Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Együtt könnyebb a programozás - C

Együtt könnyebb a programozás - C

Benk? Tiborné - Poppe András:
Együtt könnyebb a programozás - C


CD - melléklet - a könyvhöz interaktív CD melléklet tartozik

Megjelenés: 2004 október
ComputerBooks Kiadó
284 oldal, bolti ár: 3220,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

A ComputerBooks Kiadó új, "Együtt könnyebb a programozás" sorozatának második kötete ez a C tankönyv, ami jól segítheti a C nyelv alapjainak önálló elsajátítását. A művet az oktatók is haszonnal forgathatják, hisz a tananyag az alapkönyvet kiegészítő, 11 gyakorlati foglalkozásra bontva, óravázlatként is felhasználható.

A C nyelv, az újabb nyelvekhez képest, egy egyszerű, jól tanítható, illetve tanulható programnyelv, melyről tetszőleges irányba tovább lehet lépni, hisz a legtöbb napjainkban használt programozási nyelv (C++, Java, C#, PHP, Phyton, Perl stb.) alapjait a C nyelvben kell keresnünk.

Könyvünk alapvető célja a C nyelvű programok készítésének feladatokon keresztüli megismertetése. A feladatok megoldását rövid elméleti magyarázat vezeti be, azonban részletesebb leírást talál az Olvasó a ComputerBooks Kiadó "Programozzunk C nyelven!" című kiadványában.
A könyv fejezeteiben a programkészítés módszerének elsajátításához mutatunk be gyakorló feladatokat, melynek megértése, illetve a kiírt feladatok megoldása nagyban hozzájárul az önálló tanuláshoz. Csak röviden világítunk rá azokra az elméleti ismeretekre, amelyek feltétlenül szükségesek a feladatok megoldásához.
Fontos része a műnek a függelék, mely olyan oktatási anyagot tartalmaz, amely gyakorlati foglalkozásonként csoportosítja a különböző témaköröket.

A kiírt gyakorlati feladatok három részre oszthatók:
* Némely feladathoz ajánlott deklarációt és definíciót javasolunk, illetve megadjuk az elkészítendő függvények prototípusát. Egyes feladatoknál a várható futási eredményt is közöljük.
* Vannak olyan feladatok is, amelyek részmegoldást tartalmaznak, azonban a befejezéshez bizonyos programrészeket önállóan kell elkészíteni.
* Néhány feladatnak csak a kiírása szerepel - ezeket teljesen önállóan kell megoldani.

A könyv függelékében olyan oktatási anyag található, amely 11 gyakorlati órára osztja az alap C nyelv témaköreit. Az oktatási anyag bővebb (18 órányi), magyarázatokkal ellátott és alkalmazási példákkal kiegészített feladatlapjai PDF-formátumban megtalálhatók a CD-melléklet Tanari kezikonyv nevű könyvtárában. A feladatsorok felölelik a könyv teljes tartalmát, azonban az alapkönyv feladataitól eltérő feladatokon keresztül mutatják be a C nyelv lehetőségeit, és lépésről-lépésre tárják az Olvasó elé az ismereteket. A gyakorlatok elején néhány gondolat bevezeti az alfejezet témakörét, illetve a hozzá tartozó mintapéldákat. A mintapéldák kidolgozott megoldásának célja, hogy segítse a további feladatok önálló, gördülékenyebb megoldását.
A CD-melléklet a könyv anyagához tartozó programok forráskódján és néhány elektronikus formátumú fejezeten túlmenően egy szabadon terjeszthető C/C++ fejlesztőeszközt is tartalmaz. A \DevCpp\devcpp4970-gcc295.exe állományával Windows alatt futtatható, ANSI C/C++ fejlesztői környezetet telepíthető a rendszerünkbe.
Minden tanulási folyamat fontos része az önellenőrzés, amihez a CD-melléklet \Teszt könyvtárában elhelyezett, a Windows98/2000/XP alatt működő tesztprogram, illetve az itt található feladatsorok nyújtanak hathatós segítséget.

A könyvünk a C programozást tanítja, így a példaprogramokban, feladatmegoldásokban elsősorban az adott témakör bemutatását céloztuk. Az egyszerűség és a jól érthetőség érdekében - részben - lemondtunk a komoly fejlesztéseknél nélkülözhetetlen ellenőrzésekről és hibakezelési fogásokról.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Bevezetés

A C program szerkezete

A legegyszerűbb C program
Írás képernyőre
Több modulból álló C program

Alaptípusok, változók és konstansok
A C nyelv típusai
Szabványos input és output
A printf () függvény
A scanf() függvény
A getchar() és a putchar() függvények
A gets() és a puts() függvények
A C nyelv típusainak bemutatása
Típuselőírások, típusmódosítók
A felsorolt típus (enum)
Saját típusok előállítása
Konstansok a C nyelvben
Értékek, címek és mutatók
Balérték és jobbérték
Ismerkedés a mutatókkal
Mutatók és a dinamikus memóriahasználat
A void* típusú általános mutató
Többszörös indirektségű mutatók
Matematikai függvények

Operátorok és kifejezések
Precedencia és asszociativitás
A precedencia szabály
Mellékhatások és a rövidzár
Értékadó operátorok
Léptető (inkrementáló/dekrementáló) operátorok
Bitműveletek
Biteltoló műveletek
A sizeof operátor
A vessző operátor
A fetételes operátor
Statikus és dinamikus helyfoglalású változók használata
Mutatók használata
Konstansok használata
Saját típus előállítása

A C nyelv utasításai
Utasítások és blokkok
Az if utasítás
A switch utasítás
Ciklusutasítások
A while ciklus
A for ciklus
A do-while ciklus

Származtatott típusok
Tömbök, sztringek és mutatók
Egydimenziós tömbök
Többdimenziós tömbök
Karaktersorozatok (sztringek)
Felhasználó által definiált adattípusok
A struct struktúratípus
Struktúratömbök

Függvények
A függvények definiálása
Különböző típusú paraméterek
Aritmetikai típusú paraméterek
Felhasználói típusú paraméterek
Tömbök átadása függvénynek
Sztringparaméterek
Változó hosszúságú paraméterlista
A main() függvény paraméterei és visszatérési értéke
Rekurzív függvények használata

Modulok használata
Az extern tárolási osztály alkalmazása
Több modulból álló C program

Láncolt lista
Előre-hátra láncolt lista

Algoritmusok programozása
Osztók, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása
Keresési és rendezési algoritmusok
Keresési algoritmusok
Rendezési algoritmusok

Szövegfájlok kezelése
Szöveges állományba való írás és olvasás

Bináris állomány I/O műveletei
Bájtonkénti feldolgozás
Numerikus értékek bináris fájlba való tárolása
Struktúrák bináris állományba történő írása és olvasása

Numerikus módszerek
Nemlineáris egyenlet numerikus megoldása
Numerikus integrálás (numerikus kvadratúra)
Interpoláció
Lineáris egyenletrendszer megoldása
Lineáris egyenletrendszer megoldása LU-dekompozícióval
Mátrixinvertálás

A Dev-C++ fejlesztői környezet használata
A C program állományai
Új forrásállomány és project létrehozása
A program futtatása
Project betöltése
Hogyan működik a fejlesztői környezet

C óravázlatok
1. Gyakorlat
2. Gyakorlat
3. Gyakorlat
4. Gyakorlat
5. Gyakorlat
6. Gyakorlat
7. Gyakorlat
8. Gyakorlat
9. Gyakorlat
10. Gyakorlat
11. Gyakorlat

A CD-melléklet tartalomjegyzéke

Tárgymutató

Vissza a lap tetejére