Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Excel gyakorló feladatsorok

Excel gyakorló feladatsorok

Dr.Czenky Márta:
Excel gyakorló feladatsorok


- A példaprogramok az internetr?l tölthet?k le

Megjelenés: 2010 október
ComputerBooks Kiadó
140 oldal, bolti ár: 1750,- Ft

Internetes ár (-5%): 1663,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Dr.Czenky Márta:
Excel gyakorló feladatsorok

Az Excel oktatása sok intézményben folyik, középiskolákban, főiskolákon, egyetemeken vagy tanfolyami körülmények között. A többéves oktatási gyakorlat során kialakult, hogy mi az az ismeretanyag, amit az Excel alapszintű tanítása során tanítanak. Az oktatás akkor eredményes, ha hallgatóknak a gyakorláshoz nagyszámú feladatot tudunk biztosítani.

Jelen példatár az Excel alapszintű oktatásához tartalmaz gyakorló feladatokat, melyek gazdálkodási és turizmus szakos hallgatók oktatásához készültek. Támaszkodtam a feladatok kidolgozásakor a hallgatók egyéb tárgyakból szerzett ismereteire. A példák között találhatók feladatok a mikro- és makroökonómia, a pénzügy, a vállalat-gazdaságtan, a statisztika, a valószínűségszámítás területéről.

A feladatkiírást és a számításokhoz szükséges képleteket a példatár tartalmazza, a feladatok számítógépes megoldásához a nyers táblázatok tömörített formában letölthetők a kiadó honlapjáról. A táblázatokban az adatok általában kitaláltak. A megoldásokat a példatárban találja meg az Olvasó.

A példatárat úgy állítottam össze, hogy a feladatok számítógép nélkül is megoldhatók. Minden feladatnál láthatja az Olvasó a megoldott feladatot Excel munkalapon, ezt követően megtalálja az alkalmazandó függvények leírását. A képleteket a cellahivatkozással megjelölt, kipontozott üres helyekre lehet beírni. Ez a megoldási mód talán szokatlan, bár régebben alkalmazták felvételiknél, saját gyakorlatomban pedig vizsgáztatásnál is használtam, de előnye, hogy biztos tudást igényel, tehát jó lehetőség az Olvasó tudásszintjének ellenőrzésére.

Az egyes számú feladatok a képletírást, valamint a relatív és abszolút hivatkozások használatát gyakoroltatják. Ezekben és a példatár további feladataiban is ugyanazt a számítást több sorban is el kell végezni. Minden példánál hangsúlyozom, hogy a szóban forgó cellák közül az elsőben olyan képletet szerkesszen az Olvasó, mely másolás után a többi cellában is megadja a helyes eredményt!

A második feladatok számításaiban két fontos függvényt, a HA és az FKERES függvényt kell használni. Ezt követi valamennyi feladatsornál három tesztkérdés, melyek az Excellel kapcsolatos alapvető tudnivalókat kérik számon. A hatos sorszámú feladatok a kevert hivatkozások használatával oldhatók meg. A hetes példáknál számítógépen a diagram megszerkesztése a feladat, papíron pedig a diagram alapján az adatsorokat, a beállításokat kell megadni.

Fontos területe az Excelnek a listák kezelése, rendezése, szűrése kimutatás készítése, részösszegek képzése, valamint az adatbázis függvények használata. A nyolcadik feladatok listáin adatbázis függvénnyel kell valamilyen műveletet végrehajtani, de előtte ki kell tölteni a szűréshez a feltételtáblát. Számítógépen, a feltételtábla alapján, az irányított szűrést is végre kell hajtani.A kilencedik példák célérték keresési feladatokat tartalmaznak, amiket számítógépen végrehajthat az Olvasó, ha pedig papíron oldja meg a feladatokat, akkor a célcellák és módosuló cellák hivatkozását és a célértékeket írhatja be a kijelölt helyre.Az utolsó, tízedik feladatok szintén a listakezeléssel kapcsolatosak. Kimutatásokat kell létrehozni, illetve papíron azt megadni, hogy milyen oszlopok kerülnek a kimutatás különböző területeire, valamint, hogy milyen függvényt kell használni az adatterület adatainak összesítésére.
Az utolsó fejezetben foglaltam össze azokat az ismereteket, amelyek a feladatok megoldásához szükségesek. A függelékben a példákban előforduló függvények találhatók meg argumentumokkal és az általuk végzett számítás leírásával együtt.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Dr.Czenky Márta:
Excel gyakorló feladatsorok

Előszó
Kidolgozott minta feladatsor
A. feladatsor
B. feladatsor
C. feladatsor
D. feladatsor
E. feladatsor
F. feladatsor
G. feladatsor
H. feladatsor
I. feladatsor
J. feladatsor
K. feladatsor
L. feladatsor
Megoldások
Elméleti összefoglaló
Az Excelről
Adattípusok és adatformátumok
Hivatkozások
Képletek
Konstansok
Függvények
Néhány tudnivaló a függvények használatához
Diagramok szerkesztése
Célérték keresés
Listák kezelése
Feltételtáblák megadása
Irányított szűrés
Adatbázis függvények használata
Kimutatás készítés
Függelék: Az Excel függvényei
Irodalom

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver