Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
AutoCAD 2004 - Felhasználói ismeretek

AutoCAD 2004

Felhasználói ismeretek

Pintér Miklós:
AutoCAD 2004
Felhasználói ismeretek

Megjelenés: 2004 január
ComputerBooks Kiadó
368 oldal, bolti ár: 4998,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Korábban megszokott volt, hogy az AutoCAD grafikus tervezõ és rajzoló rendszer egy-egy verziója kettõ - kettõ és fél évig volt használatban, és csak ezt követõen jelent meg egy újabb változat. Az utóbbi idõben kissé felgyorsult ez a tempó, hiszen az elõzõ AutoCAD 2002 verzió után nagyon gyorsan forgalomba került az AutoCAD 2004 nevû változat. Más lett a szempont az új verziók tulajdonságainál is. Régebben elõfordult, hogy egy verzióváltás több száz új, illetve módosított alkalmazást tartalmazott. Ha most valaki ezeket összeszámolja, nagyságrendekkel kisebb számot kap eredményként.
A változás mégis jelentõs az új változatnál. A leggyakrabban használt parancsoknál csak néhány kényelmi szempont került elõtérbe, mint például a többszörös lekerekítés, letörés, stb., és viszonylag kevés az új parancs is. A változások a program mûködésében, az egyszerûbb és gyorsabb rajzfájl létrehozásban, a kényelmesebb használatban mutatkozik meg. Ezekre csak akkor figyel fel a felhasználó, amikor a napi munkája során tapasztalja, hogy egyes megoldások mennyivel kényelmesebbek az AutoCAD 2004 verzióban. Néhány újdonságot már itt a bevezetõben érdemes megemlíteni.
A program telepítésekor megjelenik egy nagyméretû párbeszédablak, amely nem csak az egyéni és hálózati telepítést teszi lehetõvé, de ezekhez részletes tanácsokat is találunk. Ebben a böngészõben végezhetjük el az Express me-nü telepítését is, amely számos hasznos lehetõséget tartalmaz. Ugyancsak itt találhatók a HP nyomtatómeghajtók frissítésére szolgáló fájlok is.
Fejlõdött a munkakörnyezet az újdonságként bevezetett Eszközpaletták szé-leskörû alkalmazhatóságával, a kényelmesen kezelhetõ újfajta párbeszédablak használatával, amely az Eszközpalettákon kívül a Tulajdonságok parancsnál is megkönnyíti a kezelést. A Kommunikációs központ közvetlen kapcsolatot biztosít az Autodesk céggel, ezáltal automatikusan letöltésre ke-rülnek a legújabb frissítések, javító csomagok a beállítástól függõ idõkö-zönként. A True Color színek alkalmazhatóságával, a színátmenetes kitöltésekkel, valamint az árnyalt nyomtatással nagyon sokat javult az üzleti grafikák készítésének lehetõsége, de a mûszaki dokumentáció is magasabb színvonalon készülhet ezeknek az alkalmazásával. A rajzok egyre többet vándorolnak az egyes országok, sõt földrészek között. Az illetéktelen hozzáférések megakadályozására jelszavas védelemmel láthatjuk el rajzainkat, de digitális aláírással is garantálhatjuk azok eredetiségét.
Régi kérése volt a felhasználóknak, hogy más Windows alatt futó programokhoz hasonlóan, legyen biztosítva a többszörös vissza és elõrelépés. Az AutoCAD 2004 verzióban végre ez is megvalósult. Módosult a Bekezdéses szöveg létrehozása és kezelése, az Xrefek használata, bevezetésre került az i-drop alkalmazás lehetõsége, amely lehetõvé teszi, hogy weblapokról blokkokat tegyünk be a rajzunkba.
Módosult a licenc használata, amely lehetõvé teszi például egy hálózati licenc kölcsönzését egyedi gépre, meghatározott idõtartamra. Az idõ lejárta után a licenc automatikusan visszakerül a hálózati szerverre.
A fenti, találomra kiválogatott újdonságok mellett természetesen mások is fellelhetõk az AutoCAD 2004 programban, amelyek ismertetésre kerülnek a további fejezetekben. Ez a könyv elsõsorban olyan céllal készült, hogy az AutoCAD felhasználók könnyebben átálljanak az új verzióra, de azoknak is eredményes lehet a használata, akik most ismerkednek a programmal. A kötet nem tankönyv jellegû, hanem bemutatja csaknem valamennyi parancs mûködését, és az újdonságokat. Tanulás céljára bátran ajánlom az AutoCAD tankönyv és példatár 1. és 2. kötetét - annak ellenére, hogy az a 2002 verzió alapján készült - mivel abban nagyszámú példa került feldolgozásra a síkbeli és térbeli rajzokhoz egyaránt.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Bevezetés
Telepítés
Licenc
Hordozható licenc
Az AutoCAD indítása
A program indítása
Sablonfájl kiválasztása
Az Indítás (Startup) párbeszédablak
Alap sablonfájl beállítása
Az AutoCAD 2004 grafikus képernyõje
A képernyõ részei
Koordináták kijelzése az állapotsorban
Raszter (Snap)
Háló (Grid)
Orto (Ortho)
Tárgyraszter (Object Snap)
Tárgyraszter követés (Object Snap Tracking)
Az AutoSnap alkalmazása
Poláris követés (Polar Tracking)
Állapotsori menü
Kommunikációs központ
Sígó (Help)
Beállítások, lehetõségek
Az egér használata
Szálkereszt beállítása
Fóliák (Layers)
Új fólia létrehozása
Aktuális fólia
Objektum fóliájának beállítása aktuálisra (Make Object's Layer Current)
Elõzõ fóliaállapot
Vonalvastagság (Linewight)
Parancsok kiadása
A Testreszabás (Customize) párbeszédablak
Eszközpaletták
Rajzhatárok (Drawing Limits)
Kijelölések
Szûrõ (Filter)
Gyors kijelölés
Fogók (Grips)
Sablonfájlok, profilok
Új sablonfájl létrehozása
További teendõk a sablonfájl létrehozásához
Sablonfájlok módosítása
Profilok beállítása
Beállítások (Options)
Fájl (File) lap
Képernyõ (Display) lap
Megnyítás és mentés (Open and Save) lap
Nyomtatás (Output) lap
Rendszer (System) lap
3D grafikus rendszer beállításai
Felhasználói beállítások (User preferencis) lap
Rajzolás (Drafting) lap
Kijelölés (Selection) lap
Profilok (Profiles) lap
Menük
Felhasználói fájlok szerkesztése
Rajzok megnyítása
A MEGNYIT (OPEN) parancs
Megnyítás az Indítás (Startup) párbeszédablakból
Részleges megnyítás
Több rajz a képernyõn
Rajzparancsok
A VONAL (LINE) parancs
A KÖR (CIRCLE) parancs
Az ÍV (ARC) parancs
A TÉGLALAP (RECTANG) parancs
A POLIGON (POLYGON) parancs
Az ELLIPSZ (ELLIPSE) parancs
A VLÁNC (POLYLINE) parancs
A VLEDIT (PEDIT) parancs
Az SZVONAL (XLINE) parancs
A SUGÁR (RAY) parancs
A TVONAL (MLINE) parancs
A REVBUBORÉK (REVCLOUD) parancs
A PONT (POINT) parancs
A GYÛRÛ (DONUT) parancs
A KITAKAR (WIPEOUT) parancs
A SPLINE parancs
A FELOSZT (DIVIDE) parancs
A BEOSZTÁS (MEASURE) parancs
Szöveg rajzelemek
A szövegbevitel módjai
Egysoros szöveg írása
A DSZÖVEG (TEXT) parancs
A STÍLUS (STYLE) parancs
A BSZÖVEG (MTEXT) parancs
Szövegmódosítások
A DPEDIT (DDEDIT) parancs
Helyesírás-ellenõrzés és javítás
A HELYESÍR (SPELL) parancs
További lehetõségek
A SZÖVEGIGAZÍT (JUSTIFYTEXT) parancs
A SZÖVEGLÉPTÉK (SCALETEXT) parancs
A TÉRMÉR (SPACETRANS) parancs
Méretek a rajzokon
Méretezési stílusok
Méretstílus létrehozása
További lehetõségek a méretstílusokkal
A méretek megadása
Méretezés (Dimension) eszköztár
Gyorsméret (Quick Dimension)
Sugaras méretek
További méretmegadási módok
Gyors mutatóvonal (Quick Leader)
Méretek megadásának további parancsai
További tudnivalók a méretek megadásáról
Blokkok
Blokkok létrehozása
A BLOKK (BLOCK) parancs
A BLOKKDEF (WBLOCK) parancs
A BEILL (INSERT) parancs
A BLOKKIKON (BLOCKICON) parancs
A SZÉTVET (EXPLODE) parancs
A ROBBANT (EXPLODE) parancs
Az attribútumok
Az ATTDEF parancs
Attribútumok módosítása
A BATTKEZ (BATTMAN) paranc
A BATTKI (BATTEXT) parancs
Az XILLESZT (XATTACH) parancs
Az XREF parancs
Az XRÉSZ (XCLIP) parancs
Az XCSATOL (XBIND) paracs
Az XCLIPFRAME parancs
A REFSZERK (REFEDIT) parancs
Design Center
Az ADCENTER parancs
További parancsok
A Zoom parancs
A DKNÉZÕ (DSVIEWER) parancs
A TOL (PAN) parancs
A RADÍR (ERASE) parancs
A HOPP (OOPS) parancs
A LEKEREKÍT (FILLET) parancs
A LETÖR (CHAMFER) parancs
A MÁSOL (COPY) parancs
A MOZGAT (MOVE) parancs
Az ELÉR (EXTEND) parancs
A TÜKRÖZ (MIRROR) parancs
A TULAJDONSÁGOK (PROPERTIES) parancs
A TULMÁSOL (MATCHPROP) parancs
A SRAFFOZ (HATCH) parancs
A METSZ (TRIM) parancs
A KIOSZT (ARRAY) parancs
A PÁRH (OFFSET) parancs
A HOSSZABÍT (LENGTHEN) parancs
A NYÚJT (STRECH) parancs
A SKICC (SKETCH) parancs
A HELYREHOZ (RECOVER) parancs
A TÁVS (DIST) parancs
A TERÜLET (AREA) parancs
A LISTA (LIST) parancs
A KOORD (ID) parancs
Az IDÕ (TIME) parancs
A STÁTUSZ (STATUS) parancs
A LÉPTÉK (SCALE) parancs
A FORGAT (ROTATE) parancs
A CSOPORT (GROUP) parancs
A MEGJREND (DRAWORDER) parancs
A VISSZA (UNDO) parancs
A TELÕRE (MREDO) parancs
A MEGTÖR (BREAK) parancs
A TISZTÍT (PURGE) parancs
A VGMÁSOL (COPYCLIP) parancs
A VGBEILL (PASTECLIP) parancs
Az OBJBEILL (INSERTOBJ) parancs
Szabványok
A SZABVÁNYOK (STANDARDS) és a SZABVÁNYELLENÕRZÉS (CHECKSTANDARDS) parancs
Nyomtatás
A PLOT parancs
Nyomtatási lehetõségek
További nyomtatási lehetõségek
Nyomtató telepítése
Nyomtatási-stílus kezelõ (Plot Style Manager)
Kötegelt nyomtatás
Térbeli ábrázolások
3D beállítások
Nézõpomtok beállítása
FKR (UCS) beállítások
Normálnézet
A rendszerváltozók szerepe
Az ISOLINES rendszerváltozó
A DISPSILH rendszerváltozó
Az OBSCUREDLTYPE rendszerváltozó
Az ÁRNYALÁSMÓD (SHADEMODE) parancs
A FACETRES rendszerváltozó
Profil létrehozása
Osztott képernyõ
Szilárdtestek létrehozása
Az EGYESÍT (UNION) parancs
A KIVON (SUBTRACT) parancs
A KÖZÖSRÉSZ (INTERSECT) parancs
Szilárdtest létrehozása síkbeli rajzból
A LEMEZ (REGION) parancs
A KIHÚZ (EXTRUDE) parancs
A MEGFORGAT (REVOLVE) parancs
Élek lekerekítése szilárdtesteken
Élek letörése szilárdtesteken
Szilárdtestek metszése
A KMETSZET (SECTION) parancs
A SZEL (SLICE) parancs
Az ÁTHATÁS (INTERFERE) parancs
Vetületek
Vetületek létrehozása térbeli rajzból
A TESTNÉZET (SOLVIEW) parancs
A TESTRAJZOL (SOLDRAW) parancs
Szilárdtestek editálása
Az SZTESTSZERKESZT (SOLIDEDIT) parancs
Render
A RENDER parancs
Az RANYAG (RMAT) parancs
Az ANYAGTÁR (MATLIB) parancs
Fényforrások, árnyékok
A FÉNY (LIGHT) parancs
Új fényforrás

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver