Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Access programozás - 2003 és 2007 verziókhoz

Access programozás

2003 és 2007 verziókhoz

Czenky Márta:
Access programozás
2003 és 2007 verziókhoz

CD - CD melléklettel

Megjelenés: 2007 szeptember 15
ComputerBooks Kiadó
317 oldal, bolti ár: 4994,- Ft

Internetes ár (-5%): 4744,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

A programozás napjainkra mindenki számára elérhetővé vált, bár bizonyos, hogy a számítógépet használók többségének eszébe se jut, hogy erre a területre merészkedjen. Nehezen találni olyan embert, aki ne ismerné a Microsoft Office rendszer elemeit. A Wordben való szövegszerkesztés, az Excellel segített számítás vagy az Access-ben végzett adatkezelés során csak ritkán merül fel az igény, hogy kiterjesszük e nagy tudású eszközök beépített szolgáltatásait. Pedig a lehetőség adott, hiszen a Microsoft Office eszközök többsége támogatja a Visual Basic BASIC for Applications (VBA) programnyelv és fejlesztői környezet használatát, programozását.

Jogos azonban a kérdés, hogy miért élnénk ezzel a lehetőséggel, amikor minden feladatot hagyományos úton, saját magunk is megoldhatunk? Néhány lehetséges válasz a feltett kérdésre:

  • Már pár programsor megírásával is unalmas, hosszadalmas műveletek biztonságos elvégzését bízhatjuk a számítógépre.
  • Olyan feldolgozást valósíthatunk meg, amire a fejlesztők nem gondoltak.
  • Az Office rendszer különböző elemeit automatizált módon, együtt használhatjuk a feladataink megoldása során.
  • Megtanulhatunk egy egyszerű programnyelvet, elsajátíthatjuk az objektum­alapú gondolkodást, felvértezve magunkat ezzel a jövő kihívásaival szemben.

Könyve egy lehetséges útikalauz a VBA programozás világába. Ahhoz azonban, hogy haszonnal forgassuk e könyv lapjait, alap szinten ismernünk kell az adatbázis-kezelés alapfogalmait, az Access rendszer kezelését, valamint az SQL nyelvet. Kiváló segítség ehhez a szerző korábbi műve, az Adatmodellezés * SQL és Access alkalmazás * SQL Server és ADO.

A „Access programozás” könyv szerkezete olyan, hogy az Olvasó lépésről-lépésre halad az egyre bonyolultabb megoldások felé. Az első rész (három fejezet) megismertet a Visual Basic szerkesztő használatával, és áttekintést ad a Visual Basic nyelvről. Természetesen, aki már ismeri a nyelvet, bátran átlapozhatja ezt a 100 oldalt.

A negyedik fejezettől válik a könyv „Access-specifikussá”. Először az Access alapvető objektumait és gyűjteményeit tárja a szerző az Olvasó elé. Az ismertetés, az információk nagy mennyisége miatt, az esetek többségében táblázatos, áttekintő jellegű. A csoportosítás eszközét alkalmazva ad képet a felhasználható tulajdonságokról, metódusokról és eseményekről. Az elmondottak megértésének a kulcsa azonban az a nagyszámú példaprogram, melyek segítségével megérthető a legfontosabb objektumok, illetve objektum-elemek használata.
A példákat azonban az Olvasó maga is kipróbálhatja, módosíthatja, hiszen telepíthető formában megtalálhatók a könyv CD-mellékletén.

Az ötödik és a hatodik fejezet az űrlapok és a jelentések programozott kezelését helyezi a fókuszba. Ezt követően az Access által támogatott objektummodellek (ADOX és ADO) valamint az egyéb lehetőségek programozásával ismerkedhet az Olvasó. A könyvet a VBA fontosabb függvényeit és az SQL adatbázis-kezelő nyelv lehetőségeit összefoglaló függelék zárja.

Bár a szerző célja a 2003-as és a 2007-es Access verziók programozásának bemutatása volt, nagy valószínűséggel alkalmazhatók az ismeretek – esetleg kisebb módosításokkal – a korábbi és a későbbi változatokban is.

A CD-melléklet tartalma:

A könyv CD-melléklete az adatbázispéldák mellett PDF-állományokat is tartalmaz.

\Adobe Reader - Az Adobe Reader telepítő állományai.
\Feladatok - A könyvben ismertetett adatbázisok és példaprogramok.
A fuggelek - VBA-függvények.
Access egyeb - Gombsorok alkalmazása, indítási paraméterek és adatbázis­opciók beállítása, exportálás és importálás, Office programok kezelése, XML.
Access object - Application, DoCmd, Printer, Screen objektumok
ADO - ADO objektummodell.
ADOX - ADOX objektummodell.
B fuggelek - Az SQL nyelv.
Bevezetes - A Bevezetés fejezet mintapéldái.
CD mintapelda - CD-lemezek nyilvántartása - mintaadatbázisok.
Esemenyek - Események bekövetkezését szemléltető példák.
Objektumok - Az Access-objektumok kezelése VBA-kóddal.
VB - A Visual Basic nyelv.
VB editor - A Visual Basic szerkesztő.
Vezerlok - Űrlapok és jelentések vezérlőelemeinek kezelése VBA-kóddal.
\Info - A CD-melléklet tartalmával kapcsolatos információk.
\Telepit - A Feladatok könyvtár tartalma telepíthető formában. 
Fontos.htm, Fontos.exe  - A CD használatát segítő segédprogramok és állományok.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Előszó

Bevezetés

Adatbázis-kezelés
Objektum-orientáltság
Eseménykezelés
VBA kód alkalmazási lehetőségei

A Visual Basic szerkesztő
A Visual Basic szerkesztő ablakai
Futtatás és hibakeresés
Könyvtárak hozzáfűzése az alkalmazáshoz

A Visual Basic nyelv
Adattípusok, változók, műveletek, konstansok
Deklaráció és hatókör
Értékadás, a Let és a Set utasítások
Elágazást létrehozó utasítások
Ciklusutasítások
Tömbök kezelése
Felhasználói adattípus
Függvények és eljárások, cím és érték szerinti paraméterek, hatókör
Hibakezelés
Szöveges és bináris fájlkezelés
A fájlrendszer objektumait kezelő utasítások
Egyéb utasítások
Az InputBox és MsgBox függvények
Osztálymodulok és felhasználói objektumok
A Visual Basic objektumai
Fordítási direktívák

Access objektumok és gyűjtemények
Application objektum
Az Application objektum metódusai
Az Application objektum tulajdonságai
Az Application objektum gyűjteményei
Aktuális és kódalkalmazás, adatbázis
A DoCmd objektum
A Printer objektum
A Screen objektum

Az Access adatbázis-objektumainak kezelése VBA kóddal
Űrlapok kezelése
Új űrlap és vezérlőelemeinek létrehozása, törlése
Megnyitás különböző nézetekben
Kimutatás nézet megjelenésének beállítása
Űrlap metódusai
Jelentés létrehozása és kezelése
Új jelentés, csoportszakaszok és vezérlőelemeik létrehozása, törlése
Megnyitás különböző nézetekben
Jelentés metódusai
Az oldalváltás szabályozása a jelentésen
Adatelérési lap létrehozása és kezelése
Lekérdezés létrehozása és megnyitása
Eseménykezelő eljárás létrehozása

Űrlapok és jelentések vezérlőelemeinek kezelése VBA kóddal
Beviteli mező
Címke
Jelölőnégyzet
Jelölőnégyzet-csoport
Karton
Kép
Kombinált lista
Lista
Parancsgomb
Segédűrlap/segédjelentés
Választógomb
Választógomb-csoport
Váltógomb
A vezérlőelemek metódusai

Az ADOX objektummodell
A modell objektumai, tulajdonságok, metódusok
A Catalog objektum
A Table objektum
A Column objektum
A Key objektum
Az Index objektum
A Group és a User objektumok
A Procedure és a View objektumok
A modell gyűjteményei, tulajdonságok és metódusok
A modell objektumainak és gyűjteményeinek használata
Adatbázis létrehozása
Kapcsolódás adatbázishoz, kapcsolat lezárása
Táblázat, oszlopok és index létrehozása, törlése, kulcsok kijelölése és törlése
Tárolt eljárások kezelése
A Nézetek kezelése
Felhasználók és felhasználói csoportok létrehozása, törlése

Az ADO objektummodell
Az ADO objektummodell objektumai
A Connection objektum
A Command objektum
A Recordset objektum
A Field objektum
A Parameter objektum
A Property objektum
Az Error objektum
Az ADO objektummodell gyűjteményei

Az Access egyéb lehetőségei
Eszköztárak és menük létrehozása kóddal
Indítási paraméterek beállítása
Adatbázis-opciók beállítása
Adatok exportálása, importálása, valamint csatolása
Exportálás, importálás, csatolás adatbázisból
Exportálás, importálás, csatolás táblázatkezelő munkalapjából
Exportálás, importálás és csatolás szöveges állományból
Kapcsolat a Microsoft Office más programjaival
Az XML használata

A. Függelék – A VBA fontosabb függvényei

B. Függelék – Az SQL adatbázis-kezelő nyelv

A nyelv által kezelt adatbáziselemek
A nyelv szintaktikai és interaktív használati szabályai
Adattípusok, műveletek
Adatdefiníciós utasítások
Oszloptípusok definiálása, módosítása, törlése
Táblázatok létrehozása, törlése, a szerkezet módosítása
Önálló feltételek definiálása
Feltételek hatályba léptetésének szabályozása
Indexek létrehozása, törlése
Szinonimák létrehozása, törlése
Nézetek létrehozása, felújíthatósága, törlése
Adatbázissémák definiálása és törlése
Adatkezelő utasítások
A SELECT utasítás
A SELECT záradék
A FROM záradék
A WHERE záradék
A GROUP BY záradék
A HAVING záradék
Aggregátfüggvények
Az ORDER BY záradék
Alkérdések használata
Predikátumok
Halmazműveletek
Az INSERT utasítás
Az UPDATE utasítás
A DELETE utasítás
Adatfelügyeleti utasítások
Az adatbázishoz való hozzáférés szabályozása
Felhasználói jogok szabályozása
Hozzáférési zárak kezelése
Tranzakciók kezelése
Az Access SQL nyelvének specialitásai
Azonosítók, adattípusok, műveletek
Adatdefiníciós utasítások
Adatkezelő utasítások
A SELECT utasítás módosulásai
Aggregátfüggvények
Alkérdések
Predikátumok
Halmazműveletek
Kereszttáblás lekérdezés
Felújítást végző utasítások
Adatfelügyeleti utasítások
Az Access SQL felületének használata

Irodalomjegyzék

Tárgymutató

Vissza a lap tetejére