Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Az Excel programozása

Az Excel programozása

Kovalcsik Géza:
Az Excel programozása


- a könyvhöz CD melléklet tartozik

Megjelenés: 2005 május
ComputerBooks Kiadó
314 oldal, bolti ár: 4800,- Ft

Internetes ár (-5%): 4560,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Az Excel elé ülve sok eszközt kapunk, ami megkönnyíti a mindennapi munkánkat. Mégis előfordulhat, hogy találkozunk egy-egy olyan feladattal, amire a program nincs felkészítve, vagy nem pontosan úgy történnek a dolgok, ahogy azt mi szeretnénk. Ez nem a program hibája! Nem is hiba. Egyszerűen arról van szó, hogy olyan feladattal találkoztunk, amit előre nem lehetett látni. Ilyenkor lehetőségünk van belenyúlni a programba és új szolgáltatásokkal kiegészíteni az amúgy is szerteágazó lehetőségeket. Ahhoz, hogy kibővíthessük az Excel szolgáltatásait - saját feladatainkat automatizálhassuk -, meg kell ismerkednünk a makrókészítéssel. A makrókészítés két alapvető eszköze a Visual Basic for Application programnyelv, a másik, – ennél jóval nagyobb terület – az Excel objektumok ismerete, használata.
Szerencsére sem az objektumok, sem a Visual Basic nyelv nem változott jelentősen az Office 97-es kiadás óta. Ha valaki megismerte a korábbi változatok lehetőségeit, pontosan ugyanúgy dolgozhat a 2003-asban, mint korábban. Várhatólag még sokáig a Visual Basic 6.0-ással egyező környezetben dolgozhatunk. Ezért is nem az a könyv címe, hogy az Excel 2003-as programozása. Elhanyagolhatóan kevés változás csak az objektumoknál történt. A programozás nyelve teljesen megegyezik a korábbi kiadásokban találhatóval.

Visual Basic for Application

Az Office alkalmazások programozását makrózásnak nevezzük. A programozás és a makrózás rokon értelmű szavak, itt az Office környezetben ugyanaz a jelentésük. Ennek megfelelően, aki makrót ír, az programozik. Az Office környezetben a programozás nyelve a Visual Basic for Application. Minden Office alkalmazás mögött ezt a nyelvet találjuk, ahogy ez a nyelve a Visual Basic 6.0 fejlesztő környezetnek is.

Mit programozunk?

Miért kell akkor külön az Excel, a Word vagy a PowerPoint programozásáról beszélnünk. Ennek egyszerű oka van! A Visual Basic „csak” keretet ad a programnak. A Visual Basic ismerete elengedhetetlen, de nem elégséges feltétele a sikeres makró írásnak. Az eszközök, amiket programozunk, az objektumok. Az alkalmazások objektumai alkalmazásonként eltérőek, és nagyon sokfélék. Egész más objektumok találhatók a Word-ben, mint az Excel-ben. Ezt a sokféleséget nem egyszerű megismerni. Például az Excel objektumairól szóló programozási referencia könyv több mint 1000 oldal. Az objektumokat mi magunk is felfedezhetjük. Tehát arra a kérdésre, hogy mit programozunk, a helyes válasz az, hogy az adott alkalmazás – jelen esetben az Excel – objektumait.

Kinek szól?

A könyv írásakor azt feltételeztük, hogy sokan lesznek, akik korábban még nem programoztak, és így indulnak neki ennek az ismeretlen útnak. Elsősorban nekik szántuk ezt a könyvet.
Ha megismerjük az Excel programozását, jobban megértjük azt is, hogy mi történik, amikor egy műveletet végrehajtunk, kijelölünk egy tartományt, vagy éppen egy függvényt használunk. Tehát egy kicsit jobban belelátunk az Excel-be.

A könyv felépítése

A könyvben részekbe foglaltam az elsajátítandó ismereteket. Egy-egy rész több fejezetből áll. A részek és a bennük olvasható fejezetek a következő ismereteket fogják össze:
1. rész: Alapfogalmak
Ebben a részben a programozás alapvető szemléleteiről lesz szó. Megismerkedünk néhány programozási technikával, eljutunk addig, hogy megértsük az objektumok keletkezésének az okát. Megtanuljuk, mit kell tennünk ahhoz, hogy az objektumokat programozhassuk, kis betekintést nyerünk a programozási technikákba. Megértjük, hogy milyen módod írunk meg egy programot, rálátásunk lesz az objektumok működésére
2. rész: Visual Basic for Application
Megismerjük a Visual Basic for Application keretrendszert. Érdemes elsajátítani ezeket az ismereteket, mert ezt felhasználhatjuk a többi Office alkalmazás programozásakor ugyanúgy, mint a Visual Basic 6.0 fejlesztő környezetben.
A Visual Basic Editor: az a felület, ahol programot írhatunk. Ezt az eszközt használjuk makró írás közben. Itt találjuk meg a munkafüzethez tartozó programozási eszközöket, modulokat, űrlapokat. Ezt a felületet fogjuk megtalálni az összes Office alkalmazás mögött.
Adatfeldolgozás: Változók, speciális változók, állandók, hatókör, élettartam, adatok használata, programvezérlő utasítások, Visual Basic eljárások.
3. rész: Az Excel objektumai
Ebben a részben olyan módszereket mutatunk be, amelyek segítségével önállóan közelebb kerülhetünk az objektumok használatához. Szó van az objektumok belső változóiról, a  tulajdonságról, az eljárásokról, az eseményekről, az eseményvezérelt eljárásokról.
4. rész: Kapcsolat a felhasználóval
Ebben a részben azokat az eszközöket ismerhetjük meg, amelyek lehetővé teszik az általunk írt programok terjesztését. Azokat az eszközöket, objektumokat ismerhetjük meg, amelyek ezt lehetővé teszik, hogy a felhasználó a program futása alatt befolyásolhassa a program működését. Ha eljárásainkból csak a működést adjuk át, amennyire csak lehet, elrejtjük el a makróinkat, amihez jó lehetőség a bővítmény készítése.
Az Excelben létrehozott eredményeinket Word táblázatban vagy PowerPoint prezentációban szeretnénk közzé tenni. Megismerkedünk azzal a módszerrel, ahogy át lehet adni az adatot az egyik alkalmazásból a másikba. Természetesen ezt is automatizálhatjuk programírással.
5. rész: Feladatok
A programozás elsajátításának legfontosabb lépése a gyakorlati tapasztalat. Erre tehetünk szert a fejezetben feladott feladatok megvalósításával. Az első feladatot közösen oldjuk meg. Lépésenként megtervezzük a megvalósítandó segédletet, utána a megvalósításra kerül sor, majd ellenőrizzük a program működését.

A megoldás lépéseit és a megoldást a CD mellékleten ellenőrizhetjük.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

A szerző előszava

A makróírás eszközei

Visual Basic for Application

Mit programozunk?

Ne adjuk fel!

A könyv felépítése
1. rész: Alapfogalmak
2. rész: Visual Basic for Application
3. rész: Az Excel objektumai
4. rész: Kapcsolat a felhasználóval
5. rész: Feladatok

Alapfogalmak

1. fejezet: A programozásról
Mi a programozás?
Programozás a számítógépen
Programozási technikák
Strukturált programozás
Moduláris programozás
Az objektumok jellemzői
Objektumok keletkezése
Összefoglalás

2. fejezet: Objektum-hivatkozások
Az objektumok viszonya
Gyűjtemények
Hivatkozási útvonal
Objektumdiagram
Összefoglalás
Visual Basic for Application

3. fejezet: Visual Basic Editor
Visual Basic Editor (VBE)
Projekt ablak
Tulajdonság ablak
Segédablakok
Eljárások szerkesztése
Összegezve

4. fejezet: Változók meghatározása
A Visual Basic adattípusai
Numerikus adattípusok
String adattípus
Egyéb adattípusok
Adattípus meghatározása elnevezéssel
Változók meghatározása
A változók neve
A deklarálás
Implicit deklaráció
Explicit deklarálás
Tömbök deklarálása
Dinamikus tömbök
Összefoglalva

5. fejezet: Speciális változók
Objektumok elnevezése
Tömbök helyett gyűjtemények
Objektum-előfordulás létrehozása
A gyűjtemény bővítése
Elem eltávolítása
Érték megváltoztatása
Felhasználói adattípus használata
Összefoglalás

6. fejezet: Állandók, felsorolások
Állandók deklarálása
Felsorolások
A felsorolások használata
Összefoglalás

7. fejezet: Hatókör, élettartam
Eljárás szintű változók
Paraméteres eljárás, szubrutin
Opcionális paraméterek
Tömbparaméter deklarálása
Modul szintű változók és állandók
Projekt szintű változók és állandók
A modulok különbsége
Statikus változók
Tegyünk rendet!

8. fejezet: Az adatok használata
Értékadás
Operátorok
Aritmetikai operátorok
A műveletvégzés sorrendje
Szövegkezelő operátorok
Összehasonlító operátorok
Logikai operátorok
Összefoglalás

9. fejezet: Programvezérlő utasítások
Elágazások (szelekciók)
If... Then... Else elágazás
Select Case szelekció
Ciklusok (iterációk)
For.... Next iteráció
For Each... Next gyűjtemény iteráció  
Do... Loop iteráció
Összefoglalás

10. fejezet: Visual Basic eljárások
Az eljárások
Szubrutinok
Függvények

11. fejezet: A programok finomítása
A program végrehajtása lépésenként
Töréspont elhelyezése
Változók figyelése
Kifejezések figyelése, feltételes megszakítás
Helyi változók megfigyelése
A próba ablak használata
Összegezve
Az Excel objektumai

12. fejezet: Ismerkedés a tulajdonságokkal
Excel objektumok
Az Excel mint objektum
Munkafüzet gyűjtemény és objektumok
Munkalapok gyűjtemény és objektumok
Ablakok gyűjtemény, ablak objektum
Cellák és tartományok
Rajz objektumok
Diagram objektumok
Összefoglalás

13. fejezet: Makró készítése felvétellel
Makró rögzítése
A felvételi jellemzők meghatározása
Finomítsuk a felvételt
Adattartomány keretezése
Jelentés kiegészítése
Összegezve

14. fejezet: Vezérlés eseményekkel
Az objektumok eseményei
Események alkalmazása
Egyéb események
Futásidejű hibakezelés
Kapcsolat a felhasználóval

15. fejezet: Üzenetek, párbeszéd
Egyszerű üzenetek
Office segéd
Párbeszédpanelek használata
Párbeszédpanel létrehozása
További vezérlések
Beviteli mező
Kombinált lista
Listapanel vezérlés
Összefoglalás

16. fejezet: Menüsor, eszköztár
Egyedi menü és eszköztár
Menük, eszköztárak programozása
Menüpontok
Bővítmények létrehozása
A bővítmény előkészítése
Előkészítés futási időben
A függvény jellemzők meghatározása
Billentyű-kombinációk programozása
Összegezve

17. fejezet: Kapcsolat más programokkal
Az Office alkalmazások használata
Kapcsolat létrehozása
Objektum létrehozása
Létező dokumentum kezelése
Összegezve
Feladatok

18. fejezet: Segédlet tervezése
Fogalmazzuk meg a feladatokat
A felhasználói felület
A feladat részei
A felhasználói felület rajza
Tulajdonságok meghatározása
A program felépítése
Események programozása
További programrészek, szubrutinok
A programterv
Tervezzük meg a többi segédletet
Összegezve

19. fejezet: A terv megvalósítása
A megvalósítás lépései
A program kódolása
Az űrlap és a vezérlések
Az eljárások beírása
A tesztelés
Az egyedi eljárás ellenőrzése
Mit rontottunk el
A dokumentáció elkészítése

20. fejezet: Gyakorló feladatok
Az utolsó használt cella kijelölése
A feladat megoldása
Az üres munkalapok törlése
A feladat megoldása
Gyors átkapcsolás
A feladat megoldása
Cellák jelölése érték alapján
A feladat megoldása
Részösszegek
A feladat megoldása

21. fejezet: Irodalomjegyzék

Vissza a lap tetejére