Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Mit kell tudni? A PC-r?l

Mit kell tudni? A PC-r?l

Dr.Kovács Tivadar - Dr. Kovácsné Cohner Judit - Ozsváth Miklós - G. Nagy János:
Mit kell tudni? A PC-r?l


Megjelenés: 1998, utolsó javított kiadás: 2003
ComputerBooks Kiadó
520 oldal, bolti ár: 1999,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Ma már közhelynek számít: mindennapi életünkben egyre nagyobb szerepet kapnak a számítógépek. Nemcsak a hagyományos területeken, az egyetemeken, kutatásban, mérnöki feladatoknál találkozhatunk velük, de néhány éve már a gyógyszertárakban és a boltokban is. Az otthoni PC-k pedig olyan mindennapi teendõkben segítenek, mint a levélírás, a házi vállalkozás papírmunkái, vagy akár a nyelvtanulás: A számítógép segít eligazodni a világból áramló információáradatban, vagy éppen fáradhatatlan játszótárs.
Talán éppen a fent említett sokoldalúsága miatt sokan tekintenek tisztelettel vegyes félelemmel a számítógépre. Pedig a számítógép, mint a neve is mutatja, gép, így aztán sok mindenre nem képes, amire egy átlagos képességekkel bíró ember igen. Ne féljünk tehát tõle! Nem szabad benne mást látnunk, mint olyan eszközt, amit a mi örömünkre, hasznunkra terveztek.

Könyvünk elsõsorban azoknak az Olvasóknak szól, akik a számítógép kezelését és mûködését nem ismerik, de munkakörük szükségessé teszi, hogy egyrészt megtanulják használni ezt a ma már mindennaposnak számító eszközt, másrészt tudásukat valamilyen - legalább alapfokú - bizonyítvánnyal igazolják. A munkáltatók mind nagyobb része követeli meg ugyanis a számítógép-kezelõi végzettséget, sõt várható, hogy egyre szélesebb körben teszik kötelezõvé az ún. ECDL (European Computer Driving Licence) képesítés megszerzését.
A jelen könyvet tehát tankönyvnek szántuk, amely tartalmazza a kezdõ számítógép-felhasználó számára legfontosabb ismereteket, tudnivalókat, ugyanakkor felépítésében követi a fent említett két képesítés megszerzéséhez elõírt vizsgák tematikáját. Megírásakor figyelembe vettük az alapfokú szakképesítõ vizsgák központi követelményrendszerét és a vizsgák tapasztalatait is. Ezeket felhasználtuk, rendszereztük, kiegészítettük, s így - reményünk szerint - egységes és jól használható tankönyvet adhatunk az Olvasó kezébe. Különösebb elõképzettséget nem feltételeztünk, az anyag elsajátítását példákkal, feladatokkal szeretnénk segíteni.
Könyvünket azok is haszonnal forgathatják, akik az alapvetõ szoftverek kezelését szeretnék elsajátítani. Az elméleti tudnivalók mellett ugyanis a Windows, a Word szövegszerkesztõ, az Excel táblázatkezelõ, a PowerPoint prezentációkészítõ program és a Paint rajzolóprogram ismertetését is tartalmazza a könyv. S mivel ma már egyre több irodában használják, nem maradhatott ki az elektronikus levelezés, sõt az Internet-használat alapjainak ismertetése sem.
A könyv készítése közben többször is eszünkbe jutott az építkezõk között jól ismert mondás: "Ezt csak abbahagyni lehet, befejezni nem." Az anyag ugyanis annyira nagy és szétágazó, hogy sokszor komoly fejtörést okozott, mit is hagyjunk ki, hogy a könyv terjedelmét elfogadható keretek közé szorítsuk. Végül ahhoz a megoldáshoz folyamodtunk, hogy a tárgyalt témakörökhöz tartozó, kiegészítõ, inkább "haladóknak" szóló ismereteket apró betûvel szedtük. Ezeket a részeket a kissé jártasabbak, az adott téma iránt jobban érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.
A könyvhöz Példatár is tartozik. A példatárban található kidolgozott példák áttanulmányozása, a feladatok önálló megoldása sokat segít az anyag elsajátításában, a tanultak begyakorlásában. A Példatárban a feladatok a könyv tematikáját követik, pontos hivatkozással arra, hogy melyik fejezetben találhatja meg az érdeklõdõ a kapcsolódó elméleti anyagot. A két könyv így jól használható együtt, és kiválóan kiegészíti egymást.
Reményeink szerint a két kötettel nem csak a számítógép kezelésével ismerkedõk, hanem a vizsgára készülõk is teljes eszköztárat kapnak a kezükbe. A példatárban témakörök szerinti bontásban található meg a feladatok, és a sikeres felkészülést a teljes anyagot felölõ példasorok is segítik. Ezeket a Szerzõk több év vizsgatapasztalatait feldolgozva állították össze.

