Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Adatmodellezés példatár

Adatmodellezés példatár

Dr.Czenky Márta:
Adatmodellezés példatár


- A példaprogramok az internetr?l tölthet?k le

Megjelenés: 2010 augusztus
ComputerBooks Kiadó
134 oldal, bolti ár: 1800,- Ft

Internetes ár (-5%): 1710,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Dr.Czenky Márta:
Adatmodellezés példatár

A könyv előszava

Az adatbázis-kezelés tanításának egyik fő témaköre az adatmodellezés. Ez a témakör foglalkozik a különböző adatmodellek, mint egyed-kapcsolat, relációs, objektum-orientált, objektum-relációs főbb jellemzőivel. A témakör ismerete elengedhetetlen az adatbázis-tervezés, sőt az adatbázis műveletek végrehajtása során is.

Sok éve tanítom az adatbázis-kezelést egy féléves, heti két órás kurzusban nem informatika szakos, elsősorban gazdálkodási és gépészmérnök hallgatóknak. Az ő képzésük gyakorlatorientált, kitűzött cél, hogy a megfelelő elméleti ismeretek elsajátítása után a félév végére kisebb adatbázisokat meg tudjanak tervezni, majd az adatbázist számítógépen is létre tudják hozni, illetve végre tudják hajtani a különböző adatbázis műveleteket, lekérdezéseket.

A felsorolt adatmodellek közül az adatbázis-kezelés kurzusban csak az egyed-kapcsolat és a relációs modellt tanítjuk. A megfogalmazott cél elérése érdekében e témakörökben közel 50 elméleti kérdést és 250 gyakorlati feladatot dolgoztam ki, melyeket hallgatóim a Moodle e-learninges oktatórendszerben érnek el. Hatékonyan segítik ezek a kérdések az ismeretek elsajátítását, a zárthelyi dolgozatra való felkészülést, a jobb adatmodell tervezést. Ezeket a kérdéseket most e könyvben közreadom, hogy azoknak a hallgatóknak és Olvasóknak is rendelkezésére álljanak, akik nem érik el a számítógépes oktatórendszert.

A kérdéseket és a feladatokat a témakörök szokásos tanítási sorrendjében gyűjtöttem össze. Háromfajta kérdéstípussal találkozik az Olvasó. A leggyakoribb a feleletválasztós kérdés, ahol a megadott válaszok közül kell a helyeseket kiválasztani. A párosító kérdéseknél két megadott oszlop elemeit, például fogalmak és definícióik, kell egymáshoz rendelni. A harmadik esetben a feladat a helyes válasz beírása a kipontozott helyre.

A könyv első fejezete elméleti kérdéseket, a további fejezetek pedig gyakorlati feladatokat tartalmaznak.

Az adatmodellezés alapja a valós világ dolgai közül az úgynevezett modellezési alapfogalmaknak, mint egyed, egyedhalmaz, kapcsolat, tulajdonság stb. a felismerése, tulajdonságaiknak és a köztük lévő kapcsolatoknak a meghatározása, egymáshoz rendelésük. A második fejezet feladatai erre vonatkoznak.

A harmadik fejezet kérdései a relációs modellhez kapcsolódnak. Rákérdezek a táblázatok tulajdonságainak ismeretére, arra, hogy mit ír le egy táblázat, milyen típusú egy adatmodellel leírt kapcsolat. Az Olvasó teendője továbbá kisebb táblázatokban az elsődleges kulcs meghatározása, az adatmodell racionalizálása táblázatok összevonásával. A fejezet végén a relációs műveletek közül az összekapcsolási műveletek ismeretét ellenőrizheti az Olvasó egy-egy feladattal.

Az egyed-kapcsolat modell elméleti adatmodell, de mivel egyértelműen átírható más adatmodellekbe, például relációsba, jól használható a tervezésnél. A negyedik fejezet elsősorban kész E-K diagramok értelmezésével, relációs modellbe történő átírásával kapcsolatos kérdéseket tartalmaz, de a fejezet végén diagramkészítési feladatok is megtalálhatók.

A relációs modell fontos tervezési módszere a normalizálás. Az ötödik fejezet a táblázatokban fennálló funkcionális és többértékű függőségek felismerésére vonatkozó kérdések mellett olyan feladványokat tartalmaz, melyek a normalizálás egyes lépéseit gyakoroltatják. A kérdések között megtalálhatók a lezártak és elsődleges kulcsok meghatározására, a táblázatok normalizáltsági fokának felismerésére, a táblázatok szétbontására vonatkozó feladatok.

A hatodik fejezet nyolc feladatsora végigköveti egy-egy táblázat normalizálásának teljes folyamatát.

Egy táblázatban fennálló függőségeket grafikusan, diagramon is lehet ábrázolni. Ezen függőségi diagramok alapján a normalizálás is elvégezhető. A hetedik fejezet függőségi diagramok olvasásával és értelmezésével, a normalizálás során keletkező adatmodell felírásával kapcsolatos kérdéseket tartalmaz. A fejezet végén diagramkészítési feladatokat talál az Olvasó.

A nyolcadik fejezetben helyeztem el a feladatok megoldásait. A könyv végén egy rövid elméleti összefoglaló található az ismeretek felelevenítésére, mely elsősorban definíciókat tartalmaz magyarázat nélkül. Nem elégséges ez a fejezet az adatmodellezési ismeretek, a tervezési módszerek megtanulásához. Ez utóbbihoz a ComputerBooks Kiadónál megjelent "Adatmodellezés, SQL és Access alkalmazás, SQL Server és ADO" című könyvemet ajánlom.

Sok sikert kívánok a feladatok megoldásához!

Budapest, 2010. augusztus

a Szerző

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Dr.Czenky Márta:
Adatmodellezés példatár

Előszó

Jelölések

Elméleti kérdések

Modellezési fogalmak

Adatmodellek

Relációs modell

Függőségek

Normalizálás

Modellezési alapfogalmakhoz köthető feladatok

Modellezési alapfogalmak felismerése

Kapcsolatok és tulajdonságaik

Tulajdonságok jellemzői

Kapcsolatot jellemző tulajdonságok

Tulajdonságok egyedhalmazokhoz és kapcsolatokhoz rendelése

A relációs modellhez kapcsolódó feladatok

Táblázatok tulajdonságai

Mit ír le a táblázat?

Kapcsolat típusának meghatározása

Elsődleges kulcs meghatározása

Táblázatok összevonása

Összekapcsolási műveletek

Egyed-kapcsolat modellezés körébe sorolható feladatok

Diagramértelmezési és átírási feladatok

E-K diagram készítési feladatok

Függőségek és normalizálás feladatai

Függőségek felismerése

Lezártak és elsődleges kulcs meghatározása

Normalizáltság fokának felismerése

Táblázatok szétbontása

Normalizálási feladatsorok

1. feladatsor

2. feladatsor

3. feladatsor

4. feladatsor

5. feladatsor

6. feladatsor

7. feladatsor

8. feladatsor

Függőségi diagramokkal kapcsolatos feladatok

Függőségi diagramok értelmezése

Függőségi diagram készítési feladatok

Megoldások

Elméleti kérdések

Modellezési alapfogalmakhoz köthető feladatok

Relációs modellhez kapcsolódó feladatok

Egyed-kapcsolat modellezés körébe sorolható feladatok

Függőségek és normalizálás feladatai

Normalizálási feladatsorok

Függőségi diagramokkal kapcsolatos feladatok

Elméleti összefoglaló

Modellezési alapfogalmak

Adatmodellek

Relációs modell

Egyed-kapcsolat modell

Függőségek

Normalizálás

Függőségi diagramok

Irodalom

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver