Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
ERP rendszerek Magyarországon a 21. században

ERP rendszerek Magyarországon a 21. században

Hetyei József (szerkeszt?):
ERP rendszerek Magyarországon a 21. században


Megjelenés: 2004 február
ComputerBooks Kiadó
650 oldal, bolti ár: 6900,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Az ERP rendszerek Magyarországon a 21. században című menedzsment informatikai szakkönyv vállalatok, pénzintézetek és intézmények vezetői, döntéshozói számára készült. Kiadványunkkal mindazon menedzserek munkáját szeretnénk hatékonyan támogatni, akik felelősek azért, hogy a különböző szervezetek hozzájuthassanak mindazon előnyökhöz, amelyeket a legkorszerűbb információs rendszerek biztosíthatnak számukra: azon menedzserek munkáját, akik az egyes szervezetekben az információs rendszerekkel, informatikával kapcsolatos döntéseket meghozzák, e döntéseket előkészítik, illetve irányítják, ellenőrzik azok végrehajtását, valamint akik a különböző, informatikát alkalmazó területeket irányítják.
Kiadványunkban ennek megfelelően igyekszünk bemutatni azokat a legfőbb előnyöket, amelyeket a legkorszerűbb ERP rendszerek bevezetése, használata biztosíthat a különböző szervezetek számára. Bemutatjuk a Magyarországon tevékenykedő vállalatok, pénzintézetek és intézmények számára rendelkezésre álló, legkorszerűbb ERP rendszerek egy jelentős részét, s áttekintjük a legfontosabb információmenedzsment-feladatokat, vagyis azt az utat, amely elvezethet az ERP rendszerek sikeres alkalmazásához és ezáltal biztosíthatja az elvárt előnyöket a különböző szervezetek számára.
A vállalatok, pénzintézetek, intézmények döntéshozói, döntés-előkészítői mellett könyvünket - a korábbi kötetek tapasztalatai alapján, illetve reményeink szerint - haszonnal forgathatják majd az érintett területekkel foglalkozó egyetemi, főiskolai oktatók is, ha az elméleti tananyagot a legkorszerűbb, széles körben használt rendszerekre vonatkozó gyakorlati példákkal, ismeretekkel szeretnék kiegészíteni, s ugyanezen célból a szakirányú under-graduális vagy posztgraduális tanulmányokat folytató egyetemi, főiskolai hallgatók is.
Célunk, hogy hasznos, előremutató információk, tájékoztatás nyújtása révén minél több hazai szervezet juthasson hozzá mindazon előnyökhöz, amelyet a legkorszerűbb ERP rendszerek használata nyújthat számukra. Nem titkolt szándékunk a legkorszerűbb rendszerek már meglévő kultúrájának további elmélyítése, e rendszerek még szélesebb körű elterjedésének elősegítése.
A ComputerBooks Kiadó 1999-ben indította el információs rendszereket bemutató és információmenedzsment-feladatokat áttekintő szakkönyvsorozatát. Az ok az informatika különböző szervezetek életében betöltött növekvő szerepe, s ezzel összefüggésben a menedzsment informatikai döntéseinek egyre nagyobb jelentősége volt. Kiadványainkkal ezeket a döntéseket szerettük volna elősegíteni, támogatni. A menedzsment informatikai sorozatot keretében eddig az alábbi kiadványok jelentek meg:

1. Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon (1999.)
2. Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon 2 (2000.)
3. Vezetői döntéstámogató és elektronikus üzleti rendszerek Magyarországon (2001.)
4. Pénzintézetek és állami intézmények információs rendszerei Magyarországon (2002.)

Az első kötet, az 1999-ben megjelent Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon című kiadvány 2003. közepére elfogyott. (A sorozat kötetei megtalálhatók - többek között - a BMGE OMIKK könyvtárában, a BKÁE Egyetemi Központi Könyvtárában, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában, a Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtárában, a Szent István Egyetem könyvtárában, a Miskolci Egyetem könyvtárában, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtárában, a Szegedi Egyetem a Veszprémi Egyetem, a Budapesti Gazdasági Főiskola és még további felsőoktatási intézmények könyvtárában.)

Olvasóink továbbra is tapasztalható érdeklődése, valamint az információrendszer-forgalmazó, tanácsadó cégek megkeresései indítottak bennünket arra, hogy ismét szakkönyvet készítsünk és jelentessünk meg a vállalatirányítási információs rendszerekről. Tekintettel azonban a rohamos fejlődésre, amely érinti mind a különböző rendszereket és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, mind pedig a hazai ERP-piacot, a rendszerek választékát, annak gyors változásait, nem a változatlan utánnyomást választottuk, hanem egy új, aktuális kiadványt készítettünk el.

A köteteink létrejöttében, megjelenésében döntő szerepe volt és van annak a ténynek, hogy számtalan vezető hazai és multinacionális információrendszer-forgalmazó, illetve tanácsadó cég vezetése magáévá tette a sorozat, illetve az egyes kötetek célkitűzéseit s azon véleményünket, hogy szükség van a hazai szakkönyv-piacon a vállalati menedzsment számára készülő, s a legkorszerűbb rendszereket, azok alkalmazása révén realizálható előnyöket, valamint ezen rendszerek kiválasztásához, bevezetéséhez, használatához szükséges, legfontosabb menedzsment feladatokat bemutató informatikai szakkönyvekre, s aktívan közreműködtek a sorozat kötetei elkészítésében, illetve támogatták azt. Néhányat közülük, a teljesség igénye nélkül most (abc-sorrendben) felsorolunk: aPlus Consulting, Autodesk, Axis Consulting, CSB Hungary, Exact Hungary, FDS Consulting, IFUA Horváth & Partner Consulting, infor:com, Intersoft, INTES GmbH. (Bécs), IQSoft, KFKI Isys, L-Soft, L-Tér, Magic Onyx Hungary, Master Consulting, MIS Consulting, Nexon, Objection, Onlie, Oracle Hungary, PriceWaterhouseCoopers, Processorg, Protheus, SAP Magyarország, SAS Institute, Scala, Synergon és még további cégek. Ezen szervezetek vezetői és munkatársai lelkes és szakértő közreműködéséért - mely nélkül menedzsment informatikai szakkönyveink nem jöhettek volna létre - ezúton is köszönetet mondunk.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Tartalomjegyzék

Ajánlás

A szerkesztő előszava

Elméleti áttekintés I.

Az ERP rendszerek üzleti előnyei
   Az ERP rendszerek és a szervezeti hatékonyság
   Az ERP rendszerek és az értékteremtés
   Az ERP rendszerek és a vállalatok irányítása
   Az ERP és a szervezeti tudás menedzselése
Információs rendszer, informatika
   Az integrált vállalatirányítási információs rendszer
   Standard vállalatirányítási információs rendszerek
Az ERP rendszerek főbb komponensei
   ERP - operatív folyamatokat támogató komponensek
   ERP - vállalkozás-irányítási komponensek
      A vállalkozások irányítása
      A ERP vállalkozás-irányítási komponensek közös jellemzői
      Adattárház (Data Warehouse), adatbányászás, üzleti intelligencia
      Vezetői információs, elemző, döntéstámogató rendszerek (EIS)
      A stratégiai vállalatirányítási rendszerek (SEM)
      Tudásmenedzsment (Knowledge Management)
   ERP - e-business komponensek
      Internet, extranet, intranet
      Elektronikus ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM)
      Az elektronikus szállítóikapcsolat-menedzsment (SRM)
      Az elektronikus ellátásilánc-menedzsment (eSCM)
      Az elektronikus kereskedelem (e-commerce)
Az ERP üzleti előnyei realizálásához szükséges menedzsment-feladatok
   Az informatikai stratégia tervezése, aktualizálása, végrehajtása
   Az üzleti folyamatok újjászervezése (BPR)
      Az értékteremtő lánc
      Üzletifolyamat-elemzés és -modellezés
      Az üzleti folyamatok menedzselése
      Szoftver-támogatás
   Alkalmazások integrálása (EAI)
      Az integrált programcsomagok
      Alkalmazásintegráció
      Az új, integrált modell és infrastruktúra
   Az informatikai kockázatkezelés és biztonság
       Kockázat-elemzés, kockázat-csökkentés
       A katasztrófa-elhárítási terv (DRP)
       Az üzletfolytonosság, működési folytonosság biztosítása (BCP)
   A projektmenedzsment alkalmazása
      A projekt
      A projektmenedzsment
      A projekt előrehaladásának kontrollja
      A projekt-minőségbiztosítás
      Projekt-audit
      Projektkockázat-kezelés
      Projekttervezést, irányítást támogató technikák
      A projektmenedzser
   Követelmény-specifikálás, rendszer-kiválasztás
   Az informatikai költségek csökkentése
   A szoftver értéke a vállalatok számára
Irodalom (az Elméleti áttekintés fejezethez)

Termelésirányítási rendszerek
Algoritmikus megközelítés
   Kiindulási modell
   Termelési háromszög
   Termelési egyenletek
      Készlet-egyenlet
      Komponens-szükséglet egyenlet
      Kapacitás-szükséglet egyenlet
      Gyártás-átfutási idő egyenlet
      Szállítási határidő egyenlet
   Iteratív megoldási módszer
Adatmodell-alapú megközelítés
   PSEUDO relációk
      SZÖVEG entitás
      MENNYI entitás
      SOR entitás
      IDŐ entitás
     STATIKUS (KÓD) relációk
     MÉRTÉK reláció
     DÁTUM reláció
     VEZÉR reláció
     DINAMIKUS relációk
     FŐKÖNYV reláció
     SZEMÉLY reláció
     PARTNER reláció
     HELY reláció
     PÉNZ reláció
     TÉTEL reláció
     DARABJEGYZÉK reláció
    TÉTEL_HELY reláció
     HOMogén_KAPacitás reláció
     MŰVELETJEGYZÉK reláció
     HOMKAP_HELY reláció
     vevő_IGÉNY_FEJ reláció
     vevő_IGÉNY_SOR reláció
     BEszerzési_RENDelés_FEJ reláció
     BEszerzési_RENDelés_SOR reláció
     GYártási_RENDelés reláció
     GYÁRTÁSI_KOMPONENS_SZÜKSÉGLET reláció
     GYÁRTÁSI_HOMKAP_SZÜKSÉGLET reláció
      raktári_ÁTHELYEZŐ_pár reláció
Funkcionális megközelítés
   Eladás
      Ajánlattétel
      Vevő-rendelések nyilvántartása
      Kiszállítások bonyolítása
      Számlázás
      Fizetőkészség figyelése
   Vásárlás
      Beszerzési rendelések meghatározása
      Ajánlatkérés, beszerzési rendelések
      Beérkezés és számla ellenőrzés
   Fejlesztés, gyártmánytervezés
      Gyártmánystruktúra kezelése
   Gyártás
   Raktározás
   Humán erőforrások
   Pénzügy
      Szállító folyószámla
      Vevő folyószámla
      Pénzeszközök jövőbeli alakulása
      Banki átutalások
      Banki forgalom könyvelése
      Pénztár kezelés
      Idegen fizetőeszközök kezelése
      Pénzügyi befektetések
   Számvitel
A modellek kapcsolatai
   Algoritmus - Adatmodell
   Algoritmus - Funkció
   Adatmodell - Funkció

Az APERTO integrált vállalatirányítási rendszer
Az APERTO rendszer áttekintése
Az APERTO funkciói - "madártávlatból"
Árajánlat - bevétel
Igénylés - fizetés
Ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM)
Ellátásilánc-menedzsment
Teljesítmény-analízis
Web-bolt
Az Aperto funkcióinak részletes bemutatása
Árajánlat - bevétel
Igénylés - fizetés
Ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM)
Ellátásilánc-menedzsment
Teljesítmény-analízis
Web-bolt
A Készlet- és számla-nyilvántartás részletei
Alapadatok kezelése
Cikk adatbázis
Partner adatbázis
Főkönyvi adatbázis
Törzsadattárak kezelése
Gazdasági műveletek feldolgozása
Pénzügyi funkciók
Tárgyieszköz-gazdálkodás
Leltározás
Bevezetés-támogatás, bevezetés utáni szolgáltatások
Az APERTO rendszer informatikai környezete
Az Aperto rendszer referenciái

A Visual Apolló integrált ügyviteli és vállalatirányítási rendszer
A Visual Apolló funkciói
Kiknek készült, kiknek ajánlott a Visual Apolló?
A Visual Apolló funkcióinak részletesebb bemutatása
Pénzügy és könyvelés
Tárgyi eszköz modul
Házi pénztár (forint és deviza)
A Bank - Pénzügy - Adó modul
Készletgazdálkodási és kereskedelmi modul
Anyag- és árubeszerzés
Raktározás
Vevői rendelések kezelése
Gyártás
Késztermékek, kereskedelmi áruk értékesítése
Kimutatások, elemzések
A Termelés-irányítási és készletgazdálkodási modul
Minőség-ellenőrzés
Gyártási folyamatok
Előkalkuláció
Gyártás
Utókalkuláció
Késztermékek értékesítése
Üzemi karbantartás
Kimutatások, elemzések
Kiskereskedelmi modul
Iktató rendszer
Vezetői Információ Rendszer
Szerződés-nyilvántartó modul
Multi modul
Egyéb funkciók, szolgáltatások
A Visual Apolló rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások
A rendszer informatikai környezete
A Visual Apolló referenciái

