Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Vezet?i döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon

Vezet?i döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon

Hetyei József (szerkeszt?):
Vezet?i döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon


Megjelenés: 2001
ComputerBooks Kiadó
368 oldal, bolti ár: 4900,- Ft

Internetes ár (-5%): 4655,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

A Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon (1999) és a Vállalatirányítási rendszerek Magyarországon 2. (2000) után ez már a harmadik menedzsment szakkönyv, amit a ComputerBooks Kiadó megjelentet.
Az első két könyvben összesen huszonegy rendszert (CA-ACCPAC, BaanIV., BPCS, IFS Applications, J.D.Edwards, Libra4GA, Kybernos, MFG/PRO, MOVEX, Oracle Applications, Ross Renaissance, SAP, Scala, SchWar System, SunSystems, illetve CSB System, Exact, infor:com, Jobshop, Nexon, Protheus rendszer) mutattunk be. Áttekintettük e rendszerek funkcióit, vállalati megvalósítást támogató módszereit és eszközeit, informatikai környezetét, referenciáit.
Jelen könyvünk elsősorban azoknak a szervezeteknek a vezetői és szakemberei számára készült, melyek már eredményesen alkalmazzák valamelyik korszerú erőforrás-tervező rendszert, és most versenyképességük fejlesztése, új kompetenciák megszerzése, piacaik megtartása, növekedésük biztosítása végett szeretnék megvalósítani a menedzsment-folyamatok, az ügyfélkapcsolat-menedzsment, az ellátásilánc-menedzsment, az értékesítés, a beszerzés korszerú, elektronikus támogatását.
Célunk, hogy a különböző szervezetek vezetőinek, szakembereinek és más érdeklődőknek a legkorszerúbb megoldások egy jelentős részének bemutatásával és a vállalati megvalósításához szükséges, legfontosabb feladatok rövid áttekintésével hasznos, előremutató szakmai információkat nyújtsunk a feladataik, problémáik megoldását leghatékonyabban támogató megoldások kiválasztásához, sikeres megvalósításához, s hogy hozzájáruljunk a legkorszerúbb eszközök és megoldások minél szélesebb körú elterjedéséhez.
Ennek érdekében megkíséreljük összefoglalni azokat a legfontosabb kihívásokat és az e kihívásokból adódó feladatokat, amelyekkel napjainkban a különböző szervezetek menedzsmentje leggyakrabban találkozik, s bemutatni azoknak az eszközöknek, alkalmazásoknak egy jelentős részét, amelyek e feladatok megoldását a leghatékonyabban támogathatják.
Bemutatjuk, hogy ezek a megoldások képesek valós idejú adatokat szolgáltatni a szervezet valamennyi, stratégiai fontosságú aspektusáról, támogatják a vállalati teljesítmények és a profitabilitás elemzését bármilyen részletességgel és bármely terület vonatkozásában, segítségükkel szimulálható és tervezhető a jövőbeni fejlődés, felismerhetők az új üzleti, piaci lehetőségek, dinamikus válasz adható napjainak magas követelményeket támasztó piacai, az egyre fokozódó verseny kihívásaira.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Bevezetés
A menedzsment legfontosabb kihívásai, feladatai
Miért van szükség a különböző szervezetekre?
A vállalkozások
Az intézmények
A szervezetek irányítása
A tervezés
A stratégiai tervezés kialakulása
A szervezeti célok és a tervek hierarchiája
A szervezet küldetése (misszió)
A stratégiai célok és a stratégiák
A stratégiai menedzsment helye, szerepe
A különböző időhorizontú tervek és azok összefüggései
A stratégiai tervezés megvalósítása
A középtávú tervezés
A rövid távú vagy operatív tervezés
A különböző időhorizontú tervek közti visszacsatolás, kapcsolatok
A beszámolórendszer kiegészíti a tervezést
Mutatószámok, mutatószám-rendszerek az elemzésben, ellenőrzésben
A mutatószám-rendszerek
A mutatószámok alkalmazása
A mutatószámok döntés-támogató funkciói
A mutatószámok ellenőrzési funkciói
A pénzügyi mutatószám-rendszerek
DuPont Piramis
A ZVEI mutatószám-rendszer
A "Shareholder's Value" (tulajdonosi érték) mutató
Globális mutatók vs. a különböző vállalati területek mutatószámai
A nem pénzügyi mutatószám-rendszerek
A "time-to-market" mutató
A "break-even time" mutató
A "Balanced Scorecard" (BSC) mutató
A stratégiai menedzsment
A stratégiai elemzés
A környezet elemzése
A környezet természetének értékelése
A környezeti hatások auditálása
A legfontosabb, versenyképességet eredményező erők azonosítása
A verseny-pozíció azonosítása
Erőforrások, kompetenciák, stratégiai képességek elemzése
Erőforrás-audit
A kompetenciák és a fő kompetenciák elemzése
Értéklánc-elemzés (value chain analysis)
Az fő kompetenciák és az üzleti siker kulcs-tényezői
A költség-hatékonyság elemzése
Az érték-hozzáadás és a hatékonyság elemzése
A kapcsolódások elemzése
Összehasonlító elemzés és "benchmarking"
Pénzügyi elemzések
A szervezet egyensúlyának értékelése
A legfontosabb problémák azonosítása
SWOT-elemzés
Kritikus siker-tényezők
A stratégiai választás
A stratégiai fejlesztés lehetséges irányai
A stratégiai fejlesztés lehetséges módszerei
Az alternatív lehetőségek értékelése, a legmegfelelőbb stratégia kiválasztása
A termék / piac stratégia az üzleti stratégia kulcs-eleme
A termelési stratégia
Azonosságok és különbözőségek a termelési folyamatban
A gazdasági környezet változása versus termelés
A termelési menedzser feladatai
A termelési stratégia
A termelési stratégia illeszkedése a cég átfogó üzleti stratégiájához
A teljesítmény-célok fontossága
A termelési stratégia specifikus döntési területei
A termelési stratégia összeállítása, megfogalmazása
A Hill módszertan
A Platts - Gregory eljárás
A termelési stratégia megvalósulásának kontrollja
A marketing-stratégia
A marketing és az értékesítés
A marketing koncepció
A hosszú távú vagy stratégiai marketing terv
A marketing-stratégia kialakítása
A globális marketing
A marketing mix
A marketing kommunikációs mix és promóciós mix
A cselekvési program
A várható nyereség
Az ellenőrzési terv
A marketing-stratégiai tervezés szervezeti kerete
A pénzügyi stratégia
A logisztikai / ellátási-lánc stratégia
Mi az ellátásilánc-tervezés és -irányítás?
A beszerzési, ellátási menedzsment
Az áruelosztási vagy disztribúciós menedzsment
A logisztika
Az anyag- és készletgazdálkodás
A termelés-tervezés, termelésirányítás
Az ellátásilánc-menedzsment (vagy logisztikai ellátásilánc-menedzsment)
Az ellátásilánc-menedzsment egy stratégiai koncepció
A logisztikai stratégia
Az információrendszer-stratégia és az informatikai stratégia
Az információs rendszer
Az informatika
Az információ-menedzsment
Az információs rendszerek és az informatika jelenőtsége
A stratégiai szintú kezelés szükségessége
Az információrendszer-stratégia és az informatikai stratégia
Az üzleti stratégia
Az információrendszer-stratégia
Az informatikai stratégia
A stratégiai tervezés
Az üzleti környezet elemzése
Az információrendszer / informatikai környezet elemzése
A stratégia elkészítése
A stratégia aktualizálása
A stratégiai tervezés szervezeti kerete
A szervezeti rendszerekkel foglalkozó stratégia
A humánerőforrás-stratégia
A humán erőforrások menedzselése
A stratégiai humán erőforrás menedzsment
A humánerőforrás stratégia

PIRAMIS™ humán szakértői rendszer
Bér- munkaügyi alrendszer
Bér- munkaügyi modul
Munkaidő-adat rögzítés modul
Társadalombiztosítási modul
Adatszolgáltatások, statisztikák modul
Bér pénzügyi utalások modul
Bér főkönyvi interfész modul
Gépjármú útnyilvántartás modul
Év végi SZJA elszámolás modul
Részvény nyilvántartás modul
Humánerőforrás alrendszer
Humánpolitikai modul
Szervezetfejlesztés
Oktatási alrendszer
Oktatás modul
Egyéb szerződések nyilvántartása
Ügynök alrendszer
Vállalkozói modul
Vállalkozói főkönyvi interfész modul
Alrendszer független alapmodulok
A PIRAMIS rendszer által támogatott informatikai platformok
Szükséges hardver és szoftver környezet
Szerver oldal
Munkaállomás oldal
Rendszer bevezetési, megvalósítási és követő szolgáltatások
Referencia-lista
Az informatika hozzájárulása a menedzsment-feladatokhoz
Az erőforrás-tervező rendszerek hozzájárulása
A vezetői információs és döntés-támogató rendszerek hozzájárulása
Az Internet, az "információs szupersztráda"
Az elektronikus levelezés (e-mail)
Webhely, weboldal, honlap készítése
Az Internet-reklám
Oktatás, továbbképzés, készségfejlesztés (e-learning, e-training)
Vezető- és munkatárs-keresés
Az elektronikus üzleti rendszerek (e-business) hozzájárulása
Elektronikus ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM) rendszerek
Az elektronikus szállítói-kapcsolat menedzsment rendszerek (SRM)
Az elektronikus kereskedelem (e-commerce)
Az informatikai, hálózati, kommunikációs környezet biztonsága
Irodalomjegyzék az első és harmadik fejezethez

Az ObjectNet alkalmazásszerver
Vezetői összefoglaló
A magyarországi helyzet
Az alkalmazás-szerver alternatíva
A magyarországi elektronikus kereskedelmi és internetes piac és az alkalmazás-szerverek viszonya
Általános megoldások, tartalomszolgáltatás
B2C (business to consumer, fogyasztói) terület
B2B (business to business, vállalatközi) terület
B2B Marketplace, Supply chain management (vállalatközi virtuális piac, ellátáslánc menedzsment)
Az ObjectNet alkalmazásszerver bemutatása
Főbb jellemzők
Szoftvertechnikai jellemzők
Tisztán Java nyelven írt, iparági standardot (Enterprise Java Beans) követő szerver
Minden standard SQL adatbázis fölött múködtethető
Alacsony hardverigény, nagy terhelhetőség, skálázhatóság
Multiplatform
Könnyen elsajátítható alkalmazásfejlesztés, fejlesztést segítő eszközök
A szerver egyszerúen bővíthető egyéb szolgáltatásokkal
Többféle vállalatirányítási rendszer felé kész kapcsolattal rendelkezik
Bővített objektum-relációs modell
Az ObjectNet alkalmazás-szerverre épülő konkrét megoldások
B2B kereskedelmi rendszer az SAP vállalatirányítási rendszerhez
Főbb funkciók
Referencia lista
Business Objects üzleti intelligencia megoldások
Általános ismertető
Részletes ismertető
InfoView
Reporter
Explorer
BusinessQuery
BusinessMiner
WebIntelligence Reporter és Explorer
Set Analyser
Personal Trainer
Csomagolt alkalmazások támogatása
Developer Suite
BroadCast Agent
Designer
Supervisor
A támogatott informatikai környezet
Szolgáltatások
Referenciák szerte a világon és Magyarországon

Cognos üzleti intelligencia megoldások
Hogyan fogjunk hozzá?
Vezetői információs rendszer megvalósítása Cognos termékekkel
1.szint: Cognos DecisionStream - BI adatpiac építés
2.szint: Cognos Architect - Metaadat-kezelés
3.szint: Cognos BI szolgáltatások
4. szint: Cognos Upfront - BI portál
5. szint: Cognos Access Manager - Védelem
Adatbányászat, üzleti modellezés
Részletes termékismertetés
Adatpiac építés
Cognos DecisionStream
Cognos SAP Accelerator
Cognos Architest
Cognos BI szolgáltatások
Cognos IMPROMPTU, a szabványos kimutatás-készítő és lekérdező eszköz
Cognos PowerPlay - A többdimenziós elemző eszköz
Cognos Visualizer - több mérőszámos, interaktív adatmegjelenítés
Cognos Upfront - BI portál
Cognos Access Manager - Központi biztonságkezelés
Adatbányászat
Cognos 4Thought - "Mi lenne, ha?" típusú elemzések
Cognos Scenario - Adatfeltárás, kritikus faktorok, trendek
CognoSuite - Integrált programcsomag
A támogatott informatikai platformok
Cognos Impromptu
Cognos Impromptu Web Reports
PowerPlay client
PowerPlay Enterprise Server
PowerPlay Transformer (kocka generáláshoz)
Cognos Visualizer
Cognos 4Thought
Cognos Scenario
Exkulzív partnerek (viszoneladók)
További referenciák Magyarországon:
Oktatás

Comshare menedzsment tervezés és kontroll
Comshare MPC koncepciója
A Comshare MPC moduljai
Comshare Planning (stratégiai tervezés)
Comshare Budgeting (operatív tervezés)
Comshare Financial Consolidation (konszolidált beszámolás és menedzsment konszolidáció)
Comshare Management Reporting & Analysing (elemzés)
Comshare Production Reporting (riport készítés)
Comshare MPC beépített üzleti intelligenciái
Az üzleti modell jellemzői
Konzisztens folyamatkezelés
Üzleti modellezés
Jogosultság kezelés
Elemzési képesség
Irányított elemzés
Ad hoc elemzés
Időmértékegységek kezelése
Alkalmazott technológia
Központi adatbázis
Felhasználói felületek
Technikai architektúra
Comshare MPC eszközigénye
Adatbázis Szerver
Alkalmazás Szerver
Kliens állomás
Hálózat
A Comshare inc.
Termékkövetés
Referenciáink
Összefoglalás

Oracle üzleti intelligencia és adattárházak
Döntéstámogatás a gazdaság új korszakában
Az adattárházak és üzleti intelligencia rendszerek kialakulásához vezető tényezők
A piac ismerete: ügyfélközpontúság
A profit forrásai
A tömegpiactól az "egyéniesített" piacig
A vállalati folyamatok ismerete: pénzgazdálkodás
Pénzgazdálkodás: tervezés és monitoring
Segítünk megfelelni a kihívásoknak a gazdaság új korszakában
Nagy teljesítmény
A lekérdezések támogatásától a döntéstámogatásig
Az Oracle relációs adatbázis nagy feldolgozási teljesítményt biztosít
Egyszerú üzemeltethetőség
Az Oracle Database egyszerú üzemeltetést biztosít
Több adat
Több felhasználó
Az Oracle nagy számú felhasználót támogat
Válasz a kihívásokra: Oracle adattárházak és üzleti intelligencia megoldások
Adatbányászat Oracle eszközökkel
Oracle Personalization
Oracle elemző alkalmazások, fókuszban az Oracle Financial Analyzer
Az Oracle OLAP technológia
Oracle jelentéskészítés és ad-hoc vizsgálatok Reports és Discoverer
Oracle Business Intelligence System (OBIS), közel az Oracle E-Business Suite-hez
Oracle Stratégiai Vállalatirányítási Rendszerek (Strategic Enterprise Management)
Oracle Warehouse Builder, az ETL eszköz
Összefoglalás
Az Oracle e-business megoldása
Az e-Business mögött húzódó egységes technológia, az internet platformja
Az információk központosítása
Rendszerintegráció
Az Oracle E-Business Suite alkalmazás-együttes
Átfogó, teljesen integrált megoldás
Az integráció bonyodalmaitól mentes, teljes körú megoldás
Az INTERNETES Üzleti módszerek és a gyakorlat
A nyereségesség javítása a beszállítói kapcsolatok új alapokra helyezésével
A legjobb ár-teljesítmény hányadost kínáló megoldás
Tiszta internetes megoldások
Az internetes önkiszolgálás előnyei
Az informatikai infrastruktúra leegyszerúsítése
Globális lehetőségek
Határok nélküli üzlet
Az Oracle teljeskörú e-Business megoldást kínál
Az Oracle helye Az E-Business piacon
A megoldások elérhetősége
Mi az Oracle e-Start?
Megvalósított üzleti funkciók
Mit adunk az e-Start csomag keretén belül?
Üzleti előnyök
Oracle a nagyvilágban és Magyarországon
Megoldásaink
Oracle9i - Technológia az e-business alkalmazások számára
Egyedileg fejlesztett megoldások Oracle fejlesztőeszközökkel
Adattárház és üzleti intelligencia megoldások
Vállalatirányítási és ügyfélkapcsolati alkalmazások
Szolgáltatásaink

SAP Business Information Warehouse
Az SAP Business Information Warehouse előnyei
Előre konfigurált Üzleti Tartalom
Nem SAP R/3 rendszerből származó adatok tárolásának lehetősége
Egységes megjelenítő felület
Nagy teljesítményú architektúra
Vezetői beszámolók
Elemzői beszámolók
Az SAP BW az SAP stratégiai terméke
Ami továbbra is az R/3 feladata
Az SAP Business Information Warehouse felépítése
Adatforrások
Adminisztrációs felület - Administrator Workbench
Prezentációs felületek
Business Explorer Böngésző
Business Explorer Elemző
WEB felület
További felületek
Üzleti Tartalom
SAP Strategic Enterprise Management (SEM - Stratégiai Vállalatvezetés)
Business Information Collection (SEM-BIC - Üzleti információk gyújtése)
Business Planning and Simulation (SEM-BPS - Üzleti tervezés és szimuláció)
Business Consolidation (SEM-BCS - Üzleti konszolidáció)
Corporate Performance Monitor (SEM-CPM - Vállalati teljesítményfigyelés)
Stakeholder Relationship Management (SEM-SRM Részvényesi kapcsolat menedzselése)
Az SAP BW méretezése
Összefoglalás
Cégek bemutatása
SAP AG
PricewaterhouseCoopers
A PricewaterhouseCoopers SAP BW referenciái
Szerzők:

SAS megoldások
Az információ szerepe a döntés előkészítésben
SAS üzleti megoldások
A SAS Institute
A SAS adattárház, mint a SAS alapú információ szolgáltató alkalmazások technológiai keretrendszere
Adatkinyerés, adatelérés a SAS rendszerrel
Adatkezelés, adattranszformációk
Adattárház adminisztráció
Adattárolás a SAS rendszerrel
Üzleti Intelligencia rendszerek a döntéstámogatásban
Lekérdező, jelentéskészítő és OLAP eszközök
Alkalmazásfejlesztés
AppDev Studio, a végfelhasználói alkalmazások fejlesztőeszköz csomagja
SAS/AF általános célú fejlesztőeszköz
WebAF
WebEIS
Alkalmazott elemzés eszközei: adatbányászat, statisztika, idősor-elemzés
A SAS adatbányászati megoldása - Enterprise Miner
Az elektronikus csatorna - SAS/ e-Intelligence
Az infrastruktúra menedzsmentje
A kapcsolat menedzsmentje
Döntéstámogatás a különböző területeken - belső szervezet, ügyfelek, beszállítók
Stratégiai döntéstámogatás
Strategic Vision - a SAS Vállalati Teljesítmény Menedzsment megoldása
Strategic Vision
A Strategic Vision fő komponensei: MAP, Compass, Knowledge Base
Döntés támogatás az ügyfélkapcsolat kezelésben - CRM
Egységes ügyfélkép kialakítása
Megérteni és előre jelezni az ügyfelek magatartását
Az ügyfelekről szerzett tudás, a releváns információk terítése a cég egészében
Az ügyfélelérési pontok tevékenységének optimalizálása
Kampánymenedzsment
Call Centerek
Értékesítés
Elektronikus csatornák
Az ügyfelekkel kapcsolatos tevékenység mérése és értékelése
Analitikus CRM
Döntéstámogatás a beszállítói kapcsolat kezelésben - SRM
Procurement Vision - a SAS Beszállítói kapcsolat menedzsment megoldása
Erőforrás igények, informatikai háttér
Megvalósítás, konzultáció
"Assessment service" (felmérési szolgáltatás)
"Rapid Result" (gyors eredmény)
SAS megoldások kialakítása
Value Optimisation (érték optimalizálás)
Módszertanok
Oktatás
Technical Support
Cégismertető, referenciák
Jelentősebb hazai referenciák ismertetése
Védjegyek

ScoreIT! - Stratégiai vállalatirányítás, Teljesítmény-menedzsment
A fejlesztő, forgalmazó cég
A ScoreIT! szoftver felépítése
ScoreIT! Project Editor
ScoreIT! Designer
ScoreIT! Reports
ScoreIT! Data Loader
ScoreIT! Analyser
A rendszer által támogatott IT platformok
Hardver
Operációs rendszer
Adatbázis-kezelő
Független adatforrásokkal való együttmúködés
Intranet, vállalati mail rendszer
Szolgáltatások a bevezetés során
A szolgáltatást nyújtó cég
Vezetési tanácsadás
Bevezetési módszertan
Oktatás
Elemző felhasználók képzése
Tervező felhasználók képzése
Üzemeltetők és kiemelt felhasználók oktatása
Szolgáltatások a bevezetés után
Rendszer-követés
Support és helpdesk
Hot-line
Egyedi igények támogatása
Referenciák
ScoreIT! felhasználók köre
Fontosabb, a ScoreIT! szoftverrel megvalósított projektek

A Sybase vállalati portál
A vállalati portál definíciója
Sybase Enterprise Portal
A Sybase Enterprise Portál ismertetése
A Sybase Enterprise Portál főbb részei
Az integrációs modul
A Sybase Enterprise Portál tulajdonságai
Biztonság
Nagyfokú rendelkezésre-állás
Skálázhatóság
Nyíltság
Globális szolgáltatások
A Sybase Enterprise Portal adminisztrálása
A Sybase Enterprise Portál múködése
Fejlesztő és integrációs eszközök
Sybase megoldások
Financial Fusion Server
EP's Healthcare
Támogatott számítástechnikai platformok
Szolgáltatások, referenciák
Referenciák
Oktatás

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver