtípus

62

Betűtípus cseréje a teljes prezentációban

64

Felsorolás (Bulets)

65

Igazítás (Alignment)

66

Sor- és bekezdésköz (Line spacing, Before and After paragraph)

66

Kisbetű-nagybetű váltása (Change Case)

67

Stílusellenőrzés (Style Checker)

68

Helyesírás ellenőrzése (Spell-Checker)

70

Szöveg keresése és cseréje (Text Find and Replace)

73

Automatikus javítás (AutoCorrect)

74

Rajzolás a PowerPointban (Draw)

77

Rajzolás (Draw) eszközsor

78

Egyszerű objektum rajzolása

78

Szövegdoboz rajzolása

79

Objektumok kijelölése

80

Szabályos objektumok rajzolása

81

Középpontból induló rajzolás

81

Objektumok törlése (Delete)

81

Utolsó lépések visszavonása (Undo)

82

Objektumok méretének változtatása egérrel

83

Objektumok mozgatása, másolása

84

Objektum mozgatása, másolása egérrel másik lapra

84

Objektum mozgatása, másolása egérrel másik alkalmazásba

85

Másolás, mozgatás a vágólap (Clipboard) használatával

85

Másolat készítése (Duplicate)

86

Alakzatok (AutoShapes) rajzolása

87

Vonal (Lines) objektumok

88

Görbék módosítása

90

Összekötők (Connectors)

91

Egyszerű alakzatok (Basic Shapes), Nyilak (Block Arrows)

92

Folyamatábrák (Flowchart), Csillagok és szalagok (Stars and Banners)

92

Képfeliratok (Callouts)

93

Akciógombok (Actin Buttons)

94

Alakzatok cseréje (Change AutoShape)

94

Objektumok formázása (Object Format)

95

Objektumok kijelölése (Fill)

96

Vonalak színe, mintája, vastagsága (Line)

101

Alapbeállítás (Default)

104

Objektum méretének meghatározása (Size)

104

Objektum pozíciójának meghatározása (Position)

105

Szövegdoboz (TextBox) beállítások

106

Objektum árnyéka (Shadow)

108

Térhatás (3D Effect)

109

Objektum tulajdonságok (formátum) másolása

110

Formátummásolás egy lépésben több objektumra

111

Formátum másolása billentyű-kombináció segítségével

111

Képek beillesztése, formázása

113

ClipArt képek beillesztése

113

ClipArt beillesztési lehetőségek

113

Megfelelő ClipArt kép megkeresése

116

Automatikus képkeresés

117

Új képek felvétele a ClipArtok közé

118

Egyéb képe beillesztése

120

Képek formázása

120

Alakzatvezérlés (Image Controll)

121

Kontraszt és fényerő (Contrast Brightness)

121

Levágás (Crop)

122

Kép újraszínezése (Recolor Picture)

122

Kép formázása (Format Picture)

124

A Rajz menü parancsai

124

Csoportba foglalás (Group)

126

Csoport létrehozása (Group)

126

Csoportbontás (Ungroup)

126

Csoport visszaállítása egy eredeti eleme alapján (Regroup)

126

Sorrend (Order)

127

Rácshoz igazítás (Snap), Vezetőfonalak (Guides)

129

Elmozdulás (Nudge)

130

Igazítás vagy elosztás (Align or Distribute)

131

Forgatás vagy tükrözés (Rotate or Flip)

133

WordArt és Táblázat beillesztése (WordArt, Table)

137

WordArt

137

Egyszerű alakváltozás

139

WordArt objektum szövegének módosítása

139

WordArt objektum stílusának módosítása

140

WordArt objektum formázása párbeszédpanel segítségével

140

WordArt objektum alakja

140

WordArt objektum szövegének vízszintes igazítása

140

WordArt objektum szövegének betűköz állítása

141

Táblázatok (Table) beillesztése)

142

Word táblázat

142

Excel táblázat

144

Szervezeti diagram (Org Char)

145

Szervezti diagram létrehozása

145

Üres kocka beszúrása

145

Szervezeti diagram beszúrása menüből

146

Szervezeti diagram - alapismeretek

147

Mozgás a dobozokon belül és a dobozok között

147

Doboz típusok

148

Dobozok kijelölése

148

Új doboz beszúrása

149

Dobozok törlése, parancs visszavonása

150

Szervezet módosításai

150

Dobozok áthelyezése, másolása

150

Dobozok stílusának - elrendezésének - megváltoztatása

151

A szervezeti diagram címe

151

Kilépés a szervezeti diagram készítő programból

151

Kilépés a diagram önálló fájlba történő mentésével

152

Szervezeti diagram módosítása

152

Szervezeti diagram formázása

153

Szervezeti diagram szövegének formázása

153

A keretek formázása

153

Vonalak formázása

153

Háttérszín beállítása

155

Nézetek beállítása

155

Rajzolás a szervezeti diagramon belül

155

Beállítások

156

Diagramkészítő program (Chart)

159

A diagram beillesztése a PowerPointba

159

Új kocka beillesztésével

159

Diagram beszúrása ikon vagy menü segítségével

160

Diagram importálása

160

Diagramkészítő program

160

Kilépés a "beágyazott" programból

161

Beágyazott objektum szerkesztése, módosítása

161

A Diagramkészítő menüik, ikonsorok

162

A Diagramkészítő táblázata - adatdokumentum

163

Adatbevitel

164

Importálás

164

Sorok, oszlopok beszúrása, törlése ideiglenesen és véglegesen

164

Váltás a soronkénti, oszloponkénti megjelenítés között

164

Oszlopok szélességének módosítása

165

Számformátum beállítása

165

Táblázat beillesztése a diagramba

165

Diagram

166

Diagram típus meghatározása

166

Diagram formázása

168

Az egész diagramra vonatkozó beállítások

171

Néhány csemege a diagramkészítőben

171

Kombinált készítése

172

Két tengely használata

173

Árfolyamdiagram (Stone Charts)

176

Képek beillesztése a diagramokba

176

Sablonok, mintaoldalak, színválaszték, háttér (Template, Master, Color Scheme, Background)

179

Új fájl létrehozása sablonra alapozva

181

Sablon hozzárendelése utólag egy prezentációs fájlhoz

182

Saját mappa készítése a sablonjaink számára

184

Mintaoldalak típusai, megjelenítése

185

Mintaoldalak típusai

186

Mintaoldalak megjelenítése

186

Beállítások a mintalapokon

187

Dia-minta (Slide Master)

188

Beépített elrendezés címterülete (Title Area for AutoLayouts)

189

Beépített elrendezés objektumterületre (Object Area for AutoLayouts)

190

Dátum területe (Date), Élőláb területe (Footer), Számterület (Number)

191

Egyéb objektum elhelyezése a mintalapon

193

Színkészlet beállítása

194

Új színséma készítése

195

Dia háttere

196

Cím-minta (Title master)

197

Cím-minta (Title master) oldal beillesztése

197

Cím-minte (Title master) formázása

198

Saját sablon készítése

198

Emlékeztető-minta (Handout Master)

199

Jegyzet-minta (Noter Master)

201

Oldalbeállítás és nyomtatás (Page Setup, Print)

203

Oldalbeállítás (Page Setup)

203

Oldalméret (Slides sized for) megadása

204

Kezdő szám (Nomber slides from)

204

Írásirány (Orientation)

204

Jegyzet (Notes)

205

Emlékeztető (Handouts)

205

Vázlat (Outline)

205

Nyomtatás (Print)

205

Nyomtató kiválasztása

206

Nyomtatandó oldalak (kockák) meghatározása

207

Nyomtatandó (Print what)

208

Nyomatok (Copies)

210

Kapcsolók

210

Nyomtatási beállítások

211

Nyomtatás a Wordből

213

Diavetítés áttünések, animációk, hangok, akciók, időzítések, egyéni diasorok, úticsomag, vetítőgép (Slide Show, Slide Transition, Animation, Action, Pack And Go, Gustom Shows, Viewers)

215

Vetítés beállítások (Set Up Show)

215

Bemutató típusok

216

Vetítendő képek beállítása

217

A kockák továbbítása (Advande slides)

218

Tinta színe (Pen color)

218

Diavetítés, a vetítés vezérlése (Slide Show)

218

Vetítés menüje

218

Mozgás a diaképek között vetítés közben

219

Jegyzőkönyvvezető (Meeting Minder)

220

Előadói jegyzetek (Speaker Notes)

221

Rajzolás a "vetítővászonra"

222

Képernyőkezelés (Screen)

222

Vetítés vezérlése billentyű-kombinációk segítségével

222

Áttünések (Transition)

223

Animációk

226

Animáció ikonjai

227

Animáció megtekintése

228

Animáció testreszabása párbeszédpanel (Custom Animation)

228

Objektum kijelölése animációhoz

232

Az objektumok megjelenési sorrendjének a meghatározása

229

Animációs tulajdonságok beállítása

229

Hangok felvétele, lejátszása, mozgóképek

232

Egyszerű hangfelvétel

233

Kísérőszöveg felvétele

233

Akciók

235

Akciógombok beillesztése a prezentációba

235

Akcióbeállítás (Action Setting)

236

Időzítések beállítása, ellenőrzése

238

Időzítéspróba (Rehearse Timings)

238

Időmérők (Slide Meter)

240

Egyéni diasorok (Custom Shows) összeállítása

241

Úticsomag (Pack and Go)

242

Vetítőgép (Viewer)

243

Vetítendő prezentációk meghatározása

243

Jelszóval védett vetítés

244

Tárgymutató

247

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver