Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Excel táblázatkezel? a gyakorlatban - Gazdasági informatika

Excel táblázatkezel? a gyakorlatban

Gazdasági informatika

Lévayné Lakner Mária:
Excel táblázatkezel? a gyakorlatban
Gazdasági informatika

lemezmelléklet - a könyvhöz lemezmelléklet tartozik

Megjelenés: 2000 február
ComputerBooks Kiadó
145 oldal, bolti ár: 1200,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Táblázatkezelőkről nagyon sok könyv, jegyzet készült az utóbbi időben. Ez az a terület, amelyhez a szövegszerkesztő program után a legtöbbet fordulunk, a munkánkhoz a legtöbb segítséget tudja nyújtani. A táblázatkezelőkkel foglalkozó könyvek többsége magát az Excelt ismerteti, a feladatok csak illusztrációk. Célom a könyv megírásával az volt, hogy a problémák oldaláról közelítsek a táblázatkezelőhöz, bemutatva azt, hogy bizonyos feladatkörök milyen táblázatkezelő eszközökkel oldhatók meg. Így elsősorban a problémát vetem fel, és ehhez adok egy részletesebb megoldási útmutatást.

Sokaknak gondja, hogy milyen összegű kölcsönt vehetnének fel, és milyen lejárati időre érdemes felvenniük, amit havi törlesztésként elbír a pénztárcájuk. Ilyen példákon keresztül mutatja meg a könyv az Excel program használatát, a megoldandó feladatok lehetséges megoldási módjait, és az ahhoz tartozó választási lehetőségeket.

Nem törekedtem teljességre, ez nem az Excel' 97 referencia könyve, hanem elsősorban a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem első éves hallgatói bevezető könyvként használják. A megfelelő szakmai, közgazdasági ismereteik birtokában elsősorban gazdasági területen dolgozók számára is segítséget nyújt, a feladat megoldásokhoz irányt mutat. Így e könyv másoknak is jól használható, segítséget nyújthat problémáinak megoldásához.

Az egyetemünkön a Microsoft termékcsalád angol nyelvű változatával dolgoznak a hallgatók, de nagyon sokan otthon, és cégeknél a magyar verziót használják, ami mindig nagyon sok problémát okoz a megfelelő utasítások megtalálásánál, a paraméterek értelmezésénél. A könyvemben ezért az utasítások kétnyelvű megfeleltetéssel szerepelnek lehetőség szerint mindenütt, remélve, hogy ez nem hat olyan zavaróan, mint amennyi segítséget tud nyújtani. Egy feladatmegoldást bármely verzióban (angol ill. magyar) készítünk el, az a másik verzióban minden további nélkül betölthető és használható. (Például a magyar függvényneveket az angol verzió automatikusan aktualizálja, angollal váltja ki).

A könyv példákon keresztül ismerteti az Excel nyújtotta lehetőségeket, és a problémából kiindulva mutatja meg használatát.

Az egyes fejezetek a következő témaköröket érintik, mindig feladatokon keresztül:

  • táblázatkészítés, függvények használata, grafikon készítés módja, lehetőségei;
  • statisztikai feladatok, statisztikai programcsomagok;
  • mátrix műveletek, optimum számítási feladatok Excel adta lehetőségekkel;
  • pénzügyi függvények használata, érzékenységi vizsgálat egyváltozós, kétváltozós táblák használatával;

Excel adatbázisok, adatlisták kezelése, szűrések, kimutatások készítése; makrók készítése, egyéb felhasználói programokhoz való csatlakozás, adatok exportálási, importálási lehetőségei. (Erről a területről a tanszéki könyvsorozat - Balogh Gábor Visual Basic - könyve további ismereteket nyújt.)

A könyv gyakorlófeladatokat is tartalmaz az egyes témakörökhöz kapcsolódva, melyeknek egy-egy lehetséges megoldását a lemez- melléklet tartalmazza

A jegyzethez tartozó példaanyaggal tényleges segítséget szeretnék nyújtani a feladatok megoldásához. A feladatokat a könyv hetedik fejezete tartalmazza. Egy-egy feladat megoldása több munkalapon szerepel. Az elsőn csak a kiinduló adatsor található, hogy mindenki a megismertek alapján önállóan próbálja meg a feladatot megoldani. Ha problémába ütközik a feladat megoldása során, akkor a továbblépéshez segítséget kaphat a további munkalapokon. Végül mindegyikhez tartozik egy lehetséges megoldás, amelytől természetesen formailag bárkinek lehet más megoldása.

A lemezmelléklet használati útmutatóját a könyv Függeléke tartalmazza.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Alapfunkciók és alapfogalmak


Excelben használt fogalmak

Adatbevitel a táblázatba
Táblázatkészítés
Cellaformázási lehetőségek
Sorozatok előállítása
Excel függvények
A függvények csoportosítása
Diagram készítés

Statisztikai feladatok

Gyakorisági tábla létrehozása
Elemzés VLOOKUP (FKERES) függvény
Sokaság egy ismérv szerinti vizsgálata
Idősor modellek - trendszámítások
Mozgóátlagolású trendszámítás
Statisztikai elemzőcsomag
Leíró statisztika
Regresszió számítás
Mozgóátlag számítás

Pénzügyi elemzések

Egy PMT (RÉSZLET) függvény használata a pénzügyi csoportból
Célérték keresés
Érzékenységi vizsgálat("What If.." - "Mi lenne, ha..")
Egyváltozós adattáblák
Egyváltozós adattábla kiszámításának lépései:
Kétváltozós adattáblák

Matematikai alkalmazások

Mátrix műveletek
Lineáris egyenletrendszer
Optimalizálási feladatok

Adatbázisként definiált adattáblák

Adatlisták illetve Excel adatbázis kezelése
Rendezés
Részösszegek képzése
Kimutatás készítése
Adatbázis és listakezelő függvények
Szűrés
Autoszűrő
Szűrés feltétel táblával

Az MS Excel programozása Visual Basicben, makró készítés

Makrók használata az Excelben
Az Excel párbeszédelemeinek használata

Feladatok

Egyszerű képletek, függvények használata, diagramkészítés
Viszonyszámok, bázisértékek
Leíró statisztika - Statisztikai elemzések
Egyváltozós és kétváltozós adattáblák
Kimutatások, jelentések készítése

Függelék

Irodalomjegyzék

Tárgymutó

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver