Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Excel 2000

Excel 2000

Kovalcsik Géza:
Excel 2000


CD - melléklet - a könyvhöz CD melléklet tartozik

Megjelenés: 2000
ComputerBooks Kiadó
586 oldal, bolti ár: 3400,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Igyekeztünk úgy kialakítani a könyvet, hogy az olvasó minél könnyebben tájékozódhasson az őt érdeklő témák között. Az azonos tárgykörbe tartozó fejezeteket nagyobb egységekbe - részekbe - fogtuk össze. Az egyes részeket jól felismerhető belső címlappal láttuk el. Minden rész elején ismertetjük a rész tartalmát. A könyv margóján kisebb megjegyzések, rajzos útmutatók segítik a tanulást vagy az esetleges keresgélést. Ezeket az eszközöket mutatjuk be az alábbiakban. Főbb témakörei a következők:
* Az egyes részek témái,
* a részek és fejezetek felépítése,
* a könyv jelölései,
* a CD melléklet használata.
* Hogyan tanuljunk a könyvből?

A részek tartalma

Az első lépések Az Excel 2000 telepítését, alkalmazási lehetőségeit és az alapvető adatkezelési módszereit ismerteti. Ezt a részt elsősorban azoknak ajánljuk, akik még nem dolgoztak táblázatkezelő programmal, vagy nem használták az Excel korábbi változatait. Az itt leírtak tartogathatnak újdonságot azok számára is, akik már ismerték a program korábbi változatát. Ezért nekik azt javasoljuk, hogy lapozgassák át ezt a részt, fedezzék fel az esetleges újdonságokat, trükköket.
Számolótáblák A Számolótáblák című rész a képletek és a függvények használatára helyezi a hangsúlyt. Ebben a részben a képlet beírásától eljuthatunk - a képletek, valamint a függvények használatán át - a számolótáblák elemzéséig. Ennek a résznek fontos feladata az is, hogy megismerjük a hivatkozási módokat.
Számítások elemzése Ebben a részben a kész számolótáblák felhasználási lehetőségeiről olvashatunk. Megismerkedhetünk azzal, hogy miként használhatjuk fel a kész számításainkat arra, hogy különböző értékek behelyettesítésével több eredményt is megkaphassunk anélkül, hogy a képleteket megismételnénk. A másik felhasználási mód, amikor egy számítás eredményéből kiindulva, azt szeretnénk megtudni, hogy milyen érték, értékek behelyettesítésével kapjuk meg a kívánt eredményt.
Formai beállítások Egyik kollégám jegyzetében olvastam a következő gondolatot: "Csak az lehet jó, ami szép is". Ez a gondolat azt sugallja, hogy ne elégedjünk meg a jó eredményekkel, számításokkal, hanem azok megjelenítésére is fordítsunk figyelmet. A szép, kellemes megjelenést a cellák formázásával érhetjük el. Ezért szentelünk külön részt a formai beállítások bemutatására.
Lista műveletek Az adatnyilvántartásokkal, listákkal kapcsolatos műveletekkel foglalkozunk. Indul az Excelben használható adatkezeléssel, majd bemutatja a kimutatások készítését. Megismerkedhetünk azokkal a módszerekkel, melyek segítségével számításokat végezhetünk a lista formában tárolt adatokkal. Ezután betekintést nyerhetünk abba, hogy milyen módon használhatjuk fel az Access program szolgáltatásait az Excelben nyilvántartott adatok felhasználásával.
Az Excel és a külvilág Ma már a napi munka része az internet és az intranet használata. Ezek segítségével tehetjük közzé az elvégzett munkáink eredményét. Az Internet, Intranet részben az Excel '97 óta bevezetett új szolgáltatásokról olvashatunk, amely az Excel és az Internet együttműködését mutatja be. Ugyanebben a részben megismerkedhetünk azzal is, hogy miként használhatunk egyszerre - egyidejűleg - többen is egy Excel munkafüzetet. Az internetes szolgáltatások megújultak az Excel '97 lehetőségeihez képest.
Rajzok, objektumok Bemutatja az Excelbe illeszthető rajzok objektumok készítését és azok formai beállítását. (Ezeket az eszközöket az Office 2000 többi alkalmazásában használhatjuk.) Továbblépve az Excel egyedi kialakítását vizsgáljuk meg a párbeszédpanel objektumok használatával. Végül adattérképek készítésére kerül sor.
Diagramok A diagramokat is az objektumok közé kell sorolnunk, de ez egy olyan nagy terület, hogy megérdemel egy önálló részt. Az Excel diagramok sok lehetőséget kínálnak az adatok grafikus ábrázolására.
Nyomtatás Mire ehhez a részhez jutunk, már megismertük mind a tartalmi, mind pedig a formai szerkesztés lehetőségeit. A munkánk eredményét papíron is megjeleníthetjük. A nyomtatás rész feladata, hogy bemutassa a nyomtatással kapcsolatos beállításokat és a nyomtatás műveletét. Ebben a részben megismerhetjük a jelentés készítés fortélyait is.
Függelék A függelékben az Excel függvényeinek rövid áttekintésére kerül sor, az Excel függvényeinek a felsorolásával, és néhány gyakrabban használt függvény leírásával. A könyv utolsó része az Excel környezeti beállításait tartalmazza. Az Excel működését szabályozhatjuk néhány beállítással. Újabb szolgáltatásokat kapcsolhatunk be, a feleslegeseket pedig eltávolíthatjuk.
A részek, fejezetek felépítése
Minden részt címoldal indít. Az ezt követő oldalon rövid leírást adunk az elsajátítható ismeretekről, így ki-ki eldöntheti azt, hogy számára mennyire hasznos az adott rész elolvasása, az ott leírtak megtanulása. A következő oldalon a rész első fejezete kezdődik.
A fejezet első bekezdéseiből kiderül, hogy miről szól az adott fejezet. Ez ismét egy döntési lehetőség arra a kérdésre vonatkozóan, hogy elolvassuk-e a fejezetet. Ehhez ad újabb segítséget az első bekezdést követő felsorolás, ami a fejezet főbb témaköreit ismerteti.
A fejezet további bekezdéseiben, soraiban az adott témát a lehető legegyszerűbb eszközök felhasználásával mutatjuk be. Itt gyors, egyszerű megoldásokról olvashatunk. Ezek a leírások nem tartalmazzák az összes lehetőséget és beállítást. Persze ennél részletesebb ismetekre is szükségünk lehet, így a fejezet további soraiban egyre jobban, egyre részletesebben elmélyülünk az adott témában. Ez a felépítés teszi lehetővé azt, hogy csak annyi időt fordítsunk az Excel 2000 megtanulására, amennyit az időnk lehetővé tesz vagy az érdeklődésünk megkíván.
Az egyes fejezetek végén rendszerezzük, összefoglaljuk az fejezetből megismert tudnivalókat. Az összefoglalást ismétlő kérdések és az első néhány fejezet lezárásaként feladatok következnek. A feladatok megoldásait és a megoldás menetét a CD mellékleten találjuk meg. A fejezetet záró összefoglaló kérdéssorral ellenőrizhetjük azt, hogy mennyire sikerült elsajátítanunk a fejezetben leírtakat.
A fejezet ismétlő kérdéseire azonnal választ kaphatunk a kérdések után. A kérdésekkel egyvonalban - a margón - megnézhetjük, hogy a könyv mely lapjain olvashatjuk át újra azokat a témákat, amelyeknél nem voltunk biztosak a helyes válaszban.

Hogy tanuljunk a könyvből?

Ha még nem használtuk az Excelt, akkor szépen türelmesen fejezetről fejezetre haladjunk végig a könyvön. A könyv fejezetei egymásra épülnek. Ennek megfelelően az első fejezet még nem feltételez semmiféle táblázatkezelési ismeretet. A további fejezetek viszont ismertnek tekintik a könyv korábban leírt ismereteit.
Ha a munkánk elvégzéséhez egyik-másik részre vagy fejezetre nincs szükségünk, akkor azt hagyjuk ki. Annak eldöntésére, hogy mit hagyjunk ki olvassuk el a rész tartalmáról szóló leírást, vagy a fejezet első bekezdését és a témák felsorolását. Ne feledjük azonban, hogy a később tárgyalt részek, fejezetek számíthatnak a kihagyott fejezetek anyagára.
Az egyes fejezeteket mindig azzal zárjuk le, hogy megválaszoljuk a fejezethez tartozó kérdéseket, és ellenőrizzük a válaszok helyességét. Ha a kérdésekre helyes válaszokat adtunk, akkor oldjuk meg a fejezethez tartozó feladatokat, így szerezzük meg a szükséges gyakorlatot az adott témában. Ezután lépjünk tovább a következő fejezetre.
Ha nem tudjuk eldönteni, hogy mennyire vagyunk a felkínált ismeret birtokában, akkor lapozzunk a fejezet végére és próbáljuk megválaszolni a feltett kérdéseket, majd kíséreljük meg egyik-másik önellenőrző feladat megoldását. Ha a kérdések megválaszolásával vagy a feladatok megoldásával nem jártunk sikerrel, akkor olvassuk el a megfelelő részeket, így kiegészíthetjük tudásunkat. Ha túl sok a hiányzó ismeret, akkor mégis olvassuk el az adott fejezetet, vagyis járjunk el úgy, mintha azt még egyáltalán nem ismernénk, ez esetleg segít az ismeretek rendszerezésében.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

A könyvről
A részek tartalma
A részek, fejezetek felépítése
A könyv jelölései
Jelölések a margón
A CD melléklet
Hogy tanuljunk a könyvből?
Az első lépések
Az Office 2000 telepítése
Az Office 2000 változatai
A szükséges környezet
Operációs rendszer
Hardverkörnyezet
Háttértár-kapacitás
Az Office 2000 programjai
Mit melyik CD-n találunk?
A telepítés menete
Melyik nyelvi változat?
Összefoglalás
Az Excel kezelése
A program elindítása
Kilépés a programból
A program kezelése
Címsor
Menük
A menüpontok utasításai
Segéd
Eszköztárak
Állapotsor
A dokumentumterület
A munkafüzetek kezelése
Munkafüzet bezárása
Összefoglalás
Mire jó az Excel?
Pénzváltás
A pénzváltás feladatai
Töltsük be a munkafüzetet
A munkafüzet mentése
A pénzváltás munkafüzet használata
A valutaváltás példa eszközei
A dolgozók fizetése
Az elszámolás példa eszközei
Naplófőkönyv kitöltése
Ismerkedjünk meg a példával
A naplófőkönyv munkafüzet eszközei
Összefoglalás
Adatkezelési műveletek
Mozgás a munkafüzetben
Tartomány kijelölése
Beírás a cellába
Az adatok viselkedése a cellában
Mit írhatunk egy cellába?
A cella tartalmának a módosítása
Cellák kitöltése a beírt lista elemeivel
Automatikus javítás
További automatikus javítások
Cellák feltöltése adatokkal
Cellák feltöltése az egér jobb gombjával
Tartomány kitöltése azonos értékekkel
Összefoglalás
Dátum beírása
Adattartományok szerkesztése
Üres cellák beszúrása
Kitöltött cella beszúrása
Cellák törlése
Tartományok mozgatása, másolása
Mozgatás, másolás a másik munkalapra
Összefoglalás
A munkafüzet kialakítása
Mozgás a munkafüzetben
Munkalapok csoportba foglalása
A munkalap átnevezése
Munkalap helyi menüje
A munkafüzet megjelenítése
Címsorok és oszlopok befagyasztása
Több ablak egy munkafüzetben
Összefoglalás
Számolótáblák
Képletek és hivatkozások
Képletek beírása
A képlet javítása
Műveleti jelek
Hivatkozási módok
Relatív hivatkozás
Abszolút hivatkozás
Vegyes hivatkozás
Összefoglalás
Függvények használata
A függvények
Függvények beírása
Tartományhivatkozás
Automatikus összegzés
Függvények beillesztése
Függvény a függvényben
Mikor számol a függvény?
Összefoglalás
Feladatok megoldása
A megoldás lépései
Gyakorlati példák
Kiküldetés
Szálloda elszámolása
Szállodai étkezés
Dolgozatkiértékelés
Összefoglalás
Hivatkozások
Hova hivatkozhatunk?
Hivatkozás másik munkalapra
Munkafüzetek kapcsolata
Háromdimenziós hivatkozás
Hivatkozás a táblázatok címkéivel
Tartományok elnevezése
Elnevezés a szerkesztőléc használatával
Munkalapra vonatkozó elnevezés
Elnevezés a címkék felhasználásával
Elnevezés név megadásával
Nevek alkalmazása
Nevek listája a táblázatban
Összefoglalás
Oldjuk meg közösen
Számítások elemzése
Számítási modellek használata
Adattáblák
Egybemenetű adattábla
Kétbemenetű adattábla
Esetvizsgáló [Scenarios]
Eset meghatározása
Esetek adatainak megjelenítése
Az esetadatok listája
Az esetek szerkesztése
Összefoglalás
Eredmény keresése
Célérték keresése
Összetett célértékkeresés [Solver]
A Solver paraméterei
Összefoglalás
Mintapéldák
Munkaidő-beosztás
Szállítási költségek csökkentése
Formai beállítások
A munkafüzet formázása
Az oszlopszélesség és a sormagasság
Vázlatszintek
Automatikus vázlatszintek
Egyedi vázlatszintek
A munkalap elrejtése, felfedése
Munkalap háttere
A munkafüzet védelme
Számformák
Amikor az Excel formáz
Számok formai beállítása
Számforma gombok
Előkészített számformák
Egyéni számformák
Helyiérték-jelölők
Szövegek beírása számformákba
Az adatok színének beállítása
Kerekített megjelenítés
Dátum- és időformátumok
Összefoglalás
További cellaformák
Adatok elrendezése a cellában
Igazítási gombok
Igazítás párbeszédpanel
Az adatok írási iránya
A betűformák
Betűformák az eszköztáron
Betűformázás párbeszédpanel
Formázás a cellán belül
Cellák keretezése
Háttérminta és színezés
Cellavédelem
Stílusok készítése és kezelése
Automatikus formázás
Összefoglalás
Adatokkal kapcsolatos beállítások
Cellaadatok érvényessége
Adattípus és érték meghatározása
Lista meghatározása
Feltételes formázás
A feltételes formázás törlése
Összefoglalás
Listaműveletek
Rendezés, keresés
Az adattábla elemei
A műveletek előkészítése
Az adatnyilvántartás karbantartása
Adatlisták rendezése
Adatkigyűjtés, szűrés
Egyedi szűrők beállítása
Helyezettek szűrése
Automatikus szűrés kikapcsolása
Irányított szűrés
Az irányított szűrés előkészítése
Szűrés kigyűjtési helyre
Szűrőfeltételek
Szűrés szöveg alapján
Szűrés számított feltétel alapján
Összefoglalás
Számítások a listák adataival
Adatbázis függvények
Részösszegek számítása
Kimutatás készítése
A kimutatás szerkezete
A kimutatás szerkesztése
Műveletek a sorok és oszlopok tartalmával
Számított mezők és tételek
Az adatok megjelenítési módja
A kimutatás formázása
Kimutatás több tartományból
Kimutatás-diagram
Összefoglalás
Excel adatok az Access 2000-ben
Access űrlap használata az Excelből
Az Access űrlap kezelése
Jelentés késztése
Hogyan vigyük át az adatokat az Accessbe?
Összefoglalás
Az Excel és a külvilág
A hiperhivatkozás
Mi az Internet és az Intranet?
Hiperhivatkozás
Hiperhivatkozás a munkafüzetben
Hivatkozás dokumentumon kívülre
E-mail címek csatolása?
Összefoglalás
A munkamegosztás
Megosztott munkafüzetek
Munkafüzetek megosztása
A változások követésének beállításai
A változtatások érvényesítése
Értekezlet összehívása
A kapcsolat létrehozása
Webes munka
Mentés weblapként
Mentés a webmappába
Webes vitafórum
Közvetlen levelezés
Összefoglalás
Adatok az internetről
Lekérdezés az Intranetről vagy Internetről
Weblekérdezés készítése
A lekérdezések beállításai
FTP használata
Az FTP elérés meghatározása
Rajzok, objektumok
Rajzok a táblázatban
Rajzeszközök
Rajz készítése
Alakzatok
Vonalak
Összekötő vonalak
További alakzatok
Szöveggrafikák - reklámbetűk
Rajzelemek formázása
Kitöltés és vonalformázás
Vetett árnyék
Térhatású alakzatok
Egymást fedő objektumok
Rajzobjektumok csoportba foglalása
Az alakzatok elrendezése
Összefoglalás
Űrlap objektumok
Az űrlap objektumok eszköztára
Jelölőnégyzet
Választókapcsoló
Csoportpanel
Listapanel
Számskálák
Diagramok
Diagramkészítés
A diagram részei
A diagramvarázsló használata
Diagram eszköztár
Diagram [Chart] menüpont utasításai
A diagramvarázsló lépései
A diagram forrásadatainak módosítása
A diagram helyének a meghatározása
Közelítő görbék, trendvonalak
Háromdimenziós beállítások
Összefoglalás
Diagramok formázása
Az objektumok kijelölése
Diagramterület [Chart Area]
Rajzterület [Plot Area]
Adattábla [Data Table]
Jelmagyarázat [Legend]
Értéktengely [Value Axis]
Kategóriatengely [Category Axis]
Adatsorok [Series]
Adatsor hozzárendelése a másodlagos tengelyhez
Kombinált diagram készítése
Az adatsorok sorrendjének megváltoztatása
Hibasávok megjelenítése
Adatsorok beállításai
Adatpontok kijelölése és módosítása
Összefoglalás
Diagramok használata
Kördiagram
Árfolyamdiagramok
Gyertya diagram
Tőzsdei elemzés diagrammal
XY- és buborékdiagram
Buborékdiagram
Felhasználói diagram létrehozása
Kimutatásdiagram
Nyomtatás
A nyomtatás beállításai
A nyomtatási kép megjelenítése
Nyomtatási jellemzők
Oldal [Page]
Margók [Margins]
Élőfej és Élőláb [Header/Footer]
Lap [Sheet]
Oldaltörések meghatározása
A nyomtatás
Diagramok nyomtatása
Összefoglalás
Jelentés készítése
Nézetek beállítása
Megjelenítések megőrzése
Jelentés összeállítása és nyomtatása
Összefoglalás
Függelék
Függvények ABC sorrendben
Gyakrabban használt függvények
Adatbázis
Dátum és idő
Pénzügyi
Logikai
Mátrix
Mat. és trigonom.
Statisztikai
Az Excel beállításai
Excel sablonok
Beépülő makrók
A makrók beépítése (Bővítmények)
Excel beépülők

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver