Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
ERP rendszerek Magyarországon a 21. században 2. kiadás - Új rendszerekkel

ERP rendszerek Magyarországon a 21. században 2. kiadás

Új rendszerekkel

Hetyei József (szerkeszt?):
ERP rendszerek Magyarországon a 21. században 2. kiadás
Új rendszerekkel

Megjelenés: 2009 június
ComputerBooks Kiadó
720 oldal, bolti ár: 9800,- Ft

Internetes ár (-5%): 9310,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Hetyei József (szerkeszt?):
ERP rendszerek Magyarországon a 21. században 2. kiadás

Ez a könyv a ComputerBooks Kiadó 1999-ben indított Menedzsment informatikai szakkönyvek sorozatának 6. kötete.

A sorozat támogatja a vállalatok, pénzintézetek, intézmények vezetőit abban, hogy szervezetük minél jobban kihasználhassa a legkorszerűbb információs rendszerek (ERP II), informatikai és kommunikációs eszközök használatának előnyeit.
Áttekintjük mindazon menedzsmentfeladatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy adott szervezet a vállalati, intézményi stratégiától eljuthasson az igényeinek és lehetőségeinek leginkább megfelelő ERP II-rendszer használatáig.

Bemutatunk számos, Magyarországon hozzáférhető, hazai támogatással bíró, korszerű, referenciákkal rendelkező ERP II rendszert (ABAS, Apolló, BMS, DataMagic, Epicor iScala, Forrás, IFS, K2D, Libra, Oracle-JDE, P@rtner.ERP, QAD, SAP, WinDirect).

A szerkesztő, az első fő fejezet szerzője és a társlektor Hetyei József, Certified Management Consultant, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakértője, a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége és a Magyar Közgazdasági Társaság tagja, senior vezetési tanácsadó.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Hetyei József (szerkeszt?):
ERP rendszerek Magyarországon a 21. században 2. kiadás

A szerkesztõ elõszava

Elméleti áttekintés

Az ERP rendszerek üzleti elõnyei és azok realizálása
Az ERP rendszerek és a szervezeti hatékonyság
Az ERP rendszerek és az értékteremtés
Az ERP rendszerek és a vállalatok irányítása
Az ERP rendszerek és a szervezeti tudás menedzselése
Információs rendszer, informatika
Az integrált vállalatirányítási információs rendszer
Standard vállalatirányítási információs rendszerek
Az ERP rendszerek fõbb komponensei
ERP – operatív folyamatokat támogató komponensek
ERP – vállalkozás-irányítási komponensek
A vállalkozások irányítása
Az ERP vállalkozás-irányítási komponensek közös jellemzõi
Adattárház (Data Warehouse), adatbányászat, üzleti intelligencia
Vezetõi információs, elemzõ, döntéstámogató rendszerek (EIS)
A stratégiai vállalatirányítási rendszerek (SEM)
Tudásmenedzsment (Knowledge Management)
ERP – e-business komponensek
Internet, extranet, intranet
Elektronikus ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM)
Az elektronikus szállítói kapcsolat- menedzsment (SRM)
Az elektronikus ellátásilánc menedzsment (eSCM)
Az elektronikus kereskedelem (e-commerce)
Az ERP rendszerek által biztosított elõnyök realizálásához szükséges menedzsment-feladatok
A vezetés három dimenziója az informatikai irányításban
Az informatikai stratégia tervezése, aktualizálása, végrehajtása
Követelmény-specifikálás, rendszer-kiválasztás
Megvalósíthatósági tanulmány készítése
Megtérülés-számítás, költség/haszon elemzés
Informatikai projektek és projektmenedzsment
A projekt
A projektmenedzsment
A projekt elõrehaladásának kontrollja
A projekt-minõségbiztosítás
Projekt-audit
Projektkockázat-kezelés
Projekttervezést, irányítást támogató technikák
A projektmenedzser
Projektvezetési módszertanok
A projektek irányítását támogató szoftverek, rendszerek
Humán változáskezelés
Az üzleti folyamatok újjászervezése (BPR)
Az értékteremtõ lánc
Üzletifolyamat-elemzés és -modellezés
Az üzleti folyamatok menedzselése
Szoftver-támogatás
Alkalmazások integrálása (EAI)
Az integrált programcsomagok
Az alkalmazásintegráció
Az új, integrált modell és infrastruktúra
Az informatikai irányítás és -kontroll
Az informatikai kockázatkezelés és biztonság
Kockázat-felmérés, -elemzés
Informatikai biztonsági szabályozás
Vírusvédelem, internetes behatolás- és határvédelem
A katasztrófa-elhárítási terv (DRP)
Az üzletfolytonosság, mûködési folytonosság biztosítása (BCP)
Az informatikai biztonság és az informatika-irányítás kapcsolata
Informatikai szolgáltatások, szolgáltató informatika
Szolgáltató informatika
Áttérés a szolgáltatás-központú informatikai modellre
Informatikai kiszervezés
Outsourcing
Hosting
Alkalmazás-szolgáltatás (ASP: Application Service Providing)
Az ASP alkalmazási területei
A kiszervezés és az ERP-rendszerek használata
A szoftver értéke a vállalatok, intézmények számára
Irodalom (az Elméleti áttekintés című fejezethez)

ERP rendszerek bemutatása

abas Business Software

integrált vállalatirányítási rendszer
Az abas Business Software áttekintése
Az abas Business Software – részletes bemutatás
Az abas fõbb funkciói
Kimutatások készítése, prezentálása, kiértékelése
Az alapvetõ funkciók
A mûszaki paraméterek jegyzéke, tartalék sablon, szelekciós sablon
Rendszerkezelés
Listák és kiértékelések
Az abas ERP fõbb moduljai
Diszpozíció
Gyártás
Elõkalkuláció
Pénzügyi könyvelés
Tárgyieszköz-könyvelés
A Corridor Controlling
EDI (Elektronikus adatcsere)
abas Business Software – információtechnológiai jelemzõk
Többrétegû szoftver-architektúra
Nyitott interfészek más IT rendszerrel történõ összekapcsolódásra
Az abas Business Software informatikai környezete
A rendszer implementációja
A rendszer implemntációját követõ idõszakra vonatkozó szolgáltatások
Helyszíni vevõszolgálat
További lehetõségek
Az abas Business Software referenciái

BMS
Business Management System
A BMS rendszer áttekintése
A BMS modulok bemutatása
e-Kereskedelem (B2B)
e-Kereskedelem (B2C)
CRM (Customer Relationship Management)
Értékesítés
Beszerzés
Készletgazdálkodás
Raktárirányítás
Termelésirányítás
Munkalap-elszámolás
Gépjármû-munkagép modul
Humánerõforrás-gazdálkodás
Pénzügy – számvitel
Eszközgazdálkodás
Controlling
Projektmenedzsment
Vezetõi információs rendszer
A BMS szoftver üzemeltetési környezete
A rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások, támogatás
Implementációs módszertan, támogatás
A bevezetést követõ idõszakra nyújtott szolgáltatások
A BMS szoftver (fõbb) referenciái

A DataMagic
integrált vállalatirányítási rendszer
A DataMagic rendszer általános jellemzõi
A DataMagic részletes bemutatása
Rendelések modul
Készlet modul
Pénzügy modul
Fõkönyv modul
Tárgyieszköz modul
Termelés modul
Kontrolling modul
Ingatlanfejlesztési modul
Kiskereskedelmi modul
MLM (Multi Level Marketing) modul
Webshop
Webrendelés modul
Iktatás modul
Bér modul
Cégcsoport (holdingszervezetek) kezelése
További modulok, funkciók
A DataMagic rendszer informatikai környezete
Fejlesztõi környezet
Hardver és szoftver igények
Kommunikáció
A DataMagic rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások
Implementációs módszertan
A DataMagic rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások
A DataMagic rendszer fõbb referenciái

Az iScala vállalatirányítási rendszer

iScala – átfogó bemutatás
Az iScala piaca – felhasználók jellege szerint
Az iScala piaca – cégméret szerint
Modulok és kapcsolatuk
Vállalati folyamatok
Kezelés, használat
Az Epicor Software Hungary Kft.
Az Epicor Software Corporation
iScala – részletes bemutatás
Üzleti intelligencia
Pénzügy – számvitel
Bérelszámolás
Rendelés, számlázás, anyaggazdálkodás
Raktármenedzsment
CRM – ügyfélkapcsolatok menedzselése
Gyártás
Projektmenedzsment
Szerviz és karbantartás
Szerzõdésmenedzsment
Lízing és bérleti szerzõdések
Jutalékelszámolás
Webáruház (Storefront)
Dokumentum menedzsment (DocLink)
Kapcsolatkezelõ modul (Service Connect)
Information Worker
Epicor Portal
Az iScala informatikai környezete
Operációs rendszer és adatbázis-kezelõ, installálás és hardver
Fejleszthetõség
Biztonság, jogosultságkezelés, SOX
Licencek
iScala – szolgáltatások, támogatás
Rendszerbevezetés, tanácsadás
Hotline szolgáltatás és frissítések
További szolgáltatásaink
iScala referenciák
A Forrás-SQL
integrált gazdálkodási/ügyviteli informatikai rendszer
A Forrás-SQL átfogó bemutatása
Rendszerábra rövid szöveges magyarázata
A Forrás-SQL részletes bemutatása
Pénzügyi modul
Fõkönyvi modul – Adatok rögzítése, feladások fogadása
Eszköz modul
A Forrás-SQL rendszer informatikai környezete
A Forrás-SQL strukturális felépítése
A Forrás-SQL rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások, támogatás
Éves szoftverkövetés
Éves jogszabálykövetés
Web-helpdesk támogatás
Kiemelt szupport támogatás
Implementációs módszertan
A Forrás-SQL rendszer fõbb referenciái

Az IFS Applications™
integrált vállalatirányítási (ERP) rendszer
Az IFS Applications rövid története
Az IFS Applications áttekintése
Az IFS Applications fõbb komponenseinek ismertetése
IFS Keresztfunkcionális komponensek
IFS Pénzügy-számvitel
IFS Humán erõforrás
IFS Értékesítés és szolgáltatás
IFS Mûszaki fejlesztés
IFS Termelésirányítás
IFS Disztribúció
IFS Karbantartás
IFS Üzletmenet-támogatás
IFS Applications architektúra és technológia
IFS szolgáltatásközpontú komponens architektúra
Az architektúra technológiai megvalósítása
Felhasználói felületek
Jelentéskészítés és elemzés
Biztonság
Az IFS Applications rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások
Az IFS Applications rendszer bevezetése
IFS Fejlesztés
Az IFS Applications rendszer támogatása
Az IFS Applications rendszer referenciái
Fõbb hazai IFS Applications referenciák
Néhány nemzetközi IFS Applications referencia

A K2D vállalatirányítási rendszer
A K2D rendszer átfogó bemutatása
A K2D moduláris felépítése
Újgépjármû-értékesítés
Használtgépjármû-értékesítés
Szerviz
Alkatrész-értékesítés
Raktárkezelés
Pénzügy, Fõkönyv
Feladatkezelõ
CRM (ügyfélkapcsolat-kezelés)
Döntéstámogató rendszer (DTR)
A K2D rendszer megvalósítási környezete
Egységes adatbázis
Naprakészség
Archiválás
Interfészek
A szerver üzemeltetése
Grafikus fejlesztõ eszköz
Jelentéskészítõ eszköz
Dokumentáció
Felhasználóbarát felület
Paraméterezhetõség
Biztonság
Adatbázis védelme
Mentések
Jogosultsági hierarchia
A K2D rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások
Beveztésmódszertan a K2D rendszerhez (BPR)
K2D szolgáltatások a bevezetés után
A K2D rendszer fõbb referenciái

A LIBRA3s

integrált vállalatirányítási rendszer
A Libra3s rövid áttekintése
Libra3s rendszer moduláris felépítése
Felhasználási területek
Részletesen a Libra3s moduljairól
Pénzügyi-számviteli funkciók
Kereskedelem – logisztika funkciók
Vezetõi információk
Kiegészítõ funkciók
A Libra3s rendszer informatikai környezete
Bevezetési támogatás, kapcsolt szolgáltatások
Bevezetési tanácsadás és támogatás
Rendszer-üzemeltetési támogatás
Jogszabálykövetés
Folyamatos fejlesztés
Szoftverbérlet
ASP (Application Service Provider – Alkalmazás Szolgáltató Központ)
Pályázati lehetõségek
A Libra Szoftver Zrt.
Referenciák

A LIBRA6i
integrált vállalatirányítási rendszer
A Libra6i rövid áttekintése
A Libra6i rendszer moduláris felépítése
Felhasználási területek
A Libra6i részletes bemutatása
Pénzügyi – számviteli funkciók
Kereskedelmi – logisztikai funkciók
Vezetõi információk
Szakmai rendszerek
Kiegészítõ funkciók
A Libra6i rendszer informatikai környezete
Bevezetési támogatás, kapcsolt szolgáltatások
Bevezetési tanácsadás és támogatás
Rendszer-üzemeltetési támogatás
Jogszabálykövetés
Folyamatos fejlesztés
Szoftverbérlet
ASP (Application Service Provider – Alkalmazás Szolgáltató Központ)
Pályázati lehetõségek
Referenciák

Az Oracle JD Edwards EnterpriseOne
vállalatirányítási rendszere
Az Oracle JD Ewdards EnterpriseOne rendszer szolgáltatásai
Logisztika-disztribúció
Termelésirányítás
Projektkezelés
Pénzügy, számvitel
Kiterjesztett megoldások
Információtechnológiai háttér
Futtatókörnyezetek, skálázhatóság
Rendszerintegráció
Felhasználói felület, munkaállomások
Rendszer-bevezetési, támogatási szolgáltatások
Bevezetési módszertanok
Oracle terméktámogatási szolgáltatások
Felhasználók, referenciák
Hazai JD Edwards referenciák

P@rtner.ERP
integrált vállalatirányítási rendszer
A P@rtner.ERP integrált vállalatirányítási rendszer általános bemutatása
A P@rtner.ERP integrált vállalatirányítási rendszer részletes bemutatása
A rendszer fõbb moduljai
A P@rtner.ERP integrált vállalatirányítási rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások
A bevezetés módszertana
A bevezetést követõ szolgáltatások
A Pannon Szoftver Stúdió
A Rendszer fõbb referenciái

A QAD Enterprise Application (korábban MFG/PRO)
integrált vállalatirányítási rendszer
Kinek ajánljuk a QAD Enterprise Applications rendszert?
Minõségirányítás, minõségbiztosítás, irányelvek
Iparági megoldások
Jármûipar, autóipari beszállítók
Élelmiszeripar (tej-, hús-, gabona-, malom-, sütõipar)
Elektronika (komponensgyártás és összeszerelés)
Disztribúció, kis- és nagykereskedelem
Szerszám- és gépipar
Vegyipar és mûanyagipar
Fémipar és acélipar
Gyógyszeripar, orvostechnika
Fa- és bútoripar
Papíripar
Javító-, karbantartó, felújítótevékenység
A QAD Enterprise Applications funkcióinak részletes bemutatása
A QAD Enterprise Applications alapvetõ jellemzõi
QAD Vevõkezelés (Customer Management)
Ajánlatok
Vevõi rendelések
Értékesítési elemzések
Konfigurált termékek
Rendelkezésre álló mennyiség
Konténerkezelés
Vevõütemezések
Vállalati anyagátvitel
Szállítási teljesítmény
QAD CRM (Customer Relationship Management – Ügyfélkapcsolat-kezelés)
Sales Force and Marketing Automation (SAM) – Értékesítés és marketing automatizáció
Demand Management – Kereslet-menedzsment
QAD Customer Self Service
QAD Trade Management (Kereskedelmi menedzsment)
QAD Advanced Pricing Management
QAD Configurator (Konfigurátor)
QAD Manufacturing (Gyártás)
Gyártmánystruktúra
Gyártási mûvelettervek/munkaközpontok
Formula/Folyamat
Konfigurált termékek
Költségmenedzsment
Termékmódosítások kezelése
Termeléstervezés
Termékvonal-tervezés
Elõrejelzés
Legfelsõ szintû ütemezés
Erõforrás-tervezés
Anyagszükséglet-tervezés
Kapacitástervezés
Termeléskövetés
Készletellenõrzés
Leltárkészlet
Munkarendelések
Minõségbiztosítás
Mûhelyszintû irányítás
Erõforrás-kihelyezés. Alvállalkozói szerzõdések
Lot szám/Sorozatszám nyomon követése
Vonalkódok és RFID
QAD Lean Manufacturing
QAD Just In Time tervezés
QAD Planner
QAD Production Scheduler – Gyártásütemezés
QAD PRO/PLUS
QAD Product Information Management (QAD PIM – Termékinformáció-menedzsment)
QAD EAM – Enterprise Asset Management (Eszközkarbantartás)
QAD Logisztika
Beszerzés
Szállítói teljesítmény
Minõségbiztosítás
QAD Raktárirányítás (QAD Warehousing)
QAD EDI eCommerce (Electronic Data Interchange – Elektronikus adatcsere – Elektronikus kereskedelem)
QAD Ütemtervezés (QAD Release Management)
QAD Konszignációs készletek kezelése (QAD Consignment Inventory)
QAD Szállításmegjelenítés (QAD Supply Visualization)
QAD Ellátási Lánc Tervezés (QAD Supply Chain Planning)
QAD Szállítmányoztatás Kezelés (QAD Transportation Management System)
QAD Adat-szinkronizációs Interfész (QAD Data Synchronization Interface)
QAD Pénzügy
Fõkönyv
Devizakezelés
Vevõi folyószámla
Szállítói folyószámla
Pénzkezelés
Költségkezelés
Áfabevallás modul
QAD Pénzügyi elemzõ (Financial Analyzer)
QAD Tárgyi eszköz (QAD Fixed Assets)
QAD Teljes körû belsõ ellenõrzés (QAD Enhanced Controls)
QAD Logisztikai könyvelés (Logistics Accounting)
Vezetõi döntéstámogatás
A QAD Enterprise Applications rendszer informatikai környezete
Operációs rendszerek
Felhasználói felület
Webes megoldások
Kapcsolódás más rendszerekhez, eszközökhöz
Több fizikai adatbázis kezelése
Biztonság
A QAD Enterprise Applications rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások
Rendszerkövetés
A QAD Enterprise Applications rendszer fõbb (hazai, külföldi) referenciái

Az SAP ERP rendszer
Az ERP rendszer a „vállalat szíve”
Az SAP ERP elsõ korszaka – R/2, R/3 rendszer
Egy új rendszer szükségessége
Az R/3 korszak vége – az SAP új ERP megoldása
Mit nyújt az SAP ERP megoldása?
Teljes körû vállalatirányítás – elemzések
Folyamatos innováció – SAP ERP Financials
Személyügyi kérdések – Emberierõforrás-menedzsment
Nemzetközi személyzetmenedzsment
ERP a kezdetektõl – Operatív menedzsment
Üzleti utazások lebonyolítása – vállalati szolgáltatások
Integráció – folyamatosan reflektorfényben
Az üzleti folyamatok integrációja
Az integrált rendszer technológiai platformja
SAP ERP – rendszerbevezetés, folyamatos támogatás
SAP ERP – hardver, szoftver platformok
SAP, SAP Magyarország
Az SAP-ról
Az SAP Hungary Kft.-rõl
SAP ERP – referenciák
Magyarországi referenciák
Nemzetközi referenciák

A sERPa 3.0
integrált vállalatirányítási rendszer
A sERPa áttekintése
sERPa rendszer áttekintõ ábrája
A sERPa által támogatott üzleti folyamatok rövid összefoglalása
A sERPa részletes bemutatása
Pénzügyi modulok
Könyvelési modulok
Logisztikai modulok
Iparági modulok
Egyéb adminisztrációs modulok
A rendszer informatikai környezete, a támogatott platformok
Informatikai háttér
A verziófrissítések technológiája
A rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások, támogatás
Implementációs módszertan
A bevezetést követõ idõszakra (rendszerhasználat) vonatkozó szolgáltatások
A ProgEn Kft.
A sERPa rendszer fõbb referenciái

A Visual Apolló
integrált ügyviteli és vállalatirányítási rendszer
Visual Apolló rendszer – áttekintés
Kiknek készült, kiknek ajánlott a Visual Apolló rendszer?
A Visual Apolló rendszer múltja és a jelene
A Visual Apolló rendszer jövõképe
A Visual Apolló rendszer funkciói
Közös törzsadatok
A Visual Apolló back-office moduljai
A Visual Apolló rendszer front-office moduljai
További funkciók, szolgáltatások
A Visual Apolló rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások
A Visual Apolló rendszer informatikai környezete
A Visual Apolló rendszer referenciái

A WinDirect
vállalatirányítási rendszer
A WinDirect rendszer átfogó bemutatása
A WinDirect részletes bemutatása, leírása
Kereskedelem
Beszerzés
Értékesítés
Készletgazdálkodás
Termelésirányítás
Minõség-ellenõrzés
Munkafolyamatok (workflow) irányítása
Szerviz
Projektmenedzsment
Pénzügy
Fõkönyv, kontrolling
Testre szabást segítõ eszközök
A WinDirect és a Web(áruház)
Mobileszközök
Nyomdász
Közmû
Iratkezelés, dokumentumkezelés
A WinDirect rendszer informatikai környezete, a támogatott platformok
A WinDirect rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások, támogatás
Implementációs módszertan, támogatás (a bevezetés fõbb lépései, az implementációs projekt fõbb szakaszai)
A bevezetést követõ idõszakra (rendszerhasználat) vonatkozó szolgáltatások (pl. jogszabálykövetés, szoftverkövetés, verziófrissítés, hot-line/helyszíni support)
A WinDirect rendszer fõbb referenciái

Vissza a lap tetejére