Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Együtt könnyebb a programozás - Objektum-orientált C++

Együtt könnyebb a programozás - Objektum-orientált C++

Benk? Tiborné - Dr.Poppe András:
Együtt könnyebb a programozás - Objektum-orientált C++


CD - melléklet - a könyvhöz interaktív CD melléklet tartozik

Megjelenés: 2004 szeptember
ComputerBooks Kiadó
368 oldal, bolti ár: 3217,- Ft

Internetes ár (-5%): 3056,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Könyvünk alapvető célja, hogy feladatokon keresztül megismertesse az objektum-orientált C++ nyelv használatát.Valójában egy C++ tankönyv, ami egyaránt segíthet a tanulóknak, hogy önállóan elsajátítsák a C++ nyelv alapjait, és segíthet az oktatóknak is, hisz a tananyag az alapkönyvet kiegészítő, 16 gyakorlati foglalkozásra bontva, óravázlatként is felhasználható.A feladatokhoz rövid elméleti magyarázatot fűztünk, azonban részletesebb leírást talál az Olvasó a ComputerBooks Kiadó egy másik kiadványában, a Programozzunk C++ nyelven! című könyvben.

Az egyes fejezetekben a programkészítés módszerének elsajátításához mutatunk be gyakorló feladatokat, melynek megértése és a kiírt feladatok megoldása hozzájárul az önálló tanuláshoz. Csak röviden világítunk rá azokra az elméleti ismeretekre, amelyek feltétlenül szükségesek a feladatok megoldásához.

A C++ nyelv támogatja a hagyományos, algoritmikus programkészítést, ezért könyvünk első "A C++ mint egy jobb C nyelv" része is ezt a megközelítést tűzte a zászlajára. A C nyelvet ismerő Olvasók nagy lépésekkel haladva dolgozhatják fel az ide tartozó fejezeteket, a kezdő programozók pedig elsajátíthatják a C++ nyelv alapjait (típusok, definíciók, utasítások, függvények).

A könyv második "Az objektum-orientált C++ nyelv" része a napjainkban nagyon elterjedt programfejlesztési módszerrel, az objektum-orientált programozással ismerteti meg az olvasót. Lépésről-lépésre haladva feltárulnak az osztályok, azok különböző tagjai, az öröklés és végül a nagyobb rendszerek fejlesztéséhez nélkülözhetetlen sokalakúság.

Fontos része a műnek a függelék. Az F2. függelék olyan oktatási anyagot tartalmaz, amely gyakorlati foglalkozásonként csoportosítja a különböző témaköröket. A feladatlapok PDF-formátumban a CD-mellékleten is megtalálhatók. A feladatsorok felölelik a könyv teljes tartalmát, azonban más feladatokon keresztül mutatják be a C++ lehetőségeit, rendszerezetten végighaladva az alapismereteken. Minden gyakorlati foglalkozás elején röviden ismertetjük az aktuális témakört és a hozzá tartozó mintafeladatokat. A kidolgozott mintafeladatok nagyban segíthetik a programozási lépések, fogások hatékony elsajátítását.

A kiírt gyakorlati feladatok három részre oszthatók:
* Némely feladathoz ajánlott deklarációt és definíciót javasolunk, illetve megadjuk az elkészítendő függvények prototípusát. Egyes feladatoknak várható futási eredményét is közöljük.
* Vannak olyan feladatok is, amelyek részmegoldást tartalmaznak, azonban a befejezéshez bizonyos programrészeket önállóan kell elkészíteni.
* Néhány feladatnak csak a kiírása szerepel, ezeket teljesen önállóan kell megoldani.

A CD-melléklet a könyv anyagához tartozó programok forráskódján és bizonyos elektronikus formátumú fejezeteken túlmenően egy szabadon terjeszthető C/C++ fejlesztőeszközt is tartalmaz. A \DevCpp\devcpp4970-gcc295.exe állományával Windows alatt futtatható, ANSI C/C++ fejlesztőeszköz telepíthető a rendszerünkbe.

Minden tanulási folyamat fontos része az önellenőrzés, amihez a CD-melléklet \Teszt könyvtárában elhelyezett, a Windows98/2000/XP alatt működő tesztprogram, illetve az itt található feladatsorok nyújtanak hathatós segítséget.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Bevezetés

I. A C++ MINT EGY JOBB C NYELV

C++ program szerkezete

Az első C++ program
Megjegyzések használata
Több modulból álló C++ program

Alaptípusok, változók és konstansok
A C++ nyelv típusai
Típuselőírások, típusmódosítók
A felsorolt típus (enum)
Saját típusok előállítása
Konstansok a C++ nyelvben
Értékek, címek, mutatók
A void* típusú általános mutató
Többszörös indirektségű mutatók

Operátorok és kifejezések
Aritmetikai operátorok
Léptető operátorok
Bitműveletek
Biteltoló műveletek
A sizeof operátor
A vessző operátor
A fetételes operátor
Az érvényességi kör (hatókör) operátor
Statikus és dinamikus helyfoglalású változók használata
A new és a delete operátorok használata
Konstansok használata
Saját típus előállítása
Szabványos I/O használata

A C++ nyelv utasításai
Utasítások és blokkok
Az if utasítás
A switch utasítás
Ciklusutasítások
A while ciklus
A for ciklus
A do-while ciklus

Származtatott típusok
Tömbök, sztringek és mutatók
Egydimenziós tömbök
Többdimenziós tömbök
Karaktersorozatok (sztringek)
Felhasználó általdefiniált adattípusok
A struct struktúratípus
Struktúratömbök

Függvények
Függvények definíciója és deklarációja
A függvények paraméterezése és a függvényérték
A függvényhívás
Különböző típusú paraméterek
Aritmetikai típusú paraméterek
Felhasználói típusú paraméterek
Tömbök átadása függvénynek
Sztringparaméterek
A függvény, mint argumentum
Alapértelmezés szerinti (default) argumentumok
Változó hosszúságú paraméterlista
A main() függvény paraméterei és visszatérési értéke
Rekurzív függvények használata
Inline függvények
Függvénynevek átdefiniálása (overloading)
Általánosított függvények (template)

Névterek és modulok használata
Saját névterek kialakítása és használata
Az extern tárolási osztály
Több modulból álló C++ program

Algoritmusok programozása
Osztók, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös keresése
Rendezési algoritmusok
Interpolációk

Láncolt lista
Előre-hátra láncolt lista

Fájlkezelés struktúrák felhasználásával
Struktúrák írása állományba és olvasása állományból

II. AZ OBJEKTUM-ORIENTÁLT C++ NYELV

Bevezetés az objektum-orientált C++ nyelvbe

Mintafeladat: Műveletvégzés struct használatával

Osztályok
Az osztály tagjainak elérése
Az osztályok friend mechanizmusa
Statikus helyfoglalású objektumpéldány

Konstruktorok és destruktorok
Konstruktorok
Destruktorok

Operátorok túlterhelése (operator overloading)
Az osztályok bővítése input/output műveletekkel

Az öröklés (öröklődés) mechanizmusa
Származtatott osztályok
Korai kötés - bezáródás jelensége
Késői kötés - virtuális tagfüggvények
Öröklés több osztálytól
Öröklés helyett beágyazás

Általánosított osztályok (templates)
Specializáció és példányosítás
Sablonok alkalmazása öröklött objektumok esetén

Objektum-orientált láncolt-lista
Lista készítése előre-hátra láncolással
Listaelem törlése a láncból
Listaelem beszúrása a láncba névsor szerint

Numerikus módszerek objektum-orientált felfogásban
Interpoláció
Integrálás
Gyök meghatározása érintő módszerrel

Egy osztállyal feljebb léphetünk?
A C++ nyelv bővítése a halmaztípussal
Saját sztring típus és a hozzá tartozó műveletek definiálása
A szabványos sablontár (STL) alkalmazása
A fastruktúra (tree) megvalósítása
Kettős lista használata

FÜGGELÉK

A Dev-C++ fejlesztői környezet használata

Objektum-orientált program állományai
Új project létrehozása
A program futtatása
Project betöltése

FC++ óravázlatok
1. Gyakorlat
2. Gyakorlat
3. Gyakorlat
4. Gyakorlat
5. Gyakorlat
6. Gyakorlat
7. Gyakorlat
8. Gyakorlat
9. Gyakorlat
11. Gyakorlat
12. Gyakorlat
13. Gyakorlat
15. Gyakorlat
16. Gyakorlat

A CD-melléklet tartalomjegyzéke

Tárgymutató

Vissza a lap tetejére