Ajánló

Vajon mi az oka a felfokozott várakozásnak? Miért ez a meglepõen nagy érdeklõdés, amikor szakkönyvek tucatjai jelennek meg a Windows-ról, az Office szoftverekrõl, és olyan könyvekben sincs hiány, amelyek a számítógép-felhasználói alapismeretekkel szeretnék megismertetni a számítástechnikában járatlan Olvasót?

A magyarázat több tényezõben rejlik, amelyek külön-külön is indokolnák a szokásosnál nagyobb érdeklõdést, együttesen pedig csak erõsítik egymást. Elõször is, a könyvben - mint a mellékelt tartalomjegyzékbõl is látható - megtalálhatjuk mindazon szoftverek ismertetését, amelyek ma Magyarországon a legelterjedtebbnek mondhatók; ezen felül általános felhasználói ismereteket, hardver-szoftver ismereteket is tartalmaz - s mindezt olyan kedvezõ, "pénztárcabarát" áron (az 520 oldalas könyv áfával együtt 1497,- forint), ami a szerényebb anyagi lehetõségekkel rendelkezõk számára is megfizethetõ. Másodszor, a könyv tematikus felépítésének, a példáknak, feladatoknak és nem utolsósorban a gondos szerkesztésnek köszönhetõen egyben tankönyv is, amelybõl akár a középfokú szoftverüzemeltetõi, akár a manapság egyre szélesebb körben megkövetelt ECDL vizsgához szükséges ismeretek elsajátíthatók. Harmadszor, a kötetet jegyzõ szerzõk neve önmagában is garancia: egyrészt azért, mert valamennyien sokéves, eredményes oktatói múlttal a hátuk mögött vágtak bele a szakkönyvírásba, és jelenleg is sikeres szereplõi a felnõttképzési, oktatási piacnak; másrészt pedig azért, mert eddig megjelent könyveik még sosem okoztak csalódást a közönségnek. Végül, de nem utolsósorban: mert a könyv elõdjének tekinthetõ Mindenkinek! A PC-rõl címû kötet minden idõk számítástechnikai "bestsellere" lett, amelyet eredményesen és elégedetten használtak a kezdõ és haladó felhasználók éppúgy, mint a számítástechnika oktatásával foglalkozó cégek, de a közép-, sõt felsõfokú oktatási intézmények is.

Ajánljuk tehát Mit kell tudni? a PC-rõl c. könyvet: kezdõ és haladó felhasználóknak, számítástechnikát oktató, felnõttképzéssel foglalkozó cégeknek, közép- és felsõfokú oktatási intézményeknek - és persze mindenkinek, aki érdeklõdik a számítástechnika iránt.

Licskó Ildikó - fõiskolai docens
Dr. Kõszegi György - számítástechnikai tanácsadó

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Elõszó

Bevezetés

Számítástechnikai alapismeretek


A számítógép és program fogalma
A számítógép felépítése
Fizikai felépítés
Funkcionális felépítés
Az részegységek feladatainak áttekintése
A hardver
Néhány alapvetõ fogalom
A központi feldolgozó egység és a memória
A perifériák
A bemeneti perifériák
Billentyûzet
Az egér és más mutatóelvû perifériák
CD és DVD-ROM meghajtók
Lapolvasók
Optikai és mágneses karakter- és jelfelismerõk
Vonalkódolvasók (bar code-olvasók)
A kimeneti perifériák
Nyomtatók
Hangszórók, fejhallgatók
Képernyõk (monitorok)
Rajzgépek (plotterek)
Mikrofilm
Be-kimenti perifériák
Mágneses háttértárak
Terminálok (munkaállomások)
Multimédia
Hangkártya
Kommunikációs eszközök: modemek és faxmodemek
Virtuális valóság: egy egészen új világ
A szoftver: a számítógépet irányító programok
A szoftverek csoportosítása
A szoftverek jogvédelme
A legfontosabb alapfogalmak
Karakterkód
Kódtábla
A számítógépes adatbiztonság és adatvédelem
Mit jelent az adatvédelem?
Milyen veszélyek leselkednek az adatokra?
Illetéktelen hozzáférés
A számítógép vagy az adathordozó sérülése
Vírusok
Túlfeszültség, áramkimaradás
Hogyan elõzzük meg a bajt?
Illetéktelen hozzáférés megelõzése
Fizikai sérülések megelõzése, megbízható adattárolás
Védekezés a vírusok ellen
Túlfeszültség és áramszünet kivédése
Mit tehetünk, ha mégis bekövetkezett az adatsérülés?

PC kezelésének és üzemeltetésének alapvetõ tudnivalói


Új PC üzembehelyezése
A gép részegységeinek kezelése
A billentyûzet kezelése
Alfanumerikus billentyûzet
Segéd- és vezérlõbillentyûk
Kurzorblokkal kombinált numerikus billentyûzet
A kurzorvezérlõ billentyûk
Különálló kurzorblokk
Funkcióbillentyûzet
Jelzõlámpák
A monitorok kezelése
A nyomtatók kezelése
A gép bekapcsolása
Bejelentkezés DOS alatt
Az indítási önteszt és a rendszerbetöltés folyamata
A bejelentkezés
Bejelentkezés Windows95 alatt

Az operációs rendszer kezelése


Mit kell tudnunk az operációs rendszerrõl?
Az operációs rendszer fogalma
Az operációs rendszerek csoportosítása
Az operációs rendszerek fõbb feladatai
A DOS kezelése
A DOS operációs rendszer
A ROM BIOS és a COMMAND.COM
Háttértárak kezelése a DOS-ban
Meghajtók
Az alkönyvtárak és azonosításuk
Állományok
A DOS parancsokról általában
A legfontosabb DOS parancsok
Háttértárakkal kapcsolatos parancsok
Aktuális alkönyvtár váltása
Tartalomjegyzék kiíratása
Alkönyvtár létrehozása
Közlekedés az alkönyvtárak között
Alkönyvtárak törlése
Állományok másolása
Állományok kiíratása
Futtatható állomány indítása
Állományok törlése
Lemezformázás
Egyéb DOS parancsok
Képernyõtörlés
Dátum és idõ beállítása
Keresési útvonal megadás
Prompt beállítása
A Windows95 grafikus felületének kezelése
Egy fontos alapelv: a dokumentumorientált szemléletmód
Dokumentumok
Új dokumentum létrehozása
Dokumentum megnyitása
Dokumentum mentése
Kapcsolat a dokumentumok között: a vágólap
Áthelyezés a vágólapra
Másolás a vágólapra
Képernyõtartalom másolása a vágólapra
Vágólap tartalmának beillesztése
Vágólap tartalmának megtekintése és törlése
Dokumentum társítása alkalmazáshoz
A Windows95 grafikus felülete
Az egér szerepe a grafikus felület kezelésében
Asztal
Ablakok
Az ablakok felépítése
Az aktív ablak fogalma
A gördítõsáv használata
Tálca
Ikonok
Menük, elõugró menük
A menük típusai
Mit választhatunk a menübõl?
A menük általános tulajdonságai
Párbeszédpanelek
Háttértárak kezelése
A Sajátgép mappa
Az objektumok ablakai
Az Intézõ
Állományok és mappák mozgatása, másolása
Állományok és mappák átnevezése, törlése
A legfontosabb szolgáltatások
A Start menü
A lomtár
A lomtár tartalmának megtekintése
Lomtárba került állomány visszaállítása
A lomtár ürítése
A táska
Alapvetõ beállítások

Szövegszerkesztés


A szövegszerkesztõk általános szolgáltatásai
A Word97 ismertetése
A Word indítása
A munkaképernyõ
A parancsterület
A munkaterület
Az információs terület
Szöveg begépelése
Mozgás a szövegben
Alapvetõ javítások
Mûveletek dokumentumokkal: mentés, visszatöltés, konvertálás
Dokumentum mentése
Dokumentum bezárása
Új dokumentum
Dokumentum visszatöltése (megnyitása)
Dokumentum mentése más névre
Dokumentum konvertálása
Nyomtatás
Nyomtatási lehetõségek
A kinyomtatott dokumentum megjelenésének beállítása
Nyomtatási kép megtekintése
Élõfej, élõláb, oldalszámozás
Szöveg formázása
Karakter
Bekezdés
Tabulálás
Táblázatkészítés
Táblázat létrehozása
Táblázat módosítása
Táblázat celláinak formázása, szegélybeállítás
Rendezés
Keresés és csere
Körlevél készítése
A szövegformázás automatizálása: néhány szó a stílusokról, sablonokról és varázslókról
Stílusok
Hivatalos levél készítése sablonnal
Fax készítése varázsló segítségével
Feljegyzés készítése feljegyzés-varázslóval
Speciális szolgáltatások
Helyesírás-ellenõrzés, szinonimaszótár
Automatikus javítás
Rövidítésszótár
Sorszámozás
Objektum beillesztése a szövegbe

Táblázatkezelés


A táblázatkezelõk általános szolgáltatásai
Az Excel97
A táblázatok felépítése
Adatok bevitele, a cellákba írható értékek
Címzési és hivatkozási módok
Relatív hivatkozás
Abszolút hivatkozás
Vegyes hivatkozások
Hivatkozás név használatával
Hivatkozás tartományfeliratokkal
A táblázat kezelésének alapjai
Mozgás a táblázatban, kijelölési lehetõségek
Mozgási lehetõségek
Kijelölések
Értékek bevitele
Szerkesztési mûveletek
Cellák tartalmának módosítása
Másolások, mozgatások
Törlések
Beszúrások
Szerkesztési mûveletek visszavonása
Formázási lehetõségek
A cella méretének beállítása, oszlopok és sorok elrejtése
Cellák formázása
A cellákban található adatok formátumának beállítása
A cellákban található adatok megjelenítési jellemzõinek beállítása
A betûk jellemzõinek meghatározása
Igazítási jellemzõk meghatározása
A cella szegélyének és színének meghatározása
Dátum- és idõkezelés
A függvények használata
A függvényvarázsló
Egyszerûbb számítások - könnyen
Példa bonyolultabb függvények használatára
Adatok rendezése és szûrése
Az adatok rendezése
Rendezés több szempont szerint
Az adatok szûrése
Összetett szûrési lehetõségek
Az adatok grafikus ábrázolása
A diagram fõbb részei
A diagram létrehozása
A diagram módosítása
A diagram vagy az adatsor típusának módosítása
Diagramelemek törlése és hozzáadása, a diagram törlése
Diagramelemek jellemzõinek módosítása
Állománykezelés
Nyomtatás
A táblázat más méretben történõ nyomtatása
A margók és az oszlopszélességek beállítása
Élõfejek és élõlábak megadása
A nyomtatandó terület beállítása
Több munkalap együttes nyomtatása
Minden oldalon megjelenõ sorok és oszlopok megadása
Egyéb lehetõségek, beállítások

Adatkezelés


Alapfogalmak
Az adatmodell, adatbázis, tábla, rekord és mezõ fogalma
Relációk, relációs adatbázisok
Karbantartási mûveletek
Adatkezelés alapjai az MS Access97-ben
Az Access indítása
Az adatbázis ablak
Access adatbázisok karbantartása
Adatbázis létrehozása
Adatbázis-objektum létrehozása és módosítása
Access-varázslók
Adatbázis megnyitása
Adatbázis tömörítése
Adatbázis konvertálása
Adatbázis helyreállítása
Mûveletek az adatbázis-objektumokkal
Objektumok létrehozása, átnevezése, törlése
Objektumok megnyitása
Vágólapmûveletek az objektumokkal
Objektumok nyomtatása
Adatok kezelése
Adatok keresése
Adatok cseréje
Lehetõségek a keresés és a csere során
Az adatok rendezése
Szûrõ használata
A megjelenítési formátum lehetõségei
Táblák
Táblák létrehozása
Táblák létrehozása Táblavarázslóval
Táblák létrehozása az adatok adatlapra írásával
Táblák létrehozása tervezõ nézetben üres táblából kiindulva
A táblák szerkezetének kialakítása és módosítása
A mezõnevek
Mezõtípusok
Mezõtulajdonságok beállítása
Elsõdleges kulcs beállítása
A táblaterv (struktúra) mentése
Rekordok hozzáadása adatlap nézetben
Táblák módosítása tervezõ nézetben
Táblák másolása, átnevezése, törlése
Táblák módosítása
Mezõk átnevezése
Mezõk hozzáadása
Mezõk másolása, törlése és áthelyezése
Mezõk adattípusának módosítása
Importálás, exportálás és csatolás
Külsõ táblák importálása és csatolása
Csatolt táblák használata
Táblázatkezelõ-munkalapok és szövegfájlok importálása
Adatok exportálása az Accessbõl
Lekérdezések
Mire használjuk a lekérdezéseket?
A lekérdezések nézetei
Tervezõ nézet
Adatlap nézet
SQL nézet
Új lekérdezés létrehozása
A lekérdezések tulajdonságai
Mezõtulajdonságok
Lekérdezés mentése, exportálása
Táblák, lekérdezések hozzáadása
Táblák, lekérdezések törlése
A lekérdezés táblái közötti kapcsolatok
Kapcsolatok kialakítása
Kapcsolat törlése
A kapcsolatok típusai
Példa bonyolultabb kapcsolatokra
A lekérdezés mezõinek beállításai
Mezõ hozzáadása vagy módosítása
Mezõ törlése
Mezõk megjelenítésének megtiltása
Mezõk sorrendjének megváltoztatása
Táblanevek megjelenítése a QBE rácsban
Adatok rendezése lekérdezés segítségével
Feltételek meghatározása
Az egyes adattípusok feltételei
A feltételekben leggyakrabban használt kifejezések
Logikai kapcsolatok a feltételekben
Számított kifejezések a lekérdezésekben
Csoportosítások és összegzések
A csoportosítás szempontjainak megadása
Az összesítõ mûveletek
Számított kifejezések az összegzésekben
Feltételek használata összesítésekben
Lekérdezés eredményének megtekintése
Oszlopfejlécek használata
A lekérdezések típusai
A választó lekérdezés
A kereszttáblás lekérdezés
A táblakészítõ lekérdezés
A frissítõ lekérdezés
A hozzáfûzõ lekérdezés
A törlõ lekérdezés

Prezentáció és grafika


Prezentáció a PowerPoint segítségével
Elsõ lépések, a PowerPoint indítása
Bemutató készítése az elõadás-tervezõ varázslóval
A bemutató különbözõ nézetei
A bemutató tartami feltöltése
Oldalszám beillesztése, ismétlõdõ szöveg
Bemutató helyesírás- és stílusellenõrzése
Bemutató elmentése, betöltése
Diák sorrendjének megváltoztatása
Dia beszúrása
Dia törlése
Dia elrejtése
Dia méretezése, tájolása
A diák formai elemeinek módosítása
A színválaszték módosítása
Háttér egyénivé tétele
Céglogo elhelyezése képkocka háttereként
Formázás tervezõsablon használatával
Vetítési paraméterek, szöveganimációk létrehozása
A bemutató levetítése
Bemutató nyomtatása
Objektumok alkalmazása dián
ClipArt kép használata
Téglalap, kör létrehozása, formázása
Hangok, mozgóképek felhasználása képkockán
Beépített alakzatok szövegek kiemelésére
Excel grafikon, táblázatrész beillesztése
Önmûködõ bemutatók
Bemutató áthelyezése másik számítógépre
A Csomagoló Varázsló
Az Úticsomag telepítése másik számítógépre
Egyszerû grafikák készítése a Paint rajzolóprogrammal
A Paint munkaképernyõje
Színek beállítása
Rajzeszközök használata
Rajzobjektumok szerkesztése
Rajz részeinek kijelölése
Rajz részeinek mozgatása és másolása
Rajz részeinek tükrözése, forgatása
Rajz részeinek átméretezése, döntése
Kép betöltése, mentése, nyomtatása

Hálózati szolgáltatások


Mi az Internet?
Történeti áttekintés
A World Wide Web
Tartalomszolgáltatók, site-ok
Böngészõk
A kapcsolat sebessége
Internet Explorer
Az Internet Explorer indítása
Egy web oldal felépítése
Barangolás az Interneten
Adatbevitel web oldalra
Induló oldal megadása
Keresés oldalon belül
HTML oldal elmentése
FTP archívumok elérése
Keresõgépek használata
AltaVista
Egyszerû keresés
Összetett keresés
Kulcsszavak használata a keresõkben
Példák egyszerû keresésre
Példa összetett keresésre
Téma szerinti keresés, Yahoo
A Kiki keresõszerver
További keresõgépek
Az Internet Explorer néhány további beállítása
Kedvencek használata
A képernyõ munkaterületének növelése, betûméret változtatása
A letöltés idejének csökkentése
web dokumentum megnyitása új ablakban
Lemezterület felszabadítása az átmeneti tároló tartalmának törlésével
Web dokumentum nyomtatása
Néhány szó a helyi hálózatokról
Levelezés
E-mait és Internet mait címek
Levelezõprogramok
Az Outlook
Az Outlook indítása
A munkaképernyõ felépítése
Alapszintû levelezés
Üzenet írása, küldése
Internet mait cím felvétele a címlistára
Üzenet fogadása, olvasása
Válaszadás, továbbítás
Elküldött üzenet visszakeresése
Magasabb szintû levelezés az Outlookkal
Üzenet jellemzõinek beállítása
Melléklet küldése
Melléklet megtekintése, elmentése fájlként
Mappa létrehozása, üzenet áthelyezése másik mappába
Automatikus aláírás létrehozása
Naptár
Új találkozó bejegyzése
Ismétlõdõ találkozó bejegyzése
Találkozó másolása
Találkozó kezdetének, idõtartamának módosítása
Értekezlet összehívása levélben
Értekezletre való összehívás elfogadása és elutasítása levélben
Névjegyalbum
Névjegykártya adatainak bejegyzése
Névjegykártya szerkesztése
Névjegykártyához tartozó E-mai cím használata
Feladatok
Egyéni feladat bejegyzése
Feladatok szerkesztése
Feladatok kiosztása és végrehajtása levelezéssel
Ismétlõdõ feladatok
Napló
Feljegyzések
Általános mûveletek Outlook mappákban
Oszlopok megjelenítése mappákban
Mappaelemek keresése
Mappaelemek szûrése
Mappaelemek rendezése
Mappaelemek csoportosítása
Outlook mappák nyomtatása
Mappaelemek törlése, visszaállítása

Kérdések, feladatok


Számítástechnikai alapismeretek
Az operációs rendszer kezelése - DOS
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Adatkezelés
Prezentáció és grafika

Függelék


A Windows95 billentyûzetparancsai
A Windows95-ben általánosan használható billentyûk
A munkaasztalon, a Sajátgépben és az Intézõben használható billentyûk
A párbeszédablakokban használható billentyûk
A Mentés másként és a Megnyitás párbeszédablakában használható billentyûk

Index

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver