Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Ms Project 2000 - Ms Project Central

Ms Project 2000

Ms Project Central

Tátrai Tibor:
Ms Project 2000
Ms Project Central

Megjelenés: 2001
ComputerBooks Kiadó
540 oldal, bolti ár: 4500,- Ft
Akciós ár: 1500,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Amikor egy program új verziója megjelenik, a kézikönyvek szerzői nagy lelkesedéssel ecsetelik az új változat előnyeit, hiszen néhány év alatt kiismerték a régi gyengéit, munkájuk során gyakran találkoztak a sokszor apró, de bosszantó hiányosságokkal. Így van ez az MS Project 2000 esetében is. Az újdonságokat leíró fejezetben örömmel foglaltuk össze, hogy milyen rég várt, jogos igények teljesültek és milyen új ötletek, megoldások kaptak helyet ebben a verzióban. De van egy újdonság, ami alapvetően megváltoztathatja MS Project felhasználói gyakorlatunkat, szokásainkat, ez a Microsoft Project Central.
Azok, akik már próbálkoztak a korábbi MS Project verziók munkacsoportos megoldásaival, bizonyára azért tették (leszámítva a szakmai kíváncsiságot), mert a projektszervezeten belüli kapcsolattartást igyekeztek megkönnyíteni, mederbe terelni. Ennek előnyeit különösen a projekt végrehajtása során, a tényadatok adatok bekérésekor, az ütemterv aktualizálása során élvezhették. A fejlesztők a csapatmunka még hatékonyabb támogatása érdekében fejlesztették ki ezt az új terméket. Az MS Project Central szolgáltatásait, már a tervező munka során kihasználhatják, amikor a munkatársak feladata lehet egy-egy tevékenységcsoport kibontása, erőforrás felhasználási javaslat készítésével együtt. Ezeket a javaslatokat a projekt menedzser beépíti az ütemtervbe. A team tagok munkalapjukon együtt láthatják a különböző projektekből származó feladataikat, sőt ugyanitt megjeleníthetik Outlook feladatlistájuk és naptáruk tennivalóit is. Érdekessége az új elrendezésnek, hogy csak az ütemterv központi tervezésénél, aktualizálásánál van szükség az MS Project 2000-re, a többi érdekelt, a munkacsoport tagjai az MS Project Central-t használják. Az új program használatának lehetőségeit külön fejezetben foglaltuk össze.
Az MS Project fejlesztése, bővítése alapján megtörtént a könyv átdolgozása. Beépültek a tanfolyamokon, konzultációkon szerzett újabb tapasztalatok, valamint az olvasóknak a szerzőhöz eljuttatott észrevételei is. Alig van a könyvnek olyan bekezdése, amely ne módosult volna, lecserélődött a teljes ábraanyag. Nem változott viszont a gazdasági környezet és az igény, amely már az előző kiadásokat is életre hívta. Ezért most is aktuálisak az ott leírt bevezető gondolatok. Azok számára, akik nem olvasták, az alábbiakban ismét közreadjuk.
"A projekt tervezést és irányítást támogató programcsomagok iránti érdeklődés világszerte nő. A társadalmi-gazdasági változások, melyek országunkban az utóbbi években végbe mentek, nálunk is előmozdították a projektirányítási módszerek elterjedését. Ebben nagy szerepe van a megváltozott tulajdonviszonyoknak, a piacgazdaság kibontakozásának, a vegyes vállalatok és a multinacionális cégek megjelenésének, általában a tulajdonosi szemlélet megerősödésének. Ezek mind-mind a hatékonyabb vállalkozói magatartás irányába mutatnak. Rendszerint olyankor kerül sor projektszervezet létrehozására, amikor bonyolult, komplex, egyedi feladatot kell végrehajtani, adott időkorlátok és pénzügyi feltételek között. A gazdasági élet szinte minden területén találkozhatunk projektekkel. Kezdve egy kisvállalat termékváltásától, egy konszern beruházásain át, népgazdasági szintű fejlesztésekig, igen sok feladat tervezése és végrehajtása történik projekt szervezetben. Megnőtt az érdeklődés az átalakulás-menedzselő, válságkezelő, valamint a minőségszabályozással kapcsolatos projektek iránt is.
A Microsoft Project programcsomag jól felhasználható egy projekt szerteágazó feladatainak áttekintésében, ütemezésében, a döntések előkészítésében. Már az előkészítő munkáknál jelentős szerephez juthat a feladatok lebontásánál, rendszerezésénél, a részfeladatok, a résztvevő szervezetek kapcsolatainak meghatározásánál, a felelősségi- és hatáskörök tisztázásánál. A feladatok ütemezésével, a határidők, az erőforrások és költségek tervezésével megbízható kiindulási alapot teremt a projekt megvalósításához. Segítségével követhető a projekt előrehaladása és vizsgálni lehet az időbeli, valamint költségbeli eltérések okait. De igen lényeges eleme a projekt részvevői közötti információ-csere támogatása, a célszerűen kialakított riportok, az elektronikus levelezési rendszer, az intranet és az Internet felhasználásával.
Tehát a Microsoft Project egy sokoldalú eszköz, de nem több. Egy projekt tervezése és irányítása összetettebb feladat, mint ennek vagy más hasonló célú programrendszernek a használata. Amikor az MS Project-el dolgozunk, a megvalósítandó feladat modelljét építjük fel számítógépünkben. A modell elemzése alapján készített táblázatok és diagramok tartalmazzák a projektterv legfontosabb adatait, de tudjuk, hogy egy komplex projektterv minőségileg és mennyiségileg is több, mint az MS Project kiinduló adatainak és outputjainak összessége.
Könyvünknek nem célja a projekttervezési és irányítási módszerek ismertetése, mint ahogy nem lehet feladatunk a modellezéssel kapcsolatos elméleti alapok bemutatása sem. Valószínű, hogy aki az MS Project-et használni akarja, már korábbi tanulmányai, munkája során találkozott a projektirányítás, a modellezés témakörével, így tapasztalatait most a korszerű számítógépes környezet előnyeivel ötvözve kamatoztatni tudja. De bízunk abban, hogy könyvünk azoknak is segítségére lesz, akik éppen e programcsomag használatával párhuzamosan kívánják a projekt menedzsmenttel kapcsolatos ismereteiket megalapozni és elmélyíteni. Könyvünket úgy építettük fel, hogy számukra is adjon lehetőséget aktuális feladataik hatékony, eredményes megoldásához és ösztönözzön a továbblépésre. Az irodalomjegyzékben felsoroltunk néhány, az adott témakört érintő könyvet. Ezek és az irodalomjegyzékeikben szereplő további művek bő forrást jelentenek a projektirányítással és modellezéssel kapcsolatos ismeretek elmélyítéséhez.
A Microsoft Project programcsomag felhasználási lehetőségeiről és kezelési technikájáról igyekeztünk teljes képet adni. Azonban az anyag áttekinthetőségének és használhatóságának megőrzése érdekében nem tértünk ki az összes részletre. A program működési logikájának és kezelésének az elsajátítása után hozzáláthatunk a gyakorlati feladatok kidolgozásához. Némi túlzással, de talán itt is helytálló az a kijelentés, hogy a programcsomagot alkalmazók kilencven százaléka a programcsomag lehetőségeinek csak tíz százalékát használja ki. Természetesen bíztatjuk a tisztelt Olvasót, hogy a maga részéről javítson ezen az arányon. Ehhez kíván segítséget nyújtani könyvünk is. A Microsoft Project programcsomag angol nyelvű, ezért meg kell barátkoznunk az angol kifejezésekkel. A menüelemeket, utasításokat, paramétereket eredeti formájukban használjuk, jelentésüket viszont igyekeztünk megvilágítani."
Könyvünk elsősorban kezdő felhasználók részére készült, de a sok újdonság miatt reméljük, hogy haszonnal forgatják az MS Project 98 ismerői is. Számukra a bevezető fejezetben röviden összefoglaltuk a Microsoft Project 2000 és az MS Project Central újdonságait.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

ELŐSZÓ
1. BEVEZETÉS
1.1 Az MS Project 2000 specifikációja
1.2 Újdonságok, bővítések az MS Project 2000-ben
1.3 Az MS Project 2000 üzembe helyezése
1.3.1 Hardver és szoftver feltételek
1.3.2 Az MS Project 2000 telepítése
1.3.3 Adatok átemelése az MS Project korábbi verzióiból
1.4 Az MS Project 2000 elindítása
1.5 A Help rendszer
2. MS PROJECT 2000 ALAPOK
2.1 A modellről
2.2 A képernyő felépítése
2.3 A menürendszer felépítése
2.3.1 File menü
2.3.2 Edit menü
2.3.3 A View menü
2.3.4 Az Insert menü
2.3.5 A Format menü
2.3.6 A Tools menü
2.3.7 A Project menü
2.3.8 A Window menü
2.3.9 A Help menü
2.4 Az eszköztárak
2.4.1 View eszköztár
2.4.2 Standard eszköztár
2.4.3 Formatting eszköztár
2.4.4 Custom Forms eszköztár
2.4.5 Drawing eszköztár
2.4.6 Resource Management eszköztár
2.4.7 Tracking eszköztár
2.4.8 Visual Basic eszköztár
2.4.9 Web eszköztár
2.4.10 WorkGroup eszköztár
2.4.11 Analysis eszköztár
2.4.12 Database Upgrade Utility eszköztár
2.4.13 Network Diagram eszköztár
2.4.14 PERT Analysis eszköztár
3. AZ MS PROJECT 2000 ALAPADATAI
3.1 Néhány fontos alapbeállítás
3.2 A projekt adatlapja
3.3 A projekt kezdési időpontja
3.4 Taskok és mérföldkövek
3.4.1 A taskok felvitele
3.4.2 A taskok időtartama
3.4.3 Megszakított taskok
3.4.4 Ciklikusan ismétlődő taskok
3.4.5 Mérföldkövek felvitele
3.4.6 Taskok közötti kapcsolatok
3.4.6.1 Kapcsolat típusok
3.4.6.2 A Lag idő
3.4.6.3 Taskok összekapcsolása
3.4.6.4 Kapcsolatok módosítása
3.4.6.5 Taskok szétkapcsolása
3.4.7 Taskok törlése és beszúrása
3.4.8 Taskok listabeli sorrendjének megváltoztatása
3.4.9 A munkalebontási szerkezet (WBS) kialakítása
3.4.10 A beépített WBS kód (Outline Number) használata
3.4.11 Időkorlátok
3.4.12 Határidők
3.5 Erőforrásadatok
3.5.1 Rendelkezésre álló erőforrások
3.5.2 Tevékenységek erőforrásigénye
3.5.3 Az erőforrás-igény időbeli helyzete a taskon
3.5.4 A Work contours paraméter használata
3.5.5 Az Effort-driven típusú ütemezés
3.5.6 Taskok erőforrás típusa
3.6 Naptárak, munkarend
3.6.1 Projekt alapnaptárak (Project Base Calendars)
3.6.2 A Projekt naptár (Project Calendar)
3.6.3 Az Erőforrásnaptár (Resource Calendar)
3.6.4 A Tevékenységnaptár (Task Calendar)
3.6.5 A naptárak kezdeti értékeinek beállítása
3.7 A költségek figyelembevétele az MS Project 2000-ben
3.7.1 Arányos költségek
3.7.2 Az arányos költségek időbeli változásának követése
3.7.3 Arányos költségek az anyag jellegű erőforrásoknál
3.7.4 A túlóraköltség figyelembe vétele
3.7.5 A tevékenység egyösszegű erőforrás-költsége
3.7.6 A tevékenység közvetlen, fix költsége
3.8 Az adatok összefoglaló áttekintése
3.8.1 A Task Information párbeszédablak
3.8.2 A Resource Information párbeszédablak
3.8.3 Az Assignment Information párbeszédablak
3.9 adatállományok beolvasása és kimentése
3.10 Helyesírás-ellenőrzés
4. NÉZETEK (VIEWS) HASZNÁLATA
4.1 Váltás a különböző nézetek között
4.2 Task nézetek
4.2.1 Calendar
4.2.2 Gantt Chart
4.2.3 Network Diagram
4.2.4 Task Usage
4.2.5 Tracking Gantt
4.2.6 Egyéb task nézetek
4.2.6.1 Bar Rollup
4.2.6.2 Descriptive Network Diagram
4.2.6.3 Detail Gantt
4.2.6.4 Leveling Gantt
4.2.6.5 Milestone Date Rollup
4.2.6.6 Milestone Rollup
4.2.6.7 PA_PERT Entry Sheet
4.2.6.8 PA_Expected Gantt
4.2.6.9 PA_Optimistic Gantt
4.2.6.10 PA_Pessimistic Gantt
4.2.6.11 Relationship Diagram
4.2.6.12 Task Details Form
4.2.6.13 Task Form
4.2.6.14 Task Name Form
4.2.6.15 Task Sheet
4.3 Erőforrás nézetek
4.3.1 Resource Graph
4.3.2 Resource Sheet
4.3.3 Resource Usage
4.3.4 Egyéb erőforrás nézetek
4.3.4.1 Resource Form
4.3.4.2 Resource Name Form
4.4 Táblák (Tables)
4.5 Részletek (Details)
4.6 Összetett nézetek
4.6.1 Összetett nézetek kinyitása, becsukása
4.6.2 Az aktív nézet jelző
4.6.3 Gantt Chart az összetett nézetekben
4.6.4 Task Entry View
4.6.5 Network Diagram az összetett nézetekben
4.6.6 Calendar az összetett nézetekben
4.6.7 Task Sheet az összetett nézetekben
4.6.8 Task Usage az összetett nézetekben
4.6.9 Relationship Diagram az összetett nézetekben
4.6.10 Resource Usage az összetett nézetekben
4.6.11 Resource Graph az összetett nézetekben
4.6.12 Resource Sheet az összetett nézetekben
4.6.13 Resource Usage az összetett nézetekben
4.6.14 Resource Allocation View
4.7 A lépték beállítása
4.7.1 A Zoom párbeszédablak
4.7.2 A Timescale párbeszédablak
4.7.3 Léptékváltás gombokkal és gyorsbillentyűkkel
4.8 Az adatok csoportosítása, leválogatása, rendezése
4.8.1 Az adatok csoportosítása a Grouping funkcióval
4.8.2 A beépített WBS kód
4.8.3 A testre szabott WBS kód felhasználása a csoportosításban
4.8.4 A testre szabott Outline kód felhasználása a csoportosításban
4.8.5 Az adatok leválogatása (Filters)
4.8.5.1 Task szűrők
4.8.5.2 Erőforrás szűrők
4.8.6 Az adatok rendezése
5. A PROJEKT ÜTEMTERVÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS ELEMZÉSE
5.1 A tevékenységek ütemezése
5.1.1 Kezdési és befejezési időpontok, tartalékidők
5.1.2 A projekt átfutási ideje
5.1.3 A kritikus út
5.1.4 A tartalékidők
5.1.5 Határidők és hatásuk
5.1.6 Az időkorlátok és hatásuk
5.1.7 A PERT számítás
5.2 Az erőforrás-szintek simítása
5.2.1 A prioritások beállítása
5.2.2 Az erőforrás-szint simítás vezérlése
5.2.3 Néhány tanács az erőforrás-szint simításához
5.3 A költségek meghatározása
5.3.1 A projekt költsége
5.3.2 Tevékenységenkénti költségek
5.3.3 Erőforrásonkénti költségek
6. AZ ÜTEMEZÉS EREDMÉNYEINEK FINOMÍTÁSA
6.1 A terv módosítása az elvárt határidő betartása érdekében
6.1.1 A projekt kezdési időpontjának módosítása
6.1.2 A projekt modell szerkezetének módosítása
6.1.3 Tevékenységek feldarabolása és átlapolása
6.1.4 Kapcsolati idők és a kapcsolatok jellegének vizsgálata
6.1.5 Az időkorlátok vizsgálata
6.1.6 A tevékenység időtartamának csökkentése
6.1.7 A szükséges munka mennyiségének csökkentése
6.1.8 A felhasznált erőforrás mennyiségének növelése
6.1.9 A munkarend módosítása
6.1.9.1 Az összes erőforrás munkarendjének módosítása
6.1.9.2 Alternatív munkarend kialakítása egyes erőforrások részére
6.1.10 Túlóra alkalmazása
6.2 Az erőforrás túlterhelések csökkentése
6.2.1 A túlterhelések megkeresése
6.2.2 A túlterhelt erőforrás cseréje vagy eltávolítása
6.2.3 Erőforrás-igénybevétel részidőben
6.2.4 Az erőforrás munkamennyiségének csökkentése
6.2.5 A munka megszakítása
6.2.6 Az erőforrás-naptár módosítása
6.2.7 Az automatikus erőforrás-szint simítás alkalmazása
6.2.8 Erőforrás-szint simítás egyenként
6.2.9 A túlterhelt tevékenység késleltetése kézzel
6.2.10 A Work kontúrok módosítása
6.3 A projekt költségének csökkentése
7. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖVETÉSE
7.1 Bázisterv készítése
7.2 Az aktuális adatatok bevitele
7.2.1 Az aktuális adatok gyűjtése és felvitele kézzel
7.2.1.1 Az Update Tasks párbeszédablak
7.2.1.2 Az Update Project párbeszédablak
7.2.1.3 Az aktuális kezdési és befejezési időpontok
7.2.1.4 A tevékenység aktuális időtartama
7.2.1.5 A tevékenység készültségi foka
7.2.1.6 Az elvégzett munka aktuális mennyisége
7.2.1.7 Az elvégzett munka készültségi foka
7.2.1.8 Az elvégzett munka felvitele erőforrásonként
7.2.1.9 Az elvégzett munka felvitele erőforrásonként és időegységenként
7.2.1.10 Az erőforrások aktuális költségeinek felvitele
7.2.1.11 Az erőforrások aktuális költségeinek felvitele időegységenként
7.2.1.12 A befejezetlen munkák átütemezése
7.2.2 Az aktuális adatatok összegyűjtése és bevitele elektronikus felhasználásával
7.2.3 Az aktuális adatatok összegyűjtése és bevitele az MS felhasználásával
7.3 A terv- és tényhelyzet összehasonlítása
7.3.1 Összehasonlító nézetek és táblák
7.3.2 A Progress Line használata
7.3.3 Az Earned Value elemzés
8. TÖBB PROJEKT EGYÜTTES KEZELÉSE
8.1 A projektek egyesítése
8.2 Erőforrások megosztása a projektek között
8.2.1 Másik projekt erőforrás készletének használata
8.2.2 Több projekt fájl erőforrásainak egyesítése közös erőforrás készletben
8.3 Projektek összekapcsolása
9. ÜTEMTERVEK NYOMTATÁSBAN ÉS A WEBEN
9.1 A nyomtatás menete
9.1.1 A nyomtató vagy plotter kiválasztása
9.1.2 A Page Setup párbeszédablak
9.1.3 A nyomtatási kép megtekintése
9.1.4 A Print párbeszédablak
9.2 Nézetek nyomtatása
9.3 Jelentések nyomtatása
9.3.1 Áttekintő riportok
9.3.1.1 Project Summary
9.3.1.2 Top-Level Tasks
9.3.1.3 Critical Tasks
9.3.1.4 Milestones
9.3.1.5 Working Days
9.3.2 Előrehaladás-riportok
9.3.2.1 Unstarted Tasks
9.3.2.2 Tasks Starting Soon
9.3.2.3 Tasks In Progress
9.3.2.4 Completed Tasks
9.3.2.5 Should Have Started Tasks
9.3.2.6 Slipping Tasks
9.3.3 Költségriportok
9.3.3.1 Cash Flow
9.3.3.2 Budget
9.3.3.3 Overbudget Tasks
9.3.3.4 Overbudget Resources
9.3.3.5 Earned Value
9.3.4 Erőforrás-riportok
9.3.4.1 Who Does What
9.3.4.2 Who Does What When
9.3.4.3 To-do List
9.3.4.4 Overallocated Resources
9.3.5 Erőforrás-terhelés riportok
9.3.5.1 Task Usage
9.3.5.2 Resource Usage
9.3.6 Egyéb riportok
9.3.7 Riportok testreszabása
9.4 Ütemtervek a weben
10. AZ MS PROJECT 2000 TESTRE SZABÁSA
10.1 Az MS Project 2000 paraméterei (Options)
10.1.1 View
10.1.2 Calculation
10.1.3 General
10.1.4 Spelling
10.1.5 Edit
10.1.6 Workgroup
10.1.7 Calendar
10.1.8 Save
10.1.9 Schedule
10.2 A nézetek tartalmi módosítása
10.2.1 More View párbeszédablak
10.2.2 View Definition párbeszédablak egyszerű nézet esetén
10.2.3 View Definition párbeszédablak összetett nézet esetén
10.2.4 More Tables párbeszédablak
10.2.5 Table Definition párbeszédablak
10.2.6 More Filters párbeszédablak
10.2.7 Filter Definition párbeszédablak
10.2.8 Custom AutoFilter párbeszédablak
10.2.9 Group Definition, WBS Code és Outline Code Def. párbeszédablakok
10.3 A nézetek formai módosítása
10.3.1 Text Styles párbeszédablak
10.3.2 Font párbeszédablak
10.3.3 Bar Styles párbeszédablak
10.3.4 Format Bar párbeszédablak
10.3.5 Gridlines párbeszédablak
10.3.6 Timescale párbeszédablak
10.3.7 A GanttChartWizard
10.3.8 Layout párbeszédablak
10.3.9 Box Styles párbeszédablak
10.3.10 Format Box párbeszédablak
10.3.11 Data Templates és Data Templates Definition párbeszédablakok
10.4 Saját összeállítású riportok
10.4.1 Custom Reports párbeszédablak
10.4.2 Task Report és Resource Report párbeszédablakok
10.4.3 Crosstab Report párbeszédablak
10.4.4 Monthly Calendar Report Definition párbeszédablak
10.5 Eszköztárak és menük módosítása
10.5.1 Customize párbeszédablak
10.5.2 Customize Tool párbeszédablak
10.5.3 Button Editor párbeszédablak
10.6 A mezők testreszabása
10.6.1 Customize Fields párbeszédablak
10.6.2 Value List párbeszédablak
10.6.3 Formula párbeszédablak
10.6.4 Graphical Indicators párbeszédablak
10.6.5 Az Outline kód testreszabása
10.7 Testre szabott párbeszédablakok
10.7.1 Customize Forms párbeszédablak
10.7.2 MS Project Custom Form Editor
10.8 A Workgroup üzenetek testreszabása
10.9 Makrók használata
10.9.1 Makró létrehozása, futtatása és törlése
10.9.2 Record Macro párbeszédablak
10.9.3 Macros párbeszédablak
10.10 Az Organizer használata
11. CSOPORTOS MUNKAVÉGZÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL
11.1 A számítógépes környezet beállítása
11.1.1 A munkacsoport felállításának feltételei
11.1.2 Az MS Project 2000 beállítása
11.2 A munkacsoport vezetője és tagjai közötti kommunikáció
11.2.1 Erőforrás-hozzárendelési kérés és válasz (TeamAssign)
11.2.2 Erőforrás-átütemezési kérés és válasz (TeamUpdate)
11.2.3 Helyzetjelentési információ kérés és válasz (TeamStatus)
11.2.4 A válaszok feldolgozása
11.2.5 Ütemezési feljegyzések elküldése
11.2.6 Projekt fájl elküldése
11.2.7 A projekt fájl körúton
12. A MICROSOFT PROJECT CENTRAL
12.1 Az MS Project Central felállítása
12.1.1 Hardver, szoftver és személyi feltételek
12.1.2 Beállítások az MS Project 2000-ben
12.2 Az MS Project Central használata
12.2.1 Az MS Project Central indítása
12.2.2 Az MS Project Central képernyőjének felépítése
12.2.3 Az MS Project Central menürendszere
12.2.3.1 Home menü
12.2.3.2 Tasks menü
12.2.3.3 Views menü
12.2.3.4 Status Reports menü
12.2.3.5 Admin menü
12.2.3.6 Offline funkció
12.2.3.7 Logoff funkció
12.3 Az MS Project Central felhasználási területei
12.3.1 A munkacsoport tagjainak tájékoztatása feladataikról (TeamAssign)
12.3.2 A projekt előrehaladásának követése
12.3.2.1 Erőforrás átütemezési kérés és válasz (TeamUpdate)
12.3.2.2 Helyzetjelentési információ kérés és válasz (TeamStatus)
12.3.2.3 A válaszok feldolgozása
12.3.3 A projekt adatok megtekintése
12.3.4 Új feladatok kezelése
12.3.5 Feladat átirányítás
12.3.6 Munkarend módosítás
12.3.7 Helyzetjelentés készítés
12.3.8 Offline munkavégzés
12.3.9 Az információ-forgalom szabályozása
12.3.9.1 A felhasználói azonosítók karbantartása
12.3.9.2 A Hozzáférés szabályozása
12.3.9.3 Az adatok törlése
12.3.9.4 Automatikus üzenet elfogadási szabályok
12.4 Az MS Project Central testre szabása
12.5 Az MS Project Central együttműködése az MS Outlook-kal
AZ MS PROJECT 2000 KIFEJEZÉSTÁR
AJÁNLOTT IRODALOM
TÁRGYMUTATÓ

Vissza a lap tetejére