Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
ASP.NET vezérl?k programozása

ASP.NET vezérl?k programozása

Hatvany Béla Csaba:
ASP.NET vezérl?k programozása


- a példaprogramok az internetr?l  letölthetõk a
www.hatvany-online.net/aspnet címr?l

Megjelenés: 2005 február
ComputerBooks Kiadó
540 oldal, bolti ár: 5990,- Ft

Internetes ár (-5%): 5691,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Ez a könyv kezdő és középhaladó ASP.NET programozók részére készült, de reményeink szerint a haladó programozó is sikeresen használhatja, mint kézikönyvet. A könyv az ASP.NET vezérlők felépítését, tulajdonságait és használatát tárgyalja és számos példával mutatja be alkalmazásukat.

 Annak ellenére, hogy a könyvet nem osztottuk fel formálisan több részre, a figyelmes Olvasó négy részt különböztethet meg. Az első részt az első két fejezet alkotja, ahol bevezetjük az Olvasót a .NET, illetve az ASP.NET technológiába. A következő három rész mindegyike egy jól elkülöníthető ASP.NET vezérlőcsoporttal foglalkozik, nevezetesen a HTML vezérlőkkel, a web vezérlőkkel és a mobil vezérlőkkel.

 A "pehelysúlyú" szerveroldali HTML vezérlőkkel a 3. fejezetben foglalkozunk, míg az utolsó fejezetben a mobil vezérlőket mutatjuk be. A közbenső kilenc fejezet az ASP.NET "derékhadával", a web vezérlőkkel foglalkozik. 

Miután az Olvasó a 4. fejezetben megismerkedett az ASP.NET alapvezérlőivel, az 5. fejezetben rátérünk a listák megjelenítésére szakosított listavezérlők ismertetésére. Ezek után az Olvasó remélhetőleg elegendő ismeretet szerzett ahhoz, hogy kisebb ASP.NET alkalmazásokat önállóan is előállíthasson, mint például a bejelentkezési ívek vagy a kérdőívek (login form). Még ezeknél az egyszerű alkalmazásoknál is elengedhetetlen a beadott adatok ellenőrzése, még mielőtt a felhasználó elküldi az adatokat a szerverre. Itt a legjobb alkalom, hogy a programozó megismerkedjen az ASP.NET adatellenőrzésre szakosított vezérlőivel, az érvényesítő vezérlőkkel. Ezért a 6. fejezetben az érvényesítő vezérlőkkel foglalkozunk.  

Aligha képzelhető el egy komolyabb webalkalmazás, mely ne jelenítene meg adatokat. Sőt, joggal állíthatjuk, hogy egy webalkalmazás lényege a legkülönbözőbb adatforrásokból nyert adatok megjelenítése és kezelése. Az adatok megjelenítésének és kezelésének egy nagyon hatásos módszere az adatkötés. A 7. fejezetben az ASP.NET adatkötésével és az ADO.NET-tel, a .NET technológia adatelérési és adatkezelési részével ismerkedünk meg. A fejlesztők részére az ASP.NET az adatok megjelenítésére is szakosított vezérlőket biztosít. Ezek az úgynevezett adatmegjelenítő vezérlők, melyekkel a 8. és a 9. fejezetben foglalkozunk részletesen. 

Joggal szokták mondani, hogy az XML a .NET technológia lingua franca-ja, a köznyelve. Ezért nem csoda, hogy az XML dokumentumok könnyebb kezelésére az ASP.NET egy Xml vezérlővel is rendelkezik. Az Xml vezérlőt a 10. fejezetben ismertetjük. 

A 11. fejezetben két "gazdag" vezérlő, az AdRotator hirdetésforgató vezérlő és a Calendar naptárvezérlő használatát tárgyalom. A 12. fejezetben a kedves Olvasó megtudhatja, hogyan lehet létező vezérlőkből új vezérlőket létrehozni: ebben a fejezetben a felhasználói vezérlőket fogja megismerni. 

A könyv az ASP.NET vezérlők bemutatására koncentrál és távolról sem meríti ki az ASP.NET technológiával kapcsolatos témákat. Ez nem is volt, mert nem is lehet a szándékunk. Olyan témák, mint a testre szabott vezérlők (custom control), a többrétegű webalkalmazások, a webszolgáltatások és más előrehaladott témák nem férnek be egy ilyen könyv keretébe, de mindegyik feltételezi a web vezérlők alapos ismeretét, ez a könyv jó kiindulópont a fejlettebb témák megismeréséhez. 

A könyvben tárgyalt anyagot 217 C#-ben írt példaalkalmazással szemléltetjük, abból kiindulva, hogy a kedves Olvasó jól ismeri a C# programozó nyelvet és legalább kezdő szinten járatos a klasszikus ASP vagy az ASP.NET programozásban. Azok részére, akik szívesebben használják a Visual Basic .NET programozási nyelvet, mind a 217 példaalkalmazást VB.NET-ben is megírtuk.
A példaalkalmazások mindkét változata kipróbálható online a www.hatvany-online.net/aspnet cím alatt, ahonnan a teljes forráskódot is le lehet tölteni. 

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Előszó
Bevezetés az ASP.NET technológiába

NET és ASP.NET - kísérlet egy definícióra
ASP.NET tesztelés Notepad-del

Első találkozás az ASP.NET technológiával
Az első ASP.NET alkalmazás
Egy egyszerű ASP.NET lap HTML elemekkel
Egy egyszerű ASP.NET lap HTML vezérlőkkel
Egy egyszerű ASP.NET lap web vezérlőkkel
Az ASP.NET lapok működése
A lapesemények
A vezérlőesemények
Az eseménykezelők argumentuma
A nézetállapot
Az ASPX lapok struktúrája
Lapdirektívák
Beillesztő direktívák
Importáló direktívák
Szerveroldali megjegyzések
Deklarációs kódtömbök
Megjelenítő kódtömbök

Az ASP.NET HTML vezérlői
Az ASP.NET HTML vezérlők hierarchiája
A HtmlControl osztály
Az ASP.NET HTML konténervezérlői
A HtmlContainerControl osztály
A HtmlAnchor vezérlő
A HtmlButton vezérlő
A HtmlForm  vezérlő
A HtmlGenericControl osztály
A HtmlSelect vezérlő
A HtmlTable vezérlő és a vele kapcsolatos vezérlők és osztályok
A HtmlTextArea vezérlő
Az ASP.NET HTML beviteli (input) vezérlői
A HtmlInputControl absztrakt osztály
A HtmlInputButton vezérlő
A HtmlInputCheckBox vezérlő
A HtmlInputFile vezérlő
A HtmlInputHidden vezérlő
A HtmlInputImage vezérlő
A HtmlInputRadioButton vezérlő
A HtmlInputText vezérlő
A HtmlImage vezérlő

Az ASP.NET web alapvezérlői
Az ASP.NET web vezérlők hierarchiája
A web vezérlők alaptulajdonságai
Az ASP.NET alapvezérlői
A Literal vezérlő
A Label vezérlő
Az Image vezérlő
A TextBox vezérlő
A Table, TableRow és TableCell, TableHeaderCell vezérlők
A Button vezérlő
Az ImageButton vezérlő
A LinkButton vezérlő
A HyperLink vezérlő
A CheckBox vezérlő
A RadioButton vezérlő
A Panel vezérlő
A PlaceHolder vezérlő

Az ASP.NET listavezérlői
A ListControl osztály és leszármazottai
Az ASP.NET listavezérlői
A CheckBoxList vezérlő
A RadioButtonList vezérlő
A ListBox vezérlő
A DropDownListBox vezérlő
A Control osztály és a web vezérlők hierarchiája egy weblapon belül

Az ASP.NET érvényesítő vezérlői
Az adatérvényesítésről
Adatérvényesítés az ASP.NET előtt
Adatérvényesítés az ASP.NET-ben
A BaseValidator osztály
Az ASP.NET érvényesítő vezérlői
A RequiredFieldValidator vezérlő
A RegularExpressionValidator vezérlő
A CompareValidator vezérlő
A RangeValidator vezérlő
A CustomValidator vezérlő
A ValidationSummary vezérlő

Adatkötés az ASP.NET-ben
Az ADO.NET rövid áttekintése
Egy adatbázis-kapcsolat létrehozása
Az adatok lekérdezése
Rekordok hozzáadása, módosítása és törlése
Adathalmazok (data set) használata
Bevezetés az adatkötésbe
Egyszerű adatkötés
Gyűjteményosztályok egyszerű adatkötése
Vezérlők összetett adatkötése

Az ASP.NET adatmegjelenítő vezérlői
A Repeater vezérlő
A Repeater vezérlő és adatkötése
Fő/részlet nézet előállítása a Repeater vezérlő segítségével
A DataList vezérlő
A DataList vezérlő és adatkötése
Az adatmegjelenítő vezérlők eseményei és az esemény-buborékolás
A SelectedItemTemplate sablon
Az EditItemTemplate sablon
Fő/részlet nézet előállítása a DataList vezérlővel
A DataGrid adatmegjelenítő vezérlő
A DataGrid vezérlő és adatkötése
A DataGrid vezérlő
A DataGrid vezérlő oszlopai
A BoundColumn osztály
A HyperLinkColumn osztály
A TemplateColumn osztály
A ButtonColumn osztály
Az EditCommandColumn osztály és az EditItemTemplate sablon
Lapozás a DataGrid vezérlőben
Rekordok rendezése a DataGrid vezérlőben
Rekordok hozzáadása és törlése a DataGrid vezérlőben
Az adatmegjelenítés további lehetőségei a DataGrid vezérlővel

Az Xml vezérlő
XML állományok olvasása és írása
XML állományok beolvasása az XmlTextReader és az XmlDocument osztállyal
A DataSet objektum feltöltése XML állományból
Az XML állományok írása
Az Xml vezérlő használata

Az ASP.NET "gazdag" vezérlői
Az AdRotator vezérlő
A Calendar vezérlő

Felhasználói vezérlők
A felhasználói vezérlők felépítése és használata
A felhasználói vezérlők tulajdonságai, eseményei és metódusai
A felhasználói vezérlők betöltése programból
Három példa fejlesztői vezérlőkre

Az ASP.NET mobil vezérlői
A mobil böngészők
A mobil vezérlők áttekintése
A mobil vezérlők hierarchiája
A mobil weblapok felépítése és kipróbálása
Prezentációs mobil vezérlők
Az Image mobil vezérlő
A TextBox mobil vezérlő
A navigációs mobil vezérlők
Érvényesítő mobil vezérlők
Mobil listavezérlők
"Gazdag" mobil vezérlők
A MobileCapabilities osztály és a PhoneCall mobil vezérlő

Irodalomjegyzék

Tárgymutató

Vissza a lap tetejére