Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Szemantikus web - Bevezetés a tudásalapú Internet világába

Szemantikus web

Bevezetés a tudásalapú Internet világába

Gottdank Tibor:
Szemantikus web
Bevezetés a tudásalapú Internet világába

Megjelenés: 2005 november
ComputerBooks Kiadó
290 oldal, bolti ár: 4500,- Ft
Akciós ár: 1500,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

A hálón keresgélve vagy lemondóan legyintünk, vagy a hajunkat tépjük, amikor megkapjuk a várt választ: erre a szóra egymilliónégyszáznegyvenezerötszázhuszonhat idé­zet érkezett tizenkét másodperc alatt. Ilyenkor imádkoznánk, hogy bár lenne ott egy olyan álomkönyvtáros, mint egy ezerarcú, ezerkezű Vekerdi László az Akadémiai Könyvtárból, aki eligazítana, először segítene tisztázni, mit is kérdezzünk, hol sejtjük, elmagyarázná, hogy mire gondolhatunk, majd arról is felvilágosítana, hogy hol találunk friss és hiteles forrást, mit kezeljünk óvatosan, mert tele van hamis információval.
Erről az álomról, az intelligens, szemantikus, értelmes összefüggéseket feltáró hálóról ír ez a könyv a bevezető fejezetben, egy olyan álomról, amely lehet, hogy tökéletesen soha nem válhat valósággá, de a kutatás, a hatalmas gépekkel és hatalmas szellemi erőfeszítéssel dolgozó nemzetközi közösség lépésről lépésre igyekszik ezt az ideált megközelíteni.
A kellemes bevezetés után viszont a gyakorlat földjére száll, és igen hasznos, elemző ismertetők következnek a legfontosabb nyelvekről és technológiákról, a ma kapható és most beharangozott, keresést támogató eszközökről.
Ez az eligazgatás nem csupán, vagy nem a szó szoros értelmében jellegzetes tankönyv, hanem alig nélkülözhető útmutató a kínálat rengetegében. Egy jellegzetes tankönyv a maga célszintjén bevezet a logikaelméletbe, a tartalombányászat módszereibe, a kereső algoritmusokba, de tartózkodik a megvalósítás és termékelemzés néha üzletinek szánt praktikusságától, amire pedig a szakembernek ugyanúgy, mint a felhasználónak, azaz nálunk is már milliónyi internetböngészőnek szüksége van. Ez a könyv az elengedhetetlen lényegi elemek színvonalas értelmezése mellett ezt az igényt elégíti ki.
  

Dr. Vámos Tibor
            akadémikus


Amiről e könyvben szó van, az pár év múlva gyökeresen fogja megváltoztatni mindennapi, internethez köthető életünket. A szemantikus web  elnevezés még sokaknak idegenül csenghet, pedig nem mást, mint a világhálót fogjuk majd így nevezni (vagy legalábbis erre az elképzelésre fog épülni a modern World Wide Web).

Gondoljunk csak arra, hogy miféle lehetőségek rejtőznek azokban az adatokban, melyek a weben óriási mennyiségben léteznek, milyen hatalmas ugrást jelentene a web fejlődésében és mindennapi életünkben, ha ezeket az adatokat nem csupán mi, hanem nagy teljesítményű, villámgyors számításokra képes gépek is megértenék és szervezni tudnák. Mennyivel előrébb jutnánk az információk alkotó alkalmazása, a megalapozott üzleti döntések, a kutatások és fejlesztések, az innováció, az élet minőségének javítása terén. Megsokszorozódna az az idő, amit saját képességeink alkotó, kreatív felhasználására szánunk. Hát, ezt ígéri a szemantikus web.

Okos kis alkalmazások fogják egyszerűvé tenni életünket a világhálón. Lefoglalják számunkra a repülőjegyet a Fidzsi-szigetekre (természetesen az ablak mellé, a nemdohányzó részre), megrendelik a hiányzó Isaac Asimov regényt (naná, hogy a kemény borítójút, mert azt szeretjük), figyelmeztetnek minket arra, hogy 30-án szülinapja van kedvesünknek (ezért egy kis program körülnéz, milyen új thrillereket lehet kapni a DVD filmek között). A webes keresők nem "ész nélkül" fognak szavak vagy kifejezések után kutatni, hanem értelmezni fogják, hogy a keresett "krumplistészta" kifejezés egy ételt jelent, amit "grenadír marsnak" is hívnak, így erre a kifejezésre is kapunk keresési eredményeket stb.

Emlékezzünk vissza a 80-as évek végére, amikor már használhattuk az internetet, de a dokumentumok áthozatala egy távoli rendszerből még nagyon nehézkesen ment. Ha történetesen volt hozzáférés, akkor telnetet alkalmaztunk, dokumentumot nyitottunk, tartalmat másoltunk (vagy begépeltük), amíg a végére nem értünk. Ez még a web előtti korszak volt.

Most, hogy van már web, a dokumentumok kezelése egyszerűen és simán megy. De mi van az adatokkal? Mi mindent kezdhetnénk az értelmezhető adatokkal? Ha a határidőnapló magától értené a dátumokat, automatikusan figyelmeztethetne egy megbeszélés közeledtére. Ha a GPS-em (azaz földrajzi helymeghatározó rendszerem) "magától" értené a szélességi és hosszúsági fokokat, könnyebben megtalálnánk a megbeszélés helyszínét. Ha csak a keményborítójú Asimov könyvekre keresne rá egy ügyes alkalmazás. Ha még a címjegyzékünk is ilyen intelligens lenne és tudná, hogy kikkel kell találkozni, mi a telefonszámuk és az e-mail címük, akkor egyetlen gombnyomással kapcsolatba léphetnénk velük.

Ha ez a személyes használatú adatokkal ilyen nehézkes, micsoda problémák jelentkezhetnek egy vállalat esetében! Különféle alkalmazások más-más adatformátumokkal, az együttműködés esélye nélkül. Költséges alkalmazásintegrációs megoldásokat persze lehetne használni, de ez N-számú alkalmazás esetén N²-számú integrációs kapcsolat kezelésével járna. Az XML természetesen segít az adatábrázolásban, de az oda-vissza konverziókat így is meg kell csinálni, ez még mindig N² probléma.

A megoldás egyszerű: be kell vezetni egy vékony réteget az együttműködés támogatására. Ahogyan az adatbázis-kezelők képesek együttműködni egy konzisztens relációs modell szerint, a különféle alkalmazások strukturálatlan adatai fölé is lehet hasonló modellt szerkeszteni.

Foglaljuk össze röviden: a szemantikus web célja a weben fellelhető információk egységbe rendezése, egy olyan hálózat létrehozása, ahol az adatokat nemcsak az ember, hanem az automatizált eszközök is képesek egymással megosztani és feldolgozni.

A weben fellelhető adatokat tehát oly módon írjuk le és kapcsoljuk egymáshoz, hogy a különböző információkat a gépek ne pusztán megjeleníteni, hanem automatizált módon kezelni, egységbe rendezni és különféle alkalmazások segítségével újra felhasználni is képesek legyenek. A szemantikus web a weboldalakon található információkhoz leíró címkéket rendel hozzá, és oly módon kapcsolja össze őket, hogy a számítógép hatékonyabban találhassa meg a kívánt adatokat, újfajta asszociációs kapcsolatokat létesítve a különböző információk között. Mindennek eredményeképpen egy globálisan elérhető adatbázis jön létre.

****

E könyv megpróbál közérthető módon, de igényesen beszélni a szemantikus webről. A lehető legújabb ismereteket szolgáltatja a lényegesebb, szabványnak minősülő vagy a közeljövőben szabvánnyá váló adatmodellekről, nyelvekről, technológiákról. Nem foglalkozik már elavult, túlhaladott, kevéssé elterjedt vagy még igencsak a fejlesztés kezdetén járó - így bizonytalan jövőjű - részekkel. Kizárólag a szemantikus web alapösszetevőt, lényegét meghatározó elemeit taglalja.

A kötet végére a Kedves Olvasó számára - remélhetőleg - ki fog derülni, hogy a szemantikus web könnyen értelmezhető terület, melynek nyelveit, eszközeit nem ördöngösség alkalmazni.

A megértéshez tehát nem kell a mesterséges intelligencia (MI) szakembereinek lennünk (ez persze nincs ellentmondásban azzal, hogy több ismeret az MI eredményeire támaszkodik), nem kötelező matematikusi végzettséggel rendelkeznünk (a matematika eredményei persze szintén megjelennek). Alapszintű objektumorientált programozói (elsődlegesen Java) ismeretre, a web alaptechnológiáinak általános ismeretére, valamint az XML alapszintű tudására van szükségünk.

Mindenkinek, akit érdekel a modern web, aki szoftverfejlesztőként, technológusként, tanárként vagy diákként lépést akar tartani az internet számítástechnikájával, ajánljuk ezt a könyvet.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Előszó

 

MI A SZEMANTIKUS WEB?

Tudásmenedzsment és tudásreprezentáció

Ontológiák

Ágensek

Webszolgáltatások

Adatközpontúság

Tématérképek és RDF

A szemantikus web üzleti aspektusai

Döntéstámogatás

Üzleti fejlesztés

Információmegosztás és tudásfelkutatás

Mi a helyzet a technológiák terén?

Amit ebből a fejezetből megtudtunk

 

RDF ÉS RDFS

Az RDF értelmezése

Az RDF szérializációja

Az RDF/XML alapjai

RDF gráfok összefésülése

Blank node

Az RDFS

Typed node

Következtett tulajdonságok

Tulajdonságok

Literálok

Tárgyiasítás

Listák és konténerek

Rövid összegzés

RDF és XHTML

Jena: egy népszerű szoftvereszköz RDF-re

További szoftverek RDF-re

RDF adatok elérése SPARQL-lel

Amit ebből a fejezetből megtudtunk
 

Ontológia és OWL

Túl az RDFS-en

Taxonómia

Ontológia

Az OWL létrejötte

Az OWL alapjai

Felsorolás és unió képzése

Tulajdonságkorlátok

Tulajdonságjellemzés

Egyéb OWL-jellemzők

Verziókezelés és annotálás

OWL és logika

Leíró logika

Absztrakt szintakszis

Ontológiafejlesztés

Szoftvereszközök OWL-re

Amit ebből a fejezetből megtudtunk
 

Tématérképek

A tématérképek alapelemei

Téma és előfordulás

Asszociáció

Tárgymutató

Scope

Az ISO szabványú tématérképektől az XTM-ig

Tématérképek és RDF

Hasonlóságok

Különbözőségek

Tématérkép szintaktika alkalmazása RDF modellezésére

Ontológiák és tématérképek

Tématérkép szoftverek, API-k

A TM4J

A TM4J API

Tématérkép betöltése, létrehozása és mentése

Amit ebből a fejezetből megtudtunk
 

alkalmazási minták, szabályok és logika

Minták

A CC/PP

Szabályok

A szabályok logikai háttere

Monoton szabályok

Nem-monoton szabályok

Példa nem-monoton szabályra

Monoton szabályok és XML

Nem-monoton szabályok és XML

Amit ebből a fejezetből megtudtunk

 

HITELESÍTÉS

Hitelesítési megoldások és eljárások

Hitelesítési architektúra

Amit ebből a fejezetből megtudtunk


 

Bevezetés a SZEMANTIKUS WEBSZOLGÁLTATÁSOKBA

Szemantikus webszolgáltatások

A webszolgáltatások értelmezése

A OWL-S értelmezése

A szolgáltatások modellezése

Kapcsolat OWL-S, WSDL és SOAP között

WSMO és OWL-S

Eszközök szemantikus webszolgáltatásokra

Amit ebből a fejezetből megtudtunk
 

ALKALMAZÁSOK és szoftverek

Dublin Core

FOAF: barátok közt a szemantikus weben

A FOAF-A-Matic eszköz

FOAFBot

SKOS

Példa szótár kifejezésére

Példa taxonómia kifejezésére

Példa tezaurusz kifejezésére

Az SKOS áttekintése

Az SKOS, a Dublin Core és a FOAF összekapcsolása

Swiss Life: ontológia alkalmazottak képzettségeinek kereséséhez

Intellidimension: az RDF Gateway eszköz képességei

Audi, Boeing, Daimler Chrysler: az adatintegráció megoldása

A CORES nyilvántartó

Metaadatsémák modellezése

A CORES nyilvántartó felépítése

A CORES nyilvántartó gyakorlati alkalmazása

További jelentősebb eszközök és alkalmazások

Projektek

Amit ebből a fejezetből megtudtunk

 

SZEMATIKUS  WEBES KISOKOS

RDF/RDFS referencia (XML formátumban)

RDF csomópont

Osztály

Tulajdonság

Konténerek

Lista

Adattípus

RDF reifikáció

Támogatott XML adattípusok

További fenntartott kifejezések

OWL referencia (XML formátumban)

Osztályok

Tulajdonságok

Speciális osztályok

Ontológia

Névterek és fogalmak

 

A FŐ RDFS OSZTÁLYOK
 

A FŐ RDFS TULAJDONSÁGOK
 

RDFS LISTÁK ÉS KONTÉNEREK 

Absztrakt OWL szintaktika és ontológia

Ontológia-fejléc

Osztály elemek

Tulajdonság elemek

Tulajdonság korlátok

Példányok

Mintaontológia

ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR


 

A KÖNYVBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK


 

HASZNOS LINKEK 

IRODALOMJEGYZÉK
 

TÁRGYMUTATÓ

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver