Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
AutoCAD tankönyv és példatár - Síkbeli és térbeli rajzokhoz

AutoCAD tankönyv és példatár

Síkbeli és térbeli rajzokhoz

Pintér Miklós:
AutoCAD tankönyv és példatár
Síkbeli és térbeli rajzokhoz

2006-os verzió

Megjelenés: 2006 március
ComputerBooks Kiadó
326 oldal, bolti ár: 4995,- Ft

Internetes ár (-5%): 4745,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

Amikor bejelentették, hogy az Autodesk minden évben új verziót ad ki az elterjedten használt programjaiból, sokan azt gondolták, hogy ennyi újdonságot már nem lehet kitalálni a fejlesztéséhez. A jubileuminak is tekinthető 20. AutoCAD verzió, az AutoCAD 2006, a számos kisebb változtatás mellett mégis tartalmaz néhány jelentős újdonságot. Természetesen a program alapjai nagyrészt változatlanok, de a legáltalánosabban használt parancsok működésében is találhatunk új elemeket.

Az már régóta elfogadott alapigazság, hogy a programok alkalmazásának elsajátítása akkor a legkönnyebb, ha egy megfelelő ismeretekkel rendelkező oktató segítségével, tanfolyami keretek között ismerkedünk meg a tudnivalókkal. Akinek erre valamilyen oknál fogva nincs lehetősége, természetesen egyéni tanulással is képes lehet a program használatára, bár ez a fajta tanulás sokkal több időráfordítást és energiát követel. Az egyéni tanulás másik problémája, hogy akik ezt az utat választják, sokszor nem jönnek rá olyan lehetőségekre, amelyek kissé el vannak rejtve a programban. Ezek a kevésbé ismert parancsok, beállítások azonban nagyon hasznosak, hiszen egyszerűbbé, gyorsabbá teszik a rajzolási munkát.

Ez a könyv segít az egyéni tanulás nehezebb útját választóknak elsajátítani a legfontosabb beállításokat, megismerni az új verzió újdonságait, valamint a kevésbé ismert lehetőségekről is esik benne szó. Természetesen azok is eredményesen használhatják, akik valamilyen szervezett oktatás keretében ismerkednek a programmal. Bár a könyvben nagyobb terjedelemben szerepelnek az újdonságok, megfelelő mértékben az alapfogalmakról, beállításokról is esik szó. Ez teszi lehetővé, hogy akár kezdő felhasználó, akár egy régebbi verzióról átálló felhasználó számára hasznos lehet a könyv. Hogy könnyebben meg lehessen találni az újdonságok leírását, ezek a részek eltérő betűtípussal szedve jelennek meg.

A sokoldalú felhasználhatóságot segíti az is, hogy az angol és a magyar nyelvű verzió alkalmazói egyaránt használhatják. A régi és új lehetőségek megismerését nagyszámú példarajz segíti.

A tanulás eredményessége - egyéni vagy szervezett forma esetén is - elsősorban attól függ, hogy kellő módon begyakorolja-e valaki a beállítási, rajzolási lehetőségeket. Ehhez teremt lehetőséget a külön fejezetet alkotó példatár, amely a síkbeli és térbeli rajzoláshoz különböző szakterületekről tartalmaz példákat. A példák egy része olyan, hogy részletes utasítások segítenek a gyakorlat megfelelő elvégzésében, a továbbiak már a parancsok alkalmazásának begyakorlására szolgálnak.

Csaknem két évtizedes AutoCAD oktatói gyakorlat tapasztalatai kerültek felhasználásra ebben a könyvben. Ez alatt az időszak alatt számos szakterület művelőit volt szerencsém oktatni, így tudom, hogy az általános műszaki rajzoláshoz alkalmazható ábrákon kívül, mindenki ki akarja próbálni, hogyan lehet a saját szakmájának rajzaihoz használni az AutoCAD programot. A tanfolyamokon találkoztam gépészekkel, építészekkel, mélyépítőkkel, épületgépészekkel, villamossági szakemberekkel, bútoriparban dolgozókkal, csőhálózatot tervező és építő szakemberekkel, térképészekkel, muzeológusokkal, a járműiparban dolgozókkal, vegyészekkel, távközlési hálózatot tervező és építő szakemberekkel, készülékszerkesztőkkel és még sorolhatnám tovább a különböző szakterületeket. Tudom, hogy sokan közülük egyéni tanulással, könyvből sajátítják el a program használatát. Ezért szerepel a papírtér használatánál térképészeti rajz, az attribútumok alkalmazásánál egyszerű villamossági példa, a gyakorlatok között pedig építészeti, bútortervezési, épület-asztalosi, stb. példa is. Hogy a felsorolt szakterületeken eredményesen használható az AutoCAD, azt a program rugalmassága, testreszabhatósága teszi lehetővé. Hogy ezt az egyéni igények szerinti beállítást könnyen el lehessen végezni, a könyv végén mellékletben szerepel az összes rendszerváltozó neve és funkciója. A rövid meghatározások segítenek eldönteni, hogy a felhasználó mit változtasson meg az alapbeállításokhoz viszonyítva.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Bevezetés
Használatba vétel
Telepítési információk
Feladatok a telepítés után
A Beállítások... (Options...) párbeszédablak   
Fájlok (Files)
Képernyõ (Display)
Megnyitás és mentés (Open and Save)
Nyomtatás és közzététel (Plot and Publish)
Rendszer (System)
Felhasználói beállítások (User Preferences)
Rajzolás (Drafting)
Kijelölés (Selection)
Profilok (Profiles)
Sablonfájlok létrehozása
Szövegstílus létrehozása
Méretstílus létrehozása
A sablonfájl mentése

Rajzolási tudnivalók
Fogalmak
A grafikus képernyõ részei
Az állapotsor használata
Koordináták kijelzése 
RASZTER (SNAP)
HÁLÓ (GRID)
ORTO (ORTHO)
POLÁRIS (POLAR)
TRASZTER (OSNAP)
TRKÖVETÉS (OTRACK)
DIN (DYN)
VVAST (LWT)
MODELL (MODEL)
Állapotsori ikonok
Fogók (Grips)
Kijelölések
Billentyûparancsok
Gyors számológép (Quick Calk)
Munkaterület (Workspaces)
Testreszabás (Customize) lap
Átvitel (Transfer) lap
CUI fájlok az MNU és MNS fájlok helyett
Munkaterületek szerkesztése
Súgó (Help)
Info paletta (Info Palette)
Újdonságok áttekintése (New Features Workshop)

Rajzolás
Új rajz kezdése
Rajzoló parancsok
A VONAL (LINE) parancs
A KÖR (CIRCLE) parancs
A VLÁNC (PLINE) parancs
A SOKSZÖG (POLYGON) parancs
A TÉGL (RECTANG) parancs
Az ÍV (ARC) parancs 
A DSZÖVEG (DTEXT) parancs
A BSZÖVEG (MTEXT) parancs
Az ELLIPSZ (ELLIPSE) parancs
A PONT (POINT) parancs
A SRAFFOZ (HATCH) parancs
A SUGÁR (RAY) parancs
Az SZVONAL (XLINE) parancs
A TVONAL (MLINE) és a TVSTÍLUS (MLSTYLE) parancs
A TVEDIT (MLEDIT) parancs
A GYÛRÛ (DONUT) parancs
A SKICC (SKETCH) parancs
A REVBUBORÉK (REVCLOUD) parancs
A SPLINE parancs
A TÁBLÁZAT (TABLE) parancs
A TÁBLÁZATSTÍLUS (TABLESTYLE) parancs

Módosítások
A RADÍR (ERASE) parancs
A HOPP (OOPS) parancs
A MÁSOL (COPY) parancs
A TÜKRÖZ (MIRROR) parancs
A PÁRH (OFFSET) parancs
A KIOSZT (ARRAY) parancs
A MOZGAT (MOVE) parancs
A FORGAT (ROTATE) parancs
A LÉPTÉK (SCALE) parancs
A NYÚJT (STRECH) parancs
A METSZ (TRIM) parancs
Az ELÉR (EXTEND) parancs
A MEGTÖR (BREAK) parancs
A LETÖR (CHAMFER) parancs
A LEKEREKÍT (FILLET) parancs
Az EGYBEFÛZ (JOIN) parancs
A HOSSZABBÍT (LENGTHEN) parancs
A TULAJDONSÁGOK (PROPERTIES) parancs
A TULMÁSOL (MATCHPROP) parancs
A VLEDIT (PEDIT) parancs
A FELOSZT (DIVIDE) parancs
A BEOSZTÁS (MEASURE) parancs
Megjelenítések
Rajzok mentése
A GYMENT (QSAVE) parancs
A MENTMINT (SAVEAS) parancs
Automatikus mentés (Automatic save)
Rajzok megnyitása
A MEGNYIT (OPEN) parancs
Részleges megnyitás
Több rajz a képernyõn

Megjelenítés
A ZOOM parancs
A DKNÉZÕ (DSVIEWER) parancs
A TOL (PAN) parancs
A VISSZA (UNDO) parancs
A TELÕRE (MREDO) parancs
A TISZTAKÉPERNYÕBE (CLEANSCREENON) parancs
A PARANCSSORELREJT (COMMANDLINEHIDE) parancs
A VGMÁSOL (COPYCLIP) parancs
A VGBEILL (PASTECLIP) parancs  
A KÖZZÉTESZ (PUBLISH) parancs
A KÖZZÉTESZAWEBEN (PUBLISHTOWEB) parancs
Az EKÜLD (ETRANSMIT) parancs 
Az FKRIKON (UCSIKON) parancs
A KITAKAR (WIPEOUT) parancs
A MEGJREND (DRAWORDER) parancs
A KÉPMENTÕ (SAVEIMG) parancs
A KÉPÚJRA (REPLAY) parancs
A KIDIA (MSLIDE) parancs 
A BEDIA (VSLIDE) parancs
Az FKÖNYV (SCRIPT) parancs

Segédeszközök
A KOORD (ID) parancs
Az RHATÁR (LIMITS) parancs
A MEGJREND (DRAWORDER) parancs
A TÁVS (DIST) parancs
A TERÜLET (AREA) parancs
Az IDÕ (TIME) parancs
A LISTA (LIST) parancs
A STÁTUSZ (STATUS) parancs
A HLISTA (AUDIT) parancs
A HELYREHOZ (RECOVER) parancs
A RAJZHELYREÁLL (DRAWINGRECOVERY) parancs
A TISZTÍT (PURGE) parancs
Az ESZKÖZPALETTÁK (TOOLPALETTES) parancs
A HELYESÍR (SPELL) parancs
Az OBJBEILL (INSERTOBJ) parancs
Az XILLESZT (XATTACH) parancs
Az XREF parancs
Az XRÉSZ (XCLIP) parancs
Az XCSATOL (XBIND) parancs
Az XCLIPFRAME parancs
A CSOPORT (GROUP) parancs
Az ALKTÖLT (APPLOAD) parancs
A SZABVÁNYOK (STANDARDS) parancs
A SZABVÁNYELLENÕRZÉS (CHECKSTANDARDS) parancs
A JELÖLÕ (MARKUP) parancs
Az ÚJLAPKÉSZLET (NEWSHEETSET) parancs
A LAPKÉSZLET (SHEETSET) parancs

Méretek
Méretstílusok
A MÉRETSTÍLUS (DIMSTYLE) parancs
Méretek megadása
A MÉRETHOSSZ (DIMLINEAR) parancs
A MÉRETILLESZT (DIMALIGNED) parancs
A MÉRETÍV (DIMARC) parancs
A MÉRETSUGÁR (DIMRADIUS) parancs  
A MÉRETTÖRT (DIMJOGGED) parancs
A MÉRETÁTMÉRÕ (DIMDIAMETER) parancs
A MÉRETSZÖG (DIMANGULAR) parancs
A MÉRETBVONAL (DIMBASELINE) parancs
A MÉRETFOLYTAT (DIMCONTINUE) parancs
A GYMÉRET (QDIM) parancs
A MÉRETKOORD (DIMORDINATE) parancs
A GYMUTATÓ (QLEADER) parancs
A MÉRETKÖZÉP (DIMCENTER) parancs  
A TÛRÉS (TOLERANCE) parancs
A -MÉRETSTÍLUS (-DIMSTYLE) parancs
A MÉRETEDIT (DIMEDIT) parancs
A MÉRETSZEDIT (DIMTEDIT) parancs
A MÉRETFELÜLÍR (DIMOWERRIDE) parancs
A MÉRETÚJRACSATOL (DIMREASSOCIATE) parancs
Kiegészítõ tudnivalók a méretekrõl

Blokkok
A blokkok használatáról
A BLOKK (BLOCK) parancs
A BLOKKDEF (WBLOCK) parancs
A -BLOCKDEF (-WBLOCK) parancs
A BEILL (INSERT) parancs
A SZÉTVET (EXPLODE) parancs
A ROBBANT (XPLODE) parancs
A BLOKKIKON (BLOCKICON) parancs
Attribútumok
Az ATTDEF parancs
A BATTEDIT (EATTEDIT) parancs
Az -ATTEDIT parancs
A BATTKEZ (BATTMAN) parancs
A BATTKI (EATTEXT) parancs
A BSZERK (BEDIT) parancs
A BLOCKEDITLOCK rendszerváltozó
Az ATTLÁTH (ATTDISP) parancs
Az ATTKI (ATTEXT) parancs
Design Center
Az ADCENTER parancs
A Design Center méretének változtatása
Az ADCBEZÁR (ADCCLOSE) parancs

Rajzok nyomtatása
Nyomtató (plotter) telepítése
A PLOTTERKEZELÕ (PLOTTERMANAGER) parancs
A PLOT parancs
A nyomtatás tartalma
A NABL (VPORTS) parancs a modelltérben
Papírtér
A PTÉR (PSPACE) parancs
A NABL (VPORTS) parancs a papírtérben
Az MTÉR (MSPACE) parancs
A STÍLUSKEZELÕ (STYLESMANAGER) parancs

Térbeli modellek
3D beállítások 
Nézõpontok beállítása
Különleges nézõpontok
A NÉZÕPONT (VPOINT) parancs
A DPNÉZÕPONT (DDVPOINT) parancs
A DNÉZET (DVIEW) parancs
A 3D KERINGÉS (3D ORBIT) eszköztár
A 3DTOL(3DPAN) parancs
A 3DZOOM parancs
A 3DKERINGÉS (3DORBIT) parancs
A 3DFKERINGÉS (3DCORBIT) parancs
A 3DKAMFORG (3DSWIVEL) parancs
A 3DTÁVOLSÁG (3DDISTANCE) parancs
A 3DMETSZ (3DCLIP) PARANCS 
A KAMERA (CAMERA) parancs
A NNÉZET (PLAN) parancs 
Megjelenítések beállítása
FKR (UCS) beállítások

A rendszerváltozók szerepe
Az ISOLINES rendszerváltozó
A DISPSILH rendszerváltozó
Az OBSCUREDLTYPE rendszerváltozó
A FACETRES rendszerváltozó
Az ÁRNYALÁSMÓD (SHADEMODE) parancs

Szilárdtestek létrehozása
Szilárdtest létrehozása síkbeli rajzból
A LEMEZ (REGION) parancs
A KIHÚZ (EXTRUDE) parancs
A MEGFORGAT (REVOLVE) parancs
Mûveletek elemi testekkel
Az EGYESÍT (UNION) parancs
A KIVON (SUBTRACT) parancs
A KÖZÖSRÉSZ (INTERSECT) parancs
3D lekerekítés
3D letörés
Az ÁTHATÁS (INTERFERE) parancs
Szilárdtestek metszése
A KMETSZET (SECTION) parancs
A SZEL (SLICE) parancs

Vetületek
A TESTNÉZET (SOLVIEW) parancs
A TESTRAJZOL (SOLDRAW) parancs

3D modellek editálása
Az SZTESTSZERKESZT (SOLIDEDIT) parancs
Lapok kijelölése
Lapok kihúzása (Extrude Faces)
Lapok mozgatása (Move Faces)
Lapok eltolása (Offset Faces)
Lapok törlése (Delete Faces)
Lapok forgatása (Rotate Faces)
Lapok szûkítése (Taper Faces)
Lapok színezése (Color Faces)
Lapok másolása (Copy Faces)
Élek színezése (Color Edges)  
Élek másolása (Copy Edges)
Dombornyomat (Imprint)
Tisztít (Clean)
Elválasztás (Separate)
Héj (Shell)
Ellenõriz (Check)

Render
A RENDER parancs
Az RANYAG (RMAT) parancs
Az ANYAGTÁR (MATLIB) parancs

Új anyag létrehozása
Képanyag létrehozása 
Az UVBEÁLL (SETUV) parancs
Fotorealisztikus sugárkövetett render

Fényforrások, árnyékok
A FÉNY (LIGHT) parancs
Pontszerû fényforrás (Point Light)
Távoli fény (Distant Light)
Reflektorfény (Spotlight)
A HÁTTÉR (BACKGROUND) parancs

Tájkép objektum (Landscape Object)
A TÁJKÉP (LSNEW) PARANCS
A TKEDIT (LSEDIT) parancs

Jelenetek
A JELENET (SCENE) parancs

Képfájl létrehozása
A KÉPMENTÕ (SAVEIMG) parancs
A KÉPÚJRA (REPLAY) parancs
A FIZJELL (MASSPROP) parancs
A 3DDWFKÖZZÉTESZ (3DDWFPUBLISH) parancs

Példák, gyakorlatok
2D gyakorlatok
3D gyakorlatok

AutoCAD parancsok

Rendszerváltozók

Vissza a lap tetejére