IFS Applications™
Az IFS Applications
Az IFS Applications felhasználási területei
Az IFS és az IFS Applications rövid története
Az IFS Applications moduljai
Pénzügy-számvitel
Cash Flow
Szállító számlák
Vevő-számlák
Tárgyi eszközök
Jelentés-készítő (riport-generátor)
Konszolidáció
Főkönyv
eBusiness
Együttműködési portálok
Alkalmazotti portálok
Mobil és vezeték nélküli szolgáltatások
eBeszerzés
ePiacok
Értékesítés és támogatás
Web áruház
Szolgáltatásszerződés-menedzsment
Vevőszolgálat
Árajánlatok
Termék-konfigurátor
Értékesítés és marketing
Műszaki fejlesztés
Járműparkok információs rendszere
Folyamat-tervezés
Készülék-tervezés
Elektromos tervezés
Létesítmény- és vezetékhálózat-tervezés
Műszaki adatok kezelése
Megvalósítási projekt
Fejlesztési adatok
Termelésirányítás
Termelés-tervezés
Rendelésre-tervezés
Rendelésre konfigurálás
Rendelésre gyártás - szerelés
"Véges" ütemezés
Költség
Folyamat-jellegű gyártás
Ismétlődő gyártás
Gyártás
Műhely-szintű jelentés
Disztribúció
Előrejelzés
Készletgazdálkodás
Szállítói ütemezés
Beszerzés
Vevői ütemezés
Vevői rendelések
Számlázás
Karbantartás
Folyamatautomatizálás integrálás
Ütemezés
Megelőző karbantartás
Munkálatok
Berendezés-mérés
Teljesítmény-jellemzők
Működés felügyelet
Berendezések
Humán erőforrás
Alkalmazotti adminisztráció
Költségelszámolás
Projektjelentés
Munkaidő-jelentés
Bérelszámolás
Munkaerő-továbbképzés
Humánerőforrás-állomány
Munkaerő-toborzás
Általános komponensek
Vezetői információk
Könyvelési szabályok
Ügyfélkapcsolat menedzsment
Dokumentumkezelés
Projektmenedzsment
Ellátásilánc-menedzsment
Minőségbiztosítás
Az IFS Applications rendszer bevezetése
Ajánlat
Implementációs felmérés
Bevezetés
"Éles" indulás
Termék-támogatás
További fejlesztések
Bevezetést támogató eszközök
IFS eLearning™
IFS Business Modeler™
Mérföldkövek az implementációs felmérés szakaszában
Az IFS és az IFS Hungary rövid bemutatása
Az IFS Hungary rövid története
IFS CEE
Partnerprogram
Az IFS Applications technológiai szemmel
Az alap: IFS Foundation1™
Komponens technológia
Több rétegű architektúra
Felhasználói interfész réteg
Üzleti logika réteg
Adattárolási réteg
Az adatok információvá alakítása
Integráció és webes szolgáltatások az IFS Connect-tel
Biztonság
Az IFS Applications referenciái
Legismertebb nemzetközi IFS Appilcations-referenciák
Hazai IFS Applications-referenciák

Az infor:COM integrált vállalatirányítási rendszer
Az infor:COM működési elvének áttekintése
A vállalati folyamatok modellezése, tervezése és követése
Rugalmasság
Milyen főbb eredmények érhetők el az infor:com használatával?
Kiknek ajánlható az infor:com?
Az infor:com funkcionalitása
Kapcsolattartás a vevőkkel
Kapcsolattartás a beszállítókkal
Az osztályok közötti feladatok szervezése és ellenőrzése
Konstrukció, technológia
Diszpozíció: az ütemező rendszer
Gyártástervezés és gyártáskövetés
Raktárkezelés
Minőségbiztosítás
Vezetői információk: ügyvitel és kontrolling
Ügyvitel
Kontrolling
Az infor:com-hoz kapcsolódó szolgáltatások
Rendszerbevezetési módszertan: ISC (Infor Solution Concept)
Bevezetés utáni szolgáltatások
Telefonos hotline szolgálat, support
Automatikus rendszer-frissítés (upgrade)
Egyedi testreszabási igények kielégítése
Adatkapcsolat kialakítása már meglévő rendszerekkel
A rendszer fejlesztése és forgalmazása
A biztos cégháttér - inforbusiness solutions AG
Az infor:corvex Rt.
Az infor:com informatikai háttere
Platform és adatbázis
Kezelőfelület
Folyamatos rendszerfejlesztés
Beépített fejlesztő eszköz: IDM (Infor Dialog Manager)
Az infor:com magyarországi referenciái

A PeopleSoft ( J.D. Edwards )
Áttekintés
Logisztika
Készletgazdálkodás
Beszerzés
Értékesítés
Termelésirányítás
Integráltság
Többféle gyártási karakterisztika támogatása
Modulok
Termék adat kezelés
Termék költségkalkuláció
Üzemirányítás - gyártási rendelések kezelése
Termeléskönyvelés
Termeléstervezés
Finomprogramozás
Karbantartás
Termék konfigurátor
Repetitív gyártás, Kanban módszer támogatása
Projektkezelés
Projekt alap-adatok
Szerződés kezelés, szerződés alapú számlázás
Munkarendelés
Pénzügy számvitel
Integráció
Rendszerkoncepció
Kontrolling
Szolgáltatások
Főkönyv
Szállító analitika
Vevő analitika
Tárgyi eszközök
Kiterjesztett megoldások
Üzleti Intelligencia (BI)
Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)
Beszállítói lánc tervezés / menedzsment (SCP/SCM)
Technológia
Futtató-környezetek, skálázhatóság
Rendszerintegráció
Felhasználói felület, munkaállomások
Cégbemutató
Referenciák
Referenciák világszerte
Hazai referenciák

A Libra Integrált Vállalatirányítási Rendszer
A Libra rendszer alappillérei
Kinek készült a rendszer?
A LIBRA rendszer részletes bemutatása
MÉRLEG - Főkönyvi modul
LIKVID - Pénzügyi modul
Folyószámlák kezelése
Általános Forgalmi Adó Kezelése
Egyéb szolgáltatások
ANYAG - Készletgazdálkodási modul
BIZNISZ - Kereskedelmi és logisztikai modul
Vevői - beszállítói ajánlatok, rendelések
Kimutatások, statisztikák
Elektronikus kereskedelem (e-Business)
ÁLLÓ - Tárgyi eszköz modul
Beszámolók támogatása
Leltározás
SZÁMLA - Értékesítési és számlakészítő modul
Eseti számlakészítés
Időszaki számlakészítés
Kimutatások, listák
KASSZA - Házi- és valutapénztári modul
Jogcímkezelés
Szolgáltatások
Listák
IKTATÓ - Szerződések
HUMÁN - Bérszámfejtési és munkaügyi modul
Bérelszámolás
Munkaügyi és személyzeti nyilvántartás
SUMMA - Közüzemi ügyviteli modul
Funkcionalitás
Nyilvántartott főbb adatok
TÁVHŐ - Távhő-szolgáltatási modul
SZERVÍZ - Karbantartási modul
Funkciós kapcsolatokkal megoldott főbb feladatok
Főbb kimutatások, lekérdezések
BUSZ - Személyszállítási modul
Támogatott funkciók
ROAD - Menetlevél és munkalap modul
Menetlevél
Gépüzemnapló
Munkalapok
CITY - Városgazdálkodási modul
INVEST - Beruházás-kezelési modul
MAGÁN - Magánnyugdíjpénztári modul
NYUGDÍJ - Önkéntes nyugdíjpénztári modul
INFO-CENTER - Vezetői információs modul
Adatkapcsolatok
LIBRA rendszer- szolgáltatások és támogatás
Bevezetési támogatás, kapcsolt szolgáltatások
Projekt szervezet felállítása, projekt terv elkészítése
Helyzetfelmérés elvégzése, dokumentálása
Telepítés
Rendszerterv (specifikáció) készítés
Adaptációs fejlesztések
Hangolás, paraméterezés
Oktatás
Migrációs tevékenységek
Tesztelés, éles indulás támogatása
A teljesítés során alkalmazott minőségbiztosítási módszertanról
A bevezetést követő szolgáltatások
HOT LINE szolgáltatás
Szoftver követési szolgáltatás
A Volán Elektronika Rt. bemutatása
A Libra rendszer futtató környezete
A szükséges minimális hardver-környezet
A LIBRA rendszer hardver igénye a szerverek oldalán
A LIBRA rendszer hardver igénye a kliensek oldalán
Nyomtatók
Távszerviz és távoli bejelentkezés biztosítása
Referenciák

e-Link - a mobil vállalatirányítási rendszer
e-Link - kereskedelmi folyamat
Az üzleti partner megkeresése, megnyerése
Ajánlatadás
Vevő rendelés
Megrendelés küldése szállítónak
Beszállítás
Szállítói számla
Kiszállítás vevő részére
Vevő számlázás
Problémák, reklamációk kezelése
Szerviz
Utógondozás
Vezetői információ - statisztikák, kimutatások
e-Link - kiskereskedelem
e-Link - logisztika
e-Link - pénzügy
Bank
Pénztár-kezelés
Számla iktatás
Likviditás kezelés
Partner - hitelkeret kezelése
Pénzügyi jelentések készítése
e-Link - számvitel
e-Link - tárgyi eszköz
e-Link - gyártás
B2B - partneri hálózat támogatása
re-Link
e-Link - iktatás
Belső dokumentumok
Külső dokumentumok
A Sablon Generátor
e-Link - kommunikáció
e-Link - teendő
e-Link - projektmenedzsment
e-Link - vezetői információk
e-Link - informatikai és kommunikációs infrastruktúra
e-Link - bevezetés-támogatás és további szolgáltatások
Az SPS Media Kft.
e-Link - bevezetés
e-Link - további szolgáltatások
e-Link ASP
Support
Egyedi fejlesztés
Távkönyvelés
Néhány e-Link - referencia

Az MFG/PRO integrált vállalat- és termelésirányítási rendszer
AZ MFG/PRO funkciói
Kinek ajánljuk az MFG/PRO rendszert?
Iparági megoldások
Az MFG/PRO funkcióinak részletes bemutatása
Az MFG/PRO alapvető jellemzői
MFG/PRO Alap-modul
Termelés-tervezés és -ütemezés
A termékcsalád-terv
A Fő gyártási terv (MPS), előrejelzés
Előrejelzés-szimuláció
Az Erőforrás-terv
Anyagszükséglet tervezés (MRP)
Kapacitásszükséglet tervezés (CRP)
A Vállalati szintű termelés-tervezés
Telephelyek közötti elosztás szükséglettervezés (DRP)
Termelésirányítás
Gyártási rendelés
Sori gyártás
Termék-követés
Minőség-menedzsment
Projektmenedzsment
Készletgazdálkodás
Készletmozgások naplózása
Leltározási funkciók
Beszerzés
Igénylések
Beszerzési rendelések
Bevételezések, beérkezett számlák
Visszáru-kezelés
Értékesítés
Eladási ajánlatok
Vevői-rendelés/Kiszállítás/Számlázás
Vevői ütemterv
Értékesítés-elemzés
Pénzügy, számvitel
Főkönyv
Szállítói folyószámla
Vevői folyószámla
Pénzkezelés
Több devizanem kezelése
Kontrolling
Kiegészítő megoldások
Elektronikus üzletvitel - eLADO
Elektronikus adatcsere
QAD Supply Visualization
Az MFG/PRO rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások
A bevezetési módszertan lépései
Rendszer-követés
Cégbemutató
QAD
KFKI ISYS
Az MFG/PRO rendszer informatikai környezete
Operációs rendszerek
Felhasználói felület
Kapcsolódás más rendszerekhez
Több fizikai adatbázis kezelése
Biztonság
AZ MFG/PRO referenciái
Magyarországi referenciák
Külföldi referenciák

Microsoft Navision
Navision - általános jellemzők
A Navision funkcionalitása
Pénzügy/Számvitel
Főkönyv
Vevők és szállítók kezelése
Befektetett eszközök
Disztribúció
Termelésirányítás
Ügyfél-kapcsolatok kezelése
Értékesítés és marketing
Szerviz
Erőforrások
Projekt
Személyi nyilvántartás
Előrejelzések
A Navision informatikai környezete
A Navision rendszer fejlesztése, bevezetése és a bevezetés utáni szolgáltatások
Partnereink

Microsoft - Axapta
Általános jellemzők
Az Axapta funkcionalitása
Pénzügy/Számvitel
A pénzügyi modulok az általános jellemzői
Dokumentumkezelés
Főkönyvi könyvelés
Rugalmasan beállítható pénzügyi év és könyvelési időszakok
Gyors, egyszerű és megbízható évzárás
Többszintű tranzakció rögzítési lehetőség
Vállalatközi könyvelés és konszolidálás
Többszintű tervezés
Likviditás és pénzállomány előrejelzések
Vevői és szállítói számlák kezelése
Hitelképesség vizsgálat
Fizetési feltételek és utólag adott kedvezmények
Fizetési felszólítás és késedelmi kamat
Elektronikus fizetés
A beérkező számlák rögzítésének lehetőségei
A Tárgyi eszközök kezelése
A tranzakciók rögzítése
Értékcsökkenés számítása
Előrejelzés és tervezés
A tárgyi eszközök kivezetése
Készletnyilvántartás és raktárkezelés
Forgalom előrejelzés
Készletdimenziók
Árucikkek követése
Karantén kezelés
Termék-tervező
Árképzés
Raktárak optimális kihasználása
Kitárolás
Termelésirányítás
Hatékony készletkezelés
Anyagjegyzékek
Munkaórák
Technológia
Műveletek
Kapacitástervezés
Gantt-diagram
Költségbecslés
Gyártásindítás
Készre jelentés
Utókalkuláció
Kapacitás terhelés
Kereskedelem
Az értékesítési és beszerzési folyamatok támogatása
Értékesítés
Beszerzés
Vállalatközi funkciók
Könnyen "személyre szabható" működés
Mennyiségi egységek átváltása
Elszámolóár
Bekerülési ár az egyéb költségek ráosztásával
Visszáru kezelése
Hátralékos rendelések
Projekt
Többféle projekttípus kezelhető
Belső projektek
Idő és anyagelszámolás típusú projektek
Rögzített áras projektek
Számla típusú projektek
A tranzakciók osztályozása
Könyvelés és árképzés
Tranzakciók rögzítése
Projekttervezés
Projektfigyelés és statisztikák
Becslések
Folyamatban lévő munka típusú projektek
Ellenőrzés
Tranzakciók jóváhagyása
Előrejelzések
Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)
A vevők alapos ismeretének lehetősége
Az üzletkötők eredményességének elősegítése
Az ügyfelektől és a kampányokból származó ismeretek összegyűjtése
Minden szempontból hatékonyabb szervezet
Ügyfélkapcsolatok és a web
Üzleti elemzés
Többdimenziós elemzés
Integrált vállalatirányítás és üzleti analízis
Számos adatforrás, nyelv és pénznem
A lekérdezési eredmények pontosságának biztosítása
Alacsony képzési költségek
Önállóan dolgozó alkalmazottak
A technológia
A rendszer informatikai környezete
Felépítés
Axapta - platformok
Támogatott adatbázis-"motorok" (az Axapta 3.0 verzió esetében)
Axapta - üzleti logika
Integráció
Az Axapta fejlesztése, bevezetése és a bevezetés utáni szolgáltatások
Partnereink

A MOVEX® integrált vállalatirányítási rendszer
A MOVEX® funkciói
Enterprise Management - Vállalatirányítás
Customer Relationship Management - Ügyfélkapcsolat-kezelés
Supply Chain Management - Ellátási lánc kezelése
Üzleti teljesítmény-mérés
e-Business - e-Üzlet
Value Chain Collaboration - Értéklánc-együttműködés
Kiknek ajánljuk a MOVEX® rendszert?
A MOVEX® főbb jellemzői
A MOVEX® funkcióinak részletes bemutatása
Kereskedelmi modul
Készletgazdálkodás
Termék adatok kezelése
Minőségvizsgálat
Gyártási főprogram (főterv) készítése
Anyagszükséglet tervezés
Termelési tevékenység nyomonkövetése
Kapacitásszükséglet-tervezés
Termékköltség-számítás
Termék-konfigurátor
Beszerzés
Értékesítés és marketing
Pénzügy
Movex Output Management - "kimenet" - kezelés
"Pántlikák"
Vevői-igény tervező (DMP: Demand Planner)
Ellátói lánc tervező (SCP: Supply Chain Planner)
Többszintű tervezés/emelt szintű termeléstervezés
(MSP /APP: Multi-Site Planner/Advanced Production Planner)
Hozam-optimalizálás (YOP: Yield Optimizer )
Külső rendszerek számára adat-hozzáférés biztosítása
(Movex API Toolkit)
Átfogó szállítási átfutási idő-tervezés (Global CTP)
"Üzleti eredmények tárháza" (BPW: Business Performance Warehouse )
Üzlet "mérési" modellek (BMM: Business Measurement Models)
Miben más a MOVEX?
Tételszámok
Attribútumok
Súlyveszteség
Receptúra/anyagjegyzék
Költségszámítás a beszerzésnél
Tevékenység-alapú költségszámítás a gyártásnál (ABC)
Készletértékelés lehetőségei
Utókalkulációs lehetőségek - Készletérték különbözet
Készletérték különbözet kimutatás és felosztás
IMPLEX® - MOVEX bevezetési módszertana
Az IMPLEX® áttekintése
Az IMPLEX® bevezetési projekt öt fázisa
DEVEX® - a szoftverkövetés
Az Intentia AB - a fejlesztő
Az aPLUS Consulting Kft. - a forgalmazó
MOVEX® platformok
Operációs rendszerek és adatbázis-kezelők
Munkaállomások
MOVEX® referenciák
Néhány nemzetközi referencia
Néhány a magyarországi referenciák közül

Az Oracle E-Business Suite
Az Oracle E-Business Suite legfontosabb jellemzői
Internet architektúra
Egységes adatmodell
Modularitás és integrálhatóság
Üzleti folyamatok
Jelenlegi fejlesztési irányok
Oracle E-Business Suite a különböző szervezet típusoknál
Nagyvállalati bevezetések
Kis-, középvállalati megoldások
A funkcionális területek támogatása
Üzleti intelligencia (Business Intelligence)
Ügyféladat-kezelés (Customers Online)
Marketing és Értékesítés (Marketing and Sales)
Rendelésnyilvántartás (Order Management)
Logisztika (Logistics)
Ellátási lánc tervezés (Supply Chain Planning)
Beszerzés (Procurement)
Termelés irányítás (Manufacturing)
Karbantartás (Maintenance Management)
Ügyfélszolgálat és szervíz (Service)
Projektek (Projects)
Pénzügyek (Financials)
Számvitel és beszámolás
Árbevétel és vevő-kezelés
Költséggazdálkodás, bejövő számlák
Oracle Létesítmény-gazdálkodás
Pénzgazdálkodás és pénzügyi befektetési tevékenység támogatása
Emberi erőforrás-gazdálkodási rendszer (HRMS)
Az emberi erőforrások kezelése
Szervezeti modellezés
A munkastruktúra hatékony kezelése
Tömeges toborzás és a pályázók nyilvántartása
Részletes személyi és alkalmazotti információ
Átfogó karrierirányítási eszközök
Szabály alapú juttatások és díjazások kezelése, bértörténeti információk
Képzési adminisztráció
Bérszámfejtés
Időgazdálkodás
Önkiszolgáló HR Alkalmazás
Oracle Internetes / Intranetes képzési rendszer (iLearning)
E-Business Suite technológiai háttere, megoldásai
Három rétegű, osztott architektúra
Kliens réteg
Alkalmazás réteg
Adatbázis réteg
E-Business Suite - kapcsolódó szolgáltatások
Az Oracle konzultáció
Az Oracle konzultáció néhány speciális szolgáltatása
Oracle PJM projektvezetési módszertan
Oracle AIM, Alkalmazásbevezetési módszertan
Oktatás
Termék-támogatási szolgáltatások
Az Oracle Corporation
Az Oracle Hungary
Az E-Business Suite referenciái
Magyarországi referenciák
Külföldi referenciák

Az iRenaissance integrált információs megoldás
Az iRenaissance készletkezelési funkciók
Készletnyilvántartás két vagy több mértékegységben
Hatóképesség alapú mértékegységek
Szabadsúly mértékegységek
Csomagolási mértékegységek
További készletezési mértékegységek
Pontos mennyiség
A tételek tulajdonságai
A megengedett tárolási és a szavatossági idő
Kétirányú (előre- és hátrafelé irányuló) tételazonosítás és nyomkövetés
A készletek változásának nyilvántartása
Készletnyilvántartás és alapvető készletellenőrzés
Specifikációk, veszélyes anyagok kezelése.
Folyamatalapú gyártás
Termelési modellek, folyamatleírások
Minőség-ellenőrzés
Társ- és melléktermék tervezése és követése
Helyszín-specifikus folyamatleírás
Dinamikus specifikáció módosítás
Termékek költségszámítása
Anyagszükséglet-tervezés (MRP)
Anyagfelhasználás
Munkaállapot- és teljesítmény-jelentés
Tétel- / adag-követés
Hozamjelentés
Munkaköltség-számítás
Értékesítési funkciók
Hitelkeret ellenőrzés
A készletek és megígért, de nem garantált elérhetőségük
Árképzés és engedmények
Kiszállítás
Értékesítések lekérdezése és elemzése
Beszerzési funkciók
Beszerzési igények engedélyezése
Ajánlatok nyilvántartása
Beszerzési megrendelések
Beszerzési megrendelések árképzése és árkedvezmények
Pénzügy számviteli alkalmazások
Rugalmas pénzügyi folyamatok
A számlatükör kialakítása
Hierarchikus gyűjtőszámla-struktúra
Több pénznem
Ismétlődő költségek
Pénzügyi keretek kezelése
Adók feldolgozása
Ügyfélelemzés
Készpénz kiegyenlítés alkalmazása
Banki egyeztetés
Finanszírozási költségek
Inkasszó
Költség és profit menedzsment
Utókalkuláció
Költség-analízis
Tervezés
Konszolidáció
Jelentés generátor
Tárgyi eszközök
Ellátásilánc-menedzsment (SCM)
Ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM)
Technikai jellemzők
Cégbemutatás
Az iRenaisance referenciái
Referenciák a világban
Magyarországi referenciák

mySAP ERP
Az ERP rendszer a "vállalat szíve"
Az SAP ERP első korszaka - R/2, R/3 rendszer
Egy új rendszer szükségessége
Az R/3 korszak vége - az SAP új ERP megoldása
Mit nyújt az SAP új ERP megoldása, a mySAP ERP?
Teljeskörű vállalatirányítás - elemzések
Folyamatos innováció - mySAP Financials
Személyügyi kérdések - Emberi-erőforrás menedzsment
Nemzetközi személyzetmenedzsment
ERP a kezdetektől - Operatív menedzsment
Átláthatóság a fejlesztésben
Beszerzés - könnyen
A termelés-tervezés és a termelés összhangja
Folyamatos rendelés-kalkuláció az értékesítésben
Teljes körű raktár-funkcionalitás
Megelőző karbantartás
Üzleti utazások lebonyolítása - vállalati szolgáltatások
Integráció - folyamatosan reflektorfényben
Az üzleti folyamatok integrációja
Az integrált rendszer technológiai platformja
mySAP ERP - rendszer-bevezetés, folyamatos támogatás
mySAP ERP - hardver, szoftver platformok
mySAP ERP - referenciák
Nemzetközi referenciák

WinDirect Integrált Vállalatirányítási Rendszer
WinDirect - általános jellemzők
A WinDirect funkcionalitása
Kinek készült a WinDirect?
"Hagyományos" és elektronikus funkciók
"Hagyományos" funkciók
Főkönyv, kontrolling
Pénzügy
Számlázás
Kereskedelem, beszerzés
Kiszállítás
Raktározás
Iratkezelés
Munkafolyamatok (Work-Flow)
Gyártás, termelés
Elektronikus funkciók, fontos rendszer-képességek
Skálázható üzleti logika
Méretreszabható, bővíthető adatbázisok és kapcsolódó
felhasználóbarát felületek
Interaktív kommunikáció az ügyfelekkel, partnerekkel
Többféle eseménynaplózás, felhasználó monitoring
Többszintű jogosultság menedzsment
Online ügyfél kiszolgálás
Szakértői megoldások, öntanuló rendszer
Skálázható háttérfigyelő rendszer (Ügyletek)
Futás-közbeni tervező és riportkészítő eszközök
Nyomtatható kimenetek
Távközlési költségek optimalizálása
Beépített export/import felületek
Méretreszabható felületek
Beépített elektronikus külső-belső levelezés, "üzenetvarázsló", ill.
körlevél készítés
Beépített nyelvi fordító modul
Adatbázisok közötti kommunikáció
eCRM
SCM
B2B, B2C megoldások
ePortal megoldások
Implementáció, karbantartás, szolgáltatások
Hosszú távú támogatás a rendszer üzemeltetésében
A Commit Kft.
A WinDirect infrastruktúra-igénye
Kliens-szerver architektúra
Számítástechnikai környezet
Referenciák
Hazai referenciák
Bevezetés alatt
Külföldi referenciák

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver