Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
QuarkXPress 5.0

QuarkXPress 5.0

Mudri István:
QuarkXPress 5.0


Megjelenés: 2003 május
ComputerBooks Kiadó
640 oldal, bolti ár: 5500,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Ez a könyv a QuarkXpress új, ötödik változatának leírásáról szól. A szoftver általános ismertetésén túl megtanít bennünket a program működésének logikájára, a program egyes elemeinek működésére, valamint a programrészek gyakorlati munka során történő alkalmazhatóságára.
A telepítéstől kezdve lépésről lépésre haladva megismerkedhet az Olvasó a kiadvány képének kialakításához szükséges tennivalókkal. Először a nyomtatott felület állandó adatainak meghatározása kerül tárgyalásra, ezt követően megtanulhatják a könyvből az adott információ tagolására felkínált műszaki lehetőségeit, így megismerhetik grafikus elemek QuarkXpress 5-tel történő készítésének lehetőségeit és korlátait, valamint az elkészült elemeknek a szöveggel történő összeépítéséhez szükséges műszaki megoldásait. Megtanítja továbbá az Olvasót a kiadvány visszakeresést segítő apparátuselemeinek: tartalomjegyzék és (tárgy)mutatók készítéséhez szükséges műveletekre is.
Ez a könyv nem tipográfiai tankönyv, viszont a kiadványszerkesztés különféle elemeinek tárgyalásánál a szerző nem mulasztja el azoknak az évezredes tapasztalaton alapuló reguláknak az ismertetését, amelyek alkalmazásával a kiadványszerkesztő a megformált vizuális információ befogadását és funkciójának megfelelő kezelését segítheti.
A nyomtatott információk megjelenítése mellett a könyv részletesen foglalkozik az elektronikus publikációk műszaki megvalósításának lehetőségeivel. Ennek során megismerkedhetünk azokkal a programelemekkel, amelyek weboldalak létrehozását támogatják, amelyek segítségével a program használója önálló honlap tervezésére és készítésére vállalkozhat.
A szöveg tartalmi és vizuális tagolása biztosítja, hogy a kötet használója a számítógépén kövesse a leírt műveleteket, és így a gyakorlatban sajátítsa el a program használatát. Ez a munka nemcsak tankönyvként tehet jó szolgálatot, hanem a programot használó gyakorló szakember számára is hasznos segítségül szolgál. Így ajánlható mindazoknak, akik a kiadványszerkesztést a QuarkXpress 5 változatának használatával kívánják megtanulni, illetve kézikönyvként mindazoknak a szakembereknek, akik e program rendszeres használói.

A könyvben található ábrák közül színesben letölthetők a következők: 8.28.3, 8.4,  8.6,  8.8,  8.21, 14.1

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Ajánló

1. fejezet. Amit a QuarkXpress 5.0-ról először érdemes megtanulni
         A program telepítése
                      A QuarkXpress Windows-változatának telepítése
                      A program installálása Macintosh számítógépen
                      Memória allokáció a QuarkXpress számára Macintosh gépeken
                      A QuarkXpress frissítései
          A program munkaképernyője
          A QuarkXpress palettái
                     A Tools paletta
                     Eszközök kiválasztása a Tools palettáról
                     A Tools paletta eszközeiről
                     Eszközök, melyek használatához XTension szükséges
                      Webes eszközök
                      Egy fontos eszköz, ami nem található meg a Tools palettán
                      A QuarkXpressben használható mértékegységekről
                      A mérőszámok és mértékegységek megadása
                      A Measurements paletta
                      A program egyéb palettái
           A munka elmentése
                      Mentés a File > Save paranccsal
                      Mentés más néven
                      Automatikus mentés
                      A mentések és fájlmegnyitások komfortját növeli a Dejavu XTension
            Nyelvválasztás a QuarkXpress Passportban
            Az Edit > Undo parancs
            Az utoljára mentett változat újra betöltése
            Segítség kérése
            Dokumentumablak bezárása
            Kilépés a QuarkXpressből

2. fejezet. Oldalak és szövegfolyatási technikák
           Új dokumentum beállításai
                      Üres dokumentum létrehozása
           Dokumentumkezdés sablon felhasználásával
           Az oldalak megjelenítése
                      A View menü oldalnézettel kapcsolatos parancsai
                      A View Percent mező használata
                      A Zoom eszköz használata
            Szövegfolyatás a Linking és Unlinking eszközök segítségével
            Egy szöveglánc kialakításának lépései, a Linking eszköz használata
            Az Unlinking eszköz
            Szöveghez kapcsolt elemek
            A dokumentum bővítése
                      Oldal(ak) beszúrása a Page > Insert parancs segítségével
                      Oldal beszúrása a Document Layout paletta használatával
            Navigáció a dokumentumban
                      A gördítősáv használata
                      Navigálás a mancs eszközzel
                      A Page menü lapozással kapcsolatos parancsai
                      Navigálás az oldallista ikonsor segítségével
                      A Document Layout palettát használhatjuk lapozáshoz is
                      Lapozás billentyűk és billentyűkombinációk segítségével
           Oldalak mozgatása
                      Oldalak mozgatása a Page > Move parancs segítségével
                      Oldalak mozgatása a Document Layout paletta használatával
                      Oldalak átrendezése a dokumentum Thumbnail nézetében
                      Oldalak mozgatásával kapcsolatos megfontolnivalók
                      Oldalak dokumentumok közötti mozgatása
            Oldalak törlése
                      A Page > Delete parancs
                      Oldal(ak) törlése a Document Layout paletta segítségével
                      Törölt oldalak tartalmával kapcsolatos megfontolások

3. fejezet. Szövegszerkesztés
           A szöveg helye
           Szövegbeviteli lehetőségek
                      Szöveg begépelése
                      Importált szövegek
                      Vágólapon lévő szöveg beillesztése a QuarkXpressbe
                      Szöveg áthúzása egyik Quark-dokumentumból a másikba
                      Szöveg beillesztése QuarkXpress elemkönyvtárból
                      Vakszöveg bevitelére szolgál a Jabberwocky XTension
             Szövegkijelölési módszerek
                      Karakterformázás
                      Betűtípus megváltoztatása
                      Betűméret módosítása
                      Betűstílus kiválasztása
                      Szöveg színe és árnyalata
             Bekezdésformázás
                      Bekezdések igazítása
                      Behúzások és a beütés megadása
                      Sortávolság beállítása
                      Bekezdések előtti és utáni térköz
                      Fattyú és árvasorok
                      Elválasztási beállítások
                      Iniciálék
                      Soregyenhez igazítás
                      A tabulátorok használata
                      Bekezdések közötti léniák
                      Speciális bekezdésformázó karakterek
              Stíluslapok
                      Karakter-stíluslap létrehozása
                      Bekezdés-stíluslap létrehozása
                      Stíluslapok alkalmazása
                      Műveletek stíluslapokkal
              Keresés és csere
                      Szöveg karakterjellemzők nélküli keresése és cseréje
                      Speciális karakterek keresése és cseréje
                      Karakterjellemzők keresése és cseréje
              Helyesírás ellenőrzés
                      Kiegészítő szótár létrehozása és szerkesztése
               lválasztás
              Magyar helyesírás-ellenőrző és elválasztási modul használata a QuarkXpressben
                      Helyesírás-ellenőrzés és elválasztás a Helyes-e? bővítménnyel
              Szöveg átvitele más dokumentumba, mentés nem QuarkXpress formátumban

4. fejezet. A szövegszerkesztők tudásán túl, b(m)űvészkedés a betűkkel
           Betűtípusok rendszerünkben
                      A font
                      Betűk egyszerű torzítása - vízszintes és függőleges méretezése
                      Betűközök és alávágás
                      Betűközök szerkesztése
                      Betűk alávágási táblázatainak szerkesztése
            Elválasztás és kizárás
                      Elválasztási szabályok készítése és módosítása
                      Elválasztási - kizárási szabály alkalmazása
                      Elválasztási - kizárási szabály törlése
                      Elválasztási - kizárási szabály másolása, más dokumentumban lévő szabály átvétele
                      Javasolt elválasztás
                      Feltételes elválasztás
                      Elválasztási kivételek
             Sortávolság
                      Betű-alapvonal eltolása
                      Karakterek Superscript, Subscript, Superior és Small Caps jellemzőkkel
             A függőleges térközökről
                      Az első sor alapvonalának helye
                      Függőleges igazítás
                      Szöveg soregyenhez való igazítása

5. fejezet. Grafika
           Vonalak
                      Vonalak rajzolása
                      Saját vonalstílusok létrehozása
                      Műveletek vonalstílusokkal
                      Vonaljellemzők megadásának lehetséges módjai
             Keretek
                     Keret alakjának megváltoztatása
                      Keret tartalmának megváltoztatása
                      Sokszögű keretek
                      Pixelgrafikus keretek
              Bézier-görbék
                      Egyenes és görbült szakaszok rajzolása
                      Bézier-görbe szerkesztése
                      Bézier-görbék és szabadkézzel rajzolt görbék kapcsolata
                      Objektum másolása és sokszorosítása
                      Objektum "lakatolása"
              Több objektum
                       Egymáshoz viszonyított elrendezések
                       Egymást fedő objektumok sorrendisége
                       Objektumok csoportosítása és szétbontása
                       Kényszerített csoport létrehozása
               Logikai műveletek zárt grafikus elemekkel
                       Az Item > Merge parancs alpontjai
                       Az Item > Split parancs alpontjai

6. fejezet. Képek importálása
           Képek betöltése
                       Kép kereten belüli mozgatása
           Kép és/vagy keretének módosítása
                       Csak a keret méretének változtatása
                       A kép módosítása
                       Képek méretváltoztatása
                       Képek forgatása, (nyírása) döntése, tükrözése
           A képkeret és tartalmának egyidejű változtatása
                       Keret és kép egyidejű átméretezése
                       Keret forgatása, (nyírása) döntése.
           Képek kontrasztjának kezelése
           Több képes technikák
           Szöveg-körülfolyatás
                       Vágógörbék alkalmazása
                       Képkeret körülfolyatása szöveggel
                       Szöveg teljes körülfolyatása keretek körül
                       Szövegkeret szöveggel való körülfolyatása
                       Körülfolyatási görbe szerkesztése

7. fejezet. Grafika a tipográfiában
           Szöveggörbék használata
                       A szöveggörbék speciális beállítási lehetőségei
           Szöveg átalakítása keretté
           Léniák
           Kapcsolt elemekre vonatkozó technikák
                       Kapcsolt elem kijelölése
                       Szövegjellemzők alkalmazása kapcsolt elemekre
                       Kapcsolt elem "elem-tulajdonságainak" megváltoztatása
                       Szöveghez kapcsolt elemek mozgatása
                       Kapcsolt elem törlése

8. fejezet. Színek a QuarkXpressben
           Színmodellek és színrendszerek
                        RGB színmodell
                        HSB színmodell
                        LAB színmodell
                        CMYK színmodell
           Színrendszerek a QuarkXpressben
           Világhálóra készülő dokumentumok (web-biztos) színei
                        A QuarkXpress 5.0 Web Safe Colors nevű színrendszere
                        A QuarkXpress 5.0 Web Name Colors nevű színrendszere
            Egy különleges és egy rosszul elnevezett színrendszer, valamint két újabb színmodell a program Macintosh változatánál
            Színek készítése és szerkesztése
                        Az Edit Color párbeszédablak
                        Környezetérzékeny menü a Colors palettáról indítva
                        Színek törlése
                        Színek átvétele más dokumentumból
                        Színek átvétele importált grafikákból
             Színek és színátmenetek alkalmazása
                        Szöveg színezése
                        Vonalak, görbék és kerethatárok színezése
                        Hátterek készítése
                        Színátmenet készítése
                        Színátmenet készítése a Modify párbeszédablak Box fülének segítségével
                        Színátmenet készítése a Colors paletta segítségével:
                        Képek színezése
             Color Management System a QuarkXpressben
                        A Color Management tuningja
                        ICC profil kezelése egy kép megnyitásakor
                        ICC profil megváltoztatása nyomtatáskor
                        Egy ICC profil főbb jellemzőinek megtekintése
             A profil státuszok ellenőrzése

9. fejezet. Táblázatok
           Egy új táblázat létrehozása
           A táblázat celláinak tartalommal való megtöltése
                        Előformázott szöveg táblázatba töltése
            Táblázat formázása
                         A táblázat egészének formázása
            Cellák formázása
                         A cellák hátterének kialakítása
                         Cellaméretek megváltoztatása
                         Cellák egyesítése és szétválasztása
                         A cellák tartalmának szerkesztése, stílusformázása
             Táblázat lebontása, cellaszöveg kinyerése
             Táblázatok web-dokumentumban

10. fejezet. Rétegek, a fejlettebb layout technika eszközei
             A Default layer
             Rétegek készítése
             Rétegek színmegjelölése
             Rétegek láthatósága
             Réteg tartalommal való megtöltése
             Réteg egészének, illetve elemeinek rögzítése
             Rétegek sorrendjének megváltoztatása
             Műveletek rétegekkel
                          Rétegek klónozása
                          Rétegek duplikációja oldalak bélyegképének dokumentumok közötti mozgatása során
                          Rétegek törlése
                          Rétegek egyesítése

11. fejezet. Mesteroldalak
              Mesteroldalak és a dokumentumoldalak kapcsolata
                          Új mesteroldal létrehozása
              Mesteroldal szerkesztése
                          Mesteroldal megjelenítése
                          Margók és hasábvezetők a mesteroldalon
                          Automatikus szövegdoboz a mesteroldalon
                                     Automatikus szövegdoboz automatikus létrehozása
                                     Automatikus szövegdoboz létrehozása manuálisan
                                     Automatikus szövegdoboz eltávolítása
                          Segédvonalak és segédrács használata
                                     Soregyen kialakítása alapvonali háló (Baseline Grid) segítségével
                                     Egyéb segédvonalak használata
                          Guide Manager
                          Fej- és láblécek, automatikus oldalszámozás
                          Grafikai és egyéb szöveges elemek a mesteroldalon
              Egy (dokumentum)oldal mesteroldalhoz rendelése
                          Mesteroldal rendelése automatikusan létrejövő oldalakhoz
                          Mesteroldal hozzárendelése manuálisan beszúrt oldalakhoz
                          Mesteroldal hozzárendelése létező oldalakhoz
                                     Változások megtartása vagy törlése
                          Műveletek mesteroldalakkal
                                      Mester oldal nevének megváltoztatása
                                      Mester oldal felülírása, lecserélése
                                      Mester oldal törlése
                          Egyoldalas dokumentum kétoldalassá konvertálása és/vagy fordítva

12. fejezet. Könyv, tartalomjegyzék és tárgymutató készítése
              Mi a QuarkXpress szerint egy könyv?
                          A Book fájltípus
                          Egy könyv létrehozása
                          Fejezetek felvétele, átrendezése, törlése
                          Amit a Book palettáról még tudni érdemes
              Hosszú dokumentum részekre osztása
              Tartalomjegyzék (felsorolások) készítése
                             Egyszerű (dokumentum)lista készítésének első lépései
                             Könyv tartalomjegyzékének és egyéb listáinak elkészítése
                             Listák megjelenítése
                             Navigációs lehetőségek a Lists palettában
                             Listák importálása másik dokumentumból
              Tárgymutató
                             Az indexkészítéssel kapcsolatos első teendőink
                          Az Index paletta
                          A tárgymutató elkészítése

13. fejezet. Sablonok és elemkönyvtárak
              Mi a sablon?
                             Sablon létrehozása
                             A sablonok betöltése
                             Sablonok használata
              Elemkönyvtárak
                             Elemkönyvtár létrehozása
                             Könyvtárdokumentum feltöltése elemekkel
                             Könyvtárcímkék
                             Egy elemkönyvtár bezárása, megnyitása
                             Műveletek könyvtárdokumentumok elemeivel

14. fejezet. Alá és túltöltés
               Háttér- és objektumszín közötti kapcsolatok
               Alá- és túltöltés beállítási lehetőségek a programban
                             A trapping alapbeállításai
                             Színfüggő alá- és túltöltés
                             Objektumfüggő alá- és túltöltés
                                      Vonalak alá(túl)töltése
                                      Keretek alá(túl)töltése
                             Színgazdag fekete

15. fejezet. Quark-dokumentum nyomtatása
              Nyomtatás előtt használjuk a Utilities > Usage parancsot
                             A Usage párbeszédablak Fonts füle
                             A Usage párbeszédablak Pictures füle
              A File > Print parancs
                             A Print párbeszédablak általános beállításai
                             A Print párbeszédablak Document füle
                             A Print párbeszédablak Setup füle
                             A Print párbeszédablak Output füle
                             A Print párbeszédablak Options füle
                             A Print párbeszédablak Bleed füle
                             A Print párbeszédablak Preview füle
                             A Print párbeszédablak Profiles füle
                             A Print párbeszédablak OPI füle
                             Nyomtatás fájlba
              A PPD Manager használata
                             Nyomtatási stílusok alkalmazása
                             Nyomtatási stílus létrehozása és ilyen stíluslapok kezelése
              A dokumentum állományainak összegyűjtése
                             Karcsúsítsuk fájljainkat!
                             A File > Collect for Output parancs
                             A dokument-információs lap megtekintése

16. fejezet. Munka web-dokumentumokkal
              Új web-dokumentum
                             A weboldal mérete
                             A weboldal háttere
                             A New Web Document párbeszédablak Colors opciói
              Web-dokumentumok mentése és megnyitása
                             A Page Properties párbeszédablak
                             Hagyományos eszközök használata web-dokumentumokon

17. fejezet. Hyperlinkek
             Mik a hyperlinkek?
                             Hyperlinkek és célállomások
                             Abszolút és relatív hyperlinkek
                             A hyperlink célobjektumának megjelölése
              A Hyperlinks paletta
              Hyperlink célállomásának meghatározása
                             Célállomás létrehozása web-dokumentumban
                             A célállomás helyének javítása
                             Egy célhely törlése
              Hyperlinkek létrehozása, utólagos szerkesztése és törlése
                             Hyperlinkek utólagos szerkesztése
                             Hyperlinkek formázása
                             Hyperlink törlése
                             Hyperlinkek és célállomások (horgonyok) megjelölése és a megjelölések eltüntetése
                             Navigálás a Hyperlink paletta segítségével

18. fejezet. Webelemek
              Munka rolloverekkel
                             Rollover létrehozása
                             Rollover utólagos szerkesztése, törlése
              Képtérképek
                             Az Image Map XTension használatbavétele
                             Képtérkép készítése
                             Hyperlink társítása képtérképekhez
              Munka "Meta Tag"-ekkel
                             Meta Tag Set létrehozása
                             Meta Tag Set specifikálása egy web-dokumentum számára
                          Meta Tagek ismertetése
                                       Name típusú Meta Tagek
                                       Http-equiv típusú Meta Tagek
                             Meta Tagek utólagos szerkesztése
                             Meta Tag Set törlése
                             Egy Meta Tag készletéből való törlése
                             Meta Tag készletek "append"-je

19. fejezet. Űrlapok
              HTML űrlap
              Egy HTML űrlap létrehozása
              Interaktív vezérlők az űrlapon
                             Különböző típusú szövegmezők
                             Vezérlő gombok
                             Rádiógombok, jelölőnégyzet(ek)
                             Fájl átviteli kontroll gomb
                             Listák és legördülő menük

20. fejezet. Quark-dokumentum exportja
              Egy oldal EPS fájlba mentése
              Quark-dokumentum PDF formátumba mentése
               A PDF export opciói
                             A PDF Export Options párbeszédablak Document Info füle
                             A PDF Export Options for párbeszédablak Hyperlinks füle
                             A PDF Export Options for párbeszédablak Job Options füle
                             A PDF Export Options for párbeszédablak Output füle
                             A File > Export to HTML parancs
               Az XML és a QuarkXpress
                             Az avenue.quark XTension
                             Az Item Sequence és a Streetpost bővítmények
                                       A Sequence paletta használata
                                       A StreetPost bővítmény
                XML Import

21. fejezet. A program testreszabása
              A QuarkXpress alapbeállításai
              A Preferences párbeszédablak Application részének választási lehetőségei
                             A Display sor preferenciái
                             Interaktivitási beállítások
                             Mentési beállítások
                             XTensions Manager
                             Browsers
                             Egyéb választási lehetőségek az Application csokorban
               A preferenciák Document csokra
                             A dokumentum-preferenciák általános (General) beállításai
                             A mértékegységek, bekezdések és karakterek preferenciái
                             Az eszközhasználatot érintő beállítások: a Document / Tools sorválasztással elérhető preferenciák
                             A Trapping és Layers preferenciák beállítása
                             Az alappreferenciák visszaállítása
               Bővítmények a QuarkXpressben
                             Az XTension Manager

A. függelék. Xpress Tag formázódok használata
               A kódok elhelyezésének szabályai
               Xpress Tag formázókódok
               Szöveg mentése Xpress Tagek beágyazásával

B. függelék. QuarkXpress-fájlok számítógépes platformok és változatok közötti mozgatása
               Betűkészletek kompatibilitása
               A Preferencia fájl nem vihető át másik számítógépes platform gépére!
               Képfájl formátumok és platformfüggetlenség
               Inkompatibilitás a Library fájloknál
               A Book fájlok kérdése
               Az első automatikus mentéssel is lehetnek gondok
               Ellentétes platformon nem működnek a file-kapcsolt technikák sem
               QuarkXpress változatok közötti közlekedés
               XTension-ök másik gépen való hiánya is problémát okoz

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver