Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Adatkezelés az MS Access 2000 alkalmazásával

Adatkezelés az MS Access 2000 alkalmazásával

Dr.Kovácsné Cohner Judit - Dr.Kovács Tivadar - Ozsváth Miklós:
Adatkezelés az MS Access 2000 alkalmazásával


Megjelenés: 2003 augusztus
ComputerBooks Kiadó
420 oldal, bolti ár: 3497,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

A Microsoft Access olyan Windows környezetbe illesztett relációs adatbázis-kezelő rendszer, melynek segítségével az információ könnyen tárolható, rendezhető, visszakereshető és megjeleníthető.
A Microsoft Access lényeges előrelépést jelent a korábbi programnyelv-orientált adatbázis-kezelő rendszerekkel szemben, amelyekhez számos parancs, függvény, adattípus, alaki szabály, fájl-szerkezet stb. ismerete szükséges. Emellett az Access olyan párbeszédes eszköz, amelyik teljes mértékig kihasználja a Windows grafikus lehetőségeit, és könnyűvé teszi a többféle adatformátumú, és a hálózat különböző helyein tárolt adatoknak a feldolgozását.
Kisebb vállalkozások, cégek adatfeldolgozási feladatai az Access-szel könnyen megoldhatók. De az Access a közepes cégek igényeit is kiválóan ki tudja elégíteni, ha MS SQL Server-hez csatolják.
Az Access talán egyik legnagyobb erőssége, hogy különböző forrásokból származó adatokkal tud dolgozni. Így importálhatók, vagy csatolhatók számára a dBase, Paradox, Foxpro és más SQL adatbázisok adatai. Továbbá az Access adatait használhatjuk például az Ms Excel munkalapokon, vagy Ms Word for Windows dokumentumokban.
Az objektumcsatolás és -beágyazás (OLE) lehetővé teszi, hogy más alkalmazások objektumait is használhassuk az Access űrlapokon és jelentéseken, illetve, hogy más alkalmazások dokumentumait is tárolhassuk az adatbázisban.

Jelen könyv az Access új, elsősorban Windows 2000 alá tervezett (de 98-as verzióval is futtatható) 2000-es verziójára épül.

Fontosnak tartottuk, hogy a szoftver ismertetésén túlmenően az adatbázis-tervezés metodikájával is megismertessük az Olvasót. Az Access kezelésének technikai kérdéseiben ugyanis maga a szoftver vezeti a felhasználót: sokkal érdekesebb a szoftver alkalmazásának mikéntje.
A könyv használhatóságának növelése érdekében külön fejezetben szóltunk az új verzió leglényegesebb újításairól, de fontosnak tarjuk hangsúlyozni, hogy könyvünk nem a szoftver eddigi és új verziói közötti különbséget tárgyalja, hanem az új verzió teljes, tankönyvszerű ismertetésére törekszik.

Könyvünket elsősorban olyanoknak ajánljuk, akiknek még nincs jártassága a relációs adatbázis-kezelő rendszerek létrehozásában. De olyanok is haszonnal forgathatják, akik a Microsoft integrált irodai programcsomagját, az Office-t szeretnék alkalmazni. Hasznos ismereteket találhatnak benne azok is, akik már dolgoztak más adatbázis-kezelő rendszerekkel, de a Microsoft Access-re csak most szeretnének rátérni.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Előszó

Bevezetés

Az adatbázis-tervezés alapjai

Fogalmak
Az adatmodell, adatbázis, tábla, rekord és mező fogalma
Relációk, relációs adatbázisok
Az alkalmazások tervezésének lépései
A feladat megfogalmazása
Részfeladatok kijelölése, feldolgozási folyamat meghatározása
Adatok összegyűjtése és elemzése
Adatbázis-tervezés, normalizálás, táblák összekapcsolása
Normalizálás
Normalizálási példa
Kapcsolatok meghatározása
Bemutató változat (prototípus) készítés
Kipróbálás

Adatkezelés az ACCESSBEN
Az Access 2000 újdonságai
Az adatbázistervvel és az adatkezeléssel kapcsolatos újdonságok
Kapcsolatok nyomtatása
Segédadatlapok használata
Nemzetközi karakterek
Automatikus névjavítás
A csoportmunka támogatása
Rekordszintű zárolás
Az adatbázis többszörözés újdonságai
Az Access és az Internet
Adatelérési lapok
Ismerkedés az Access-szel
Az Access telepítése
A telepítés hardver és szoftver feltételei
Az Access indítása
Adatbázis ablak
Táblák
Lekérdezések
Űrlapok
Jelentések
Lapok
Makrók
Modulok
Segítségkérés és a Súgó használata
Súgó használata
Access adatbázisok karbantartása
Új adatbázis létrehozása
Adatbázis megnyitása
Adatbázis tömörítése
Adatbázis helyreállítása
Adatbázis konvertálása
Adatbázis titkosítása és visszafejtése8
Adatbázis többszörözése
Műveletek az Access adatbázis-objektumaival
Objektumok létrehozása, átnevezése, törlése
Objektumok megnyitása
Vágólapműveletek az objektumokkal
Parancsikon létrehozása
Objektumok nyomtatása
Az adatbázis dokumentálása
Az adatbázis ablak elrejtése és felfedése
Az Access-környezet testreszabása
Az eszköztárak és a menük beállításai
Az Access "viselkedésének" beállításai
Az Access-adatbázisok védelme az illetéktelen használat ellen
Az Access adatvédelmének felépítése
Felhasználók és csoportok definiálása
Engedélyek meghatározása
Az adatbázis és az objektumok tulajdonosai
Adatok kezelése
Adatok keresése és cseréje
Az adatok rendezése és szűrése
A megjelenítési formátum lehetőségei
A vezérlőelemek
Az Access vezérlőelemei
A vezérlőelemek tulajdonságai
Táblák
Táblák létrehozása
Táblák létrehozása az adatok adatlapra írásával
Táblák létrehozása Tervező nézetben üres táblából kiindulva
Táblák létrehozása Tábla varázslóval
Táblaszerkesztés. Tervező nézet
Meződefiníciók
Mezőtípusok
Mezőtulajdonságok beállítása
Mezőtulajdonságok leírása
Elsődleges kulcs beállítása
A táblaterv (struktúra) mentése
Rekordok hozzáadása adatlap nézetben
Táblák módosítása tervező nézetben
Táblák összekapcsolása
Kapcsolatok létrehozása
Kapcsolatablak megjelenítése
Táblák bevitele a kapcsolatablakba
Kapcsolat létrehozása
Táblák összekapcsolása többmezős elsődleges kulcs alapján
Kapcsolótáblák használata
Meglévő kapcsolatok megjelenítése és szerkesztése
Közvetlen kapcsolatok parancs
Minden látszik parancs
Meglévő kapcsolat szerkesztésének menete
Kapcsolatok törlése, táblák elrejtése
Táblák másolása, átnevezése, törlése és módosítása
Másolás
Átnevezés
Törlés
Táblák módosítása. Mezők átnevezése, hozzáadása, másolása, törlése és áthelyezése
Mezők átnevezése
Mezők hozzáadása
Mezők másolása, törlése és áthelyezése
Mezők adattípusának módosítása
Importálás, exportálás és csatolás
Külső táblák importálása és csatolása
Csatolt táblák használata, elérési utak frissítése és módosítása
Számolótáblák és szövegfájlok importálása
Adatok exportálása az Accessből
A lekérdezések
Alapismeretek
Mire használjuk a lekérdezéseket?
A lekérdezések nézetei
Új lekérdezés létrehozása
A lekérdezések tulajdonságai
Lekérdezés mentése, exportálása
Táblák, lekérdezések hozzáadása
Táblák, lekérdezések törlése
A lekérdezés táblái közötti kapcsolatok
A lekérdezés mezőinek beállításai
Az adatok rendezése lekérdezés segítségével
Feltételek meghatározása
Számított kifejezések használata a lekérdezésekben
Csoportosítás és összegzés
Lekérdezés eredményének megtekintése
A lekérdezések típusai
A választó lekérdezés
A táblakészítő lekérdezés
A frissítő lekérdezés
A hozzáfűző lekérdezés
A törlő lekérdezés
A lekérdezésekről - haladóknak
Paraméterek használata a lekérdezésekben
SQL kifejezések használata lekérdezésekben
Űrlapok
Ismerkedés az űrlapokkal
Mire használhatjuk az űrlapokat?
Űrlapok típusai
Űrlap létrehozása
Az Űrlap ablak használata
Űrlaptervezés
Az adatok megjelenítésének megtervezése
Az űrlap tulajdonságainak meghatározása
Vezérlőelemek használata
Különleges effektusok
Űrlap nyomtatása
Az Access 2000 új lehetőségei
Csoportba foglalás
Feltételes formázási szabályok definiálása
A jelentések
Mikor célszerű jelentést használni?
A jelentések alapismeretei
A jelentés alapjául szolgáló adatok forrása
Jelentések mentése, átnevezése és nyomtatása
Jelentéssablonok használata
Jelentések használata többfelhasználós környezetben
A jelentésablak részei és használata
Jelentések létrehozása
Jelentések létrehozása Varázslóval
Jelentés létrehozása Varázsló nélkül
Jelentés létrehozása űrlapból
Jelentések módosítása
A jelentéstulajdonságok beállítása
A jelentések szakaszai
A vezérlőelemek
Rendezés és csoportosítás
Sorbarendezés a jelentésen
Adatok csoportosított megjelenítése
Kifejezések használata
A kifejezések alkotóelemei
Néhány gyakrabban használt kifejezés
Példák
Grafikont tartalmazó jelentés készítése
A videokölcsönző katalógusának

Az SQL lekérdezőnyelv alapjai
Haladó lekérdezéstervezés - Az SQL nyelv használata
Az SQL parancsok megadásának formai szabályai
Alapvető SQL parancsok
Új tábla létrehozása: CREATE TABLE utasítás
CONSTRAINT záradék
Új index készítése: CREATE INDEX utasítás
Meglévő táblák módosítása: ALTER TABLE utasítás
Tábla törlése adatbázisból, index törlése táblából: DROP utasítás
Törlő lekérdezés létrehozása: DELETE utasítás
Sorok beillesztése, hozzáfűző lekérdezések - INSERT INTO utasítás
Meglévő sorok módosítása (Frissítő lekérdezés) - UPDATE
Lekérdezések egy vagy több táblából - SELECT utasítás
SELECT - FROM záradék
Táblázatok illesztése (INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN )
SELECT - WHERE záradék
WHERE - összehasonlítási feltétel
WHERE - BETWEEN feltétel
WHERE - AND és OR a feltételek összekapcsolására
WHERE - IN feltételek és IN összehasonlítás al-SELECT-ben (másodlagos lekérdezésben)
WHERE - LIKE feltétel
SQL al-SELECT-ek (allekérdezések)
SELECT- GROUP BY záradék
SELECT - HAVING záradék
UNION művelet
SELECT - ORDER BY záradék
PARAMETERS deklaráció
WITH OWNERACCESS OPTION deklaráció
Gyűjtő (aggregáló) függvények:
SELECT... INTO utasítás
TRANSFORM utasítás

Függelék

A példaadatbázis leírása

Tárgymutató

Vissza a lap tetejére