Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Mindenkinek az INTERNET-r?l

Mindenkinek az INTERNET-r?l

László József:
Mindenkinek az INTERNET-r?l


Megjelenés: 2000
ComputerBooks Kiadó
253 oldal, bolti ár: 1999,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Nem lehet kérdéses, hogy a számítástechnika és az ehhez kapcsolódó teljes informatikai iparág ma nagy-nagy sebességgel fejlődik. Ha lehet, még ennél is gyorsabb azonban az utóbbi években a számítógépes világhálózat, az Internet fejlődése. Nem is csoda ez, hiszen a számítógépek, a távközlés és általában az elektronika fejlődése, az ember növekvő információ éhségével együtt indukálja ezt, míg a hálózat és a vele dolgozó emberek számának növekedése, az egyre nagyobb felhasználói tábor, mintegy erősített visszacsatolásként kényszeríti a távközlés és az informatika fejlődését.

Könyvünk célja, hogy az Internetről és annak használatáról olyan általános ismeretanyagot adjon, melynek segítségével bárki tudja majd használni a hálózatot és szolgáltatásait. Célunk, hogy az Internet technikai oldaláról, a hálózat működéséről, a fizi-kai megvalósításról a nem számítástechnikai szakemberek számára is érthető és alapos - de a részletekben nem elvesző - információt adjunk. Leírjuk, hogyan kell a háló-zatra csatlakozni és a tipikus Internetes programokat (WWW böngészők, levelező és hírolvasó szoftverek, fájl átviteli programok) használni a ma divatos operációs rend-szereken (Windows 95/98/NT, Linux). A könyv tehát gyakorlati útmutatóként is szol-gálhat azon Olvasó számára, aki éppen most ismerkedik az Internettel, vagy esetleg tervezi, hogy igénybe veszi azt. A tipikus "otthoni felhasználáson" kívül ejtünk majd néhány szót az Internet vállalati használatáról is, ismertetjük a cégek, vállalatok csat-lakozási lehetőségeit, az itt alkalmazott módszereket is (bérelt vonalak, helyi hálóza-tok csatlakoztatása, ISDN vonalak).

Nem állíthatjuk, hogy a könyv elolvasása után bárki profi rendszergazdává vagy hálózati szakemberré válik (hiszen nem is ez a célunk), de reméljük, hogy sok hasznos és alapvető információval szolgálunk, és a könyv elolvasása után az Olvasó számára ma még esetleg homályos, az Internettel kapcsolatos fogalom és kérdés tisztázódik, érthetővé válik.

Befejezésképpen szeretnénk közzétenni egy nyilvános e-mail címet, melyre minden észrevételt, kritikát, kérdést és javaslatot szívesen várunk:

pbook@mail.elender.hu

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Előszó

Alapfogalmak
Számítástechnikai alapfogalmak
Bit, bájt és a többiek
Karakterek
Fájlok
Számítógépes hálózatok
Protokollok, rétegek
A hálózatok jellemző paraméterei
Lokális és globális hálózat
Hálózati topológiák
Busz- vagy sínhálózat
Ring hálózat
Csillag hálózat
Az IP címek
IP csomagok, a TCP/IP protokoll
Néhány fontos protokoll és portcím
IP hálózati osztályok
Alhálózatok (subnet-ek)
Az útvonalválasztás
Routing táblázatok
Szolgáltatások
A szerver-kliens architektúra
Nevek és címek, a DNS szolgáltatás
A nevek feloldása, DNS szerverek
Távoli bejelentkezés - TELNET
Csatlakozások
Internet csatlakozási típusok
Csatlakozás telefonvonalon - PSTN
Csatlakozás ISDN vonalon - ISDN
Csatlakozás bérelt vonalon - MLLN
Vezeték nélküli megoldások - MICROWAVE

Első lépések
Azonosítás a hálózaton
A loginnév
A jelszó
A jelszavak tárolása
Kapcsolódás a hálózatra
A Windows 95 és Windows 98 beállítása
A modem telepítése
A Telefonos hálózat és a TCP/IP protokoll telepítése
Csatlakozás a hálózathoz
A kapcsolat bontása
Csatlakozás Windows NT rendszerrel
A modem telepítése
A RAS szerviz telepítése
Kapcsolódás a hálózatra
A kapcsolat ellenőrzése
A kapcsolat bontása
Kliensprogramok Windows NT alatt
Csatlakozás LINUX rendszerrel
A DNS névfeloldás beállítása
A PPPD démon konfigurálása az X-window rendszerben
Kapcsolódás a hálózatra
A kapcsolat ellenőrzése
A kapcsolat bontása
A PPPD démon konfigurálása hagyományos módon
A kapcsolat felépítése
A kapcsolat ellenőrzése
A kapcsolat lebontása
Hibakeresés, diagnosztika
A modem ellenőrzése
A TCP/IP paraméterek ellenőrzése
A PING és a TRACERT parancs
A DNS működésének ellenőrzése

A WEB
Böngészők
Az URL
A hivatkozások (linkek)
A PROXY szerver
A böngészők beállításai
Alapvető navigációs műveletek
A WEB használata
Az ország
A magyar kezdőlap
Kereső oldalak
Tematikus keresés
Szöveges keresés
Népszerű oldalak
A világ
Kereső oldalak
Az ALTAVISTA kereső
A YAHOO kereső
A Netscape keresőoldal
A WEB, mint integrált média
A Java és a Javascript
Plug-in programok
Hibák a WEB használata során

Az FTP
A WEB böngésző, mint FTP kliensprogram
Szerverek névtelen elérése, fájlok letöltése
Saját könyvtárak elérése
A szöveges FTP programok használata
Bejelentkezés azonosítóval
Bejelentkezés névtelenül
A kapcsolat lebontása
FTP parancsok
Egyetlen fájl letöltése
Több fájl letöltése
Egyetlen fájl feltöltése
Több fájl feltöltése
Összegzés
A WS FTP grafikus FTP kliensprogram
Telepítés
Új FTP profile létrehozása
Beállítások
Kapcsolódás
FTP műveletek
Másolás, szűrés, rekurzív másolás
Összegzés
Fájlok keresése az FTP szervereken
Egy rövid példa

Az E-mail
Az E-mail cím
Mi az az E-mail?
A fejléc (header)
A levél törzse (body)
Az alkalmazott protokollok, szervizek
SMTP
POP
IMAP
MIME
Levelező kliensprogramok
A Microsoft Outlook levelezőprogram
Az E-mail szolgáltatás telepítése
Új üzenetek lehívása a szolgáltatótól
Mappák
Új levél írása
Fájlok csatolása
A levél elküldése
A program egyéb funkciói
A Netscape Messenger levelezőprogram
A mail program konfigurálása
Új üzenetek lehívása a szolgáltatótól
Mappák
Új üzenetek szerkesztése
A levelek elküldése
Egyéb levelezéssel kapcsolatos műveletek
Hibakeresés, diagnosztika
Az Outlook ellenőrzése, tipikus hibák
A Netscape Messenger ellenőrzése
Az SMTP szerver ellenőrzése
A POP3 szerver ellenőrzése

A hálózati hírek NEWS
A hírcsoportok hierarchiája, elnevezései
Fontosabb hírcsoportok
Hazai hírcsoportok
A Netscape Messenger, mint hírolvasó
A Messenger hírolvasási beállításai
Előfizetés egy hírcsoportra
Előfizetés lemondása
A cikkek olvasása, új cikk postázása

HTML lapok szerkesztése
A HTML dokumentum szerkezete
Színek
Betűtípusok és sortörés
Előformázott szövegek
Címsorok
A <hr> TAG
Paragrafusok
Listák
Speciális karakterek
Képek
A kép méretének módosítása, keretek
A kép és a szöveg pozícionálása
Térköz
A dokumentum háttérképe
A fájlnév
Fontok
Színek
Betűméret
Betűtípus
Táblázatok
Cellák összevonása
Táblázat fejléce
Térközök módosítása
Linkek
Ofszet link
Link egy lokális dokumentumra
Általános link
Egyéb TAG-ek
Helyettesítő TAG-ek
Alsóindex, felsőindex
Megjegyzések
Űrlapok, CGI
A form definiálása, a működés alapelvei
Adatbeviteli mezők
A lapok elhelyezése a szolgáltatónál
Összegzés

Vállalati rendszerek csatlakoztatása
Kérdések
Műszaki szempontok
IP címtartomány igénylése
Csatlakozási típusok
Routolás, a belső hálózat kiszolgálása
A telefonos kapcsolat
Az ISDN kapcsolat
A bérelt vonali kapcsolat
Biztonsági szempontok
A tűzfal
Felhasználói magatartás

Irodalomjegyzék
A könyv fejezeteihez kapcsolódó (technikai tartalmú) URL-ek
Tárgymutató

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver