Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
C# - Együtt könnyebb a programozás - .NET programozás C# nyelven - Fejlesztés Visual C# 2008 rendszerben - OOP Objektum-Orientált Programozás

C# - Együtt könnyebb a programozás

.NET programozás C# nyelven - Fejlesztés Visual C# 2008 rendszerben - OOP Objektum-Orientált Programozás

Benk? Tiborné - Tóth Bertalan:
C# - Együtt könnyebb a programozás
.NET programozás C# nyelven - Fejlesztés Visual C# 2008 rendszerben - OOP Objektum-Orientált Programozás

CD - melléklet - a könyvhöz CD melléklet tartozik

Megjelenés: 2008 szeptember
ComputerBooks Kiadó
oldal, bolti ár: 3200,- Ft

Internetes ár (-5%): 3040,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Benk? Tiborné - Tóth Bertalan:
C# - Együtt könnyebb a programozás

Sokan mondják, hogy programozni könnyű! Még többen hangoztatják, hogy nehéz a programozás! Kinek adjunk igazat? A legbölcsebb amit tehetünk, hogy mindkét tábornak igazat adunk, hangsúlyozva, hogy a programkészítés nehézségi foka nagyon sok mindentől függ.

Vegyünk például egy egyszerű sorösszeg-számítást. Ha assembly nyelven (netalán gépi kódban) kell a feladatot megoldanunk, az bizony nem könnyű. Ha azonban valamilyen magas szintű nyelvet használhatunk, néhány kódsor az egész. Amennyiben egy program grafikus felhasználói felületét teljes mértékben magunknak kell megvalósí­tani, az kemény programozói feladat. A megoldás könnyebbé tehető, ha igénybe ve­hetjük valamilyen grafikus programkönyvtár függvényeit, azonban még ekkor is sokat kell dolgoznunk. Ha azonban rendelkezésünkre áll egy grafikus programelemeket, komponenseket tartalmazó osztálykönyvtár, a feladat akár egyetlen programsor meg­írása nélkül elvégezhető.
Valahogy így van ez az összes Windows alá készített fejlesztőeszközzel. Például, a .NET Keretrendszer biztosít számunkra egy gazdag osztálykönyvtárat, egy biztonságos futási környezetet, valamint egy sor programozási nyelvet. A Visual Studio meg­felelő verziója pedig a programkészítés folyamatához nyújt hathatós segítséget. Ter­mészetes választás a fenti lehetőségek teljes kiaknázásához a C# nyelv, amely a .NET rendszer belső fejlesztői nyelve is egyben.

A programozás nehézségének szubjektív vetületei is vannak, hisz aki gyakorlott egy adott feladat programozásában, az minden nehézség nélkül megold egy újabb, hasonló feladatot. Hogyan tegyünk szert programozási gyakorlatra? A válasz igen egyszerű, készítsünk minél több programot, a legkülönfélébb alkalmazási területeken.

A könyv, amelyet a kezében tart, bizonyos szempontból a programozási tapasztalat, gyakorlat megszerzéséhez nyújthat hathatós segítséget. A könyv előkészítésénél feltételeztük, hogy az Olvasó már programozott valamilyen nyelven, és tisztában van a programozás alapvető fogalmaival (változó, típus, alprogram stb.) A C# nyelv ismertetése során erre építettünk, és inkább a példákon keresztüli tanítást tartottuk szem előtt. Ennek során azonban külön figyelmet szenteltünk a feladatok objektum-orientált felfogásban történő megoldásának.

A könyv 10 papírra nyomtatott és 4 elektronikus fejezetből épül fel, melyek a CD-mellékleten kaptak helyet. Az első 9 fejezet egyszerű példák segítségével ismerteti meg az Olvasót a C# nyelv alapjaival. Terjedelmi korlátozások miatt messze nem törekedtünk a teljességre, azonban egy erős alapot igyekszünk adni a C#fejlesztésekhez. Mivel itt elsősorban magára a nyelvre koncentráltunk, a példaprogramok kizárólag szöveges felhasználói felülettel rendelkező konzolalkalmazások (Console Application).

A 10. fejezet, miután bemutatta a Visual C# Express Edition eszköz használatát, grafikus felületű programok (Windows Forms Application) készítéséhez nyújt segítséget. Először a C# nyelv alapjainak gyakorlását segíti példaprogramokkal, majd pedig kitér a menüs, grafikát megjelenítő alkalmazások készítésére, valamint a fájlok kezelésére.

Az elektronikus formában rendelkezésre álló 11. fejezet különböző matematikai algoritmusok C# nyelvű megvalósításaival ismerteti meg az Olvasót. Az elektronikus füg­gelék pedig sok hasznos összefoglaló táblázatot, leírást tartalmaz.

Végezetül néhány szó a CD-mellékletről, melynek részletes leírása elolvasható a könyv tartalomjegyzéke után. A CD-lemezen a könyv példaprogramjai és az elektronikus fejezetek mellett helyet kapott a tanultak felmérését és értékelését végző teszt­program. A könyv példáin kívül további gyakorló feladatok kiírását és megoldását is megta­lál­juk itt. Külön kiemeljük a 10. fejezet speciális, óravázlatokra bontott feldol­gozását, mely gyakorlati alapját képezheti a C# nyelv tanórákon történő oktatásának.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbán Dániel mérnök-informatikus, Ferrari Dante László villamosmérnök és Takács Árpád gépészmérnök hallgatóinak, akik a könyv fejezeteit átolvasva hasznos tanácsokkal segí­tették az elmondottak véglegesítését. Ugyancsak köszönjük nekik a példaprogramok kidolgozásához, teszteléséhez nyújtott hathatós segítségüket.

A Szerzők

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Benk? Tiborné - Tóth Bertalan:
C# - Együtt könnyebb a programozás

A CD-melléklet tartalma

A CD-lemez automatikusan induló kezelőfelülete, amely segíti az eligazodást az egyes könyvtárak tartalmával kap­cso­latosan ( Fontos.exe).

\Adobe Reader
Az  Adobe® Reader® magyar nyelvű változatának telepítő állománya  operációs rendszer alá. Más rendszerek alatt működő és más nyelvű verziók ingyenesen letölthetők a www.adobe.com vagy a www.adobereader.com ol­dalról.

\eKonyv
A könyv elektronikus formátumú (PDF) fejezetei (11, F1, F2 és F3), melyek olva­sásához szükséges, hogy az Adobe® Rea­der® program telepíve legyen a számítógépünkön (\Adobe Reader könyvtár vagy www.adobereader.com).

\GyakorloFeladatok
A C# programozási gyakorlat megszerzését segítő, önálló feldolgozásra szánt feladatok kiírásai, valamint a megoldások C# forrásállományai. (A forrásprogramokat – fordítás előtt – a merevle­mezre kell másolni, például a  Telepit.exe alkalmazás segítségével.)

\KonyvPeldak
A könyvben szereplő feladatkiírásokhoz tartozó megoldások teljes C# programjai. (A forrásprogramokat – fordítás előtt – a merevlemezre kell másolni, például a  Telepit.exe alkalmazás segítségével.).

\Info
A CD-melléklet tartalmával kapcsolatos további információk

\OraVazlatok
A könyv 10. fejezetéhez kapcsolódó, a C# nyelv oktatását segítő, PDF-formátumú óravázlatok.

\Telepit
A forrásprogramokat a merevlemezre másoló, önálló alkalmazás ( Telepit.exe).

\Teszt
A C# nyelv önálló tanulását, valamint a tanultak visszakérdezését, ellenőrzését segítő, Windows alatt működő elektronikus teszt ( Teszt.exe).

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver