Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Word 2000 kezd?knek és haladóknak - II. kötet

Word 2000 kezd?knek és haladóknak - II. kötet

Ger? Judit:
Word 2000 kezd?knek és haladóknak - II. kötet


Megjelenés: 2000 szeptember
ComputerBooks Kiadó
395 oldal, bolti ár: 3499,- Ft
Akciós ár: 1000,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Folytatva az első kötet hagyományait, egy-egy fejezet Önálló téma.
Így változatlanul használhatja a könyvet tankönyvként és kézikönyvként egyaránt.
Ez utóbbihoz nyújt segítséget a könyv végén található, a két kötethez
tartozó közös tárgymutató.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

BEKEZDÉS- ÉS KARAKTERSTÍLUSOK, SABLONOK (STYLE, TEMPLATE)
Bevezető a stílusokhoz
Bevezető a sablonokhoz
"Gyári" stílusok
Stílus hozzárendelése a bekezdésekhez
Stílus hozzárendelése egér segítségével
Stílus rendelése bekezdéshez párbeszédpanel segítségével
Címstílusok (Heading)
Címstílus rendelése bekezdéshez gépeléskor automatikusan
Címstílus bekezdéshez rendelése billentyű-kombinációval
Stílusjellemzők megtekintése
Stílusnevek megjelenítése
Stílus tulajdonságainak módosítása
Stílus-jellemzők megváltoztatása tanítással
Stílus-jellemzők megváltoztatása párbeszédpanel segítségével
Billentyű-kombináció rendelése a stílushoz
Új stílus létrehozása
Új stílus létrehozása a Formázás eszköztár segítségével
Új stílus létrehozása párbeszédpanel segítségével
Stílusok törlése
Stílusok átvétele másik dokumentumból, illetve sablonból, a Szervező (Organizer) használata
Karakterstílus (Betűformátum - Character Style)
Karakterstílus létrehozása
Karakter-stílusok megszüntetése
A karakter és a bekezdés stílus kapcsolata
Hiperhivatkozások formátuma

SABLONOK; VARÁZSLÓK (TEMPLATE; WIZARD)
A sablonok tartalma
Dokumentum létrehozása sablonra alapozva
A sablonok helye
Sablonok módosítása
Sablonok megnyitása
Sablon módosítása dokumentumból
Sablonok készítése
Sablon készítése sablonból
Sablon készítése dokumentumból
Egy sablon háromféleképen csatlakozhat egy dokumentumhoz
Sablon utólagos hozzárendelése egy dokumentumhoz
Globális sablon
Varázslók (Wizard)

STÍLUSTÁR; TÉMA; AUTOMATIKUS FORMÁZÁS (STYLE GALLERY; THEME; AUTOFORMAT
Téma (Theme)
Stílustár (Style Gallery)
Automatikus formázás (AutoFormat)
Automatikus formázás paramétereinek beállítása
Az Automatikus formázás végrehajtása

VÁLTOZÁSOK KÖVETÉSE; MEGJEGYZÉSEK; DOKUMENTUMVÉDELEM (TRACK CHANGES; COMMENTS; PROTECT DOCUMENT)
Változások követésének bekapcsolása
Változások követésének bekapcsolása az állapotsor kapcsolójával
Változások követésének bekapcsolása billentyű-kombinációval
Változások követésének bekapcsolása menüből
Változások követésének bekapcsolása eszközsorból
Írás, szerkesztés bekapcsolt korrektúra jeleknél
Javítások elfogadása, elvetése
Korrektúrajelek beállításai
Dokumentumok összehasonlítása
Dokumentumok egyesítése
Megjegyzések
Megjegyzések beillesztése
Megjegyzések megtekintése
Megjegyzések szerkesztése
Hangos megjegyzés
Megjegyzések megtekintése a lektoronként
Megjegyzések nyomtatása
A dokumentumvédelem

KERESÉS, CSERE (FIND, REPLACE)
Keresés (Find)
Szöveg keresése
A keresőablak kapcsolói
Formátum keresése
Szöveg és formátum együttes keresése
Speciális karakterek keresése
Behelyettesítéssel (Use wildcards)
Csere (Replace)

TÁBLÁZATOK I. (TABLE)
Táblázat létrehozása
Táblázat létrehozása párbeszédpanel segítségével
Táblázat létrehozása ikon segítségével
Táblázat létrehozása rajzolással
Táblázat létrehozása szövegből
Táblázat létrehozása automatikusan, beíráskor
Mozgás, kijelölés a táblázatban
Mozgás, kijelölés a táblázatban billentyű-kombináció segítségével
Kijelölés a táblázatban menü segítségével
Mozgás, kijelölés a táblázatban egér segítségével
Táblázatok automatikus formázása
Sorok oszlopok, cellák beszúrása
Sorok, oszlopok, cellák törlése
Sorok, oszlopok, cellák mozgatása, másolása
Oszlopszélesség és sormagasság meghatározása
Oszlopszélesség állítása egérrel
Sormagasság állítása egérrel
Oszlopszélesség állítása párbeszédpanelen
Sormagasság állítása párbeszédpanelen
Azonos sormagasság és oszlopszélesség
Az egész táblázat tulajdonságainak megadása
Cellabeállítások

TÁBLÁZATOK II. (TABLE II)
Szegélyek és mintázat (Vonalazás)
Szegély és minta készítése ikonok segítségével
Szegély és minta készítése párbeszédpanel segítségével
Címsorok ismétlése
Oldaltörés a táblázaton belül
Táblázat egy oldalra
Szöveg, kép helye a cellán belül
Pozícionálás
Elforgatás
Cellák egyesítése, felosztása, a táblázat felosztása
Cellák egyesítése (Merge)
Cellák felosztása (Split)

MEZŐUTASÍTÁSOK (MEZŐK) (FIELD)
A mezők felépítése
Mezők aktualizálása, frissítése
Mező kódja és eredménye
Rejtett (hidden) szövegű mezők
Nem látható eredményű mező
Mezők beillesztése
Mező beillesztése menük, ikonok segítségével
Mező beillesztése beírással
Mező beillesztése a mezők listájából
Segítség a mezőkhöz - Súgó (Help)
Mező javítása
A mezők listája
A mezők ábécérendes listája
A mezők részletes ismertetése
Csatolások és hivatkozások kategória (Links and References)
Dátum és Idő kategória (Date and Time)
Dokumentum adatai (Document Information)
Dokumentum automatizálása (Document Automation)
Egyenletek és képletek (Equations and Formulas)
Felhasználói adatok (User Information)
Körlevél (Mail Merge)
Számozás (Numbering)
Tárgymutató és Tartalomjegyzék (Index and Tables)
Általános kapcsolók
Általános formátumkapcsolók
A számformátum kapcsolói
A dátum- és időformátum kapcsolói
Mezőkezelő billentyűkombinációk

SZÁMOLÁS A WORDBEN, EXCEL TÁBLA BEILLESZTÉS, RENDEZÉS (FORMULA, LINK, SORT)
Számolás a Wordben
Számolás a szövegben
Műveleti jelek
Függvények
Számformátum
Számolás egy táblázaton belül
Hivatkozás táblázatra a táblázaton kívülről
Excel tábla beillesztése
Excel ablak megnyitása a Wordben
Excel tábla átvitele Wordbe csatolás nélkül
Excel tábla átvitele Wordbe csatolással
Rendezés
Szöveg rendezése
Táblázatok rendezése

KÖRLEVÉL I. - ALPFOGALMAK, EGYSZERű KÖRLEVÉL KÉSZÍTÉSE (MAIL MERGE)
Alapfogalmak
Egyszerű körlevél készítése
Adatforrás (adatbázis) létrehozása
Törzsdokumentum készítése
Körlevél eszköztár
Egyesítés
Körlevél törzsdokumentumának megnyitása
Ha nincs meg az adatforrás
Adatforrás szerkesztése
Adatforrás megjelenítése táblázatos formába
Adatbázis eszköztár
Amikor az adatforrás címjegyzék
Mező beszúrása, meglévő törlése, vagy átnevezése
Az aktív adatforrás kiegészítése egy másik adatbázisból
Új adatforrás kapcsolása a törzsdokumentumhoz
Keresés az adatforrásban
Keresés, ha az Adatűrlap az aktív
Keresés, ha a törzsdokumentum az aktív
Keresés, ha az adatforrás táblázata az aktív
Egyesítés feltételekhez kötve
Egyesítés lekérdezési feltételek megadásával
Egyesítés rekordsorszámok megadásával

KÖRLEVÉL II. - LEVÉLCÍMKE ÉS BORÍTÉKCÍMZÉS, KATALÓGUSKÉSZÍTÉS, WORD MEZŐK (MAILING LABELS, ENVELOPES, CATALOG, WORD FIELD)
Levélcímke - etikett - készítése
Borítékok címzése
Katalógus készítése
Word mezők használata
Kérdés - Ask
Érték - Fill-in
Ha...akkor...különben - If Then Else
Rekord # - Merge Record #
Egyesítési sorozatszám # - Merge Sequence #
Következő rekord - Next Record
Következő rekord ha - Next Record If
Könyvjelző - Set Bookmark
Rekord kihagyás ha - Skip Record If

LÁBJEGYZET, VÉGJEGYZET, KERESZTHIVATKOZÁSOK (FOOTNOTE; ENDNOTE; CROSS-REFERENCE)
Láb- és Végjegyzet
Láb- illetve végjegyzet létrehozása
A láb- és végjegyzet beállításai létrehozáskor és később
Lábjegyzetek megtekintése Nyomtatási nézetben
Lábjegyzet és végjegyzet Normál nézetben - speciális beállítások
A láb- és végjegyzetek, törlése, másolása, mozgatása
Ugrás adott jegyzetre
Hivatkozás adott lábjegyzetre, végjegyzetre
Kereszthivatkozások (Cross-References)
Kereszthivatkozások készítése
Kereszthivatkozás eredménye
Hivatkozások javítása
Hivatkozás számozott bekezdésekre

TARTALOMJEGYZÉK, TÁRGYMUTATÓ, ÁBRA- ÉS HIVATKOZÁSJEGYZÉK, HIPERHIVATKOZÁSOK TABLE OF CONTENTS; INDEX; TABLE OF FIGURES; TABLE OF AUTHORITIES; HYPERLINK)
Tartalomjegyzék
A tartalomjegyzék egyben hiperhivatkozás
Tartalomjegyzék frissítése
Tartalomjegyzék külalakjának megváltoztatása
Tartalomjegyzék tetszőleges stílusú bekezdésből
Tartalomjegyzék TC mezők alapján
Tartalomjegyzék készítése másik fájlból
Tárgymutató
Tárgyszavak beszúrása kijelöléssel
Többszintű bejegyzés készítése
Egy tárgyszó összes előfordulásának megkeresése
Tárgyszavak beszúrása szógyűjtemény alapján
Tárgymutató összeállítása
Tárgymutató formázása
A tárgymutató aktualizálása
Tárgymutató és tartalomjegyzék készítése másik dokumentumból, dokumentumokból
Néhány tanács a tartalomjegyzék és tárgymutató készítéséhez
Ábrajegyzék, illetve tetszőleges jegyzékek készítése
Hivatkozásjegyzék (Table of Authorities)
Hiperhivatkozás (Hyperlink)
Hiperhivatkozás beillesztése automatikus formázással
Vágólap tartalmának beillesztése hiperhivatkozásként
Hiperhivatkozás létrehozása az egér húzásával
Kereszthivatkozás beillesztése hiperhivatkozásként
Tetszőleges hivatkozás beillesztése, és a hiperhivatkozások szerkesztése
Hiperhivatkozás szerkesztése
Hiperhivatkozás helyi menüje, hivatkozás megszüntetése
Hiperhivatkozás eszközsora

ŰRLAPOK (FORM)
Új űrlap készítése
űrlapmező tulajdonságainak megadása
Dokumentum zárolása
Az űrlapok kitöltése
űrlapsablon mentése
űrlap és az adatok mentése
űrlap mentése
Adatok önálló mentése (általában azért, hogy adatbázishoz fűzzük)
Az űrlap nyomtatása

HOSSZÚ DOKUMENTUMOK KEZELÉSE: VÁZLAT ÉS A FŐDOKUMENTUM (OUTLINE; MASTER DOCUMENT)
Vázlat nézet (Tagolt - Outline)
Átkapcsolás vázlat nézetre
A Vázlat eszköztár ikonjainak jelentése
Szintek kinyitása, összecsukása
Szövegtörzs egy-egy sorának kijelzése
Formátum megjelenítése
Címfokozat csökkentése, növelése
Bekezdés szövegtörzzsé alakítása
Szöveg áthelyezés
Vázlat és egyéb nézet együtt
Fődokumentum (Master Document)
Aldokumentumok létrehozása a fődokumentumon belül
Fődokumentum eszköztár ikonjai
Fájl beillesztése aldokumentumként meglévő fődokumentumba
Aldokumentumok egyesítése és felosztás
Aldokumentum törlése, illetve beolvasztása a fődokumentumba
Aldokumentumok szerkesztése
Az aldokumentumok hiperhivatkozások

WORD TESTRESZABÁSA - ESZKÖZTÁRAK, MAKRÓK
Áttekintés
Eszköztárak testreszabása
Új ikonok felvétele az eszköztárba
Stílus elhelyezése ikonként
Gombkép szerkesztése
Saját eszköztár készítése
Ikonok mozgatása, listák méretezése
Menük testreszabása
Helyi menük testreszabása
Billentyű-kombinációk készítése
Makrók
Makró rögzítése
Makró futtatása - végrehajtása
Szervező (Organizer)

KÉPEK, RAJZOLÁS, KÉPALÁÍRÁSOK, KERETEK (PICTURE; DRAW; CAPTURE; FRAME)
Képek beillesztése
Kép beillesztése vágólap segítségével
ClipArt kép beillesztése
Kép beillesztése fájlból
Alakzatok (AutoShapes)
WordArt beillesztése
Új rajz beillesztése
Kép beillesztése lapolvasóból vagy digitális fényképezőgépből
Diagram beillesztése
Egyéb képobjektum beillesztése
Rajzolás
Szövegdoboz használata
A rajz- és képobjektumok formázása
Rajz (Draw) menü
Kukkantsunk a formátum beállító ablakba
Képek további formázási lehetőségei
Képaláírás
Képfelirat és a hivatkozás
Keret (Frame)
Keret beillesztése
Keret formázása

ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS ÉS A CSOPORTMUNKA
Elektronikus levél
A dokumentum másolatának elküldése
A dokumentum legyen a levél, vagy annak egy melléklete
Az elektronikus levél beállításai
Körözvény
Változások követése
Megjegyzések írásban és szóban
Szövegrészek kiemelése a képernyőn történő olvasáshoz
Hiperhivatkozások használata
Fődokumentum aldokumentum
Közös sablon használata a hálózatban
Néhány hasznos tanács

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver