Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Adatmodellezés * SQL és Access alkalmazás * SQL Server és ADO

Adatmodellezés * SQL és Access alkalmazás * SQL Server és ADO

Czenky Márta:
Adatmodellezés * SQL és Access alkalmazás * SQL Server és ADO


- a könyvhöz CD melléklet tartozik

Megjelenés: 2005 május
ComputerBooks Kiadó
458 oldal, bolti ár: 4552,- Ft

Internetes ár (-5%): 4324,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

A számítógépeken tárolt adatok mennyisége világszerte percről-percre növekszik. A tárolás alapvető célja, hogy valamilyen módon felhasználhatók, visszakereshetők legyenek bizonyos döntési helyzetekben. Saját szűkebb környezetünket, munkahelyünket, családunkat sem kerüli el ez a jelenség. A kérdés csak az, hogy mi magunk próbálunk-e úrrá lenni az egyre növekvő adathalmazon, vagy megkérünk valakit, hogy tegye meg ezt helyettünk.

A Windows alatt működő irodai alkalmazások lehetőséget biztosítanak az adataink rendezett tárolására, illetve feldolgozására. Első lépésként egy Excellel is jól boldogulunk, azonban hamar rájövünk arra, hogy kényelmesebb, biztonságosabb megoldáshoz jutunk egy "igazi" adatbázis-kezelő rendszer üzembe helyezésével. Választani nehéz a piacon kapható eszközök közül, és a pénztárcánk is gyakran behatárolja a lehetőségeinket.

Mielőtt döntenénk, érdemes megismerkedni az adatbázis-kezelés témakörével, illetve néhány adatbázis-kezelő szoftver képességeivel. Dr. Czenky Márta könyve az ismerkedéshez és később az első lépések megtételéhez is kiváló segítség nyújt.

A könyv első négy fejezete áttekinti, és példákkal illusztrálja az adatbázis-kezelő rendszerek általános felépítését, a relációs adatbázisok fogalomkörét, az adatmodellezés kérdéseit, valamit a napjainkban egyeduralkodó SQL nyelv leírását. Jogosan teszi fel a kérdést az Olvasó, hogy "minek ez nekem, hisz a kiválasztott eszköz úgyis mindent elvégez helyettem". Egyszerűbb felépítésű adatbázisok esetén még igaza is lenne, de bonyolultabb esetekben a működés hatékonyságát igencsak meghatározza az adatok szervezése. A legtöbb adatbázis-kezelő rendszert leíró mű hibája éppen az, hogy nem fordít elegendő figyelmet az adatkezelési alapok lefektetésére. A Szerző mesterien, mértéktartással, példákkal illusztrálva oldja meg ezt a feladatot, ami nem is csoda, hisz több éve oktatja az adatkezelés fogásait egyetemi hallgatóknak.

Az első rész átolvasása, haladóbbak esetén átlapozása után nehezen fogjuk vissza magunkat, hogy a kezünk ügyébe eső első adatbázis-kezelő rendszeren ki ne próbáljuk a leírtakat. Ha ilyen mohók vagyunk, csalódni fogunk, hisz az elméleti ismereteken túlmenően a kiválasztott eszközzel is barátságot kell kötnünk. Ezzel vissza is érkeztünk az első kérdésünkhöz, hogy melyik eszközt válasszuk az adatkezelési feladataink elvégzéséhez.

A Szerző két, a Microsoft cég által forgalmazott szoftver mellett tette le a voksot. A könyv ötödik fejezete a legutóbbi Microsoft Office professzionális változatban megtalálható Access bemutatását tartalmazza. A választást magyarázza, hogy ez sok helyen megtalálható a már megvásárolt irodai programcsomagban, valamint az, hogy az Accesst mindig is az egyszerű kezelhetőség jellemezte. Az Access egy úgynevezett asztali adatbázis-kezelő rendszer, amely jól használható nagyon sok adatkezelési feladat elvégzésére, mint ahogy azt a CD-melléklet példái is mutatják.

Napjainkban azonban egyre erősebb az igény az adatok hálózaton keresztüli feldolgozására, hisz Magyarország is egyre inkább bekapcsolódik a világ informatikai vérkeringésébe. Az ilyen ügyfél-kiszolgáló megoldásokat támogató eszközök meglehetősen drágák, és használatukat is csak az asztali rendszerek ismeretével felvértezve ajánlott megkezdeni. Szerencsére az ilyen adatbázis-kiszolgáló rendszerek - szinte kivétel nélkül - kezelhetők az SQL nyelv valamilyen helyi változatával. A Szerző könyve hatodik fejezetében a Microsoft SQL Serverrel ismerteti meg az Olvasót. A választást az is indokolja, hogy az Access és az SQL Server együttes alkalmazásával hatékony, jól fejleszthető, kézben tartható adatkezelés valósítható meg. Az SQL Serverrel való ismerkedést szintén példák sora segíti a CD-mellékleten.

Az elmondottakon kívül a CD-melléklet az SQL nyelv elsajátítását segítő, valamint az ADO objektummodell használatát bemutató példákat is tartalmaz.

A könyv olyan mű, amely a Microsoft hagyományosnak nevezhető eszközeit és technológiáit dolgozza fel. Természetesen ezek még hosszú éveken át meghatározzák a világ nagyobbik felének adatbázis-kezelési megoldásait. Érdemes azonban előre tekinteni, és nyitottnak lenni a Microsoft .NET jelű megoldásaihoz. Az azonban bizton elmondható, hogy amit az Access és az SQL Server rendszereken megtanulunk, elkészítünk, alkalmazhatók, illetve átvihetők lesznek az újabb fejlesztésű eszközökre.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Előszó

Bevezetés

Adatbázis-kezelő rendszerek

Adatmodellezés
Alapfogalmak
Egyedhalmaz, egyed
Kapcsolat, kapcsolat-előfordulás, kapcsolat típusa
Tulajdonság, tulajdonságérték, értékhalmaz
Az egyed-kapcsolat adatmodell
Tulajdonságok
Kapcsolatok
Egyedhalmazok
Integritási kényszerek
Mintapélda
Relációs adatmodell
A reláció fogalma
Az egyedhalmazok ábrázolása a relációs modellben
Speciális adatértékek
Kapcsolatok ábrázolása a relációs modellben
Integritási kényszerek
Relációs műveletek
Az E-K modell transzformálása a relációs modellbe
A relációs adatmodell létrehozása normalizálással
Függőségek
A funkcionális függőség
Többértékű függőség
A kulcsok és a függőségek, függőségek kapcsolata
Redundancia és felújítási problémák
Táblázatok szétbontási algoritmusa
Normálformák
Normalizálási mintafeladat
Adatmodell felírása a függőségi diagram alapján
Objektum-orientált adatmodellezés
Az objektum-orientált felfogás
Objektum-orientált adatmodell
Történeti áttekintés

Az SQL adatbázis-kezelő nyelv
A nyelv által kezelt adatbáziselemek
A nyelv szintaktikai és interaktív használati szabályai
Adattípusok, műveletek
Adatdefiníciós utasítások
Oszloptípusok definiálása, módosítása, törlése
Táblázatok létrehozása, törlése, a szerkezet módosítása
Önálló feltételek definiálása
Feltételek hatályba léptetésének szabályozása
Indexek létrehozása, törlése
Szinonimák létrehozása, törlése
Nézetek létrehozása, felújíthatósága, törlése
Adatbázissémák definiálása és törlése
Adatkezelő utasítások
A SELECT utasítás
A SELECT záradék
A FROM záradék
A WHERE záradék
A GROUP BY záradék
A HAVING záradék
Aggregát függvények
Az ORDER BY záradék
Alkérdések használata
Predikátumok
Halmazműveletek
Az INSERT utasítás
Az UPDATE utasítás
A DELETE utasítás
Adatfelügyeleti utasítások
Az adatbázishoz való hozzáférés szabályozása
Felhasználói jogok szabályozása
Hozzáférési zárak kezelése
Tranzakciók kezelése
Az Access SQL nyelvének specialitásai
Azonosítók, adattípusok, műveletek
Adatdefiníciós utasítások
Adatkezelő utasítások
A SELECT utasítás módosulásai
Aggregát függvények
Alkérdések
Predikátumok
Halmazműveletek
Kereszttáblás lekérdezés
Felújítást végző utasítások
Adatfelügyeleti utasítások
Az Access SQL felületének használata

Alkalmazásfejlesztés az Access 2003 adatbázis-kezelő rendszerrel
Az adatbázis felépítése és kezelése
Az adatbázis elemeinek létrehozása és szerkesztése
Táblázatok szerkesztése
Új táblázat létrehozása
Adattípusok
Mezőtulajdonságok
Táblázatban tárolt adatok megjelenítése
Adatlap nézet
Kimutatás nézet
Kimutatásdiagram nézet
Táblázat szerkezetének módosítása
Indexek szerkesztése
Kapcsolatok szerkesztése
Lekérdezések szerkesztése
Választó lekérdezés
Kereszttáblás lekérdezés
Táblakészítő lekérdezés
Frissítő lekérdezés
Hozzáfűző lekérdezés
Törlő lekérdezés
SQL-specifikus lekérdezés
Paraméteres lekérdezés
Űrlapok szerkesztése
Űrlapok szakaszai
Az űrlapok előre definiált vezérlőelemei
Hivatkozás az űrlap vezérlőelemeire és a tulajdonságaira
Űrlapok tervezése
Űrlapok megjelenítési nézetei
Űrlapok és szakaszaik fontosabb tulajdonságai
A vezérlőelemek fontosabb tulajdonságai
Űrlapok eseményei
Ablakesemények
Adatesemények
Billentyűzet-események
Egéresemények
Fókuszesemények
Hiba- és időzítési események
Szűrőesemények
Kimutatás és kimutatás-diagram eseményei
Az események sorrendje
Jelentések szerkesztése
Jelentések szakaszai
Jelentések előre definiált vezérlőelemei
Hivatkozás a jelentés vezérlőelemeire és tulajdonságaira
Jelentések tervezése
Jelentések megjelenítési nézetei
Jelentések és vezérlőelemeik fontosabb tulajdonságai
Jelentések eseményei és bekövetkezési sorrendjük
Adatelérési lapok szerkesztése
Adatelérési lapok szakaszai
Adatelérési lapok előre definiált vezérlőelemei
Adatelérési lapok tervezése
Adatelérési lapok, szakaszaik és vezérlőelemeik fontosabb tulajdonságai
Office vezérlőelemek jellemzőinek beállítása
Makrók szerkesztése
Makrókban használható műveletek
Makrók tervezése
Az adatbázist kezelő alkalmazás létrehozása
Menük szerkesztése
Kapcsolótábla szerkesztése
Eszköztárak szerkesztése
Az alkalmazás indítási paramétereinek beállítása
Adatvédelem
Felhasználók és csoportok kezelése, jelszó megváltoztatása
Felhasználói és csoportengedélyek szabályozása, a tulajdonos megváltoztatása
Adatbázisjelszó beállítása
A felhasználószintű adatvédelem eltávolítása
Adatbázis titkosítása és visszafejtése
Adatbázis mentése MDE kiterjesztésű fájlként
Biztonsági másolat készítése
Adatkapcsolatok, külső adatbáziselemek
Az adatbázissal végezhető további műveletek
Adatbázis konvertálása, tömörítése, helyreállítása
Adatbázis szétbontása
Adatbázis többszörözése
Adatbázis elemzése
Adatbázis dokumentálása
Adatbázis többfelhasználós környezetben
Helyesírás-ellenőrzés
Az Access projekt

Microsoft SQL Server
Query Analyzer
Enterprise Manager
Adatok exportálása és importálása
Transact-SQL
Jelölés, elnevezés és azonosítók
Adatbázisok létrehozása, módosítása, törlése
Adattípusok
Numerikus adattípusok
Pénzértékek tárolására szolgáló adattípusok
Karakteres adattípusok
Dátum és időpont tárolására szolgáló adattípusok
Egyéb adattípusok
Felhasználói adattípusok
Kifejezésekben használható műveletek és relációk
Táblák létrehozása, szerkezetük módosítása, táblák törlése
Indexek kezelése
Nézetek kezelése
Szabályok definiálása
Alapértelmezett értékek megadása
Adatsorok beszúrása táblázatokba
Adatok módosítása a táblázatban
Adatsorok törlése táblázatból
Lekérdezés táblázat(ok)ból
A SELECT záradék
INTO záradék
FROM záradék
WHERE záradék
GROUP BY záradék
HAVING záradék
ORDER BY záradék
COMPUTE záradék
Az UNION művelet
Tranzakciók kezelése
Zárolások
Felhasználói jogok szabályozása
Tárolt eljárások
Triggerek használata
Felhasználó által definiált függvény
Adatbázisok mentése és visszatöltése
Egyéb Transact-SQL utasítások
Kurzorok használata
Visual Basic és az SQL Server (ADO)
A Connection objektum
A Command objektum
A Recordset objektum
A Field objektum
A Parameter objektum
A Property objektum
Az Error objektum
Az ADO gyűjtemények
Az Access és az SQL Server

A. Függelék - A fontosabb Access függvények, típus  szerint csoportosítva

B. Függelék - Az Access objektumok általános  tulajdonságai

C. Függelék - Az SQL Server fontosabb tárolt eljárásai

D. Függelék - Az SQL Server fontosabb függvényei

E. Függelék - Az SQL Server SET utasítással  megadható környezeti beállításai

F.  Függelék - Megjegyzések a mintapéldákhoz

Irodalomjegyzék

Tárgymutató

A CD-melléklet tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére